آموزش خلاقیت : پایان نامه مشاوره,سنجش خلاقیت دانشجویان کارشناسی سه رشته علوم تربیتی،مشاوره وراهنمایی و روان‌شناسی

دانلود پایان نامه

    آموزش خلاقیت :

برای بحث در مورد آموزش خلاقیت آنرا به دو قسمت مجزا تقسیم می کنیم .

 1. آموزش و پرورش عمومی خلاقیت و نوآوری
 2. ۲. آموزش و پرورش خلاقیت و نوآوری در کودکان و نوجوانان

الف . آموزش و پرورش عمومی خلاقیت :

آموزش اساسی ترین جنبه توسعه منابع انسانی بشمار می رود . با توجه به زمینه اثر آموزشها ، می توان آنرا به دو بخش تقسیم کرد .

 • آموزشهای اختصاصی : آن بخش از آموزشهائی است که موجب ارتقاء کیفی و کمی توان فرد آموزش گیرنده در زمینه ای مشخص می گردد ، همچون اغلب رشته های آموزش فنی و حرفه ای از قبیل : جوشکاری ، روشهای مختلف ماشین کاری و مانند آنها.
 • آموزشهای عمومی : آن بخش را در بر می گیرد که بر مجموعه فعالیتهای فرد یا حداقل بخشی از آنها اثر مثبت می گذارد . و تکنیکها و تمرینات تقویت خافظه تند خوانی از آن جمله است .

همه براین واقعیت آگاهیم که تا قرن اخیر ، استعداد و توان هنرمندان بزرگ ، خاص آنان پنداشته شده و کسی فکر نزدیک شدن به چنان استعدادهائی را به خود راه نمی داد نقاشان بزرگی که در قرون میانه اروپا مشاهده می شوند از آن جمله اند در آن زمان همه نقاشی را استعداد ارثی می دانستند و معتقد بودند هر کس با استعدادهائیکه در وجودش نهاده شده به دنیا می آید و امکان رشد آن استعدادها وجود ندارد. امروزه شاهدیم که فن و هنر تقاشی با آموزش برای اکثر انسانها قابل حصول شده است و هر کس به فراخور تلاش و کوشش خود در این زمینه قادر است تا حدودی پیشرفت داشته باشد . برای رشد استعداد خلاقیت جامعه باید شرایط لازم را داشته باشد ، گذشته از آن خود فرد نیز در رشد این استعداد ، نقش اساسی دارد . در واقع : « همه ما توانائی و ظرفیت خلاقیت را داریم و بسته به تلاش و کوشش و جدیت است که تا چه حد خلاقیت خود را رشد داده و آنرا به کار گیریم .

به طور کلی هدف از آموزش خلاقیت شامل مراحل زیر است :

 • شناخت فراگیرندگان از استعداد خلاقیت
 • پی بردن به استعداد خلاقیت در خویشتن
 • اعتقاد به رشد استعداد خلاقیت و سعی در جهت آن
 • به کارگیری توان خلاقیت در حل مسائل و مشکلات زندگی (آقائی فیشانی،۱۳۷۷).

   آموزش خلاقیت در جهان :

بیش از نیم قرن قبل از کاترین پاتریک مدلی را که توسط والاس برای رفتار افراد خلاق طرح شده بود مورد آزمایش تجربی قرار داد . بعدا کاری شبیه به این توسط راسمن انجام شد . لمان در تحقیقات خود سعی در کشف ارتباط بین جنبه های کمی و کیفی رفتار خلاق داشت . این فعالیتها در آمریکا موجب شد تا مراکز مختلفی برای تحقیق پیرامون این مقوله به وجود آید . در مینه سوتا دانشمند عالی قدری بنام پاول تارنس تحقیقات خود را در بررسی محیط و خلاقیت متمرکز نمود . در دانشگاه یوتا ، کالوین تیلر در این زمینه به فعالیت پرداخت . بیش از ۴۰ سال قبل در اوایل دهه ۵۰ بزرگترین و معروفترین مرکز دست اندر کار تحقیق و آموزش خلاقیت به نام « بنیاد تفکر خلاقه » توسط محققی به نام آلکسی اسبورن در بوفالو ایالت نیویورک تاسیس شد. این بنیاد تا پایان دهه ۵۰ بیش از ۱۰۰۰ دوره آموزش خلاق را در کشور آمریکا اجرا نموده بود . دکتر اسبورن به واسطه فعالیتها و خدمات چشمگیرش در این زمینه ، بعدا لقب « پدر علم خلاقیت » را گرفت . در روسیه آموزش خلاقیت توسط « مدرسه نو آوران » صورت می گیرد . کشور ژاپن نیز از قافله عقب نمانده و توسط مرکز آموزش خلاقیت ، کار پرورش استعداد خلاقیت را آغاز نموده است . گذشته از این ، جهت تشویق جوانان به تفکر غیرعادی و کسب شجاعت و جسارت در مطرح کردن ایده های نو و غیر معمول هر ساله مسابقه ای به نام « المپیک نوآوران » برگزار می گردد و برنده آن شخصی است که وسیله ساخته شده توسط او در عین حال که مفید است از دیگران عجیبتر نیز باشد درایران تا کنون فعالیت چشمگیری در این زمینه انجام نشده است . اخیرا سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران دست اندر کار تاسیس و راه اندازی « مرکز علوم و فنون نوآوران جوان » است امید می رود در آموزش و پرورش افراد نقش موثری ایفاء نماید با توجه به مطالب بالا ، به نکات زیر باید توجه کرد :

 1. خلاقیت چون دیگر استعدادهای بشر تا حدود زیادی اکتسابی است و مختص افراد ویژه نیست .
 2. رشد استعداد خلاقیت محتاج به طی مراحل آموزش و پرورش ویژه است .
 3. در جهان امروز هر ملتی با تقویت این استعداد ، سعی در افزایش سرعت پیشرفت و مشکل گسائی هر چه وسیعتر است .
 4. در چنین شرایطی ، زمینه وسیع و در عین حال اساسی پیشرفت در جنبه های گوناگون تمدن و فرهنگ خلاقیت و نو آوری است که لازم است سریعا فعالیت روی آن توسعه یابد(آقائی فیشانی ، ۱۳۷۷).

ب : آموزش خلاقیت در کودکان و نوجوانان

از اینکه خلاقیت فطری و موروثی است یا اکتسابی ، و اگر اکتسابی است چگونه می توان آنرا آموزش داد و در آموزش آن چه تکنیکها و روشهائی را بکار برد موضوع تحقیقان مختلفی بوده است محققین در این زمینه می گویند :

تا مدتی پیش عده زیادی از محققین عقیده داشتند که خلاقیت امری فطری و موروثی است و تصور بر این بود که مردم باید به دانشمندان و هنرمندان ارج فوق العاده بگذارند و موجباتی فراهم آورند که استعدادهای آنان بارورتر گردد . افراد دیگر در نظر این متفکران ، افراد معمولی بودند که از توانائی خلاقیت بهره چندانی نداشتند و صرف پول و وقت برای پرورش خلاقیت در آنان ، سود چندانی نداشت . ولی در اثر تحقیقات انجام شده عقاید در این زمینه در حال تغییر است . اکنون معلوم شده است که استعداد خلاقیت در همه افراد با شدت و ضعف مختلف وجود دارد و می توان آنرا بر اثر آموزش رشد و گسترش داد و شکوفا کرد . اگر به خلاقیت بعنوان یک امر ذاتی بنگریم، گام در جای پای افرادی گذاشتیم که معتقد بودند هوش و حتی شخصیت ذاتی و ارثی هستند در این صورت پرورش خلاقیت امری عبث جلوه خواهد کرد . درست است که وراثت در هوش ، شخصیت ، خلاقیت و تمام خصوصیات بشر نقش دارد ، ولی نقش آن تابع محیط است و عامل منحصر به فرد نیست . پس تغییر مطلوب در محیط می تواند استعدادی را که در همگان به ودیعه گذاشته شده است پرورش داده و آشکار سازد . ما می توانیم از طریق آموزش ، انعطاف پذیری ، اصالت و روانی را در افکار و اعمال کودکان البته این آموزش باید در خانه و از همان سالهای اول زندگی اعمال شود . به کودکان می توان یاد داد که از اندیشه های یک جانبه و یک بعدی دست بردارند و چند بعدی ، غیر سنتی ، غیر متداول و غیر محافظه کارانه فکر کنند به مسائل از دیدگاههای جدید غیرمنتظره بنگرند در حل مسائل درسی و غیر درسی خود را محدود به یک روش و یا راه حل ندانند . ذهن خود را از قید آن دسته از سنتهائی که خشک و دست و پا گیر هستند رها کنند و تفکری آزاد و خلاق را جانشین آن کنند . ( اسکوئیلر و جمهری ،۱۳۷۲ ، ص : ۱۲۵ )

همه ما توانائی و ظرفیت خلاقیت را داریم ولی می آموزیم که خلاق نباشیم زیرا تجاربی که در خانه و محیط کسب می کنیم و آموزشی که در مدرسه می بینیم ما را به تفکر همگرا و زندگی متداول عادت می دهد به این ترتیب ، در صورت رویاروئی با هر پدیده جدید سعی می کنیم که آنرا در قالبهای قبلی و سنتی جای دهیم و با آنچه در گذشته آموختیم مربوط سازیم . در صورتی که اگر خلاقانه بیندیشیم ، پدیده های جدیدی را با دیدی نو بررسی خواهیم کرد و سعی خواهیم کرد در صورت لزوم چارچوبهای قبلی را در هم بشکنیم و چارچوبهای کاملا جدید جایگزین آنها کنیم در نظامهای کنونی آموزش و پرورش ، متاسفانه ، تفکر همگرا محور و اساس کار است و تفکر واگرا نه تنها مورد عنایت نیست بلکه اغلب تضعیف هم می شود در نتیجه وقتی کودک به مرحله بزرگسالی می رسد ، خلاقیتی را در خود احساس نمی کند و قالبهای فکری او نیز که به همان شکل همگرا در آمده اند ، دیگر قابل تغییر نیستند و یا دست کم تغییر آنها بسیار مشکل است .

در زندگی روزمره ، مثالهای بسیار از رواج تفکر همگرا و اصرار به استفاده از عادتهای قدیم وجود دارد. مثلا اولین اتومبیلهائی که ساخته شدند شباهت زیادی به ارابه های سنتی داشنتد و حتی در بعضی از آنها جای شلاق هم تعبیه شده بود . حتی امروز نیز، اتومبیلهای مدل جدید هر سال ، تشابه زیادی به مدلهای سال پیش از خود دارند . برای اینکه بازار فروش اتومبیل راکد نشود ، طراحان مجبورند که عادت به تفکر همگرای مشتریهای خود را رعایت کنند (آقائی فیشانی،۱۳۷۷) .

یکی از کارهای مهمی که برای آموزش خلاقیت در افراد مخصوصا کودکان لازم است ، تغییر کلی در روش کار معلم و انتظارات نظام آموزشی از دانش آموزان است . باید مقداری از وقت کلاس را اختصاص به مواردی داد که به خلاقیت مربوط می شوند البته اینکار را نمی توان با اختصاص یک یا دو ساعت در هفته به آموزش خلاقیت انجام داد ، بلکه باید نحوه تفکر واگرا را در تمام شئون آموزش داد یعنی ، در تدریس و آموزش تمام دروس ، علاوه بر تفکر همگرا تفکر واگرا نیز مد نظر معلم باشد . از دانش آموزان خواسته شود که عقاید و راه حلهای خود را ، هر چند عجیب و غیر منتظره باشند، بیان کنند . حتی دانش آموز می توانند در مورد نحوه تدریس معلم و امکانات تغییر یا بهبود آن اظهار نظر کند معلم باید سعی کند کلاس را از حالت قالبی و خشک آن خارج کند و اعتماد به نفس ، نوآوری ، آزاداندیشی و نظایر آنرا در دانش آموزان پرورش دهد دانش آموزان باید بیاموزند که هر فرد با افراد دیگر تفاوت دارد و می تواند دارای عقاید و نظرات مختلف و متفاوتی باشد . باید یاد داد که مطالب کتاب الزاما صد در صد درست و غیر قابل تغییر نیستند و هر عقیده جدیدی که بهتر از عقیده قبلی باشد می تواند جای آنرا بگیرد ، این عقیده ممکن است نظر یک دانشمند باشد یا نظر دانش آموز . دانش آموز باید یاد بگیرد که ارائه نظرات جدید که خلاف نظر کتاب و یا نظر بزرگترها است به شرط برخورداری از منطق و دلیل کافی نه تنها گناه نیست ، بلکه ممکن است بسیار هم سودمند باشد دانش آموزان باید بدانند که پیشرفت و تحول زندگی بشر نتیجه افکار خلاق و جدید بوده است ، نه ثمره پیروی بی چون و چرا از معیارها و چارچوبهای قدیم (آقائی فیشانی، ۱۳۷۷).

برای بروز استعداد بالقوه خلاقیت در دانش آموز توجه به جو حاکم بر کلاس و روابط فردی و تجدید نظر در آن بسیار مهم است . بعنوان مثال نمی توان از دانش آموزان انتظار داشت که از جای خود تکان نخورند، حتما قبل از اظهار نظر دست بلند کنند در نیمکتهائی که به ردیف و موازی چیده شده اند بنشینند و هنگام حرف زدن صدای خود را بلند و کوتاه نکنند و در عین حال تفکر واگرا هم داشته باشند و خلاقانه عمل کنند در کلاسی که همگان به پیروی از یک طرز نشستن ، حرف زدن ، لباس پوشیدن و نظایر آن وادار می شوند نمی توان خلاقیت را تشویق کرد و آموزش داد . البته منظور هرج و مرج و بی نظمی در کلاس نیست و هر کس به هر کاری که دوست داشته باشد بپردازد زیرا نظم لازمه آموزش است بلکه هدف یاد آوری این مطلب است که در ضمن پیروی از نظم و مقررات باید امکان انعطاف پذیری را فراهم ساخت ، یعنی نظم مربوط به مسائل کلی باشد و جزئیات رفتار و گفتار را تحت فشار قرار ندهد (آقائی فیشانی، ۱۳۷۷).

      نکات قابل توجه در آموزش خلاقیت به فراگیران:

 1. مسائلی را که به یادگیرندگان می دهید طبقه بندی کنید .

گتزلر (۱۹۶۴) مسائل را به دو دسته مسائلی که به دانش آموزان داده می شوند و مسائلی که خود آنان آنها را کشف می کنند تقسیم کرده است . او همچنین بین روشهای شناخته و ناشناخته حل مسائل تمایز قائل شده است ، گتزلر معتقد است که آموزش تفکر آفریننده باید با موقعیتهائی آغاز شود که در آن مسئله به یادگیرنده ارائه می شود ، اما روش حل کردن آن برای او ناشناخته است . بعد معلم می تواند یادگیرنده را با موقعیت دیگری روبرو سازد که در آن هم مسئله و هم روش حل مسئله برای دانش آموز و برای کل بشریت ناشناخته باشد . هر چه موقعیت برای یادگیرنده ناشناخته تر باشد میزان آفرینندگی او بیشتر است . در موقعیتهائی که در آن مسئله معلوم بود و راه حل آن تنها برای یادگیرنده نامعلوم بود ، نه برای کل افراد بشر ، در طرح گتزلر توانائی حل کردن اینگونه مسائل نماینده پائین ترین سطح آفرینندگی است (آقائی فیشانی، ۱۳۷۷).

 1. به یادگیرندگان مهارتهای حل مسئله را آموزش دهید و آن را به استفاده از این روش ترغیب کنید .

پژوهشهای انجام شده اثر بخشی تعدادی از فنون و مهارتهای حل مسئله را در یادگیری تفکر آفریننده نشان داده اند . معروفترین آنها روش بارش فکری است در این روش معلم مسئله ای را به دانش آموزان کلاس می دهد و از آنها می خواهد تا هر چه به ذهنشان می رسد برای مسئله بگویند پیش از ارائه تمام راه حلها بوسیله همه دانش آموزان جواب آن ابراز نمی شود . این روش شبیه روش تداعی آزاد در روانکاوی است، با این تفاوت که روش تداعی آزاد یک روش فردی است اما روش بارش مغزی با گروهی از دانش آموزان اجرا می شود (آقائی فیشانی، ۱۳۷۷) .

 1. دستاوردهای آفریننده یادگیرندگان را مورد تشویق قرار دهید .

تشویق و تقویت رفتارهای آفریننده یادگیرنده ، مانند تقویت هر نوع رفتار دیگر باعث نیرومندی آن رفتار می گردد . تورنس پنج راه را تذکر داده که معلم می تواند از آن طریق دستاوردهای آفریننده دانش آموزان را تقویت کند.

– نسبت به سوالهای غیر متعارف یادگیرندگان با احترام برخورد کنید .

– نسبت به اندیشه ها و راه حلهای غیر معمول یادگیرندگان با احترام برخورد کنید.

– به کودکان نشان دهید که اندیشه های آنان با ارزش است.

– فرصتهائی را به یادگیرندگان بدهید تا در آن به یادگیریهای مورد علاقه خود بپردازند و یادگیری خود انگیخته آنان را تشویق کنید .

– به کودکان فرصت دهید تا بدون ترس از عواقب ارزشیابی شما از کارشان به یادگیری ، تفکر و اکتشاف بپردازند .

مشکل اساسی مدارس این است که در آنها اندیشه آفریننده یادگیرندگان به سبب معمول بودن به تنها مورد تشویق قرار نمی گیرد ، بلکه مورد ایراد و سرزنش هم واقع می شود سرزنش دانش آموزان به سبب داشتن رفتار و افکار غیر قالبی ممکن است ریشه های تفکر خلاق و توانائی کشف مسائل تازه را از همان روزهای نخستین آموزش رسمی در آنها خشک کند . فرصت دادن به کودک برای ارائه اندیشه های خود یکی از مهمترین اصول پرورش تفکر آفریننده و ویژگیهای ابداعی است . گیج و برلاینر در این مورد می گوید « معلمان باید محیطی را برای دانش آموزان فراهم آورند که مشوق و مولد رفتار آفریننده باشد ؛ آنها باید پس از بروز این رفتارها آنها را پاداش دهند و نیز فرصتهائی را برای استفاده از اندیشه های خلاق دانش آموزان در مدرسه فراهم آورند . » (آقائی قیشانی، ۱۳۷۷).

 1. تجارب کودکان را به موارد مخصوص محدود نکنید.

علاوه بر شرایط معمول و موقعبتهای متداول آموزش رسمی ، برای دانش آموزان فرصتهای تازه و متنوعی را فراهم آورید . برای مثال در درس علوم از دانش آموزان بپرسید اگر نیروی جاذبه وجود نمی داشت چه اتفاقی برای انسان می افتاد ؟ بیشتر سوالهائی را مطرح کنید که با «چگونه » و «به چه طریق» شروع می شوند از دانش آموزان بخواهید تا به طرح فرضیه بپردازند ، به استنباط دست بزنند و اطلاعات خود را برای تبین پدیده های جدید بکار برند سوالهائی را بپرسند که تعداد زیادی جواب داشته باشد سوالهائی که تنها یک جواب داشته باشند به تفکر همگرا می انجامند اما سوالهای دارای جوابهای زیاد مشوق به تفکر واگراهستند .(آقائی فیشانی،۱۳۷۷).

 1. نسبت به اختلافات یادگیرنده گان با احترام برخورد کنید و در پرورش استعدادهای ویژه آنان بکوشید .

در یادگیری هرگز دانش آموزان را به رقابت با یکدیگر وادار نکنید ، و از یکسان بار آوردن آنان بپرهیزید هر فرد دانش آموز دارای استعدادهای ویژه و مخصوص به خود است که ممکن است از این لحاظ با سایر دانش آموزان فرق داشته باشد . در پرورش استعدادهای ویژه فرد فرد دانش آموزان بکوشید . شواهد موجود نشان می دهند که برخورد والدین و معلمان با کودکان در سالهای پائین کودکی بررشد استعدادهای کودکان تاثیر فراوان دارند . محققان همچنین در گزارش بررسیهای خود در رابطه با تاثیر معلمان بر ایجاد توانائیهای خلاق در کودکان چنین اظهار داشته اند: معلمانی که  بیش از همه مورد احترام علاقه افراد نخبه قرار داشتند معلمانی بودند که به این افراد امکان دادند تا متناسب با توانائیهایشان پیش بروند ، فرصت فعالیت کردن در موضوعهای دلخواهشان را به آنها می دادند و آنها را به تفکر وا می داشتند و کتابهای مهیج به آنان معرفی می کردند.( آقائی فیشانی ، ۱۳۷۷)

           آنچه مربی برای پرورش فکر خلاق باید انجام بدهد

  ۱) معلم باید مطالب درسی را به صورت مسئله و معما برای شاگردان طرح کند:

مطالعه کتاب یا گوش دادن به سخنان معلم در حفظ حقایق علمی و تاریخی در نحوه فکر و رشد قوه ابتکار شاگردان تأثیر ندارد. شاگرد باید مطالعه کند و به موقع خود به سخنان معلم گوش کند و حقایق علمی و ادبی و تاریخی را فرا گیرد ولی اینها همه به منزله وسیله‎ای است برای رشد تفکر در افراد.

وقتی معلم به جای بیان مطالب درسی یا ذکر حقایق علمی یک یا چند مسئله را برای شاگردان طرح کند یا خود آنها را به طرح مسائل تشویق نماید و بعد شاگردان را به حل مسائل وادارد در این صورت مطالعه و بررسی حقایق علمی به عنوان وسیله‎ای برای حل مسائل ارزش خواهد داشت.

مراحلی که درباره اجرای روش علمی یا روش حل مسئله بیان نمودیم باید مورد توجه مربیان قرار گیرد و کار تعلیماتی طبق آن تنظیم گردد. در این باره معلم باید موارد زیر را هم متمایز سازد:

الف ـ خط مطالب یا فهم آنها.

ب ـ فراگرفتن مطالب جزئی و بی اهمیت یا درک اصول و قواعد نسبتاً کلی.

ج ـ تقلی و پذیرفتن آنچه دیگران گفته‎اند یا قضاوت مستدل درباره افکار و عقاید و پذیرفتن آنها.

   ۲) تأمین احتیاجات اساسی روانی بچه‎ها:

در این مورد توجه به احتیاج شاگردان به ابراز افکار و عقاید حود کمال اهمیت را دارد. معلم باید فرصت کافی برای همه شاگردان ایجاد نماید تا بتوانند افکار و عقاید و هنر خود را آزادانه بیان نمایند و به دیگران عرضه کنند.

   ۳) اجرای روشهای گوناگون:

معلم باید در جریان تدریس و فعالیتهای آموزش و پرورشی روشهای متنوع را به کار برد. در اجرای روش حل مسئله، روش تهیه طرح یا پروژه، روش بحث آزاد، و روشهای گروهی و جمعی باید به تناسب موضوع و موقعیت درسی مورد استفاده واقع شود.

در اجرای این روشها هر یک از شاگردان مطابق ذوق و استعداد خود سهمی از کارها را به عهده می‎گیرد و فرصت کافی برای پرورش استعدادهای خویشتن بدست می‎آورد.

  ۴) فعالیتهای شاگردان:

در جریان یادگیری چنانچه قبلاً نیز گفته شد شاگرد باید فعال باشد و نقش عمده به عهده او واگذار شود. معلم در چنین وضعی مانند یک راهنما در معرفی منابع مختلف، طرح مسائل، تهیه نقشه و بررسی و آزمایش افکار و نظریات به شاگردان کمک می‎کند.

فعالیت شاگرد سبب پرورش استعدادهای او می‎شود و قدرت ابتکار و تفکر خلاق را در او رشد می‎دهد.

   ۵) توجه به اختلاف فردی شاگردان:

معمولاً معلمان مدارس تصور می‎کنند همه شاگردان در یک سطح از لحاظ علمی قرار دارند و باید مسائل مختلف را یکسان درک کنند و اطلاعات و نحوه کار آنها باید مشابه باشد. نتیجه این طرز تفکر محدود کردن رشد شاگردان و مجبور ساختن آنها به پیروی از اصول و قواعد معین است. بعضی از شاگردان میل دارند مستقلاً کار کنند به آسانی نظریات معلم یا مؤلف کتاب درسی را نمی‎پذیرند؛ گاهی در اظهار نظر تأمل می‎نمایند و توجه آنها مخصوصاً در دوره دبیرستان به امور مجرد جلب می‎شود؛ این دسته از محدودیتهایی که در جریان یادگیری به وسیله معلم بوجود می‎آید رنج می‎برند؛ از طرز امتحان آن هم با روشی که سبب ترس و اضطراب می‎شود ناراضی هستند و غالباً هدفهای ظاهراً غیرعملی و در عین حال با ارزش را برای خود انتخاب می‎کنند.

معلم نباید این گونه شاگردان را به تصور اینکه نامنظم هستند یا از دستورهای او پیروی نمی‎کنند یا به عنوان اینکه طرز کار آنها غیرعادی است مورد سرزنش قرار دهد یا فعالیت آنها را محدود سازد.

ممکن است نحوه رفتار آنها دلیل بر قدرت فکری و آمادگی آنها برای تحقیق و خلق افکار و اندیشه‎های تازه باشد؛ بنابراین معلم نه تنها باید مانع پیشرفت این دسته از شاگردان نشود بلکه وظیفه اوست که موجبات ترقی و پیشرفت ایشان را نیز فراهم نماید و اسباب و لوازم کار را برای آنها آماده سازد (آقائی فیشانی، ۱۳۷۷) .

نکته‎ای که بسیار اهمیت دارد و بدون توجه به آن امکان موفقیت در امر آموزش خلاقیت خیلی ضعیف است مسئله آزادی عمل نسبی در یادگیری است. چنانچه کتابهای درسی محدود و مطالب آنها برای همه یکسان باشد، برنامه و محتوای مطالب درسی قبلاً توسط عده‎ای از مسئولان تعیین شود و آموزش تدریس معلم و گوش دادن دانش آموز محدود گردد، آموزش خلاقیت ممکن نخواهد شد. معلم باید بتواند از کتابهای گوناگون در کلاس درس بهره بگیرد (هرچند که کتابهای اصلی از قبل تعیین شده باشد)، دانش‎آموزان را به گردشهای علمی و هنری ببرد، از دانش‎آموزان بخواهد که در خصوص موضوعهای مختلف تحقیق کنند و نتایج تحقیق خود را به کلاس گزارش دهند، جلسه بحث و گفتگوی آزاد برای دانش‎آموزان ترتیب دهد، دانش‎آموزان را به فعالیتهای اجتماعی، مثل شرکت در کارهای خیریه و عام‎المنفعه، فعالیتهای هنری، مانند اجرای نمایشنامه یا ترتیب دادن نمایشگاه نقاشی، فعالیتهای علمی، مانند تهیه نشریه‎ای که شامل خلاصه تحقیقات علمی دانش‎آموزان است و نظایر آنها تشویق و ترغیب کند و خلاصه ترتیبی دهد که آموزش از حالت خشک یک طرفه خارج شود. وسایل سمعی و بصری، مانند فیلم، اسلاید، ویدئو، و ضبط صوت نیز بسیار سودمند هستند و آموزش خلاقیت را تسریع می‎کنند (اسکوئیلر، جمهری، ۱۳۷۲، ص ۱۲۸ و ۱۲۹).

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *