اختصاصات بزهکاریهای اطفال و نوجوانان:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی علل بزهکاری در نوجوانان دختر و پسر

دانلود پایان نامه

اختصاصات بزهکاریهای اطفال و نوجوانان:

با وجود شباهتهایی که بین جرائم اطفال و نوجوانان و جرائم بزرگسالان وجود دارد. معهذا بزه های ارتکابی کودکان از نظر انگیزه، چگونگی وقوع جرم و نحوه ارتکاب و پیش بینی های قبلی برای ارتکاب جرم با جرائم بزرگسالان متفاوت است و دارای ویژگی های مخصوص خود می باشد که اهم آن عبارتند از:

۱-بزه های فردی در اطفال و نوجوانان همیشه ساده تر و نزد اکثر آنها با بزه های کوچک شروع می گردد. این بزه ها بیشتر به صورت دزدی از فروشگاهها، دزدی مواد خوراکی، میوه، اشیاء کوچک و سهل الوصول می باشد. در بزه های گروهی، بزه ها به صورت دیگری در می آیند، یعنی اول با سرقتهای کوچک شروع می شود و سپس به سرقت های بزرگ منجر می گردد. در بیشتر موارد، کودک یا نوجوانی است که سابقه جرم یا شرارت داشته و همانا اوست که رهبری و هدایت گروه را بر عهده می گیرد و بزه با تدارکات قبلی و احتیاط های لازم انجام می شود و امکان دارد گروه، بزه های متعددی مرتکب شود بدون آنکه دستگیر گردد. و گاهی ۱ یا ۲ نفر از اعضاء دستگیر می شوند و حتی الامکان سایرین را معرفی نمی کنند و در اینجا یک مسئله پیش می آید که از نظر تربیت مجدد برای طفلی که دستگیر شده حائز اهمیت است چون وقتی دوستان آن، آزاد باشند کوشش دارند طفل را پس از طی تدابیر تربیتی یا به طرق دیگر به گروه جذب کنند و در اینجا احتمال ارتکاب مجدد جرم وجود دارد به همین دلیل کودکانی که به صورت گروهی بزه انجام می دهند در بیشتر موارد در شمار مرتکبین تکراری بزه در می آیند.

۲- جرائم اطفال- بزه های کودکان و نوجوانان غالباً به صورت گروهی انجام می شود.

کودکان و نوجوانان همانطوریکه در اکثر بازیها، معاشرتها، محیط مدرسه، بازی و اجتماع با دوستان هستند در انجام عمل خلاف نیز تمایل دارند که بیشتر دسته جمعی به این گونه اعمال اقدام کنند و بیشتر اوقات پس از ایجاد گروه برای سرگرمی، به دست آوردن پول یا تفریح دست به دزدی و یا مرتکب بزه های دیگر مثل تخریب یا جرائم جنسی می گردند.

جرائم گروهی در میان کودکان و نوجوانان و گروههای بزهکار کم سن وسال در بعضی از کشورها و به وفور و به صورتهای گوناگون دیده می شود.

بزه های گروهی:

یک دسته از نوجوانان از راه رفاقتهای گروهی و ایجاد سرو صداهای فراوانی، تشکیل گروههای آزاد را در سنین نوجوانی می دهند که اگر طبیعی باشد، مسئله أی نیست اما در صورتیکه برای انجام بزه باشد بایستی از ادامه کار آنها جلوگیری به عمل آورد. مفهوم بزهکاری های گروهی این است که وقتی دو یا سه نفر یا بیشتر افراد جمع می

شوند و نقشه ارتکاب جرمی را طرح می کنند بعد از تهیه و تدارک کلیه مسائل اقدام به ارتکاب بزه های گوناگون

می کنند. روش زندگی کودکان و نوجوانان برای انجام بزه مناسبتر است چون در مدرسه و کارگاه چندین نوجوان به

سر می برند. بی نظمیها، شیطنتها و حتی بزهکاریهای نوجوانان به نحو گروهی باعث ایجاد شجاعت و شهامت بیشتر میگردد. بزهکایری گروهی صورت کوچکی از اجتماع است که دارای ویژگیهایی به شرح زیر می باشد:

اولاً) دارای سلسله مراتب تقریباً منظم و سازمان ابتدایی و رئیس می باشد.

ثانیاً) دارای قاعده و مقررات مناسب آداب (فریادها، کلمات سمبلیک) می باشند و اکثراً میعادگاه معین دارند و دور هم جمع می شوند و نقشه می کشند. مثل کافه، کنار کوچه، میدانها، در اماکن محیط دبیرستان، دبستان، سالنها، اماکن زیر زمینی، پارکها، مساجد، خراجه ها، قهوه خانه ها، جنوب شهر و …

بزه های پنهان:

در گذشته طبقه بندی از سوابق بزهکاران نشانگر این بود که این کودکان در شرایط زندگی فقیرانه بزرگ شده اند. اما قسمت دوم نتیجه گزارش سازمان ملل تغییری شدید در این گرایش را نشان می دهد. زیرا در حال حاضر نمی توان گفت که بزهکاری نوجوانان به یک دسته اقتصادی- اجتماعی خاصی محدود است. شواهد زیادی نشان می دهند که کودکان با داشتن در آمد زیاد از راه اخاذی با تهدید، بزهکار می شوند.

گزارشی درباره کش رفتن از مغازه در نقش مشتری، در بلژیک، نوعی از بزهکاری پنهان را بیان می کند. بنابه این گزارش این نوع دزدی ها به ندرت به دادگاه کشیده می شوند. اطلاعات حاصله از منابع دیگر نشان می دهند که این اعمال در موارد نسبتاً همگانی توسط کودکان تقریباََ۱۲ ساله صورت می گیرد که نود درصدشان پسران هستند. این اعمال غالباً توسط گروههایی صورت می گیرند که اعضای آنها همدیگر را برای دزدی تحریک می کنند تا سبب خنده و تفریح شوند. آنها بیشتر در خانواده های مرفه هستند تا طبقات دیگر.

این موضوع تأکید می کند که مسئله بزهکاری جنبه دیگری نیز دارد و ما نمی توانیم فقط به کودکان یا نوجوانانی بپردازیم که به سبب جلب توجه مقامات مسئول بزهکار نامیده شده اند. در هر کشوری گروههای دیگری نیز هستند مانند افرادیکه اشیاء مغازه ها را بلند می کنند، اما به دلایلی به پلیس یا مقامات رسمی معرفی نمی شوند. بعضی مواقع خانواده ها و یا مدارس از آنها حمایت می کنند و یا شاکی بر اثر فشار منصرف می شود. بدین ترتیب بزهکاران دو گروه هستند:

گروه اول: یعنی بزهکاران شناخته شده که می توان آنها را به قسمت بیرون آمده از یک قطعه یخ بزرگ شناور به روی آب تشبیه کرد.

گروه دوم: که بزهکاران ثبت نشده اند و بیشتر به آن قسمت از قطعه یخ شناور شباهت دارد که زیر آب پنهان است.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

نظریاتی چند راجع به بزهکاری:

   در مورد بزهکاری کودکان و نوجوانان، نظرات بسیاری از ابراز شده است که به فهرست اعم آنها اکتفا می کنیم:  

  • موروثی بودن ( نارسائی کروموزومی)۱:

مفهوم این نظریه این است که بزهکاری، معلول نارسائیهای کروموزومی می باشد و ترکیب کروموزومی آنها x yy می باشد که در بعضی از افراد مجرم معلوم شد که بسیاری از مردانی که ترکیب کروموزومی فوق را داشتند افرادی کاملاً بهنجار و مطیع از قانون بودند و تنها ۲%از افراد مجرم را این دسته تشکیل می دهند ولی نکته جالب اینجاست   که آن موقع هنوز وسائل کافی برای پیدا کردن و بازشناسی افراد طبیعی از افراد غیر طبیعی نبود ولی کم کم با ایجاد روش رنگ کردن فلوئرسانت توانستند افرادی را که دارایy اضافی هستند را از سایر افراد مجزا کنند به نحوی که مقایسه ساخت ارثی اساسی بین انواع جوامع به سهولت انجام پذیرفت. اما به علت فقدان پژوهشهای کنترل شده با تعداد قابل توجهی از آزمودنیها و مهمتر از آن به سبب اینکه تعداد کمی از مجرمان دارای این ویژگی هستند این ساخت ارثی توضیح زیادی درباره رفتار جنایی،جنون حاصل از عدم تعادل کروموزومها و بزهکاری به دست نمیدهد.

که برخی از دانشمندان نیز فرضیه بزهکار بالقوه را به کلی رد کرده اند و می گویند هیچ نوجوانی به طور ارثی و مادرزادی، بدخو، ظالم و خلافکار نیست.۲

عده نیز به این باور شدند که عوامل فرهنگی، اجتماعی باعث بزهکاری کودکان و نوجوانان می شود و مطالبات خود را در حول این محور انجام دادند مثل مطالعات (النورگلواک)۳ که در خصوص نوجوانان پسر و بررسی های ژرف (خانم گی زلاکنیکا)۴ درباره بزهکاری دختران که عمدتاً به تأثیر عوامل خانوادگی، روابط والدین و فرزندان و نیز عوامل فرهنگی و اجتماعی تأکید می ورزند.۵

۱ رضاعی‚ حسین‚ بیماری های مغز و روان‚ انتشارات چهر، تهران ۱۳۳۵‚ ص ۱۲۳

۲ سیاسی‚ علی اکبر‚ نظریه های مربوط به شخصیت‚ انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۴۲ ‚ ص ۲۴۳

۳ Eluor Galwak

۴ Giesla Kowike

۵ کی نیا‚ مهدی‚ مبانی جرم شناسی‚ انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۵۷‚ص ۱۱۰۴

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی  ۱۰۰صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *