آماراستنباطی:دانلود رایگان پایان نامه مشاوره,بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی


دانلود پایان نامه

آماراستنباطی

فرضیه اول . بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی ارتباط معناداری وجود دارد .

جدول6.ضریب همبستگی بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

مقیاس میانگین انحراف استاندارد N r P
عشق ورزی 03/104 896/21 80 204/0 007/0
رضایت مندی زناشویی 116/20 116/25

 

همانطور كه جدول 6 نشان میدهد و با توجه به اینكه (r=0/204,P=0/007 كوچكتر از سطح معناداری 05/0می باشد .لذا،فرض تحقیق تایید می شود.با استناد به این یافته پژوهشی رابطه معناداری میان عشق و رضایت زناشویی وجود دارد .

فرضیه دوم . بین مدت ازدواج و رضایت مندی زناشویی ارتباط معناداری وجود دارد .

جدول 7. ضریب همبستگی بین مدت ازدواج و رضایت مندی زناشویی

مقیاس میانگین انحراف استاندارد N r P
مدت ازدواج 85/92 482/20 80 097/0 393/0-
رضایت مندی زناشویی 10/102 876/18

 

تحلیل داده ها در جدول 7 نشان میدهد با توجه به اینكه r=0/097,p=-0/393 بزرگتر از سطح معناداری05/0می باشد . لذا،فرض تحقیق رد می شود.بنابراین رابطه معناداری بین مدت ازدواج و رضایت مندی زناشویی وجود ندارد .

فرضیه سوم . بین عشق ورزی زنان و مردان رابطه معناداری وجود دارد .

جدول8.ضریب همبستگی بین عشق ورزی زنان ومردان

گروه میانگین انحراف استاندارد N r p
زن 86/100 36/22 80 088/0 590/0
مرد 09/110 73/16

 

همانطور كه جدول8نشان میدهدr=0/088,p=0/590بزرگتر از سطح معناداری05/0می باشد. لذا فرض تحقیق رد می شود .با استناد به نتایج بدست آمده رابطه معناداری بین عشق ورزی زنان ومردان وجود ندارد .

فرضیه چهارم . بین رضایت مندی زناشویی زنان ومردان رابطه معناداری وجود دارد .

جدول9. ضریب همبستگی بین رضایت مندی زناشویی زنان ومردان

گروه میانگین انحراف استاندارد N

 

r P
زن 80/94 467/17 80 205/0 205/0
مرد 90/99 622/22

 

با توجه به جدول 9،نتایج بدست آمده r=0/205,p=-0/205 بزرگتر از سطح معناداری 05/0
می باشد،فرض تحقیق رد می شود. با استناد به این یافته پژوهشی رابطه معناداری بین رضایت مندی زناشویی زنان و مردان وجود ندارد .

 

فرضیه پنجم.بین رضایت مندی زناشویی و صمیمیت ارتباط معناداری وجود دارد .

جدول10.همبستگی میان رضایت زناشویی و صمیمیت

مقیاس میانگین انحراف استاندارد N r P
رضایت مندی زناشویی 48/97 116/20 80 212/0 039/0
صمیمیت 98/35 022/8

 

همانطور كه جدول 10 نشان میدهد و با توجه به اینكهp=0/039,r=0/212 كوچكتر از سطح معناداری05/0 می باشد.لذا فرض تحقیق تایید می شود.این یافته نشان میدهد بین رضایت مندی زناشویی و صمیمیت زوجین رابطه معناداری وجود دارد .

فرضیه ششم. بین رضایت مندی زناشویی و هوس رابطه معناداری وجود دارد .

جدول11.همبستگی میان رضایت مندی زناشویی و هوس

مقیاس میانگین انحراف استاندارد N r p
رضایت مندی زناشویی 48/97 116/20 80 0/151 042/0
هوس 69/32 282/7

 

با توجه به جدول 11 و در نظر گرفتن اینكه p=0/042,r=0/151كوچكتر از سطح معناداری
می باشد،فرض تحقیق تایید می شود.لذا،با استناد به این یافته میان رضایت مندی زناشویی و هوس رابطه معناداری وجود دارد .

 

فرضیه هفتم. بین رضایت مندی زناشویی و تعهد رابطه معناداری وجود دارد .

جدول12.همبستگی میان رضایت مندی زناشویی و تعهد

مقیاس میانگین انحراف استاندارد N r P
رضایت مندی زناشویی 48/97 116/20 80 241/0 031/0
تعهد 46/40 709/8

 

تحلیل داده ها در جدول12 نشان میدهد با استناد به اینكه p=0/031,r=0/241 كوچكتر از سطح معناداری 05/0می باشد. بنابراین فرض تحقیق تایید می شود.این یافته نشان می دهد میان رضایت مندی زناشویی و تعهد زوجین رابطه معناداری وجود دارد .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *