سایت مقالات فارسی – 
ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و  …

سایت مقالات فارسی – ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و …

همانطور که در بخش قبل بیان شد، مدل ارائه شده قصد دارد تا بهترین تامین‍کنندگان را در هر دو لایه به صورت یکپارچه انتخاب کند و هدف این مدل طراحی یک شبکه تامین کالا است.
در دنیای واقعی این مدل کمتر پیاده می‍شود و به ندرت اتفاق می‍افتد که شرکت صنعتی مادر برای تامینقطعه مورد نیاز، از تامین‍کننده متفاوت بهره‍ گیرد. همچنین موارد اندکی را میتوان یافت که مجموعه تامین‍کنندگان هر کدام از قطعات با یکدیگر متفاوت باشند و در میان آنها اشتراکاتی وجود نداشته باشد. بطوریکه در صنعت امروز ممکن است یک تامین‍کننده نیاز شرکت صنعتی مادر را به یک یا چند قطعه برآورده سازد. بنابراین، مدل ارائه شده در بخش اول باید به نحوی توسعه یابد که امکان سفارش همزمان چند محصول به یک تامین‍کننده فراهم شود. همانطور که در شکل(۳-۲) دیده می‍شود, ارتباط بین تمام تامین‍کنندگان لایه اول و خریدار و همچنین بین آنها با تمام تامین‍کنندگان سطح دوم برقرار است، ولی پس از حل مدل بهترین مسیرهای ارتباطی و حجم کالاهایی که در این مسیرها انتقال می‍یابند در حالت بهینه به دست می‍آید, یعنی علاوه بر یافتن بهترین تامین‍کنندگان در هر دو سطح میزان کالای اختصاص یافته به هر کدام نیز تعیین می‍شود.
مدل ارائه شده در این بخش یک مدل تک دوره‍ای است، به این معنی که برای یک دوره مشخص تقاضای قطعات مختلف برای سازمان معین شده است و با انتخاب بهترین تامین‍کنندگان سفارش بهینه نیز به دست می‍آید. همچنین دریافت محصولات به صورت یکباره انجام می‍شود. تمام پارامترهای آن به صورت قطعی است و تامین‍کنندگان لایه اول به ازای خرید حجم‍های مختلف کالا, قیمتهای متفاوتی ارائه می‍کنند که این تخفیف‍ها در مدل در نظر گرفته شده است. مهمترین ویژگی این مدل چند محصولی بودن آن است که امکان سفارش ترکیبی از محصولات مختلف به صورت همزمان به تامین‍کنندگان را برآورده می‍کند. شکل(۳-۲) تامین‍کنندگان هر دو لایه و محصولات آن‍ها را به صورت شماتیک نمایش می‍دهد.
تامین کنندگان قطعات
تامین کنندگان مواد اولیه
تامین کننده ۱
تامین کننده ۱
تامین کننده ۲
تامین کننده ۲
تامین کننده J
تامین کننده P
شکل۳-۲ شبکه تامین مربوط به سفارش همزمان چند محصول
۳-۵ مدل انتخاب ترکیب بهینه وسایل حمل و نقل
در یک زنجیره تامین، مسئله انتخاب ناوگان حمل و نقل از اهمیت زیادی برخوردار است. در همین راستا، برای اولین بار در سال ۱۹۹۲، جنتری و فریس[۴۵] مدلی ارائه کردندکه تلاش می‍کرد تا فرایند خرید و حمل و نقل محصولات خریداری شده را به صورت یکپارچه در نظر بگیرد. آنها مزایای مختلفی را برای انتخاب ناوگان حمل و نقل به صورت یکپارچه با سفارشات خرید بیان کردند. از جمله کاهش دیرکردهایی که از طرف تامین‍کنندگان اتفاق می‍افتد، نظارت و کنترل بیشتر بر فرایند حمل و نقل، امکان استفاده از تخفیف‍های مقداری برای حمل کالاهای مختلف و همچنین جدا کردن هزینه‍های حمل و نقل از قیمت قطعات خریداری شده. از آنجایی که هزینه‍های حمل و نقل کالاها اغلب بیش از ۵۰% هزینه‍های لجستیک را شامل می‍شود، کاهش این هزینه‍ها ضروری به نظر می‍رسد. همچنین بهینه کردن این هزینه‍ها ممکن است در میزان خرید و سفارش دهی اثر بگذارد. مدلی که در این بخش ارائه خواهد شد، علاوه بر انتخاب بهترین تامین‍کنندگان در هر دو لایه، تنوع ناوگان حمل و نقل را برای جابجایی کالاها بین خریدار و تامین کنندگان در نظر می‍گیرد و ترکیب بهینه از آن‍ها را برای این منظور انتخاب می‍کند تا هزینه‍های حمل حداقل شود. در واقع این مدل بر خلاف بسیاری از مدل‍های ریاضی که توجهی به هزینه‍های حمل ندارند، مدیریت حمل و نقل را در قلمرو کاری خریدار می‍داند و به این ترتیب پس از انتخاب بهترین تامین‍کنندگان در هر دو لایه تامین و تخصیص سفارشات به آن‍ها، در راستای کاهش هزینه‍های لجستیکی، بهترین ناوگان حمل را انتخاب می‍کند. مدل ارائه شده در این بخش نیز مانند بخش‍های گذشته، تک دوره‍ای است و تمام پارامترهای آن به صورت قطعی می‍باشند. در این مدل فرض بر این است که وسایل نقلیه مختلف قابلیت جابجایی وزن‍های متفاوتی دارند و هر محصول i نیز وزنی برابر با دارد. برای این منظور متغیر که در فصل بعد معرفی خواهد شد، تعداد حمل و نقل‍های بهینه را نشان می‍دهد که وسیله نوع h از تامین کننده j ام به خریدار انتقال می‍دهد.
۳-۶ مدل انتخاب تامین کنندگان با حداقل کردن هزینه های موجودی و نگهداری کالا
موجودی به کالاهایی گفته می‍شود که در سازمان برای مدت زمانی بدون مصرف نگهداری شده اند. اگرچه نگهداری موجودی‍ها به دلایل گوناگونی مانند نوسانات بازار، تحویل به موقع، حفاظت در مقابل کمبود و… غیر قابل اجتناب است، اما هزینه‍ای که جهت نگهداری موجودی‍ها صرف می‍شود، به نوعی هزینه فرصت از دست رفته است و بصورت در صدی از سرمایه‍گذاری محاسبه میگردد. از اینرو کاهش هزینه‍های موجودی از مهمترین اهداف صنایع مختلف می‍باشد.
تاکنون تعداد معدودی از مقالات ارائه شده در زمینه انتخاب تامین‍کنندگان، به مسئله کنترل موجودی‍ها پرداخته اند. مدل هایی مانند مقالات بندر و همکاران[۴۶] در سال ۱۹۸۵، تمپلمیر[۴۷](۲۰۰۲) و بوفا و جکسون[۴۸](۱۹۸۳) تنها به تعیین اندازه انباشته پرداخته‍اند. در واقع اولین مدلی که مسئله کنترل موجودی‍ها و انتخاب تامین‍کنندگان را به صورت یکپارچه در نظر گرفت در سال ۲۰۰۵ توسط بسنت و همکارانش[۴۹] ارائه شد. مدل مطرح شده، یک مدل تک محصولی چند دوره‍ای به شمار می‍رفت. به این ترتیب که یک افق زمانی مشخص را در نظر می‍گرفت(‍مثلا یک سال) که از زیر دوره های[۵۰] متعددی تشکیل شده است و سفارش و دریافت محصول در این زیر دوره‍ها اتفاق می‍افتد.‍ (مثلا هر دو ماه یکبار). مدل ارائه شده در آن، مسئله انتخاب تامین‍کنندگان را در هر زیر دوره در نظر می‍گیرد و ممکن است برای کاهش هزینه‍های موجودی و دریافت محصولات به صورت دوره‍ای، تامین‍کنندگان مختلفی در هر دوره سفارش‍دهی انتخاب شوند. این در حالی است که حفظ یک رابطه بلند‍مدت با تامین‍کنندگان بسیار مهم است و در مفهوم مدیریت ارتباط با تامین‍کنندگان((SRM مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین مدل فوق هیچ محدودیتی برای انبار محصولات و میزان قطعات تولیدی به وسیله تامین‍کنندگان در نظر نمی‍گرفت. در سال ۲۰۰۷، لیائو و همکارانش مدلی ارائه کردند که علاوه بر در نظر گرفتن هزینه‍های موجودی ترکیب بهینه وسایل حمل و نقل را نیز تعیین می‍کرد ولی یک مدل تک محصولی به حساب می‍آید. همچنین در هر دوره سفارش و دریافت محصول مسئله انتخاب تامین‍کنندگان دوباره تکرار می‍شود.
برای رفع این مشکل، مدل پیشنهادی در این بخش حالتی را در نظر می‍گیرد که در آن در ابتدای هر افق برنامه‍ریزی، بهترین تامین‍کنندگان از نظر معیار‍های متفاوت از جمله تامین‍کنندگان لایه دوم سنجیده می‍شوند و میزان سفارشات کالاها و قطعات برای کل مدت به آنان تعیین می‍گردد. همچنین به صورت یکپارچه با این مدل تعداد دوره‍های بهینه برای دریافت محصول در افق زمانی نیز معین می‍شود تا از این طریق علاوه بر کاهش هزینه‍های موجودی و انبارداری، ارتباط بلندمدت با تامین‍کنندگان نیز حفظ شود.
۳-۷ جمع بندی
در فصل سوم شرح مسئله انتخاب تامین‍کنندگان در هر دو لایه و پیش فرض‍های آن به همراه خلاصه ای از مدل‍های سفارش همزمان چند محصول، مدل انتخاب ترکیب بهینه وسایل حمل و نقل و مدل موجودی بیان شد. در فصل چهارم مدل‍های ارائه شده برای حل این مسائل مطرح می‍شوند.
فصل چهارم
معرفی مدل های پیشنهادی
۴-۱ مقدمه
در این بخش مدل‍های گوناگونی که در فصل قبل به آن‍ها اشاره شد، مورد بررسی قرار می‍گیرند و پس از معرفی پارامترهای هر یک از آن‍ها، به مدل ریاضی مربوط به آن پرداخته می‍شود. در ادامه توضیحات مربوط به کلیه محدودیت‍ها به اختصار بیان می‍شوند.
۴-۲ معرفی مدل پیشنهادی تک محصولی
مدلی که در این بخش ارائه می‍شود، شامل سه مجموعه متفاوت است:
مجموعه تامین کنندگان لایه اول که قطعه مورد نیاز خریدار از انواع مختلف را تامین می‍کنند.
مجموعه مربوط به مواد اولیه مورد نیاز تامین‍کنندگان لایه اول که برای تولید قطعات نیمه ساخته مورد نیاز است.
مجموعه تامین‍کنندگان لایه دوم که مواد اولیه مورد نیاز تامین‍کنندگان لایه یک را تهیه می‍کنند.
از ویژگی‍های دیگر این مدل که حائز اهمیت است، در نظر گرفتن شرایطی است که در آن تامین‍کنندگان مختلف به ازای دریافت سفارش محصول در حجم‍های بالاتر تخفیف قایل می‍شوند و این نکته در مدل لحاظ شده است و در انتخاب تامین‍کنندگان و میزان سفارش به آنان لحاظ شده است.
۴-۲-۱ پارامترهای مدل تک محصولی
= پارامتر کیفیت تامین‍کننده jام (نرخ کالاهای برگشتی)
= پارامتر دیرکرد تامین‍کننده jام (نرخ حمل و نقل‍های با دیرکرد)
= قیمت یک واحد محصول برای تامین‍کننده jام در لایه قیمت kام
= ظرفیت تولید برای تامین‍کننده jام
= پارامتر کیفیت تامین‍کننده pام برای ماده اولیه mام (نرخ کالاهای برگشتی)
پارامتر دیرکرد تامین‍کننده pام به تامین‍کننده jام برای ماده اولیه mام (نرخ حمل‍و‍نقل‍های با دیرکرد)

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir