اصول اساسی در پرورش خلاقیت:دانلود پایان نامه روانشناسی,بررسی سنجش خلاقیت کارشناسی و بررسی نگرش آنان در مورد تأثیر دوره تحصیل دانشگاهی بر رشد خلاقیتشان

دانلود پایان نامه

 اصول اساسی در پرورش خلاقیت[۱] :

 1. ۱. اصل سیالی[۲]: تحقیقات در خلاقیت حاکی از آن است که بیشتر ایده هائی که شخص خلاق ابراز می کند به احتمال زیاد عقیده ای تازه و غیر معمولی است .

فرد باید تشویق به ارائه ایده های جدید شود و گر نه از ایده های معمولی فراتر نمی رود .

 1. ۲. اصل سوال باز[۳] : این اصل دقیقا به اصل سیالی مربوط است . به طور ساده این اصل چنین می گوید که تمرینات خلاقیت نباید از پیش پاسخهائی داشته باشند و چنین تمریناتی ، دانش آموزان را برای موقعیتی خیلی محدود آماده می کند و مانع می شود که فرد ذهن خود را در سطح وسیع برای حل مسئله بکار برد .
 2. ۳. اصل وابستگی محیطی[۴] : هنگامی که دانش آموزان آموزش خلاقیت می بینند نباید به خاطر عدم اطلاع درباره موضع بخصوصی کیفر شوند . بعبارت دیگر در فعالیتهای تربیتی خلاقیت ، باید به یاد گیرنده اجازه داده شود روی زمینه اطلاعات و تجربیات خود کار کند .

۴ . اصل لذت[۵] : یکی از بهترین روشهای آموزش خلاقیت این است که مربی خود یک عضو فعال در پرورش خلاقیت باشد . در این صورت دانش آموز به سرعت نسبت به معلم و موقعیتی که در آن غیر معمولی بودن پاسخها بجای اینکه تنبیه شود مورد پاداش قرار می گیرد و اطمینان و امنیت پیدا می کند و بر سیالی و انعطاف پذیری آنها افزوده می شود .

از جمله عوامل موثر در پرورش خلاقیت عبارت است از :

برای بررسی نحوه ارتباط آموزشی جهت پرورش خلاقیت ، استفاده از شیوه های زیر مفید می باشد :

الف . استفاده از حواس مختلف : به ویژه تا زمانیکه فراگیران به « تفکر مجرد » دست نیافته اند ، به پرورش حواس مختلف و استفاده صحیح و بجا از آنها در فرایند یادگیری توجه خاص صورت گیرد .

ب . استفاده از تجربه های مستقیم : ضمن حساس کردن فرا گیران به محرکهای طبیعی ، باید شرایط مناسب برای دستکاری اشیاء و همچنین تجربه و آزمایش کردن به طور مستقیم را برای آنها فراهم آورد .

در پرورش خلاقیت بر اساس آن باور که انسان از خطاهای خود می آموزد اشتباهات را بعنوان فرایندی آموزنده در مسیر یادگیری باید پذیرفت و آنها را بخاطر خطاها سرزنش و دلسرد نکرد ، این محیط عاری از تهدید  به یادگیری فعال کمک می کند .

ج . استفاده از روش بحث و گفتگوی آزاد و متقابل : در پرورش خلاقیت ، سخنان خود جوش ، گفتگوی آزاد و متقابل و غیر قالبی که مستلزم داد و ستد اجتماعی می باشد به فراوانی بکار می رود .

د . استفاده از « روش فعال » در تدریس : روش فعال که در آن فراگیر با به کارگیری صحیح مکانیزمهای حسی – تحلیلی خود در یادگیری شرکت می کند ، تائید می شود ، این روش که به فرایند یاگیری و تفکر و استفاده از فعالیت های « خود بخودی » فراگیران توجه دارد ، متکی بر امکانات فراگیر و تجربیات عینی می باشد و قوه خلاقیت را در آنها تقویت می کند . افزون بر آن در جریان یادگیری ، آزادی عمل و استقلال فراگیر رشد و توسعه می یابد . در ضمن به علت برقراری روابط محکم و صحیح بین مطالب مورد یادگیری و دانش قبلی ، یادگیری پایدارتر می گردد .

یکی از روشهای موثر پرورش خلاقیت استفاده از « روش اکتشافی » است و روشی که فراگیر با درک روابط جدید به الگوهای فکری خود سازمانی جدید بدهد و به بینش جدیدی دست پیدا کند .

ه .  توجه به تفاوتهای فردی : در پرورش خلاقیت باید به تفاوتهای فردی فراگیران در زمینه های مختلف پرورشی و آموزشی توجه شود .

در رویاروئی با سوالها و پدیده ها نیز ، « بعضی تفکر آنی و برخی تفکر توام با تامل و تعمق » را دارند . گروه دوم ، قبل از سخن گفتن به تفکر و بررسی جوانب مختلف موضوعات می پردازند و برخلاف گروه اول به جای سریع پاسخ دادن به جوابهای صحیح و غالبا اصیل ارائه می دهند  (انصاری جعفری ، ۱۳۷۶ ).

دوبرین[۶] (۱۹۹۷) مشهورترین روش برای بهبود خلاقیت را « کنکاش مغزی » عنوان می کند . چون به افراد فرصت می دهد تا در جو آرام اندیشه کند و با مد نظر قرار دادن ابعاد مختلف موضوع ، ایده خود را آزادانه و به دور از هر گونه محدودیت مطرح سازد.( dubrin , 1997 )

خلاقیت و نوآوری امری است که وجود آن دائما احساس می شود . بنابراین باید نهادینه شود و جزء فرهنگ کار گردد . هر گاه مدیران سطوح عالی و سیاستگذارن در سازمان ، خود به فعالیتهای و نوآوری بعنوان فعالیتهای ضروری و حیاتی باور نداشته باشند هیج فعالیتی در این زمینه دوام نخواهد داشت . ایجاد هسته های پژوهشی و نوآوری و اینکه بعنوان یک هنجار مشترک به خلاقیت نگریسته شود نیاز به آموزش دارد .

« تافلر » مهمترین فعالیت و راه رویاروئی با تحولات عظیم و زندگی آینده را برای پذیرش تغییر ، آموزش می داند . آموزش موثر و پر مایه به افراد کمک می کند تا آنها بتوانند به رشد و توانائی کافی در شغل خود دست یابند . و با کارائی بیشتر کار کنند . مدیران باید بدانند یکی از هدفهای مهم در آموزش در محیط پر تلاطم و متغییر کنونی،آموختن شیوه های خلاقیت و نوآوری است ( حسن زارعی ، ۱۳۷۳ ) .

در سال ۲۰۰۱ ، روشهای مفید برای ایجاد فکر خلاق در فرد ، برای اینکه بتواند به طور خلاقانه به حل مشکلات و مسائل بپردازد . عبارتند از : تفکر واگرا ، تفکر مقایسه ای ، تفکر افقی (چند جانبه ) . انتقال معلومات به یک سو و مجهولات به یک سو در ذهن و معاشرت با دیگران(sandra , 2002 , eric)

می توان موهبت خلاقیت را با بلا استفاده گذاردن پژمرده نمود و یا با مبادرت به فعالیتهائی که بیشترین امکان را برای پرورش قدرت تصور خلاق به وجود می آورد و خاصه با تمرین دادن مداوم ، آنرا توسعه داد .

از جمله موارد موثر دیگر در پرورش خلاقیت :

۱ .  تجربه برای ایده جوئی سوخت می سازد : برای پرورش خلاقیت ، مغز نه تنها به تمرین نیاز دارد بلکه به وسائلی که با آن بتوان به بهترین وجهی ایده ها را تشکیل داد محتاج است . غنی ترین سوخت برای ایده جوئی عبارت از «تجربه» است .

خانه بدوشی و آوارگی ، مردم بسیاری را خلاقتر از آن کرده است که در صورت داشتن یک زندگی مرفه نمی توانستند بدان نائل آیند . یک نمونه برجسته آن ، یوجین اونیل  درام نویس آمریکائی است که زندگی خویش را با کار در سراسر آمریکای جنوبی و اروپا اداره می کرد بدین ترتیب وقتی ۲۴ ساله بود قدرت تصورش ، طلائی را که با آن نمایشهایش را پر بار می نمود تصفیه می کرد (اسبورن، قاسم زاده، ۱۳۷۱).

 • . بازیهای فکری حل معما و جدول : عده زیادی از مردم ، مقدار زیادی از وقت خود را صرف بازیهای مختلف می کنند بعضی از این بازیها به پرورش قدرت تصور کمک نموده و بعضی به این استعداد کمکی نمی کند.

توماس ادیسون ، بر طبق گفته فرزندش چارلز ، به حل معما بعنوان تمرین در خلاقیت اعتقاد زیادی داشت . این روزها می توان تمرین خلاقیت را با استراحت توام نمود ، مثلا بعضی جداول ، کلمات متقاطع ، بسیار مبارزه طلبانه بوده ، و برای آنها لازم است مغز خود را مجبور به کار خلاق کنیم و این خود خلاقیت ما را به نحو بارزی پرورش می دهد. (اسبورن، قاسم زاده، ۱۳۷۱).

 • . سرگرمیها و هنرهای زیبا : در حدود ۴۰۰ سرگرمی شناسائی شده است که غالب آنها مربوط به جمع آوری اشیاء و نه خلاقیت می باشد . سرگرمیهای مربوط به جمع آوری اشیاء منجر به ازدیاد دانش و پرورش قوه قضاوت است نه برانگیختن قدرت تصور . به همان ترتیب تبدیل وسائل خراب و بی مصرف به اشیاء مفید یا تزئینی برای خلاقیت بسیار موثر است .
 • . خلاقیت با مطالعه پیشرفت می کند : چنانکه فرانسیس بیکن، فیلسوف و نویسنده انگلیسی قرن شانزدهم اظهار داشته است : « مطالعه انسان را کامل می کند » .

مطالعه قدرت تصور را تغذیه می کند لیکن برای آنکه از مطالع حداکثر استفاده را ببریم باید مطالب مناسب برای مطالعه انتخاب کنیم و یک آزمایش برای آنکه چه مطالبی را بخوانیم عبارت از پرسش این سوال است . آیا این مطلب تا چه حد تمرین خوبی برای مغز خلاق من فراهم خواهد ساخت ؟

پربارترین نوع خواندن عبارت است از خواندن بیو گرافی ، زندگی هر کس که ارزش انتشار داشته باشد ممکن نیست حاوی رکورد الهام بخشی از ایده های ابداعی نباشد (اسبورن، قاسم زاده، ۱۳۷۱).

 • . نویسندگی بعنوان یک تمرین خلاقیت : با نویسندگی می توان به نحو بارزی قدرت تصور را پرورش داد . آزمایشهای علمی « روان بودن در نویسندگی » را به عنوان یک شاخص اساسی استعداد خلاقیت ، ارزیابی نموده است .
 • . تمرین در حل خلاق مسائل : مستقیم ترین روش برای پرورش خلاقیت عبارت است از ، پرداختن به کار خلاق . یعنی واقعا تدبیر نمودن راه حل برای مسائل مشخص حقیقی است ( اسبورن ، قاسم زاده ،۱۳۷۱) .

 نقش امنیت و آزادی روانی در خلاقیت :

راجرز می گوید : تجربیات من در روان شناسی مرا معتقد به این مطلب کرده است که ما با فراهم کردن امنیت  روانی[۷] و آزادی روانی[۸] ، احتمال ظهور خلاقیت سازنده را می توانیم افزایش دهیم.

عواملی که باعث ا یجاد امنیت روانی می گردند :

 • . پذیرش بدون قید و شرط فرد : هر گاه والدین یا معلمین احساس کنند که فرد مورد نظر، خود شخصا دارای حقوقی است بدون توجه به اینکه او که هست و چه خصوصیات و رفتاری دارد و علی رغم آنچه که هست او را بپذیرند و مورد توجه قرار دهند در او احساس ایمنی بوجود می آورند و این احساس امنیت او را در جهت خلاقیت سوق می دهد .
 • . عدم ارزشیابی فرد با معیارهای خارجی : وقتی فرد خود را در فضائی احساس کند که مورد ارزشیابی قرار نمی گیرد احساس ایمنی خواهد کرد . ارزشیابی همیشه تهدید آمیز است و نیاز به دفاع را بوجود می آورد بنابراین فرد نمی تواند آنچنانکه دوست دارد بیندیشد و یا آنچه را که دوست دارد بسازد بدون اینکه اندیشه هایش را سرکوب کند این خود مانع شکوفائی خلاقیت فرد می شود .
 • . شناخت همدلانه : اگر من بگویم که شما را قبول دارم ولی چیزی در مورد شما ندانم در حقیقت این یک پذیرش سایه مانند و مبهم است و ممکن است این پذیرش با شناخت بیشتر عوض شود . ولی اگر من شما را به طور کامل بشناسم و بکار و احساس شما از نقطه نظر خود شما نظر کنم و در دنیای خصوصی شما وارد شوم و آنرا همانطور که در مقابل شما ظاهر می شود ببینم و با این حضور هنوز هم شما را قبول داشته باشم در این صورت امنیت واقعی وجود خواهد داشت . در چنین شرایطی فرد به خود اجازه می دهد که شکوفا شود . و این اساسی برای تسریع خلاقیت است .

از شرایطی که خلاقیت را تسریع می کند عبارت از آن است که والدین یا معلم ، بیانهای سمبولیک خود را مجاز بدانند و این اجازه به فرد اجازه کامل می دهد که فکر کند ، احساس کند و چیزی باشد که در درون اوست .

بیان احساسات و تمایلات بوسیله رفتار ممکن است در بعضی مواقع و در فرهنگهای متفاوت مجاز نباشد ، ولی بیانهای سمبولیک نیازی به محدودیتهای زمانی و مکانی ندارد. بنابراین آزاد گذاشتن کودک در بیان سمبولیک موجب ایجاد احساس آزادی روانی در او خواهد شد که خود یکی از عوامل افزایش دهنده خلاقیت است . بیانهای سمبولیک می تواند به صورتهای گوناگون  در سخن گفتن ، نقاشی ، موسیقی ، بازی و … تجلی گردد. ( امیدی ، ۱۳۵۸ ) .

تعادل میزان قبولی از خود در صورتیکه سایر شرایط موجود باشد باعث می شود که انسان یک زندگی عادی را بگذراند و درصدد به فعل آوردن استعدادهای بالقوه خود و از آن جمله خلاقیت باشد . زمانی که قبولی از خود در شخص کاهش یابد یاس ، ناامیدی یا پرخاشگری ناشی از آن باعث می شود که شخص نتواند  قوای خلاقانه خود را بکار اندازد . از این رو کراندال طی تحقیقی در سال (۱۹۵۴)ارتباط بین میزان قبولی از خود و سازگاری اجتماعی را مورد بررسی قرار داد ، نتیجه آزمایشهای او نشان می دهد هم کسانیکه خود را بیشتر از آنچه که هستند به دیگران نشان می دهند و هم آنانکه خود راکمتر از آنچه هستند به دیگران نشان می دهند در زندگی اجتماعی موفق نیستند . این دو گروه در روابط انسانی دائم با مشکلاتی مواجه هستند که قسمت زیادی از وقت و انرژی آنها را می گیرد در نتیجه بازده کارهای خلاقه آنها را کاهش می دهد. ( بودو، خان زاده ،۱۳۵۵ )

 

۱ . principles underlying creativity training

۲ . the fluency principle

۳ . the principle of open endedness

۴ . the principle of environmental relevancg

۵ . the principle of pleasure

۱ . dubrin

۱ . psychological safty

۲ . psychological freedom

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *