سایت مقالات فارسی – 
ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و  …

سایت مقالات فارسی – ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و …

ارائه یک مدل یکپارچه برای انتخاب بهترین تامین‍کنندگان در هر دو لایه و انتخاب ترکیب بهینه از وسایل حمل و نقل برای جابجایی مواد اولیه و قطعات بین آن‍ها.
ارائه یک مدل یکپارچه برای انتخاب بهترین تامین‍کنندگان در هر دو لایه در شرایطی که هزینه‍های نگهداری کالا و موجودی در نظر گرفته می‍شود. به این ترتیب مقدار بهینه سفارشات به هر تامین‍کننده و تعداد دوره‍های بهینه ارسال و دریافت قطعات مختلف به دست می‍آید.
اهداف تحقیق
هدف اصلی این پژوهش ارائه یک مدل ریاضی است که بتواند به صورت یکپارچه تامین‍کنندگان مورد نظر و مطلوب سازمان را در دو لایه متفاوت از یک زنجیره تامین مورد ارزیابی قرار دهد و به این ترتیب ترکیب مناسبی از تامین‍کنندگان را در هر دو لایه انتخاب کند و میزان سفارشات بهینه اختصاص یافته به تامین‍کنندگان مطلوب را تعیین نماید تا بتواند عوامل مهمی که در انتخاب تامین‍کنندگان مورد بررسی قرار می‍گیرند، مانند کیفیت، حمل و نقل به موقع و هزینه را نه تنها در یک لایه، بلکه در کل زنجیره تامین بهینه کند.
بنابراین بررسی ویژگی‍های تامین‍کنندگان لایه دوم از مهمترین اهداف این پروژه است و می‍توان آنها را در فرایند انتخاب تامین‍کننده در نظر گرفت. در عین حال هدف دیگری که این پژوهش در صدد دستیابی به آن است، کمک به بهبود فرآیند انتخاب تامین‍کننده می‍باشد، بطوریکه تصمیم‍گیرنده از لحاظ انتخاب تامین‍کنندگان نهایی اطمینان خاطر بیشتری کسب کند. همچنین تلاش بر این است تا علاوه بر انتخاب بهترین تامین‍کنندگان از طریق یک مدل ریاضی چند هدفه، میزان بهینه سفارشات اختصاص یافته به آن‍ها را تعیین نمود. در ادامه مدل‍هایی ارائه می‍شوند که علاوه بر انتخاب تامین‍کنندگان بهینه در هر دو لایه، بهترین ترکیب وسایل نقلیه برای انتقال و جابجایی قطعات و تعداد زیر دوره‍های بهینه برای دریافت محصولات در یک دوره زمانی مشخص را تعیین می‍کند تا به این وسیله هزینه‍های نگهداری کالا حداقل شود.
 
نحوه بررسی ادبیات موضوع
بررسی ادبیات موضوع از مهمترین و وقت گیرترین فعالیت‍ها در ارائه یک تحقیق علمی می باشد.
بدین منظور توجه ویژه ای به این بخش گردیده است و سعی بر آن بوده تا مروری جامع و کامل در حوزه تحقیق انتخاب شده صورت گیرد. برای این منظور ابتدا کلید واژگان موضوع مورد بررسی را در سایت‍های علمی مورد جستجو قرار دادیم. عناوین و خلاصه بسیاری از مقالات مورد بررسی قرار گرفته و از بین آن ها صد و هفتاد مقاله که بیشترین ارتباط را با موضوع تحقیق داشتند، انتخاب و ذخیره شدند که از آنها در رساله استفاده شده است.
۱-۷ کلید واژگان جستجو
در ادامه لیست کلید واژگان مورد جستجو قرار گرفته را ملاحظه می‍نمائید.
Supply chain management + Supplier Selection + review, Supplier Selection, vendor selection, Supplier Selection, vendor selection problem, Supplier selection + Multi criteria decision making, Supplier selection + multi objective programming, supplier selection + mathematical programming, supplier selection + inventory
فصل دوم
مروری بر ادبیات موضوع
فصل ۲ : مروری بر ادبیات موضوع
۲-۱ مدیریت زنجیره تامین
یک زنجیره تامین شامل تمامی مراحلی است که به طور مستقیم یا غیر‍مستقیم در برآورده ساختن خواست مشتری دخیل هستند. زنجیره تامین نه تنها شامل سازندگان و تامین‍کنندگان می‍شود، بلکه بخش های حمل و نقل، انبارها، خرده‍فروشان و حتی خود مشتریان را در بر می‍گیرد و شبکه‍ای از تجهیزات و امکانات توزیع است که عملیات‍های تامین مواد، تبدیل مواد به محصولات نیمه ساخته و نهایی و توزیع محصولات نهایی در بین مشتریان را بر عهده دارد .[۱]
مدیریت زنجیره تامین عبارت است از هماهنگ سازی تولید، موجودی، موقعیت و حمل و نقل در بین اجزای یک زنجیره به منظور رسیدن به بالاترین حد کارایی و پاسخگویی برای بازار مورد نظرزنجیره تامین، ترکیبی است از اعضا شامل یک یا چند تولید کننده، توزیع کننده و … . نیازهای زنجیره تامین در طول زمان ثابت است و آنچه که تغییر می‍کند ترکیب اعضا و نقش‍هایی است که هر کدام از آنها بر عهده دارند. در برخی از زنجیره‍های تامین، شرکت‍های خدماتی کمی وجود دارند، چون سایر اعضا خودشان خدمات مورد نیاز را انجام می‍دهند. در سایر زنجیره‍های تامین، شرکت‍های ارائه دهنده خدمات تخصصی با کارایی بسیار بالا وجود داشته و سایر اعضا به جای اینکه این خدمات را خودشان انجام دهند، آنها را به این شرکت‍ها برون‍سپاری می‍کنند‍.[۱۲]
تامین کننده
شرکت
مشتری
شکل ۲-۱ زنجیره تامین ساده
تامین کننده
مشتری نهایی
تامین کننده
اولیه
شرکت
مشتری
شرکت های خدماتی
شکل ۲-۲ زنجیره تامین توسعه یافته
شرکت‍های خدماتی در زمینه‍هایی چون لجستک، مالی، تحقیق بازار، طراحی محصول و تکنولوژی اطلاعات فعالیت دارند.
۲-۲ تاریخچه و روند تکامل مدیریت زنجیره تامین
در تکامل ساختار مدیریت زنجیره تامین مراحل زیر وجود داشته اند:‍[۱۳]
۲-۲-۱ دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰
در دهه‍۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ بیشتر تولید‍کنندگان راهبرد تولید انبوه را برای به حداقل رساندن هزینه تولید هر واحد، به عنوان راهبرد عملیاتی اصلی خود برگزیده بودند‍. در این سالها توسعه محصول جدید به کندی صورت می‍گرفت و فقط متکی به فناوری‍های خود سازمان و ظرفیت آن بود. سازمانهای تولیدی برای حفظ تعادل در جریان تولید و برای عملیاتی که گلوگاه تولید محسوب می‍شدند، موجودی نگهداری می‍کردند. این کار منجر به سرمایه گذاری زیاد آنان در موجودی در جریان ساخت می‍شد به اشتراک گذاشتن فناوری و تخصص با مشتریان و یا تامین‍کنندگان غیر‍ قابل قبول و دارای ریسک بالا به شمار می‍رفت.‍ در این دوره تاکید اندک روی شراکت راهبردی و تعامل بین خریدار و تامین‍کننده صورت می‍گرفت، خرید به عنوان پشتیبانی کننده تولید شمرده می‍شد و مدیران توجه اندکی به موضوعات مربوط به خرید می‍کردند.[۱۳]
۲-۲-۲ دهه ۱۹۷۰
در دهه ۱۹۷۰ برنامه ریزی تولید (([۲]MRP II معرفی شد و مدیران به اثر نامطلوب موجودی کالای در جریان ساخت روی هزینه تولید، کیفیت، توسعه محصول جدید و زمان تحویل پی‍بردند، بدین ترتیب، به منظور بهبود عملکرد سازمان خود، به مفاهیم جدید در مدیریت مواد پناه آوردند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.