آزمون مداد كاغذی چند جوابی سنجش خلاقیت تورنس


دانلود پایان نامه

ضمیمه 1 

 

آزمون مداد كاغذی چند جوابی سنجش خلاقیت تورنس

بنام خدا

دانش آموز عزیز :

با سلام

      پرسشنامه حاضر شامل 60 سوال سه جوابی در مورد احساسات ، رفتارها و واكنش مختلف افراد به مسائل در زندگی است كه به منظور جمع آوری نظرات شما در این باره و جهت استفاده در یك طرح پژوهشی ارائه می گردد . براساس نتایج تحقیق ، پیشنهادهای لازم جهت هرچه بهتر شدن رفتار والدین و معلمین با شما در محیط خانه و مدرسه داده خواهد شد. امید است با پاسخهای واقعی ، دقیق و صادقانه خود ، ما را در راه نیل به هدف علمی مورد نظر یاری فرمائید . لطفا پاسخهای خود را با علامت (× ) در سمت راست سوالات مشخص نمائید . لطفا هیچ یك از سوالات را بی پاسخ نگذارید.

 ضمنا  لازم به توضیح است که :  

  • تعیین پاسخ تمام سوالات ضروری است در صورت مبهم بودن سوالات از مجری توضیح بخواهید .
  • پاسخ سوالات به درست یا غلط تقسیم نشده اند و كلیه پاسخهای شما درست تلقی می گردد.
  • پرسشنامه به هیچ وجه جنبه امتحان و یا ارزشیابی ندارد بلكه صرفا استفاده علمی خواهد داشت .
  • پاسخها واطلاعات داده شده شما  امانت تلقی و در اختیار هیچ كس دیگر قرار نخواهد گرفت .
  • معمولا اولین احساس شما درست ترین پاسخ به سوال است بنابراین پاسخ واقعی شما مهم است .
  • نتایج کلی تحقیق جهت استفاده به نفع شما در اختیار مدرسه گذاشته خواهد شد .

******************************

تذکرمهم :  اگر چنانچه این پرسشنامه در منزل و در حضور بزرگترها تکمیل می گردد  انتظار  می رود آنان اجازه دهند کودکان خود پاسخ مناسب سوالات را انتخاب کنند و درصورت نیاز ، تنها به درک مفهوم و معنی سوالات و گزینه ها کمک نمایند .

*******************************

از اینكه وقت گرانبهای خود را صرف مطالعه و تكمیل پرسشنامه نموده و با ما همكاری می كنید صمیمانه سپاسگزاری می نمایم .

 

با تشکر

    تحصیلات پدر:                             شغل پدر:                                               سن پدر:

 

   تحصیلات مادر:                             شغل مادر:                                         سن مادر:

 

   تعداد افراد خانواده:                                  چندمین فرزندخانواده هستید؟  

               

1– وقتی با یك مساله خیلی دشواری  روبرو می‌شوید معمولاً چه می‌كنید؟

الف- گـــریه می‌كنم، چون فكر نمی‌كنم بتوانم مسأله را حل كنم.

ب- گریه نمـــی‌كنم، اما ناراحت می‌شوم.

ج- سعی می‌كنم راه مناسبی بـــرای حل مسأله بیابم.  

2- اگر سرگرم ساختن وسیله‌ای باشید، ناگهان دریابید قطعه مهم آن گم شده ، چه می‌كنید؟

الف- كار را  متوقف می‌كنم.

ب- سعی می‌كنم قطعه گم شده را پیدا كنم و اگر نتوانم آن را پیدا كنم كار را متوقف می‌كنم.

ج- قطعة گم شده را پیدا می‌كنم و اگر نتوانم آن را پیدا كنم به جای آن قطعة دیگر می‌سازم.

3- وقتی در مكانی عمومی هستید، آیا سعی می‌كنید حدس بزنید افرادی كه دور و بر  شما هستند دربارة چه چیزی بحث می‌كنند؟

الف- هرگز علاقه‌مند نیستم حدس بزنم دیگران درباره چه چیزی بحث می‌كنند.

ب- گاهی دوست دارم حدس بزنم دیگران درباره چه چیزی بحث می‌كنند.

ج- همیشه دوست دارم حدس بزنم دیگران درباره  چه چیزی بحث می‌كنند.

4- آیا از حل مسائل دشــــوار لذت می‌برید؟

الف- خیــــــــر، از حل مسائل دشوار لذت نمی‌برم.

ب- به ندرت از حل مسائل دشوار لذت می‌برم.

ج- اغلب از حل مسائل دشوار لذت می‌برم.

5- اگر عضو گروهی باشید كه باید مسأله‌ای را با همكاری حل كنند، چه می‌كنید؟

الف- خودم كاری نمی‌كنم و می‌گذارم دیگر اعضای گروه مسأله را حل كنند.

ب- گاهی در آنچه گروه انجام می‌دهد، شركت می‌كنم.

ج- به طور فعال در آنچه گروه انجام می‌دهد، شركت می‌كنم.

6- وقتــــی كه با مسأله تازه‌ای روبرو می‌شوید معمولاً چه می‌كنید؟

الف- از كسی می‌خواهم آن را برایم حل كند.

ب- سعی می‌كنم با كمك كسی دیگر آن را حل كنم.

ج- سعی می‌كنم اطلاعات بیشتری بدست آورم تا بتوانم خودم آن را حل كنم.

7- اگــــر درگیر حل مسألة مشكل ریاضــــی باشید، چه می‌كنید؟

الف- از معلــــم یا شخصـــــی می‌خواهم به من كمك كند.

ب- یك كتاب ریاضـــی مــربوط به مسأله را می‌خوانم.

ج- از منابعی كه در دستـــرس دارم استفاده می‌كنم تا خودم آنرا حل نمایم .
8- وقتی بصورت گروهی برای حل مسأله‌ای همكاری می‌كنید، اعضای گروه چگونه از نظرات مبتكرانه شما استقبال می‌كنند؟

الف- به ندرت از نظرات مبتكرانه من استقبال می‌كنند.

ب- گاهی از نظرات مبتكرانه من استقبال می‌كنند.

ج- اغلب از نظرات مبتكرانه من استقبال می‌كنند.

9- وقتی با مشكلی غیر عادی مواجه می‌شوید، معمولاً آن را چگونه حل  می‌كنید؟

الف- اغلب از كســـی كمك می‌گیـــــرم.

ب- قبل از اینكه از كسی كمك بگیرم مدت كوتاهی تلاش می‌كنم تا خودم آن را حل كنم.

ج- مدتی بسیار طولانــــی تلاش می‌كنم تا خودم آنرا حل كنم.

 10- آیا به نظــــر دیگــــران ، شما سؤالات مشكلـــی طـــرح می‌كنید؟

الف- خیــــر، این طور فكـــــر نمی‌كنم.

ب- گاهـــی این طور فكر مــی كنم.

ج- اغلب این طــور فكر می‌كنند.

11- آیا معمولاً دوست دارید به كارهـــای تازه دست بــــزنید؟

الف- معمولاً به كـــارهای تازه دست نمــــی‌زنم.

ب- گاهــــی به كارهای تازه دست می‌زنم.

ج- اغلب به كارهای تازه دست می‌زنم.
12- وقتـــــی با مسأله پیچیده‌ای روبه‌رو می‌شوید، چه مـــی‌كنید؟

الف- سعــــی می‌كنم خود را درگیـــر حل آن نكنم.

ب- ممكـــن است زمان كوتاهــــی برای حل آن تلاش كنم.

ج- زمانی بسیار طولانـــی برای حل آن تلاش می‌كنم.
13- آیا از تجـــارب تازه لذت مـــــی‌برید؟

الف- از تجارب تازه لذت نمـــی‌برم.

ب- گاهــــی از تجارب تازه لذت می‌برم.

ج- از تجارب تازه لذت نمـــی‌برم.
14- وقتی در موقعیتی قـــــرار می‌گیرید كه از عهدة آن برنمی‌آیید.

الف- اغلب به دیگــــران متوسل می‌شوم.

ب- گاهی به دیگران متــــــوسل می‌شوم.

ج- معمولاً تــــرجیح می‌دهم به خودم متكــــی باشم.
15- به آنچه مستقلاً انجام مــــی‌دهید، چقــــدر اطمینان دارید؟

الف- به آنچه خـــودم مستقلاً انجام می‌دهم اطمینان زیادی ندارم.

ب- به آنچه خــودم مستقلاً انجام می‌دهم تا حدودی اطمینان دارم.

 ج- به آنچه خودم مستقلاً انجام مـــی‌دهم اطمینان زیادی دارم.
16- آیا از انــــجام آزمایش‌های علمـــــی لذت می‌برید؟

الف- از انجام آزمایش لذت نمــــی‌برم.

ب- از انجام آزمایش تا حــــدودی لذت می‌برم.

ج- از انجام آزمایش خیلـــی لذت می‌برم.
17- آیا هــــرگـــــز به رویا فـــــرو می‌روید؟

الف- خیــــر، من به رویا فرو نمی‌روم.

ب- گاهی، اگـــــر وقت داشته باشم به رویا فرو می‌روم.

ج- اغلب اگـــــر وقت داشته باشم به رویا فــــرو می‌روم.
18- در بیان مطالب خود با چه سهولتـــی از كلمات استفاده می‌كنید؟

الف- معمـــــولاً اشكـــــــال دارم.

ب- گاهـــــــی اشكــال دارم.

ج- به ندرت اشكـال دارم.
19- بیان شمـــــا تا چه اندازه خــــــوب است؟

الف- مطالبم را به خوبی بیان نمـــــی‌كنم.

ب- گاهــــی مطالبم را به خوبی بیان می‌كنم.

ج- اغلب مطالبــــم را به خوبـــــــی بیان مــی‌كنم.
20- نــــوشتن شما تا چه اندازه خــــوب است؟

الف- در نوشتن نظـــــراتم اشكال دارم.

ب- شاید بتوانـــــــم نظراتم را بنویسم.

ج- كاملاً می‌توانــــم نظراتم را بنویسم.
21- اگر عده‌ای از افراد به نحوی غیر منتظره از شما بخواهند بیش از پنج دقیقه دربارة موضوعی صحبت كنید تا چه اندازه از عهده این كار برخواهید آمد؟

الف- از عهده‌اش بر نخواهم آمد زیرا برای آن آمادگــــی نداشته‌ام.

ب- نهایت سعی خود را خواهــــم كرد تا از عهده آن بر ایم.

ج- به خوبـــی از عهده ‌آن بر خواهــــم آمد.

22- برای توصیف چیزی با چه سهولتی به كلمات دست پیدا می‌كنید؟

الف- معمــــولاً این كار برایم دشـــوار است.

ب- گاهــی این كار بــرایم آسان است.

ج- اغلب این كار برایم آسان است.
23- آیا به شغلی علاقه دارید كه مستلزم فراهم ساختن اندیشه‌های بسیار باشد؟

الف- علاقـــــه‌مند نخواهم بود.

ب- شاید علاقــــه‌مند باشــــم.

ج- همیشه علاقــــه‌مند خــــواهم بود.
۲۴- برای بیان یك اندیشه با چه سهولتی به كلمات مترادف دست پیدا می‌كنید؟

الف- معمولاً این كار برایـــــم دشـــــواراست.

ب- گاهی این كار بــــرایم آســـان است.

ج- اغلب این كار برایم آسـان است.
25- اگر به ناچار در مسابقه‌ای شركت كنید كه در آن باید تا حد امكان كلمه‌های بسیاری را كه با حرف « ج » شروع می‌شوند بیان نمایید. تا چه اندازه از عهدة این كار برمی‌آیید؟

الف- چندان  از عهدة این كار برنمـــی‌آیم.

ب- تا اندازه‌ای از عهدة این كار برمــــی‌آیم.

ج- در حد خیلی زیادی از عهدة این كار برمـــی‌آیم.
26- اگر از شما خواسته شود در مسابقه‌ای شركت كنید كه در آن باید چیزهای متعلق به یك طبقه معین مانند غذاها یا گیاهان را نام ببرید تا چه اندازه‌ای از عهده این كار برمی‌آیید؟

الف- چندان از عهــــدة این كار برنمی‌آیم.

ب- تا اندازه‌ای از عهدة این كار برمـــــی‌آیم.

ج- در حد خیلی زیادی از عهدة این كار برمـــی‌آیم.
27- چند جمله می‌توانید بنویسید كه تمام آنها با كلمة « همه » شروع شود؟

الف- می‌توانــــم فقط چند تا بنویسم.

ب- می‌توانم تعــــدادی بنویسم.

ج- می‌توانم تعداد زیادی بنـــــویسم.
28-  میتوانید غیر از كاربرد معمولی اشیاء موارد استفاده  دیگری نیز برای آنها پیدا كنید؟

الف-این كار بـــــرایم خیلی دشوار است.

ب- شاید بتوانم چند مورد استفاده دیگـــــر پیدا كنم.

ج- می‌توانـــم موارد استفادة بسیاری پیدا كنم.
29- نوشتن تعداد زیادی داستان تازه چقد برایتان آسان است؟

الف- این كار برایـــــم دشــوار است.

ب- می‌توانم چند داسـتان بنویسم.

ج- می‌توانم داستــــان‌های بسیار بنویسم.
30- كدامیك از موارد زیر برایتان آسان‌ترین است؟

الف- حفظ یك شعـــــر ده بیتی.

ب- تفسیر یك شـــــعر ده‌ بیتی.

ج- سرودن یك شعــــر ده بیتی.
31- اگر از شما خواسته شود تا مقاله‌ای برای روزنامه دربارة جامعة خود بنویسید، ترجیح می‌دهید درباره كدامیك از موارد زیر بنوسید؟

الف- آنچه را كه قبلا دربارة جامعه‌ام نوشته شده است خلاصه می‌كنم.

ب- بر آنچه كه  قبلا  دربارة جامعه‌ام نوشته شده است اطلاعات دیگری می‌افزایم.

ج- پس از مطالعه مطالبی كه قبلا دربارة جامعه‌ام نوشته شده به نوشتن مقالة خود اقدام می‌كنم.

32- از كدام مورد زیر بیشترین لذت را می‌برید؟

الف- از مطالـــعه كتاب‌های معـــــروف لذت می‌برم.

ب- از مطالعه كتاب‌های معروف و نوشتن چند كتاب توسط خودم لذت می‌برم.

ج- از نوشتن كتاب‌های خـــــودم لذت می‌برم.
33- در طراحی اسباب‌بازی‌های جدید برای كودكان موفق می‌شوید؟

 الف- چندان مـــــــوفق نخواهم بود.

ب- شاید بتوانم چند طـرح ارائه كنم.

ج- می‌توانم طــــــرح‌های بسیاری ارائه كنم.
34- اگر به جای معلم به كلاس كودكستانی بروید و طرح درس نداشته باشید تا چه اندازه از عهدة آن برمی‌آیید؟

الف- شكست خواهــــــم خورد.

ب- مشكل خواهــم داشت.

ج- موفق خواهــم شد.
35- نوشتن مترادف‌های بسیار برای كلمه «سریع» چقدر برایتان آسان است؟

الف- این كار بــــــرایم خیلی دشوار است.

 ب- این كار تا اندازه‌ای برایم دشوار است.

ج- این كار بــــرایم آسان است.
36- فرض كنیم همه راه‌های معمولی برای گرم كردن غذا را از دست داده‌ایم، تهیة فهرستی طولانی از راههای دیگر برای گرم كردن غذا چقدر برایتان آسان است؟

الف- این كار بـــــرایم خیلی دشوار است.

ب- این كار تا اندازه‌ای برایم دشوار است.

ج- این كار بـــرایم آسان است.
37- اگر ناچار به ایراد سخنرانی باشید تا چه اندازه از عهدة آن بر می‌آیید؟

الف- به طور كامل از روی یادداشتهایم مــــــی‌خوانم.

ب- بیشتــــر از روی یادداشتهایـم مــــی‌خوانم.

ج- گاهــی به یادداشتهایـم نگاه می‌كنم.
38- اگر با گروهی از دوستانتان باشید و آنان از شما بخواهند درباره چیزی كه در آن تجربه دارید یك ساعت صحبت كنید چه كار می‌كنید؟

الف- سعی می‌كنم از صحبت كــــردن دربارة آن خودداری كنم.

ب- می‌توانم فكـــــــر كنم و چیزهایی بگویم.

ج- می‌توانم مدتی طولانـــــی دربارة آن صحبت كنم.
39- آیا هـــرگــــز به شغلی علاقه‌مندید كه مستلــــزم ســر هم كردن داستان در مقــابل شنــــوندگان باشد؟

الف- علاقه‌منــــــد نیستم.

ب- شاید علاقه‌مند باشم.

ج- علاقه‌منـــد هستم.
40- وقتی ناچار باشید با كسی كه فارسی خوب بلد نیست ارتباط برقرار كنید یافتن راه‌های ساده‌تر برای بیان مطالب خود به فارسی تا چه اندازه برایتان آسان است؟

الف- معمولاً این كار بــــــــرایم دشوار است.

ب- گاهــــی این كار برایم دشـوار است.

 ج- اغلب این كار بـرایم آسان است.
41- چقدر از ساختن چیزهای جدید لذت می‌برید؟

الف- معمولاً از ساختن چیـــــــــزهای جدید لذت می‌برم.

ب- گاهی از ساختن چیـــــزهای جدید لذت مـی‌برم.

ج- اغلب از ساختن چیـزهای جدید لذت می‌برم.

42- با افرادی كه به سختی متقاعد می‌شوند چگونه برخورد می‌كنید؟

الف- در یافتــــن دلایل متقاعد كننده اشكال دارم.

ب- سعــــی می‌كنم برای متقاعد كردن آنها دلایل مختلف بیابم.

 ج- برای متقاعد كردن آنان دلایل بسیار مــــی‌یابم.
43- وقتی می‌خواهید كار پیچیده‌ای را انجام دهید، معمولاً كدام روش را بر می‌گزینید؟

الف- یک روش  واحد می‌یابم.

 ب- شاید بتـــوانم چند روش بیــابم.

ج- می‌توانم روش‌های متنوعــــــی بیابم.
44- چه نوع كاری را بیشتر دوست دارید؟

الف- كاری كه تقریباً همة مـــراحل آن از پیش مشخص و معین شده باشد.

ب- كاری را كه بخشی از آن از پیش مشخص شده و بخشی از آن نیازمند به ابتكار باشد.

ج- كاری را كه بیشتر مـــــراحل آن نیازمند ابتكار باشد.
45- آیا توضیح دلایل رفتار پیچیده مانند رفتار یك كودك نابهنجار برای شما دشوار است؟

الف- توضیح رفــــتار پیچیده برای من خیلی دشوار است.

ب- می‌توانم تــــوضیحات كلی ارائه دهم.

ج- می‌توانم تـــــوضیحات بسیاری ارائه دهم.
46- اگر به یك گردهمایی دعوت شوید تا مسایل جامعه خود را مورد بحث قرار دهید، تهیة فهرستی طولانی از مسایل آن چقدر برایتان دشوار است؟

الف- خیلــــی دشـوار است.

ب- تا حــــدی دشــــــــوار است.

ج- به هیچ وجه  دشوار نیست.
47- اگر از شما دعوت شود تا به انجمن شهر به منظور دریافت كمك مالی پیشنهادهایی ارائه دهید تا چه اندازه از عهدة این كار بر می‌آیید؟ الف- ارائه پیشنهاد فراتر از آنچه شــورای شهر قبلاً در نظر گـــرفته است برایم دشوار است.

ب- می‌توانم تعداد اندكی پیشنهاد فــراتر از آنچه قبلاً شورای شهر در نظــر گرفته ارائه دهم.

ج- مـــی‌توانم پیشنهادهای زیادی فراتر از آنچه قبلاً شورای شــــهر در نظر گرفته ارائه دهم.
48- آیا می‌توانید به یك معلم كلاس اول كمك كنید تا راههای گوناگون بسیاری برای آموزش اعداد بیابد، به طوری كه به فراگیری اعداد علاقه‌مند شوند؟

الف- خیـــــر، نمی‌توانم این كار را انجام دهـــم.

ب- شاید بتوانم چند راه معـــدود ارائه دهم.

 ج- بله مـــی‌توانم راه‌های گــــوناگون بسیاری ارائه دهم.
49- كمك فكری به مدرسه‌ای با امكانات محدود، برای دستیابی به راههایی جهت تأمین امكانات ورزشی و سرگرمی‌ها چقدر برای شما آسان است؟

الف- خیلــی دشوار است.

ب- مــــی‌توانم راه‌های جدیدی ارائه دهم.

ج- می‌توانم راه های بسیــاری ارائه دهم.
50- وقتی حادثة غیر عادلانه برای شما رخ می‌دهد، آیا سعی می‌كنید به عوامل مختلفی كه احتمالاً در آن دخالت داشته‌اند پی‌ببرید؟

الف- سعــــی نمی‌كنم.

ب- گاهی سعـــی می‌كنم.

ج- معمولاً سعــــی می‌كنــــــم.
51- وقتی حادثة عجیبی رخ می‌دهد، معمولاً چه می‌كنید؟

 الف- به آن توجه نمـــی‌كنم.

 ب- به جستجوی برخی از علل اصلـــی آن می‌پردازم.

 ج- به جستجـــوی همة علل ممكن می‌پردازم.

52- وقتی به چیزی علاقه‌مند می‌شوید، چقدر به جزئیات آن توجه می‌كنید؟

الف- زیاد به جزئیات تــــوجه نمــــی‌كنم.

ب- تا حدودی به جزئیات  آن توجه می‌كنم.

ج- به همه جــــزئیات آن توجه می‌كنم.
53- وقتی كه به یک  آواز گوش می‌كنید، چقدر به محتوای آن توجه می‌كنید؟

الف- هــــرگـــــز توجه نمی‌كنم.

ب- گاهـــی تـــوجه می‌كنم.

ج- خیلــی توجه می‌كنم.
54- وقتی به یك اثر هنری نگاه می‌كنید به آنچه كه هنرمند سعی داشته بگوید توجه می‌كنید؟

الف- به آنچه هنرمند سعی داشته بگوید، نمی‌اندیشم.

ب- گاهی اوقات به آنچه كه هنرمند سعی داشته  بگوید، می‌اندیشم.

ج- اغلب به آنچه كه هنرمند سعی داشته  بگوید، می‌اندیشم.
55- وقتی یك نمایش بدون كلام (پانتومیم) تماشا می‌كنید، چه واكنشی نشان می‌دهید؟

الف- فقط برای لذت بردن تماشا می‌كنم.

ب- آنرا تماشــا می‌كنـــم و سعی می‌كنم پیام عمومی آن را درك كنم.

ج- آنرا تماشا می‌كنم و سعــی می‌كنم همة پیام آن را درك كنم.
56- پس از تماشای فیلم كه شما را تحت تأثیر قرار داده است، معمولاً چه می‌كنید؟

الف- به كار بعــدی خود می‌پردازم.

ب- شاید دربارة یك جنبه از فیلم با دیگــران صحبت كنم.

ج- دربارة حوادث فیلم فكــر می‌كنم و دربارة آنها با دیگران صحبت می‌كنم.
57- وقتی نامه‌ای می‌نویسید، معمولاً چه مطالبی در آن می‌گنجانید؟

الف- دربارة چیزهایی می‌نویسم كه دیگران به دانستن آن نیازمندند.

ب- دربارة مهم تـــرین حوادث می‌نویسم.

ج- دربارة جزئیات زندگــــی خودم می‌نویسم.

 58- وقتی كتابی را می خوانید، آیا آنچه را که  می‌خوانید در ذهن خود مجسم می‌كنید؟

الف- آنچه را مــی‌خوانم در ذهن خود مجسم نمی‌كنم.

ب- آنچه را می‌خوانم گاهـــی در ذهن خود مجسم می‌كنم.

ج- همه آنچه را كه می‌خوانم مجســم می‌كنم.
59- در آنچه كه انجام می‌دهید از چه مقدار پیچیدگی لذت می‌برید؟

الف- از انجام امـــور ساده و سر راست لذت می‌برم.

ب- از انجام امـــور با پیچیدگی لذت مــی‌برم.

ج- از انجام امـور بسیار پیچیده لذت می‌برم.
60- چقدر به جزئیات كاری كه انجام می‌دهید، می‌پردازید؟

الف- به ندرت به جزئیات مـــی‌پـــــردازم.

ب- گاهـــی به جزئیات می‌پــــردازم.

ج- اغلب به جزئیات می‌پـــردازم.

 

 

 


 

ضمیمه 2

 

پرسشنامه سنجش نگرشهای فرزند پروری والدین

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

والدین گرامی

 

هدف از ارائه  و تكمیل پرسشنامه حاضر ، كسب آگاهی از تاثیر نگرش  و روشهای  تربیتی والدین بر رفتارهای  دانش آموزان عزیز و بررسی ارتباط  آن با پاره ای از متغییرها به منظور استفاده از نتایج در یك طرح پژوهش علمی می باشد . پاسخ دقیق و واقعی شما بعنوان نزدیكترین و موثق ترین فرد به فرزندان ، بسیار مهم است . فلذا خواهشمند است نظرات  خود را در باره هر یك از سوالات از نظر داشتن درجه متغییر مورد نظر با علامت ضربدر (     ) مشخص فرمائید.

بدیهی است پاسخها واطلاعات داده شده امانت تلقی و تنها نتایج كلی آن بمنظور استفاده در جهت بهبود شرائط آموزشی و پرورش استعدادهای بالقوه فرزندان شما ، دراختیار مدرسه قرارخواهد گرفت.

 

ضمنا قبل از پاسخ به سوالات اصلی پرسشنامه ،  لطفا نظرتان را در باره موارد زیر نیز مشخص فرمائید :

 

  • اگر فرض كنیم سطح اقتصادی و وضع رفاهی خانواده ها با برخی مسائل تربیتی كودكان ارتباط دارد . فلذا با در نظرگرفتن میزان درآمد ماهیانه و سایر عوامل در مجموع فكر می كنید خانواده شما در كدام طبقه رفاهی قرار می گیرد.

الف: درآمد كمتراز000/300 تومان درماه معادل رفاه پائین

ب : درآمد بین000/300 تا 000/600 تومان درماه معادل رفاه متوسط به پائین

ج : درآمد بین000/600 تا000/200/1 تومان درماه معادل رفاه متوسط

د : درآمد بیشتراز000/200/1 تا 000/400/2تومان در ماه معادل رفاه متوسط به بالا

ه : درآمد بیشتر از000/400/2 تومان در ماه معادل رفاه بالا

 

1رفاه پائین (   ) 2- رفاه متوسط به پائین (   ) 3 – رفاه متوسط (   ) 4- رفاه متوسط به بالا (   ) 5 – رفاه بالا (   )   

 

2– وضعیت مالكیت منزل مسكونی :   شخصی (   ) استیجاری (     ) ارثی  (     )

 

3-  درانجام امورات روزانه از اتومبیل شخصی استفاده می نمائید ؟ بلی (    ) خیر (    )

 

 

 

 

 

  

قبلا از همكاری جنابعالی صمیمانه قدردانی می گردد . پژوهشگر

 

 

 

 

ردیف

سوالات كاملا موافقم  

موافقم

نظری ندارم  

مخالم

كاملا

مخالفم

1 بچه های مستقل ، كمترازبچه هایی كه به والدین خود وابسته اند ، دوست داشتنی هستند.            
2 والدین هرچه دارند باید وقف فرزندان خود كنند.          
3 در تربیت بچه ها باید سخت گیری شود تا شخصیتی سالم و قوی داشته باشند .          
4 بچه ها نباید برای انجام كارهایی تنبیه شوند كه از والدین آنان نیز سر    می زند .          
5 بچه ها باید در جمع بزرگترها حاضر شوند ولی بهتر است صحبت نكنند .           
6 توجه به علائق و نیازهای بچه ها ، باید عامل اصلی برنامه ریزیها در خانه باشد.          
7 قطع وابستگیهای عاطفی فرزند از پدر ومادر ، باید از همان  ابتدای تولد شروع شود.          
8 بچه های كوچك ، بیش از بچه های بزرگ  برای والدین سرگرم كننده و دوست داشتنی هستند.          
9 بچه ها باید تنها مجاز به گرفتن تصمیمات جزئی و كم اهمیت در باره  خودشان باشند.          
10 روشهای تربیتی سخت گیرانه ، موجب تضعیف شخصیت بچه ها می شود .          
11 بچه ها باید،اجازه داشته باشند ، تا با هركسی كه دوست دارند ، بازی كنند .          
12 والدین معمولا بعلت گرفتاری زیاد ، وقت كافی برای پاسخ به تمام سوالات فرزندان  را ندارند.          
13 وقتی بچه ها نتوانند به خواسته های خود برسند  سعی میكنند با والدین خود بحث و جدل كنند.            
14 بچه های ساكت وآرام از بچه های پرحرف و شلوغ بهترند.          
15 به بچه ها باید اجازه داده شود تا شغل مورد علاقه خود را انتخاب نمایند.          
16 به هرحال برای بچه ها ، دربلندمدت ، بهتراست هرچه بیشتر تحت مراقبت مادرش باشد .          
17 بچه ها باید همیشه آنچه را كه پدر ومادرش به او می گویند باور كند .          
18 گاهی ضروری است كه پدر مادر بر خلاف خواست و میل فرزند خود عمل كنند.          
19 بچه ها نباید با مشكلات جزئی خویش ، پدر مادرشان را اذیت كنند.            
20 برای بچه ها، زشت است كه از پدر و مادرش نافرمانی كنند.          
21 بچه ها نباید صحبت بزرگسالان را قطع كنند.          
22 بچه ها باید به اندازه پدر ومادرشان آزادی داشته باشند.          
23 بچه ها را نباید مجبور كرد كه از پدر ومادرشان دستور بگیرند.          
24 بچه ها باید اجازه داشته باشند تا معتقدات خود را به میل خود انتخاب كنند.          
25 والدین سزاوار محبت فرزندان خود نیستند ، مگر اینكه با رفتار سایسته آنرا كسب كنند.          
26 بهترین بچه ، بچه ای است كه نسبت به مادرش خیلی مهربان باشد.          
27 بچه ها باید اجازه داشته باشند تا بدون محدودیت ، دوستان خود را انتخاب كنند.          
28 بچه ها باید اجازه داشته باشند تا كارهای خود را با نظارت اندك بزرگسالان انجام دهند          
29 بچه ها باید این فرصت را داشته باشند تا عقایدشان را نزد پدر ومادر خود ابراز كنند.          
30 بچه ها باید هرچه زودتر مستقل شوند و روی پای خود بایستند.          

 

 

 

ضمیمه3

 

پرسشنامه ارزیابی میزان خلاقیت دانش آموزان توسط معلمان

معلم گرامی:

        هدف از ارائه  و تكمیل پرسشنامه حاضر ، ارزیابی میزان خلاقیت دانش آموزان عزیز توسط  جنابعالی و بررسی ارتباط  آن با پاره ای از متغییرها به منظور استفاده از نتایج در یك طرح پژوهش علمی می باشد . جهت بررسی میزان خلاقیت آنان ونحوه برخورد و نگرش اطرافیان، موضوع طی پرسشنامه جداگانه ای توسط  خود دانش آموزان و والدین آنان مورد بررسی قرار می گیرد . در این بخش ارزیابی شما از استعداد های خلاقانه دانش آموزان كلاس بعنوان نزدیكترین و موثق ترین فرد خارج از خانواده در مورد آنان بسیار مهم است . فلذا خواهشمند است با عنایت به توضیحاتی كه ذیلا داده شده است ارزیابی  خود را در مورد هریك از دانش آموزان كلاس ، از نظر داشتن درجه متغییر مورد نظر با علامت ضربدر (     ) مشخص فرمائید.

ضمنا پاسخها واطلاعات داده شده امانت تلقی و تنها نتایج كلی پژوهش حاضر دراختیار مدرسه خواهد گرفت.

 

 

خلاقیت : ّ

عبارت است از فرآیندی ذهنی ، مشتمل بر میزان  حساسیت فرد نسبت به مسائل محیط  كه در جهت  یافتن راه حل مشكلات و ایجاد ایده های نو و مفید ظهور پیدا می كند كه ممكن است نتیجه عملی نیز داشته و یا نداشته باشد. این فرآیند مراحل تشخیص مشكل ، جستجوی راه حل ، طرح فرضیه ، آزمایش فرضیه ، دستكاری نتایج آزمایش ، ایجاد تغییرات لازم و انتشار نتایج را شامل می شود.

_____________________________________________________________________

 

سیالی :

عبارت از توانائی فرد به ایجاد و خلق تعداد زیادی ایده ، پاسخ و راه حل درقالب تصویر یا فرض، در یك حیطه خاص .

دراین حالت ذهن فرد خلاق در یك حیطه خاص فكری به ارائه عقایدی می پردازد و مشتمل است بر تعداد ی پاسخ و عقاید ممكن .

  

 

انعطاف پذیری :

 عبارت است ازتوانائی فرد برای ایجاد و خلق ایده های متفاوت درصورت تغییر مشكل.

در این حالت فرد خلاق در صورت تغییر مشكل و یا مطرح شدن آن از بعد دیگر ، قدرت و توانائی لازم را برای تغییر جهت فكر خود دارا می باشد.

_____________________________________________________________________

  

ابتكار :

 عبارت است از توانائی فرد برای ایجاد و خلق ایده های نو ، منحصر به فرد  ، غیر معمول و  هوشمندانه برای حل یك مسئله ،  كه درهرحال با ایده های عادی و رایج متفاوت است .

در این حالت فرد خلاق توانائی تولید ایده های نو و جدید تر را دارد . 

 

 

بسط :

عبارت است از توانائی فرد در جهت پرداختن به جزئیات .

در این حالت فرد خلاق توانائی تكمیل یك ایده و افزودن جزئیات بیشتر وهمچنین تكمیلایده های تصویری مربوط  به آنرا دارد .

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *