ابعاد و جنبه های گوناگون فناوری اطلاعات :دانلود رایگان پایان نامه علوم تربیتی,بررسی چگونگی تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک گروه صنعتی نیرو محرکه

دانلود پایان نامه

۲-۱- ۱۴- ابعاد و جنبه های گوناگون فناوری اطلاعات :

اگر بخواهیم تمامی ابعاد و جنبه های مختلف فناوری اطلاعات را ذکر کنیم می توان این ابعاد و جنبه های مختلف را در قالب زیر جای داد :

Robots

EPP[1]

GIS[2]                                                                                         CRM[3]

GPS[4]                                                                                        SCM[5]

WFM

Simulation

Scheduling

e-business                                                                                                TPS[6]

e-learning                                                                                                 MRS[7]

e-banking                                                                                                 DSS[8]

e-university                                                                                              ES[9]

e-commerce                                                                                             EIS[10]

e.goverment                                                                                             OAS[11]

e-commerce                                                                                             KWS[12]

e.goverment                                                                                             GDSS[13]

 

 

 

 

 

شکل ۲-۳- ابعاد و جنبه‌های گوناگون فناوری اطلاعات


۲-۲- بخش دوم : سیستمهای اطلاعاتی

۲-۲-۱- اهمیت اطلاعات برای مدیریت :

در اکثر سازمانها ( به جز سازمانهای کوچک) مدیریت به ندرت مستقیماً به عملیات کاری توجه می کند . مدیریت تلاش می کند با استفاده از منابع رسمی (مانند MIS) سازمان یا منابع غیر رسمی (مکالمه تلفنی ، ملاقات حضوری ، تماسهای اجتماعی و نظایر آن) تصمیم گیری و برنامه ریزی کرده و همچنین فعالیتها را کنترل کند .

مدیریت با تغییرات سریع و محیطهایی که هر روز پیچیده تر می شوند سر وکار دارد . برای هر تصمیم گیری ، نیاز به توجه به عوامل گوناگون ضروری است . از جمله این عوامل می توان به برنامه ریزیها و قوانین دولتی ، نگرشهای کار فرمایان ، مشتریان ، گروههای مصرف کننده و نظایر آن اشاره کرد .

در هر یک از موارد بالا ، مدیریت نیاز به اطلاعات مناسبی دارد که دانش او را افزایش و عدم اطمینان وی را کاهش دهد .

بدون داشتن اطلاعات مناسب ، مدیر نمی تواند فعالیت کار آمدی داشته باشد . بنابر این به نظر می رسد بهتر است به جای عبارت آشنای «مدیریت ، انجام دادن کارها از طریق دیگران است » با اضافه کردن چند کلمه ، عبارت : «مدیریت ، با استفاده از اطلاعات مناسب و از طریق افراد ، کارها را انجام می دهد» را بکار ببریم .[۱۴]

اطلاعات مانند صوتی می باشد که در رگهای سازمان جاری است بدون این اطلاعات هیئت مدیر (مغز شرکت ) نمی تواند تصمیمات کلیدی بگیرد . قسمتهای خرید و پرسنلی و مالی (دهان ، قلب ، شش و …) نمی تواند منابع مورد نیاز خود را برای ادامه حیات سازمان بدست آورند .

هر سازمانی که داده های صحیح ، دقیق ، به هنگام و جامع را در اختیار داشته باشد و بتواند در کمترین زمان ممکن به داده های مورد نیازش دستیابی داشته باشد ، موفق تر است . نقش داده و اطلاعات در مدیریت سازمانها نقش حیاتی و اساسی است ، هر چه فضای اطلاعاتی یک سازمان دقیقتر ، شفاف تر ، منسجم تر و سیستماتیک تر باشد ، سازمان بهتر می تواند به اهدافش نایل آید . بنابر این امروزه اطلاعات بعنوان منبع مهم استراتژیک برای سازمانهای مطرح می باشد . [۱۵]

۲-۲-۲- تعریف سیستم اطلاعات :

فناوری اطلاعات (IT) مربوط به کاربرد سیستمهای اطلاعات ، ارتباطات و مکانیزاسیون اداری و نیز کامپیوتر است . اگر فناوری اطلاعات را مثلثی در نظر بگیریم سه رأس آن را سیستمهای اطلاعات (IS) ، اتوماسیون اداری (OA) و ارتباطات تشکیل می دهد . ارتباطات این اجزا به معنای فناوری اطلاعات است . رأس اول مثلث ، سیستم اطلاعات است که در زیر به بررسی اجزاء آن می پردازیم .

[۱۶]

 

[۱۷]                          [۱۸]

شکل (۲-۴)

سیستم اطلاعات از دو جزء «سیستم» و «اطلاعات» تشکیل شده است .

– سیستم : مجموعه ای از اجزاء و روابط میان آنهاست که توسط ویژگیهای معین ، بهم وابسته یا مرتبط می شوند و این اجزاء با محیط اطراف خود یک کل را تشکیل می دهند[۱۹].رفتار هر سیستم متأثر از وابستگی متقابل عناصر تشکیل دهنده آن سیستم است و دیگر خصوصیات یک سیستم ، نظم کل گرایی و هدف مند بودن می باشد . عناصر اصلی یک سیستم که موجودیت آن را تشکیل داده و در رسیدن به اهداف ، آن را یاری می کنند عبارتند از :

* ورودیها : شامل عواملی که صوربستهای مختلفی وارد سیستم می شوند .

* پردازش : فرآیند تبدیل ورودی هاست.

* خروجیها : حاصل و نتایج فرآیند تبدیل است .

* بازخور : نظامی که طی آن عملیات کنترل می شود .

* محدوده و محیط سیستم : کلیه سیستمها دارای مرزی هستند که آنها را از محیطشان جدا می کنند . سیستم و محیط عمل خارج از آن است که بر رفتار سیستم اثر می گذارد .

هر سیستم ممکن است از چندین زیر سیستم تشکیل شده باشد . هر زیر سیستم بخشی از کار سیستم را انجام می دهد .

در طبقه بندی دیگری با یک نگرش ایستا عناصر هر سیستم همان بخشهایی هستند که سیستم را شکل می دهند ، در حالیکه با یک نگرش کارکردی ، بخشهایی که وظایف اساسی تقسیم را بر عهده دارند ، عناصر آن سیستم هستند : به این ترتیب عناصر یک سیستم عبارتند از :

۱- ورودیها

۲- فراگرد (خانه پردازش )

۳- خروجیها

۴- بازخور کنترلی .[۲۰]

محدوده محیط سیستم

 

 

 

 

 

شکل (۲-۵)

– اطلاعات :

* اطلاعات چیست ؟ معنای اطلاعات در هر سازمان ، بسیار فراتر از چیزی است که تصور می شود . اطلاعات عبارت است از داده پردازش شده ای که گیرندگان پیام آن را تفسیر و درک کند . باید توجه داشت که شخص که اطلاعات را می فرستد آن را تغییر شکل می دهد . از آنجا که فرآیند تفکر و تفهم افراد متفاوت است . پیام می تواند معانی مختلفی داشته باشد . برای تبدیل داده ها به اطلاعات ، باید داده ها تحلیل ، خلاصه یا پردازش شوند . تنها کاربر می تواند تعیین کند که یک گزارش حاوی اطلاعات یا فقط داده های پردازش شده است . بنابر این ، در هنگام تهیه گزارشها و پیامها ضروری است از نیازها ، تحصیلات ، موقعیت کاربران در سطح سازمان ، و سطح آشنایی آنها بازبان آگاه باشیم .این امر باعث کاهش عدم اطمینان می شود . اگر پیام یا گزارشی دارای چنین روندی نباشد صرفاً داده تلقی می شود .

* داده و اطلاعات : عبارتهای داده و اطلاعات اکثر اوقات به جای هم بکار می روند ، اما این بی دقتی از طرف مدیران و متخصصان امری غیر قابل اغماض است . داده ها گروهی از نمادها (کلمات ، اعداد ، نمودارها…) هستند که رخدادها را نشان می دهند . داده ها حقایقی هستند که از طریق مشاهده و تحقیق بدست می آیند و سرانجام مواد خام و اولیه‌ای هستند که پردازش نشده اند . در اغلب گزارشها و یادداشتهای سازمان‌، داده ها به چشم می خورند . برای مثال ، تاریخ و مقدار یک صورت حساب یا چک ، جزئیات لیست حقوقی ، تعداد وسایل نقلیه ای که از نقطه خاصی در کنار جاده گذاشته اند … . نمونه هایی از داده ها هستند داده ها از منابع خارجی و داخلی اخذ می‌شوند.[۲۱]

داده های گرفته شده از منابع خارجی به آسانی قابل استفاده اند (صورت وضعیت بانکی ، صورت حساب خرید). اما برای جمع آوری داده ها از منابع داخلی، نیاز به اندازه گیری مناسب فعالیتهایی است که در داخل جریان دارد و برای ثبت آنها سیستمهایی وجود دارد (از دیدگاه فرایند تولید داده ها ، سیستمها می توانند بصورت خود کار داده ها را تولید کنند).

برای شکل دهی اطلاعات ، داده ها باید پردازش شوند ، اما باید توجه داشت اقدام صرف پردازش داده ها به تنهایی باعث تولید اطلاعات نمی شود .

* ویژگیهای اطلاعات مناسب و مربوط : تجربه و تحقیق نشان داده است استفاده از اطلاعاتی مناسب است که دارای ویژگیهای زیر باشند :

– به موقع بودن : تنها از اطلاعاتی استفاده می شود که در زمان مناسب به مدیر ابلاغ شوند . تأخیر در جمع آوری ، پردازش یا ارسال اطلاعات موجب تبدیل اطلاعات ضروری به گزارشهای بی مصرف می شود .

– مناسبت : اطلاعاتی که به نوعی در حوزه فعالیت مدیر قرار داشته و به وظایف وی مرتبط باشند مناسبند ، خواه این اطلاعات برای برنامه ریزی باشند یا تصمیم گیری . همچنین مناسبت در بر گیرنده ملاحظاتی می شود که به موقعیت و سطح مدیر در سازمان بر می گردد . واضح است که بین نیازمندیهای اطلاعات مدیران راهبردی (سطح بالا) و مدیران سطح عملایتی تفاوتهای چشمگیری و جود دارد .

– دقت : اگر اطلاعات دقیق باشند ، مدیران می توانند با اعتماد آنها را برای مقاصد مورد نیازشان بکار ببرند . در دنیای اطلاعات چیزی بنام دقت محض معنی ندارد . افزایش سطح دقت باعث افزایش هزینه می شود ، اما به ضرورت باعث افزایش ارزش اطلاعات نمی شود .

– جزئیات : اطلاعات باید دارای حداقل موارد جزئی باشد . وجود هر حرف اضافه به معنای پردازش بیشتر ، تحلیل اضافه تر ، اشغال فضای بیشتر و احتمالاً منجر به اخذ تصمیمهای بی ارزش تر خواهد شد.

– تکرار : اطلاعات باید به دفعاتی که به نوع تصمیم یا فعالیت مربوط است ، تولید شوند . اغلب گزارشها در حالت عادی ، در فاصله های زمانی چرخشی (روزانه ، هفته ای ، ماهانه … ) تولید می شوند .

– قابلیت فهم : اطلاعاتی که به شکل و سبک ویژه ای نمایش داده می شوند ، به آسانی برای مدیران قابل درک اند . تولید کننده اطلاعات باید از دانش فنی ، سطح معلومات و خصوصیات فردی دریافت کننده و همچنین مشخصات گروهی که وی با آنها کار می کند … آگاهی کافی داشته باشد . این امر به تولید کننده اطلاعات کمک می کند تا بر اساس سطح درک مدیر به اطلاعات قالب دهد و آنها را ارایه کند . این تنها راه ارزش دادن به اطلاعات است.[۲۲]

* تعریف سیستم اطلاعات : سیستم اطلاعات (IS) به سیستمی گفته می شود که برای کاربران در یک سازمان داده یا اطلاعات فراهم کند . برای مثال سیستم دستی حقوق و دستمزد را می توان نام برد . اگر بخواهیم تعریف مجزایی برای سیستم اطلاعات مکانیزه ارایه دهیم باید گفت : یک سیستم مکانیزه کامپیوتری نیز برای کاربران یک سازمان داده یا اطلاعات فراهم می کند اما در این سیستمها از ابزاری بنام کامپیوتر (سخت افزار ، نرم افزار ) استفاده می شود . سیستم مکانیزه حقوق و دستمزد از این جمله است .

گروهی از نویسندگان سیستم اطلاعات را همانطور که از نامش پیداست بعنوان سیستم در نظر گرفته و آن را از دید سیستمی تعریف کرده اند . آنها معتقدند یک سیستم اطلاعات را می توان از نظر فنی به مجموعه ای از اجزای مرتبط با هم تعریف کرد که اطلاعات را به منظور حمایت از تصمیم گیری و کنترل در یک سازمان جمع آوری ، پردازش و ذخیره و توزیع می کنند .

علاوه بر حمایت از تصمیم گیری ، هماهنگی و کنترل ، سیستمهای اطلاعات می توانند به مدیران و کارکنان کمک کنند تا مسایل را تحلیل ، موضوعهای پیچیده را تجسم و محصولات جدید خلق کنند .

در سیستم اطلاعات نیز مانند هر سیستمی سه فعالیت اصلی انجام می گیرد . ورودی، داده‌های خام را از درون سازمان یا محیط بیرون جمع آوری می کند . پردازش ، این ورودیهای خام را به شکل معنا داری تبدیل می کند.

خروجی ، اطلاعات پردازش شده را به افراد ارائه می دهد . بازخور در سیستم اطلاعات بسیار ضروری است . این بازخور اطلاعات را به افراد مناسب در سازمان بر می گرداند تا بتوانند مرحله ورودی را ارزیابی یا تصحیح کنند. [۲۳]

بنا به تعریفی دیگر سیستمهای اطلاعاتی وسیله ای برای به جریان انداختن اطلاعات در رگهای سازمان می باشند . هر سیستم اطلاعاتی به جمع آوری ، پردازش ، ذخیره سازی تجزیه و تحلیل و نشر اطلاعات برای هدفی خاص می پردازد .

هدف عمده سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر کامپیوتر یافتن راه کارهایی برای مسائل کسب و کار سازمانی در محیط سازمانی می باشد . نباید از نظر دور داشت که کامپیوتر ها در تسهیل کار و ارتقاء کارایی نقش دارند . اما سیستم اطلاعاتی بسیار فراتر از کامپیوتر می باشند و استقرار موفق آنها مستلزم شناخت رویه های سبک و کار سازمان و محیط بیرونی آن که توسط سیستم اطلاعاتی پشتیبانی می شود ، می باشد.

[۱] – Enterprise Resaurce Planning .

[۲] – Geographic Information system.

[۳] – Customer Relationship Management.

[۴] – Geographic point system.

[۵] – Supply chain Managemtnt.

[۶] – Transaction processing system.

[۷] – Managmetn Reporting system.

[۸] – Decision suppont system.

[۹] – Expert system.

[۱۰] – Executive Information System.

[۱۱] – Office Automation system.

[۱۲] – Knowledge work system.

[۱۳] – Group Decision suppont system.

[۱۴] ثاقب تهرانی ، مهدی و دیگران ، مدیریت فناوری اطلاعات ، موسسه کتاب مهربان نشر ، ۱۳۸۴ ، صفحه ۴

[۱۵] علی احمدی ، علیرضا و دیگران ، برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات ، انتشارات تولید دانش ، ۱۳۸۳ صفحه ۴

[۱۶] – Information system.

[۱۷] – Office Automation.

[۱۸] – Communication.

[۱۹] Hall , A.D&R.E.fagen , 1968,(Definition of system) , modera systems Research for the Behaviorol scientist , chicago , Aldin Publishing , Pa.18

[۲۰] رضائیان ، علی ، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، ۱۳۸۲، صفحه ۳۰

[۲۱] ثاقب تهرانی، مهدی و دیگران ، مدیریت فناوری اطلاعات ، موسسه کتاب مهربان نشر ، ۱۳۸۴ ، صص ۵-۴.

[۲۲] ثابت تهرانی ، مهدی و دیگران ، مدیریت فناوری اطلاعات ، موسسه کتاب مهربان نشر ، ۱۳۸۴ ، صص۷-۵.

[۲۳] مه‌آبادی ، امین اله ، متدلوژی BSP راهنمای طراحی MIS ، انتشارات آذرخش ، ۱۳۷۸ ، صفحه ۱۰

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *