اخلاق ناپسند فردی:دانلود رایگان پایان نامه علوم تربیتی,بررسی نقش قرآن و تأثیر آن در زندگی فردی و اجتماعی

دانلود پایان نامه

اخلاق ناپسند فردی

۱- جاه طلبی و دنیا دوستی

خداوند در قرآن می فرماید: (( و ما الحیوه الدنیا الا لعب و لهو و للدار الاخره خیر للذین یتقون افلا تعقلون))

یعنی : (( زندگی دنیا چیزی  جز بازی  و سرگرمی  نیست و سرای آخرت  برای  کسانی  که پرهیزگارند بهتر است،آیا نمی اندیشید؟)).( سوره انعام- آیه ۳۲)

(( … وما الحیوه الدنیا الا متاع الغرور)).

یعنی : (( … و بدانید دنیا جز متاع  فریب دهنده وغرور چیزی نیست)).(سوره حدید- آیه ۲۰)

امام باقر(ع) درحدیثی می فرما یند : ((لا تطلبن الرئا سه و لا تکن ذئبا و لا تا کل الناس بنا فیفقرک الله)).

یعنی : ((هرگز ریاست طلب و گرگ صفت مباش و به نام ما از مردم بهره کشی مکن که خداوند تو را محتاج می گرداند)).( مبانی اخلاق اسلامی- مجید رشید پور: ۲۹۰).

۲- کینه

خداوند در قرآن کریم  می فرماید : (( ام حسب الذین فی  قلوبهم  مرض ان لن یخرج الله اضغانهم)).

یعنی : (( آیا آنان که دردل مریض ( نفاق پنهان ) دارند،می پندارند  که خدا کینه درونی آنها را ( بر اهل ایمان ) آشکار نمی سازد؟)). (سوره محمد- آیه ۲۹)

(( … ولا تجعل  فی  قلوبنا غلا للذین امنوا…)).

یعنی : (( …( خدایا ) دردلهای ما کینه و عداوتی از انسا نهای  مومن قرار مده…))( سوره حشر- آیه ۱۰)

۳- حسد

خداوند در قرآن می فرماید: ((ان الدین عندالله الاسلام  و ما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاء هم العلم  بغیا بینهم…)).

یعنی : (( هما نا دین پسندیده نزد خدا آئین اسلام است  و اهل کتاب درآن،راه مخالفت نپیمودند مگرپس از آن که به حقّانیّت آن آگاه شدند و این خلاف را از راه رشک و حسد در میان آوردند…)).(سوره آل عمران- آیه ۱۹)

ازآیه ی فوق درمی یا بیم:

۱- ایمان به یگانگی،عدالت،عزّت و حکمت خداوند ( که درآیه قبل بود،) زمینه ی تسلیم شدن انسان است.( ان الدین عند الله الا سلام )

۲- لازمه ی تسلیم بودن در برابرخداوند،پذیرش اسلام به عنوان آخرین دین الهی است.( ان الدین عند الله الا سلام )

۳- تجاوز از مرزهای حق،سبب بروز اختلاف است.( و ما اختلف الّذین… بغیاً )

۴- سرچشمه ی بسیاری از اختلافات مذهبی،حسادت ها و ظلم ها ست؛نه جهل و بی خبری.( من بعد ما جائهم العلم )

۵- حسد،زمینه ی کفر است.( بغیاً…و من کفر)

۶- کتاب و علم،به  تنهایی  سبب نجات  نمی گردند.( اوتوا الکتاب،جائهم العلم،من یکفر)

۷- کسانی که آگاهانه ایجاد اختلاف می کنند،بزودی سیلی می خورند.(سریع الحساب )

(قرائتی- ۱۳۸۰ : ۳۲)

۴- بدخلقی

خداوند در قرآن می فرماید : (( فبما رحمته من الله لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب لا نفضوا من حولک…)).

یعنی : ((( ای رسول ) به سبب رحمت خداست که تو با آنها این چنین نرمخوی و مهربان هستی و اگر تند خوی  و خشن بودی،از گرد تو پراکنده می شدند…)).( سوره آل عمران- آیه ۱۵۹)

  • گر چه محتوای آیه دستورات کلّی است،لکن نزول آیه درباره ی جنگ اُحد است. زیرا مسلمانانی که در جنگ احد فرار کرده و شکست خورده بودند،در آتش افسوس و ندامت و پشیمانی می سوختند.آنان اطراف پیامبر را گرفته و عذر خواهی می نمودند،خداوند نیز با این آیه دستور عفو عمومی آنان را صادر نمود.
  • کلمه ی (( شوُر)) دراصل به معنی مکیدن زنبور،از شیره ی گل هاست.در مشورت کردن نیز انسان بهترین نظریه ها را جذب می کند.مولوی می گوید:

کاین خرد ها چون مصابیح،انوراست             بیست مصباح،از یکی روشنتر است.

(قرائتی- ۱۳۸۴ :۱۸۴)

۵- حرص و طمع

خداوند در قرآن می فرماید : (( … و من یوق شح نفسه  فاولئک هم المفلحون )).

یعنی: (( … و آنان که از بخل و حرص نفس،در امان مانده باشند آنان به حقیقت رستگاران هستند)).( سوره حشر- آیه ۹)

امام علی (ع) در حدیثی می فرمایند: (( الطامع فی و ثاق الذل )) یعنی : (( طمع کننده در بند ذلّت و خواری است)).

((ان الا نسان خلق هلوعاً.اذا مسه الشر جزوعا.و اذا مسه الخیر منوعا)).

یعنی  : (( به راستی  که انسان،طبعاً  حریص و نا شکیبا آفریده  شده است،هنگامی  که شرّ و زیانی  به او می رسد،سخت  بی تا بی می کند و چون مال و دولتی به او رو کند (بخل می ورزد ) و منع ( احسان ) می نما ید)).( سوره معارج- آیات ۱۹ – ۲۱)

قرآن  کریم که زبان خداوند برای ما انساهاست،با ارزشترین کتاب در دنیا است،ما کتاب می خوانیم که از آن درس بگیریم آیا استادی بزرگتر از خداوند وجود دارد که بخواهد به انسانها درس زندگی بدهد؟

هرگز.زیرا قرآن کتابی است که خالق تمام هستی آن را برای هدایت ما انسانها بر پیامبران نازل فرموده است.

پس بدون شک کامل ترین کتاب در جهان است و چون کاملترین است حتماً در زندگی ما نقش حیاتی و پر رنگ دارد.قرآن در زندگی انسان ها فقط  مربوط  به  یک دوره نیست  بلکه  برای تمامی انسانها  تاریخ همیشه  تازگی دارد  و ارزشمند است.

تأثیر نقش قرآن در زندگی فردی

۱- نقش قرآن در هدایت انسانها:

چون این کتاب از طرف خداوند برای راهنمائی  انسانها  و توسط  پیامبران الهی و بدون د خل و تصرف و دستکاری به ما رسیده است،لذا می توان  گفت که بهترین وسیله برای هدایت است.

خداوند بسیار دوست دارد  که بنده گانش به راه راست هدایت شوند به همین علت با زیبا ترین سخن ها،آنان را به راه  درستی  و پاکی سفارش کرده و تمامی این راهنمایی ها را در این کتاب زیبا،نوشته است و پیا مبران را مأمور کرده که سخنان زیبای  او را  به گوش ما انسانها برسانند.

پس قطعاً زیباترین سخن ها از طرف عزیزترین هر دو جهان یعنی خداوند و به وسیله گرامی ترین نفرات عالم یعنی پیامبران،در دل ما انسانها اثر گزار خواهد بود.

۲- نقش قرآن در پیشرفت علمی انسانها:

انسانها امروزه  به تجارب علمی  و کشفیات  بزرگی  دست  پیدا  می کنند که وقتی به قرآن مراجعه می نمایم،می بینیم که راه وروش رسیدن به این اختراعات و ابتکارات در قرآن مجید آمده است.قرآن آن قدر به علم  و دانش اهمیت می دهد که می فرماید:آیا برابرند آنان که می دانند  و آنان که نمی دانند؟

مطالب بسیار زیادی در قرآن وجود دارد که وقتی آن را می شکافی  دنیایی نامحدود از دانستنی ها را از آن خارج می نمایی.تمامی دانشمندان بزرگ جهان اعتراف میکنند که با  وجود تمامی  اختراعات خود،هنوز قطره ای کوچک  از دریای بیکران علم الهی  را کشف ننموده اند.

۳- نقش قرآن در تعلیم و تربیت:

قرآن بزرگترین کتاب تربیت افراد و جامعه است.در جاهای فراوانی از قرآن احترام  به پدر و مادر و بزرگان و رعایت ادب  و احترام آمده است.قرآن به  ما انسانها  آموخته است که راه زندگی بهتر با رعایت احترام  به  دیگران  و قبول راهنمایی آنها امکان پذیر است.بزرگانی  که تجربیات خود را به سختی بدست آورده اند و به آسانی  به هدیه می نما یند.

علم و سواد آموزی در قرآن آنقدر اهمیت دارد که  پیامبر ما مسلمانان اسیران در مقابل با سواد نمودن مسلمان آزاد می کردند اسیران کافری  را  که در جنگ به  اسارت در آمده بودند.

اسلام  که  کتاب قرآن را اساس کار خود می داند،علم  و دانش را ازگهواره تا گور سفارش می نماید و پیامبر بزرگ ما مسلمانان بر آن تأ کید می کند.

۴- نقش قرآن در یا فتن  راه سعادت:

بدون شک در این زمانه پیدا کردن راه درست و نادرست مشکل است. اما قرآن کریم  با زبان شیرین بارها  و بارها،راه سعادت  و راه بدبختی  را از هم  جدا نموده است و به ما انسانها نشان داده است.قرآن تلاش نموده  است که  به  ما بگوید اگر می خواهی  خوشبخت  شوی  و در آخرت سعادتمند باشی،از چه راهی باید حرکت کنی  و چرا اگر گمراه شدی نا امید نشوی  و بتوانی  راه  سعادت را پیدا نمائی.

زیرا قرآن راهی را پیش روی انسان می گذارد که خداوند بزرگ می خواهد ما در آن حرکت کنیم.راهی که نهایتاً به  سعادت  ختم  می شود  و انسانها می توانند  در آن راه،با خیالی آسوده حرکت نمایند.

نقش قرآن در ایمان ما :

اگر هر کسی  کاری آغاز نماید و به آن ایمان نداشته باشد،حتماً نا موفق خواهد بود.پس پایه شروع هر موفقیتی  داشتن ایمان به آن کار است.

قرآن  به زیبائی و در جا های مختلف،سعی  دارد که ایمان راسخ  انسانها را به راه خود که همان سعادت هر دو جهان است،تقویت نماید.به همین خاطر بارها از نقش ایمان به عنوان پا یه و اساس موفقیت  نام برده است و پشتکارانسانها را دررسیدن به موفقیت بسیار مهم می داند.این نقش باعث شد که مسلمانان در صدر اسلام  با  نیروئی بسیار کم  از نظر تعداد بر تعداد بسیار زیادی از کافران پیروز شوند.

۶- نقش قرآن در شادابی زندگی :

تجربه نشان داده است که هر کسی  با  قرآن دوست باشد،آن را بخواهد و برای او ارزش قا ئل باشد قرآن کتابی است که جواب اعتماد او را خواهد داد او را تنها  نمی گذارد،در غم  و شادی همراه اوست  و شادابی  و نشاط  را برای  او به همراه خواهد آورد.

قرآن دوست نیمه راه نیست کتابی است که انسانها را به عبادت همراه  با روحیه  و نشاط  و شادی دعوت می نما ید.اگر دوست انسان قرآن باشد حتماً طرفدار این  دوستی  خداست و چه کسی قوی تر و مطمئن تر از خداوند است و چه کسی  قوی تر و مطمئن تر از خداوند در حمایت از کسی؟

انسان با زندگی  با قرآن  روحیه بالایی پیدا می کند.متوجه می شود که خداوند هر لحظه با او درحال گفتگو است.پس خود به خود حالت شادمانی و سرور به او دست می دهد و سبب می شود که زندگی را با خوشی سپری نماید.

۷- نقش قرآن در جلوگیری از نا امیدی :

نا امیدی بزرگترین  وسیله شیطان برای  دوری  انسا نها  از خداست.قرآن به ما  می آموزد  که راه گذشت و مغفرت الهی همواره  بر روی انسانهای  توبه کار باز و همواره دریچه رحمت الهی باز است.انسان  نبایستی  برابر فرمایش قرآن خود را هیچگاه  ناامید و مأیوس بداند که اگر چنین باشد  شروع  شادی  ابلیس  خواهد  بود.

خداوند در قرآن کریم  بارها بر توکل انسانها به خداوند همراه با امیدواری اشاره می کند که این امر باعث می شود انسان همواره روزنه امید را در کارها پیش روی خویش ببیند و با کوچکترین شکستی  ناامید نشود.

۸- قرآن و نقش آن در سازندگی روح :

روح آدمی همانند  جسم او نیازمند  تقویت است.این تقویت در بدن انسان با مصرف  نمودن غذا،ویتامین ها و پروتئین و… به  وجود خواهد آمد و در مورد روح او با توسل و تمسک  به معنویات در رأس آن خالق هستی ایجاد خواهد گردید.لذا در مورد انسان این موجود نا شناخته که هر چه ازاو بگوئیم  کم  گفته ایم،نقش وصل شدن به غیر جهان مادی،بسیار نقش پر رنگ و بی  بدیلی خواهد بود.

روح آدمی با عبادت و توسل به ایزد منان و بیانات او در قالب کتابی  به نام  قرآن  تجلی می یابد.انسان نخستین نیز نیازمند اتکا به قدرتی  ناشناخته  بود که آن قدرت در هنگام  نیازمندی بیش از سایر اوقات خود را نشان خواهد داد.

۹- قرآن و نقش آن در سلامت اعتقادی :

بدون شک تکیه بر قرآن و مضامین  پر محتوای  آن باورهای انسان  و اعتقادات او را جلا می بخشد و روز به روز بر غنای  تفکری او خواهد افزود.در روزی  که ا نسان به  معنای  واقع نمی داند که چه چیز صحیح است و چه چیز غلط  چه راهی  به سر منزل  خود می رسد  و چه راهی  به  بیراهه می رود،این  قرآن  و ارشادات گهر بار اوست که راه نجات را به انسان نشان می دهد و او را از سقوط به منجلاب بدبختی نجات می دهد و راه سعادت را بر او هموار می سازد.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *