سایت مقالات فارسی – 
ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و  …

سایت مقالات فارسی – ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و …

۲-۲-۳ دهه ۱۹۸۰
تشدید رقابت جهانی در دهه ۱۹۸۰ سازمان‍های تراز اول جهان را مجبور کرد تا محصولاتی با قمیت پایین، کیفیت بالاتر و با قابلیت اطمینان و انعطاف‍پذیری بالاتری را به بازار عرضه کنند. تولیدکنندگان از تولید به هنگام و تولید ناب برای بهبود اثر بخشی تولید خود استفاده کردند.‍ در محیط [۳]JIT تولید‍کنندگان به اهمیت و منافع بالقوه شراکت و تعامل در روابط خریدار و فروشنده پی‍بردند. مفهوم مدیریت زنجیره تامین هنگامی که تولید‍کنندگان شراکت راهبردی با تامین‍کنندگان مستقیم خود را تجربه کردند به وجود آمد. در این مرحله مفهوم مدیریت مواد یک مرحله به جلو رفته و عملیات توزیع و حمل‍و‍نقل به آن اضافه شد و در نهایت منجر به ایجاد مفهوم پشتیبانی یکپارچه شد که به عنوان مدیریت زنجیره تامین شناخته می‍شود.
۲-۲-۴ دهه ۱۹۹۰
تکامل مدیریت زنجیره تامین در دهه ۱۹۹۰ نیز ادامه یافت و سازمانها روشهای مدیریت منابع انسانی را با در نظر گرفتن تامین‍کنندگان راهبردی و عملیات پشتیبانی در زنجیره تامین بسط دادند. در سالهای اخیر گسترش فناوری اطلاعات و توسعه تجارت الکترونیک اجزای مختلف زنجیره تامین را دستخوش تحولات زیادی کرده است. (شکل۲-۳)
انواع روش های
کسب و کار
– تشدید رقابت های جهانی
– تولید کالا با قیمت پایین و کیفیت بالا
و انعطاف پذیری
SCM
– تولید انبوه برای کمینه کردن هزینه هر واحد
– سرمایه گذاری زیاد برای موجودی در جریان ساخت
– اهمیت روابط خریدار فروشنده
– شراکت با تامین کنندگان
– پشتیبانی یکپارچه
JIT, LEAN
MRP II
معرفی MRP برای کاهش هزینه های تولید
Mass production
سال
۱۹۹۰ به بعد
دهه ۱۹۸۰
دهه ۱۹۷۰
دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰
شکل۲-۳ سیر تکاملی زنجیره تامین
۲-۳ عملیات اصلی زنجیره تامین
در هر زنجیره تأمین پنج محرک وجود دارد. این محرک‍ها را می‍توان به عنوان پارامترهای طراحی یا خط مشی‍های تصمیم‍گیری دانست، به طوری که طرح و قابلیت‍های هر زنجیره تأمین را تعریف می‍کنند. یک زنجیره تأمین در بستر ایجاد شده به وسیله این خط‍مشی‍ها، وظایف خود را از طریق فعالیت‍های پیوسته و منظم انجام می‍دهد. این فعالیت‍ها موارد کاربردی هستند که در هسته هر زنجیره تأمین وجود دارد. به منظور رسیدن به درکی روشن از این عملیات‍ها و نحوه تعامل آنها با یکدیگر، از مدل مرجع عملیات های زنجیره تأمین استفاده می‍کنیم که توسط انجمن زنجیره تأمین توسعه داده شده است. در این مدل چهار بخش عملیاتی معرفی می‍شود: برنامه ریزی، تأمین منابع، ساخت و تحویل .[۱۲]
برنامه ریزی
پیش بینی تقاضا
قیمت گذاری محصول
مدیریت موجودی
تامین منابع
تدارکات
اعتبارسنجی و وصول مطالبات
تحویل
مدیریت سفارش
زمانبندی تحویل

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.