اصول بهداشت روانی-دانلود پایان نامه رایگان روانشناسی: بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و سلامت روان

دانلود پایان نامه

اصول بهداشت روانی عبارتست از:

  1. احترام فرد به شخصیت خود و دیگران
  2. شناختن محدودیتها در خود و افراد دیگر
  3. دانستن این حقیقت که رفتار انسان معلول عواملی است
  4. آشنایی به اینکه رفتار هر فرد تابع تمامیت وجود اوست
  5. شناسایی احتیاجات و محرکهایی که سبب ایجاد رفتار و اعمال انسان می‌گردد.

هیچ انسانی در برابر امراض روانی مصونیت ندارد. البته دانستن اینکه هر شخصیتی ممکن است گرفتار ناراحتی روانی شود خود به خود کافی نیست. زیرا که بهداشت روانی فقط منحصر به تشریح علل اختلالات رفتار نبوده بلکه هدف اصلی آن پیشگیری از وقوع ناراحتیها می‌باشد. پیش گیری به معنای وسیع آن، عبارت می‌باشد از بوجود آوردن عواملی که مکمل زندگی سالم و نرمال است. بعلاوه درمان اختلالات جزئی رفتار، بمنظور جلوگیری از وقوع بیماریهای شدید روانی.

در سالهای اخیر در کشور ایران مانند کشورهای دیگر جهان علاقه مخصوصی هم از طرف مقامات دولتی، و هم از جانب مردم به امر بهداشت روانی نشان داده شده است. اگر چه هنوز مدت زمانی از این توجه و علاقه نگذشته ولی اثرات آن در بهبود اوضاع بیمارستانهای روانی و بکار بردن روشهای صحیح در پیشگیری مشاهده می‌گردد. با وجود این پیشرفتهای محسوس می‌توان گفت که مردم ما هنوز از فهم و درک صحیح ماهیت و علل اختلالات روانی به درستی آگاهی ندارند و متاسفانه آمارهای دقیق و منظمی مربوط به این موضوع نیز در دسترس نیست. برحسب آمارهایی که کشورهای مختلف ارائه داده‌اند، معلوم شده است که تعداد بیماران روانی بطور مداوم رو به ازدیاد می‌باشد. بعضی از تحقیقات ابتدائی در ایران نیز رشد روزافزون بیماریهای روانی را تایید می‌كند ولی چون این تحقیقات کامل نیست باید منتظر نتایج نهایی آنها بود. (10)

اینترنت

اینترنت، شبکه ای است جهانی شامل رایانه‌هایی که به هم اتصال دارند و طبق استانداردهای خاص اطلاعات را به اشتراک می‌گذارند. این شبکه شامل میلیونها شبکه کوچک خانگی، دانشگاهی، تجاری و دولتی است که حاوی انواع اطلاعات و خدمات مانند پستهای الکترونیک(E-mail)، امکانات گفتگو، انتقال اطلاعات و صفحات مختلف است.

اینترنت بزرگترین سامانه ای است که تاکنون به دست انسان، طراحی، مهندسی و اجرا گردیده است. این شبکه عظیم جهانی در ابتدا در اواخردهة 1960 با انگیزه همکاری و دسترسی چند سویه به منابع و مهارتهای محاسباتی و امکان فعالیت در زمینه‌های بین رشته ای علوم و مهندسی راه‌اندازی شد. در این سالها، وزارت دفاع آمریکا برای برقراری ارتباط بین پژوهشگرانی که در طرحهای دفاعی مشغول فعالیت بودند، به منظور به اشتراک گذاردن منابع اطلاعاتی به فکر راه انداختن شبکه رایانه‌ای افتاد. این شبکه که به ARPANET معروف شد، در ابتدا فقط چند رایانه را به هم وصل می‌كرد ولی خیلی زود صدها رایانه دیگر را نیز در برگرفت.

در اوایل سال 1980 میلادی ARPANET  به INTERNET تبدیل شد و شبكه‌های رایانه‌ای در مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی آمریکا با پشتیبانی بنیاد ملی علوم آمریکا به یکدیگر متصل شدند و سپس مراکز علمی اروپا و سایر کشورها نیز به آن پیوستند.

از اواخر دهه 1990 اینترنت به صورت یک شبکه همگانی و جهانی درآمده است.

وابسته شدن تمامی فعالیتهای بشر به اینترنت در مقیاسی بسیار عظیم و در زمانی چنین کوتاه حکایت از آغاز دوران تاریخی نوین در عرصه های گوناگون علوم، فن‌آوری و بخصوص نحوه تفکر انسانی دارد. (1)

 

اعتیاد به اینترنت

تعریف

اصطلاح اعتیاد به تکنولوژی (Technological addiction) برای اولین بار توسط Griffiths 1996 و اعتیاد به رایانه(Copmuter addiction) توسط Shotton (1991) در انگلستان معرفی شد. (7)

در سال 1996 Goldberg برای اولین بار اصطلاح اختلال اعتیاد به اینتر نت (Internet Addiction Disorder =AID) را مطرح کرد. (11)

هر چند که مطرح کردن این موضوع در محافل دانشگاهی تمسخر و بی توجهی متخصصان را بدنبال داشت، با انجام مطالعات متعدد در سالهای بعد این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفت.

این اختلال با عناوین متفاوتی از قبیل « وابستگی رفتاری به اینترنت »         (Internet behavior)، « استفاده مرضی از اینترنت »(Pathological Internet Use =PIU)، « استفاده مشکل زا از اینترنت » (=PIU Problematic Internet Use)، « استفاده بیش از اندازه از اینترنت »(excessive)، “سوءاستفاده از اینترنت “(Internet Abuse)،             ” غیرسازشی “(Maladaptive) و ” اختلال اعتیاد به اینترنت ” معرفی می‌شود. ولی عناوین ” اختلال اعتیاد به اینترنت ” و ” استفاده مرضی از اینترنت ” در نوشته های اخیر (مثلا: Young 1996، 1997، 1998، 1999 ؛ Davis، 2001، 1999 ؛ Caplan، 2000، 2002؛ Griffiths 1996، 1997، 2000 ؛ Goldberg، 1996 ؛ Young و Radgers ؛ Sanders و همکاران، 2000 ؛ Kraut و همکاران 1998، Prafarelli و همکاران، 1999؛  Kennedy،  Souza 1998 ؛ Grohol، 1999 ) بیشتر از عناوین دیگر به کاررفته است. علیرغم پژوهش‌های گسترده در سالهای اخیر، در این زمینه هنوز توافقی در بین روانشناسان در زمینه تعریف و اندازه گیری این اختلال حاصل نشده است، به علاوه یک نظریه جامع که بتواند تعیین کند چگونه این اختلال به بهداشت روانی یا اجتماعی ارتباط پیدا می‌كند وجود ندارد(Caplan 2002).

بطور کلی این اختلال را می‌توان به عنوان نوعی استفاده از اینترنت که بتواند مشکلات روان شناختی، اجتماعی، درسی و یا شغلی در زندگی فرد ایجاد کند تعریف کرد. (3)

تنوع این عناوین به دلیل دیدگاههای متفاوت محققان نسبت به این اختلال است.

Goldberg در سال 1996 اختلال اعتیاد به اینترنت را نوعی اختلال رفتاری می‌داند و از معیارهای تشخیصی وابستگی به مواد ، -IV-TR  DSMسال 1995 برای تشخیص آن بهره می‌گیرد. (11)

از طرفی مطالعه‌ها تایید می‌كنند کسانی که وابستگی به مواد دارند نسبت به دیگران تمایل بیشتری به صرف کردن وقت خود در اینترنت دارند (Scherer، 1997 )

بنابراین ارتباط قوی بین اشخاصی که به اینترنت اعتیاد دارند و وابستگی آنان به مواد این باور را قوی تر کرد. (2) بعضی اعتیاد به اینترنت را به عنوان یک ” اختلال روانی ” مطرح کردند و براساس این دیدگاه یک رشته تحقیقات جدید با عنوان ” روان درمانی اینترنت “(Internet Psychotherapy) انجام شده است که از طریق تشکیل گروههای جدید و گروههای بحث انجام می‌گیرد. ( Stein 1997 ). این دیدگاه معتادان به اینترنت را “بیمار” می‌داند.

Young در 1998 و Orazack  در1999 این اختلال را به عنوان نوعی ” اختلال کنترل تکانه” (Impulse Disorder) دانستند زیرا در تحقیقات آنها بعضی از ویژگیهای این مشکل مشابه قماربازی مرضی(Pathological Gambling) بود. Young 7 دلیل برای این مسأله عنوان کرد:

1- نارضایتی نسبی                   2- اضطراب مربوط به شغل

3- مشکلات مادی                  4- احساس عدم امنیت

5- اضطراب                          6- کشمکشهای زندگی

7- زندگی اجتماعی محدود(12)

 

اختلال اعتیاد به اینترنت در DSM-IV-TR:

در DSM-IV-TR  نیز این اختلال هم در گروه اختلالات تكانه‌ای و عادتی كه به گونه ای دیگر مشخص نشده است (NOS)، طبقه بندی شده است.

طبق تعریف DSM-IV-TR در سال 2000، اختلالات كنترل تكانه برخی خصوصیات مشترك دارند. این افراد قدرت مقاومت در برابر تكانه ها، سایق ها یا وسوسه هایی كه برای خود یا دیگری زیانبار است را ندارند. بیماران ممكن است آگاهانه در مقابل تكانه مقاومت داشته یا نداشته‌باشند. در هر صورت پیش از ارتكاب عمل دچار تنش یا تحریك فزاینده ای می‌شوند و هنگام عمل احساس لذت، رضایت یا رهایی می‌كنند. ولی ممكن است احساس ندامت واقعی، سرزنش خویشتن و احساس گناه نیز داشته‌ باشند عمل هماهنگ با خود-همخوان (Ego-syntonic  ) است. زیرا رفتار بیمار با میل هوشیارانه او هماهنگی دارد. (3)

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و سلامت روان بر اساس تست  SCL-90-R در مراجعین به كافی نت 127صفحه  می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *