اصول اساسی در پرورش خلاقیت:دانلود پایان نامه روانشناسی,بررسی سنجش خلاقیت کارشناسی و بررسی نگرش آنان در مورد تأثیر دوره تحصیل دانشگاهی بر رشد خلاقیتشان


دانلود پایان نامه

 اصول اساسی در پرورش خلاقیت[1] :

 1. 1. اصل سیالی[2]: تحقیقات در خلاقیت حاكی از آن است كه بیشتر ایده هائی كه شخص خلاق ابراز می كند به احتمال زیاد عقیده ای تازه و غیر معمولی است .

فرد باید تشویق به ارائه ایده های جدید شود و گر نه از ایده های معمولی فراتر نمی رود .

 1. 2. اصل سوال باز[3] : این اصل دقیقا به اصل سیالی مربوط است . به طور ساده این اصل چنین می گوید كه تمرینات خلاقیت نباید از پیش پاسخهائی داشته باشند و چنین تمریناتی ، دانش آموزان را برای موقعیتی خیلی محدود آماده می كند و مانع می شود كه فرد ذهن خود را در سطح وسیع برای حل مسئله بكار برد .
 2. 3. اصل وابستگی محیطی[4] : هنگامی كه دانش آموزان آموزش خلاقیت می بینند نباید به خاطر عدم اطلاع درباره موضع بخصوصی كیفر شوند . بعبارت دیگر در فعالیتهای تربیتی خلاقیت ، باید به یاد گیرنده اجازه داده شود روی زمینه اطلاعات و تجربیات خود كار كند .

4 . اصل لذت[5] : یكی از بهترین روشهای آموزش خلاقیت این است كه مربی خود یك عضو فعال در پرورش خلاقیت باشد . در این صورت دانش آموز به سرعت نسبت به معلم و موقعیتی كه در آن غیر معمولی بودن پاسخها بجای اینكه تنبیه شود مورد پاداش قرار می گیرد و اطمینان و امنیت پیدا می كند و بر سیالی و انعطاف پذیری آنها افزوده می شود .

از جمله عوامل موثر در پرورش خلاقیت عبارت است از :

برای بررسی نحوه ارتباط آموزشی جهت پرورش خلاقیت ، استفاده از شیوه های زیر مفید می باشد :

الف . استفاده از حواس مختلف : به ویژه تا زمانیكه فراگیران به « تفكر مجرد » دست نیافته اند ، به پرورش حواس مختلف و استفاده صحیح و بجا از آنها در فرایند یادگیری توجه خاص صورت گیرد .

ب . استفاده از تجربه های مستقیم : ضمن حساس كردن فرا گیران به محركهای طبیعی ، باید شرایط مناسب برای دستكاری اشیاء و همچنین تجربه و آزمایش كردن به طور مستقیم را برای آنها فراهم آورد .

در پرورش خلاقیت بر اساس آن باور كه انسان از خطاهای خود می آموزد اشتباهات را بعنوان فرایندی آموزنده در مسیر یادگیری باید پذیرفت و آنها را بخاطر خطاها سرزنش و دلسرد نكرد ، این محیط عاری از تهدید  به یادگیری فعال كمك می كند .

ج . استفاده از روش بحث و گفتگوی آزاد و متقابل : در پرورش خلاقیت ، سخنان خود جوش ، گفتگوی آزاد و متقابل و غیر قالبی كه مستلزم داد و ستد اجتماعی می باشد به فراوانی بكار می رود .

د . استفاده از « روش فعال » در تدریس : روش فعال كه در آن فراگیر با به كارگیری صحیح مكانیزمهای حسی – تحلیلی خود در یادگیری شركت می كند ، تائید می شود ، این روش كه به فرایند یاگیری و تفكر و استفاده از فعالیت های « خود بخودی » فراگیران توجه دارد ، متكی بر امكانات فراگیر و تجربیات عینی می باشد و قوه خلاقیت را در آنها تقویت می كند . افزون بر آن در جریان یادگیری ، آزادی عمل و استقلال فراگیر رشد و توسعه می یابد . در ضمن به علت برقراری روابط محكم و صحیح بین مطالب مورد یادگیری و دانش قبلی ، یادگیری پایدارتر می گردد .

یكی از روشهای موثر پرورش خلاقیت استفاده از « روش اكتشافی » است و روشی كه فراگیر با درك روابط جدید به الگوهای فكری خود سازمانی جدید بدهد و به بینش جدیدی دست پیدا كند .

ه .  توجه به تفاوتهای فردی : در پرورش خلاقیت باید به تفاوتهای فردی فراگیران در زمینه های مختلف پرورشی و آموزشی توجه شود .

در رویاروئی با سوالها و پدیده ها نیز ، « بعضی تفكر آنی و برخی تفكر توام با تامل و تعمق » را دارند . گروه دوم ، قبل از سخن گفتن به تفكر و بررسی جوانب مختلف موضوعات می پردازند و برخلاف گروه اول به جای سریع پاسخ دادن به جوابهای صحیح و غالبا اصیل ارائه می دهند  (انصاری جعفری ، 1376 ).

دوبرین[6] (1997) مشهورترین روش برای بهبود خلاقیت را « كنكاش مغزی » عنوان می كند . چون به افراد فرصت می دهد تا در جو آرام اندیشه كند و با مد نظر قرار دادن ابعاد مختلف موضوع ، ایده خود را آزادانه و به دور از هر گونه محدودیت مطرح سازد.( dubrin , 1997 )

خلاقیت و نوآوری امری است كه وجود آن دائما احساس می شود . بنابراین باید نهادینه شود و جزء فرهنگ كار گردد . هر گاه مدیران سطوح عالی و سیاستگذارن در سازمان ، خود به فعالیتهای و نوآوری بعنوان فعالیتهای ضروری و حیاتی باور نداشته باشند هیج فعالیتی در این زمینه دوام نخواهد داشت . ایجاد هسته های پژوهشی و نوآوری و اینكه بعنوان یك هنجار مشترك به خلاقیت نگریسته شود نیاز به آموزش دارد .

« تافلر » مهمترین فعالیت و راه رویاروئی با تحولات عظیم و زندگی آینده را برای پذیرش تغییر ، آموزش می داند . آموزش موثر و پر مایه به افراد كمك می كند تا آنها بتوانند به رشد و توانائی كافی در شغل خود دست یابند . و با كارائی بیشتر كار كنند . مدیران باید بدانند یكی از هدفهای مهم در آموزش در محیط پر تلاطم و متغییر كنونی،آموختن شیوه های خلاقیت و نوآوری است ( حسن زارعی ، 1373 ) .

در سال 2001 ، روشهای مفید برای ایجاد فكر خلاق در فرد ، برای اینكه بتواند به طور خلاقانه به حل مشكلات و مسائل بپردازد . عبارتند از : تفكر واگرا ، تفكر مقایسه ای ، تفكر افقی (چند جانبه ) . انتقال معلومات به یك سو و مجهولات به یك سو در ذهن و معاشرت با دیگران(sandra , 2002 , eric)

می توان موهبت خلاقیت را با بلا استفاده گذاردن پژمرده نمود و یا با مبادرت به فعالیتهائی كه بیشترین امكان را برای پرورش قدرت تصور خلاق به وجود می آورد و خاصه با تمرین دادن مداوم ، آنرا توسعه داد .

از جمله موارد موثر دیگر در پرورش خلاقیت :

1 .  تجربه برای ایده جوئی سوخت می سازد : برای پرورش خلاقیت ، مغز نه تنها به تمرین نیاز دارد بلكه به وسائلی كه با آن بتوان به بهترین وجهی ایده ها را تشكیل داد محتاج است . غنی ترین سوخت برای ایده جوئی عبارت از «تجربه» است .

خانه بدوشی و آوارگی ، مردم بسیاری را خلاقتر از آن كرده است كه در صورت داشتن یك زندگی مرفه نمی توانستند بدان نائل آیند . یك نمونه برجسته آن ، یوجین اونیل  درام نویس آمریكائی است كه زندگی خویش را با كار در سراسر آمریكای جنوبی و اروپا اداره می كرد بدین ترتیب وقتی 24 ساله بود قدرت تصورش ، طلائی را كه با آن نمایشهایش را پر بار می نمود تصفیه می كرد (اسبورن، قاسم زاده، 1371).

 • . بازیهای فكری حل معما و جدول : عده زیادی از مردم ، مقدار زیادی از وقت خود را صرف بازیهای مختلف می كنند بعضی از این بازیها به پرورش قدرت تصور كمك نموده و بعضی به این استعداد كمكی نمی كند.

توماس ادیسون ، بر طبق گفته فرزندش چارلز ، به حل معما بعنوان تمرین در خلاقیت اعتقاد زیادی داشت . این روزها می توان تمرین خلاقیت را با استراحت توام نمود ، مثلا بعضی جداول ، كلمات متقاطع ، بسیار مبارزه طلبانه بوده ، و برای آنها لازم است مغز خود را مجبور به كار خلاق كنیم و این خود خلاقیت ما را به نحو بارزی پرورش می دهد. (اسبورن، قاسم زاده، 1371).

 • . سرگرمیها و هنرهای زیبا : در حدود 400 سرگرمی شناسائی شده است كه غالب آنها مربوط به جمع آوری اشیاء و نه خلاقیت می باشد . سرگرمیهای مربوط به جمع آوری اشیاء منجر به ازدیاد دانش و پرورش قوه قضاوت است نه برانگیختن قدرت تصور . به همان ترتیب تبدیل وسائل خراب و بی مصرف به اشیاء مفید یا تزئینی برای خلاقیت بسیار موثر است .
 • . خلاقیت با مطالعه پیشرفت می كند : چنانكه فرانسیس بیكن، فیلسوف و نویسنده انگلیسی قرن شانزدهم اظهار داشته است : « مطالعه انسان را كامل می كند » .

مطالعه قدرت تصور را تغذیه می كند لیكن برای آنكه از مطالع حداكثر استفاده را ببریم باید مطالب مناسب برای مطالعه انتخاب كنیم و یك آزمایش برای آنكه چه مطالبی را بخوانیم عبارت از پرسش این سوال است . آیا این مطلب تا چه حد تمرین خوبی برای مغز خلاق من فراهم خواهد ساخت ؟

پربارترین نوع خواندن عبارت است از خواندن بیو گرافی ، زندگی هر كس كه ارزش انتشار داشته باشد ممكن نیست حاوی ركورد الهام بخشی از ایده های ابداعی نباشد (اسبورن، قاسم زاده، 1371).

 • . نویسندگی بعنوان یك تمرین خلاقیت : با نویسندگی می توان به نحو بارزی قدرت تصور را پرورش داد . آزمایشهای علمی « روان بودن در نویسندگی » را به عنوان یك شاخص اساسی استعداد خلاقیت ، ارزیابی نموده است .
 • . تمرین در حل خلاق مسائل : مستقیم ترین روش برای پرورش خلاقیت عبارت است از ، پرداختن به كار خلاق . یعنی واقعا تدبیر نمودن راه حل برای مسائل مشخص حقیقی است ( اسبورن ، قاسم زاده ،1371) .

 نقش امنیت و آزادی روانی در خلاقیت :

راجرز می گوید : تجربیات من در روان شناسی مرا معتقد به این مطلب كرده است كه ما با فراهم كردن امنیت  روانی[7] و آزادی روانی[8] ، احتمال ظهور خلاقیت سازنده را می توانیم افزایش دهیم.

عواملی كه باعث ا یجاد امنیت روانی می گردند :

 • . پذیرش بدون قید و شرط فرد : هر گاه والدین یا معلمین احساس كنند كه فرد مورد نظر، خود شخصا دارای حقوقی است بدون توجه به اینكه او كه هست و چه خصوصیات و رفتاری دارد و علی رغم آنچه كه هست او را بپذیرند و مورد توجه قرار دهند در او احساس ایمنی بوجود می آورند و این احساس امنیت او را در جهت خلاقیت سوق می دهد .
 • . عدم ارزشیابی فرد با معیارهای خارجی : وقتی فرد خود را در فضائی احساس كند كه مورد ارزشیابی قرار نمی گیرد احساس ایمنی خواهد كرد . ارزشیابی همیشه تهدید آمیز است و نیاز به دفاع را بوجود می آورد بنابراین فرد نمی تواند آنچنانكه دوست دارد بیندیشد و یا آنچه را كه دوست دارد بسازد بدون اینكه اندیشه هایش را سركوب كند این خود مانع شكوفائی خلاقیت فرد می شود .
 • . شناخت همدلانه : اگر من بگویم كه شما را قبول دارم ولی چیزی در مورد شما ندانم در حقیقت این یك پذیرش سایه مانند و مبهم است و ممكن است این پذیرش با شناخت بیشتر عوض شود . ولی اگر من شما را به طور كامل بشناسم و بكار و احساس شما از نقطه نظر خود شما نظر كنم و در دنیای خصوصی شما وارد شوم و آنرا همانطور كه در مقابل شما ظاهر می شود ببینم و با این حضور هنوز هم شما را قبول داشته باشم در این صورت امنیت واقعی وجود خواهد داشت . در چنین شرایطی فرد به خود اجازه می دهد كه شكوفا شود . و این اساسی برای تسریع خلاقیت است .

از شرایطی كه خلاقیت را تسریع می كند عبارت از آن است كه والدین یا معلم ، بیانهای سمبولیك خود را مجاز بدانند و این اجازه به فرد اجازه كامل می دهد كه فكر كند ، احساس كند و چیزی باشد كه در درون اوست .

بیان احساسات و تمایلات بوسیله رفتار ممكن است در بعضی مواقع و در فرهنگهای متفاوت مجاز نباشد ، ولی بیانهای سمبولیك نیازی به محدودیتهای زمانی و مكانی ندارد. بنابراین آزاد گذاشتن كودك در بیان سمبولیك موجب ایجاد احساس آزادی روانی در او خواهد شد كه خود یكی از عوامل افزایش دهنده خلاقیت است . بیانهای سمبولیك می تواند به صورتهای گوناگون  در سخن گفتن ، نقاشی ، موسیقی ، بازی و … تجلی گردد. ( امیدی ، 1358 ) .

تعادل میزان قبولی از خود در صورتیكه سایر شرایط موجود باشد باعث می شود كه انسان یك زندگی عادی را بگذراند و درصدد به فعل آوردن استعدادهای بالقوه خود و از آن جمله خلاقیت باشد . زمانی كه قبولی از خود در شخص كاهش یابد یاس ، ناامیدی یا پرخاشگری ناشی از آن باعث می شود كه شخص نتواند  قوای خلاقانه خود را بكار اندازد . از این رو كراندال طی تحقیقی در سال (1954)ارتباط بین میزان قبولی از خود و سازگاری اجتماعی را مورد بررسی قرار داد ، نتیجه آزمایشهای او نشان می دهد هم كسانیكه خود را بیشتر از آنچه كه هستند به دیگران نشان می دهند و هم آنانكه خود راكمتر از آنچه هستند به دیگران نشان می دهند در زندگی اجتماعی موفق نیستند . این دو گروه در روابط انسانی دائم با مشكلاتی مواجه هستند كه قسمت زیادی از وقت و انرژی آنها را می گیرد در نتیجه بازده كارهای خلاقه آنها را كاهش می دهد. ( بودو، خان زاده ،1355 )

 

1 . principles underlying creativity training

2 . the fluency principle

3 . the principle of open endedness

4 . the principle of environmental relevancg

5 . the principle of pleasure

1 . dubrin

1 . psychological safty

2 . psychological freedom

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *