مقاله دانشگاهی – 
ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین  …

مقاله دانشگاهی – ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین …

۶) قیمت

۷) توانایی تکنیکی

۸) موقعیت مالی

۹) روند پذیرش

۱۰) موقعیت و شهرت در صنعت

۱۱)موقعیت تجاری

۱۲) سازماندهی

۱۳)کنترل عملیات

۱۴)سرویس و تعمیرات

۱۵) سیستم ارتباطی

۱۶) نگرش

۱۷) اثرگذاری

۱۸) توانایی بسته بندی

۱۹)نیروی انسانی

۲۰) موقعیت جغرافیایی

۲۱) مدیریت تجاری

۲۲)کمکهای آموزشی

۲۳) برنامه ریزی متقابل

در سالهای اخیر جایگاه این معیارها نزد شرکت ها تغییر کرده است. امروزه بیشترین شاخصی که مورد استفاده قرار می‍گیرد (در حدود۹۳% مقالات بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ )، کیفیت است که با عناوین زیر مطرح می‍شود: تعداد قطعات قابل قبول، تعداد شکایات از کیفیت، بهبود پیوسته در محصولات، اجرای برنامه ۶ سیگما، سیستم بازرسی و کنترل، بکارگیری سیستم‍های کیفیت و ایزو، نرخ کم برگشت محصولات ، تاییدیه های کیفیت، کیفیت ارسال و بسته بندی و ….
شاخص دوم هزینه است که شامل : قیمت محصولات در بازار، قیمت رقابتی، هزینه‍های غیر‍مستقیم، هزینه‍های هماهنگی، هزینه قطعات، هزینه‍های سفارش‍دهی، هزینه‍های لجستیکی، هزینه تولید، هزینه ارسال و … می‍باشد.
عامل سوم که از اهمیت زیادی در انتخاب تامین‍کنندگان برخوردار است، نحوه حمل و نقل اقلام سفارش شده‍است که شامل فاصله، نسبت حمل و نقل‍های با دیرکرد، نسبت حمل و نقل‍های به موقع، وضعیت و موقعیت جغرافیایی، زمان انتظار ، اشتباهات حمل و نقل و … است.
همچنین امروزه معیارهای دیگری مورد استفاده قرار می‍گیرد که در مقاله دیکسون از اهمیت زیادی برخوردار نبودند. برای مثال فاکتور ریسک در انتخاب تامین‍کنندگان که استفاده از آن در حال افزایش است در گذشته مطرح نبوده و یا در حال حاضر عامل ثبات اقتصادی و سیاسی در انتخاب تامین‍کنندگان بین المللی از اهمیت ویژه‍ای برخوردار است. عوامل دیگری مانند: قابلیت اطمینان، نحوه مدیریت، انعطاف پذیری، رضایت مشتری، شهرت تامین‍کنندگان و تلاش آنها در حفظ محیط زیست نیز مورد توجه قرار دارد.
همانطور که بیان شد, مسئله انتخاب تامین‍کنندگان یک مسئله تصمیم گیری چند معیاره می‍باشد که برخی از این معیارها ممکن است با یکدیگر در تضاد باشند. در سال ۱۹۹۱، وبر با مطالعه ۷۴ مقاله به این نتیجه رسید که مهمترین معیارهای انتخاب تامین‍کنندگان کیفیت, حمل و نقل به موقع و قیمت محصولات است. در حالی که از نظر بسیاری از محققان پارامترهایی مانند وضعیت اقتصادی تامین‍کننده, استراتژی و فرهنگ سازمانی, توانایی‍های تکنولوژیکی, عملکرد و… بسیار مهم اند. همچنین در مقاله دشنگ و همکاران[۴۴] که در سال ۲۰۰۹ منتشر شد و تعداد ۷۸ مقاله را مورد بررسی قرار داد، سه معیار کیفیت، حمل و نقل به موقع و قیمت ارائه شده از سوی تامین‍کنندگان به عنوان مهمترین فاکتورهای بررسی یاد شده است. به همین منظور مدل ارائه شده در این بخش، یک مدل برنامه‍ریزی چند هدفه است و در صدد است تا به صورت همزمان به این اهداف دست یابد. معیارکیفیت کالاها به صورت نرخ کالاهایی که در تست های کیفیت برگشت می‍خورند در محاسبات مورد استفاده قرار می‍گیرد و هدف اول حداقل کردن آنها است. تابع هدف دوم شامل حداقل کردن نرخ حمل و نقل‍هایی است که تاخیر دارند و تابع سوم حداقل کردن قیمت خرید مواد اولیه و هزینه ثابت انتخاب هر تامین‍کننده می باشد.
۳-۴ مدل سفارش همزمان چند محصول

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.