آماراستنباطی:دانلود رایگان پایان نامه مشاوره,بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

دانلود پایان نامه

آماراستنباطی

فرضیه اول . بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی ارتباط معناداری وجود دارد .

جدول۶.ضریب همبستگی بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

مقیاس میانگین انحراف استاندارد N r P
عشق ورزی ۰۳/۱۰۴ ۸۹۶/۲۱ ۸۰ ۲۰۴/۰ ۰۰۷/۰
رضایت مندی زناشویی ۱۱۶/۲۰ ۱۱۶/۲۵

 

همانطور که جدول ۶ نشان میدهد و با توجه به اینکه (r=0/204,P=0/007 کوچکتر از سطح معناداری ۰۵/۰می باشد .لذا،فرض تحقیق تایید می شود.با استناد به این یافته پژوهشی رابطه معناداری میان عشق و رضایت زناشویی وجود دارد .

فرضیه دوم . بین مدت ازدواج و رضایت مندی زناشویی ارتباط معناداری وجود دارد .

جدول ۷. ضریب همبستگی بین مدت ازدواج و رضایت مندی زناشویی

مقیاس میانگین انحراف استاندارد N r P
مدت ازدواج ۸۵/۹۲ ۴۸۲/۲۰ ۸۰ ۰۹۷/۰ ۳۹۳/۰-
رضایت مندی زناشویی ۱۰/۱۰۲ ۸۷۶/۱۸

 

تحلیل داده ها در جدول ۷ نشان میدهد با توجه به اینکه r=0/097,p=-0/393 بزرگتر از سطح معناداری۰۵/۰می باشد . لذا،فرض تحقیق رد می شود.بنابراین رابطه معناداری بین مدت ازدواج و رضایت مندی زناشویی وجود ندارد .

فرضیه سوم . بین عشق ورزی زنان و مردان رابطه معناداری وجود دارد .

جدول۸.ضریب همبستگی بین عشق ورزی زنان ومردان

گروه میانگین انحراف استاندارد N r p
زن ۸۶/۱۰۰ ۳۶/۲۲ ۸۰ ۰۸۸/۰ ۵۹۰/۰
مرد ۰۹/۱۱۰ ۷۳/۱۶

 

همانطور که جدول۸نشان میدهدr=0/088,p=0/590بزرگتر از سطح معناداری۰۵/۰می باشد. لذا فرض تحقیق رد می شود .با استناد به نتایج بدست آمده رابطه معناداری بین عشق ورزی زنان ومردان وجود ندارد .

فرضیه چهارم . بین رضایت مندی زناشویی زنان ومردان رابطه معناداری وجود دارد .

جدول۹. ضریب همبستگی بین رضایت مندی زناشویی زنان ومردان

گروه میانگین انحراف استاندارد N

 

r P
زن ۸۰/۹۴ ۴۶۷/۱۷ ۸۰ ۲۰۵/۰ ۲۰۵/۰
مرد ۹۰/۹۹ ۶۲۲/۲۲

 

با توجه به جدول ۹،نتایج بدست آمده r=0/205,p=-0/205 بزرگتر از سطح معناداری ۰۵/۰
می باشد،فرض تحقیق رد می شود. با استناد به این یافته پژوهشی رابطه معناداری بین رضایت مندی زناشویی زنان و مردان وجود ندارد .

 

فرضیه پنجم.بین رضایت مندی زناشویی و صمیمیت ارتباط معناداری وجود دارد .

جدول۱۰.همبستگی میان رضایت زناشویی و صمیمیت

مقیاس میانگین انحراف استاندارد N r P
رضایت مندی زناشویی ۴۸/۹۷ ۱۱۶/۲۰ ۸۰ ۲۱۲/۰ ۰۳۹/۰
صمیمیت ۹۸/۳۵ ۰۲۲/۸

 

همانطور که جدول ۱۰ نشان میدهد و با توجه به اینکهp=0/039,r=0/212 کوچکتر از سطح معناداری۰۵/۰ می باشد.لذا فرض تحقیق تایید می شود.این یافته نشان میدهد بین رضایت مندی زناشویی و صمیمیت زوجین رابطه معناداری وجود دارد .

فرضیه ششم. بین رضایت مندی زناشویی و هوس رابطه معناداری وجود دارد .

جدول۱۱.همبستگی میان رضایت مندی زناشویی و هوس

مقیاس میانگین انحراف استاندارد N r p
رضایت مندی زناشویی ۴۸/۹۷ ۱۱۶/۲۰ ۸۰ ۰/۱۵۱ ۰۴۲/۰
هوس ۶۹/۳۲ ۲۸۲/۷

 

با توجه به جدول ۱۱ و در نظر گرفتن اینکه p=0/042,r=0/151کوچکتر از سطح معناداری
می باشد،فرض تحقیق تایید می شود.لذا،با استناد به این یافته میان رضایت مندی زناشویی و هوس رابطه معناداری وجود دارد .

 

فرضیه هفتم. بین رضایت مندی زناشویی و تعهد رابطه معناداری وجود دارد .

جدول۱۲.همبستگی میان رضایت مندی زناشویی و تعهد

مقیاس میانگین انحراف استاندارد N r P
رضایت مندی زناشویی ۴۸/۹۷ ۱۱۶/۲۰ ۸۰ ۲۴۱/۰ ۰۳۱/۰
تعهد ۴۶/۴۰ ۷۰۹/۸

 

تحلیل داده ها در جدول۱۲ نشان میدهد با استناد به اینکه p=0/031,r=0/241 کوچکتر از سطح معناداری ۰۵/۰می باشد. بنابراین فرض تحقیق تایید می شود.این یافته نشان می دهد میان رضایت مندی زناشویی و تعهد زوجین رابطه معناداری وجود دارد .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *