فهرست مطالب:دانلود رایگان پایان نامه علوم تربیتی,بررسی كارآمدی بازی درمانی رفتاری – شناختی بر كاهش نشانه های پرخاشگری كودكان پسر 11-8 ساله مبتلا به اختلال سلوك


بررسی كارآمدی بازی درمانی رفتاری – شناختی بر كاهش نشانه های پرخاشگری كودكان پسر 11-8 ساله مبتلا به اختلال سلوك 100ص

 

فصل اول

1-1 بیان مسأله

1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

1-3 اهداف تحقیق

1-4 فرضیه تحقیق

1-5 تعریف نظری مفاهیم تحقیق

1-6 تعریف عملیاتی مفاهیم تحقیق

 

فصل دوم

2-1بازی

2-2 مسأله بازی

2-3 اهمیت بازی

2-4 تبیین بازی

2-5 بازی درمانی

2-6 انواع بازی درمانی

2-7 تحول نظریه های بازی درمانی

2-7-1 بازی درمانی روان پویایی

2-7-2 بازی درمانی تخلیه ای3

2-7-3 بازی درمانی رابطه ای4

2-7-4 بازی درمانی غیر مستقیم

2-7-5 بازی درمانی رفتاری – شناختی

2-8 اختلال سلوک

2-9 علت شناسی

2-9-1 عوامل مربوط به والدین

2-9-2 فرضیه فرهنگی – اجتماعی

2-9-3 عوامل روانشناختی

2-9-4 عوامل عصبی – زیست شناختی

جدول 2-1 عوامل مؤثر در تداوم و تحول اختلال سلوک (اقتباس از گوردون واسکرودر، 2002)

2-10 پرخاشگری

2-11 پیشینه تأثیر بازی درمانی بر پرخاشگری و روابط اجتماعی نامناسب کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری

 

فصل سوم

3-1 طرح پژوهش

3-2 جامعه آماری

3-3 نمونه آماری

3-4 شیوه نمونه برداری

3-5

3-5-1 پرسشنامه CSI-4

3-5-1-1 چک لیست والدین (سرپرستان کودک)

3-5-1-2 چک لیست معلمان

3-5-1-3 روایی و اعتبار CSI-4

3-5-1-4 محدودیت پرسشنامه CSI-4

3-5-1-5 نمره گذاری CSI-4

3-5-2 سیاهه پرخاشگری

3-6 شیوه انجام تحقیق

جلسه اولارزیابی

جلسه دومشناسایی احساسات اصلی

جلسه سومشناسایی احساسات اصلی

جلسه چهارمآموزش مهارتهای ارتباطی

جلسه پنجم «آموزش مهارتهای ارتباطی»

جلسه ششمآموزش حل مسأله بین فردی

جلسه هفتم و هشتم«آموزش مراحل حل مسأله بین فردی»

جلسه 9ارزیابی

جلسه 10

 

فصل چهارم

مقدمه

4-1 نتایج مرحله اول تحقیق

جدول 4-1ویژگی های روان شناختی آزمودنی ها بر اساس پرسشنامه CSI-4 بعلاوه وضعیت سنی آنها

4-2 نتایج مرحله دوم تحقیق

الف) مقایسه سن آزمودنی های گروه کنترل و آزمایشی

جدول 4-2شاخصهای توصیفی مربوط به سن آزمودنیهای گروه كنترل و آزمایشی به علاوه میانگین های سنی دو گروه یاد شده

ب) بررسی فرضیه تحقیق

جدول 4-3شاخصهای توصیفی مربوط به پیش آزمون و پس آزمون پرخاشگری در آزمودنی های تحقیق به علاوه مقایسه میانگینهای پرخاشگری گروه کنترل و آزمایشی

4-3 پیوست نتایج

جدول 4-4 شاخصهای توصیفی مر بوط به پیش آزمون و پس آزمون پرخاشگری بر اساس روزهای هفتهدر آزمودنیهای تحقیق به علاوه مقایسه میانگینهای پرخاشگری گروه كنترل و آزمایشی

جدول 4-5شاخص های توصیفی میزان نشانه های مربوط به سیاهه پرخاشگری در گروه کنترل و آزمایش قبل و بعد از مداخله و نیز مقایسه میانگین های تفاضل پیش و پس آزمون گروه های یاد شده

 

فصل پنجم

1-5 مقدمه

2-5 خلاصه نتایج

3-5 بحث نتایج

محدودیت های تحقیق

پیشنهادات تحقیق

فهرست منابع

الف) فارسی

ب) انگلیسی

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

فهرست منابع:دانلود رایگان پایان نامه علوم تربیتی,بررسی كارآمدی بازی درمانی رفتاری – شناختی بر كاهش نشانه های پرخاشگری كودكان پسر 11-8 ساله مبتلا به اختلال سلوك

 

فهرست منابع

الف) فارسی

1- احمدی، مهرناز (1376)، تأثیر بازی درمانی متمرکز بر کودک روی پرخاشگری، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.

2- آرزومانیان، کریستینه (1379)، بررسی تأثیر بازی درمانی غیر مستقیم روی اختلالات رفتاری کودکان، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

3- اکسلاین، ویرجینیا (1369)، بازی درمانی، ترجمه احمد حجاران، تهران: انتشارات کیهان.

4- باعدی، زهرا (1379)، بررسی کارآمدی بازی درمانی شناختی – رفتاری روی کاهش پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران.

5- توکلی زاده، جهانشیر (1375)، همه گیر شناسی اختلالات رفتار ایذایی و کمبود توجه در دانش آموزان دبستانی، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران.

6- دلاور، علی (1375)، احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی، تهران: انتشارات رشد.

7- راینیکه، مارک ای، داتیلیو، فرانک ام، فرین، ارتور (1380)، شناخت درمانی کودکان و نوجوانان، ترجمه جواد علاقبند، حسن فرهی، تهران، انتشارات بقعه.

8- رسولی، مریم (1376)، تأثیر بازی درمانی بر تعامل اجتماعی کودکان 6-4 ساله دچار تأخیر تکامل اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، تهران: دانشگاه علوم بهزیستی.

9- فرگوسن جرج، 1. تاکانه، یوشیو (1377) تحلیل آماری در روان شناسی و علوم تربیتی، ترجمه علی دلاور و سیامک نقشبندی، تهران: نشر ارسباران.

10- قدیری اشکاجانی، فاطمه (1375) تأثیر بازی درمانی بی رهنمود در کاهش اختلالات رفتاری و پرخاشگری کودکان ناسازگار، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران.

11- کاپلان، هارولد، سادوک، بنیامین،1383، خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری و روانپزشکی بالینی، ترجمه نصرت اله پورافکاری، تهران، انتشارات شهراب.

12- گلاس، جین، و. و استانلی، جولین، سی (1368) روش های آماری در تعلیم و تربیت و روان شناسی، ترجمه مهتاش اسفندیاری و جمال عابدی، تهران: مرکز دانشگاهی.

13- لندرث، گری (1378)، بازی درمانی و دینامیسم مشاوره با کودکان، ترجمه خدیجه آرین، تهران، انتشارات اطلاعات.

14- محمد اسماعیل، الهه (1383)، بازی درمانی، تهران: انتشارات دانژه.

15- ممی یانلو، مریم (1379) تأثیر بازی درمانی بر کاهش اضطراب کودکان بستری در بخشهای داخلی مرکز طبی تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، تهران: دانشگاه علوم بهزیستی.

16- منصور، محمود (1379)، روانشناسی ژنتیک، تحول روانی از تولد تا پیری، تهران، انتشارات سمت.

17- مهجور، رضا (1378)، روانشناسی بازی، تهران، انتشارات رشد.

ب) انگلیسی.

1- Atlas How Particia and silvern, louise E. (1981), Behavioral observation of children during play therapy, University of Colorado Journal of personality Assessment, 1981, 45, 2, p. 168 – 179.

2- Beck. A. (1976)، Cognitive therapy and the emotional disorders. New York: International universities press.

3- Bedrosian, R. and Beck A. T.(1980)، Principles of cognitive therapy. In M.J.Mahoney (eds), psychotherapy process: current issues and future directions (p.128) New York: plenum.

4- Bernhardt, Marcia and Mackler, Bernard (2001)، The use of play therapy with the mentally Retarded, The journal of special education, Vol .19, No 4. p. 409 – 474.

5- Boucher, jill and ewis, ricky (1995)، Generativity in the play of young people with Autism, journal of Autism and developmental Disorders; Vol. 25, N.o 2, p. 105 – 120.

6- Brady.carol and Friendresh.william (1982)، Levels of intervention, Journal of clinical psychology; Vol. 11, N.o 1, p. 39 – 43.

7- Brown, Allan, john and keith (1993)، Journal of Elementary school Guidance and counseling, oct.93, Vol. 28, p. 12 – 20.

8- Carmichael, Karla D (1994)، Play therapy for children with physical Disabilities; Journal of rehabilitation; Vol. 12, N.o 2, p. 51 – 54.

9- Casy – Cudely, Maria (1997)، A case study using child – centered play therapy Approach to treat Enuresis and Encopresis, journal of Elementary schools. Guidance and counseling. Feb 97; Vol. 31, p. 220 – 226 .

10- Craigheab, W.E. and Neweroff, c.b.(eds)، (2001)، The Corsini Encyclopedia (3th ed. Vol. 3)، New York, John Vaily and sons.

11- Elkind, D (1981)، The hurried child: Growing uo too fast too soon. Reading. MA: Addision – Wesley.

12- Fink, R. (1976)، Role of imaginative play in cognitive development. Psychological Reports, 39, 895 – 906.

13- Frick, p.j., Lahey, b.b., Loeber, R, Tannenbaum, L.E., Van Horn,      Y. and Christ, M.A.G. (1993). Oppositional defiant disorder and conduct disorder, A meta-analytic review of factor analyses and cross-validation in a clinic sample. Clinical psychology review. Vol. 40, P.P. 340 – 357.

14- Gerald, G. (1999)، Short term play therapy. New york: Allynbucon

15- Gordon, Betty, N. and Schrooder, carolyns (2000)، Assessment and treatment of childhood problems. New York, London, Guilford press.

16- Guerny, louise. F (1979)، Play therapy with learning Disabled children. Journal of clinical child psychology. Vol .11, p. 242 – 245.

17- Hart up, w.w. (1989)، Social relationships and their developmental significance,  American psychologist, Vol 44, pp 120 – 126.

18- Kazdin, Alan, E (2000)، Encyclopedia of psychology, New York, Lexington press.

19- knell, s.m. (1993)،Cognitive- behavioral play therapy. Northvale, Nj: Aronson.

20- Krall, V.(1989)، A play therapy primer. New york: Human sciences press.

21- Kudson, G, Schaefer, Charles (1999)، short term play therapy, London, New York, Guilford press

22- Kuhnley, j.sikes, Valarie (1984)، Multiple treatment of a child with Schizophernia, American journal of psychotherapy, Vol 36, No 2, pp 272 – 280.

23- Lachman.j and lenhart, lisa A (1993)، Anger coping intervention for aggressive children, Conceptual models and outcome efforts clinical psychology Review, 13, 785 – 805.

24- Lendreth.G (2002)،Play therapy, the Art of relationship, New York,. Brunner – Routledge press.

25- Loeber, R, Burke, j (2000)، D, Lahey. Oppositional defiant and conduct disorder; journal of the American Academy of child and adolescent psychotherapy, Vol. 39, pp. 1468 – 1484 .

26- Loeber, R. and Hay, D (1997), Key issues in the evelopment of aggression and violence from childhood to early adulthood Annual review of psychology, Vol. 43, pp .371 – 410.

27- Loeber, R. and stouthamer – leober, M. (1998)، Development of jhrenile aggression and violence. American psychologist, Vol 53, pp 242 – 259 .

28- Maugham, B. and Rutter, M (1998), Continuities and Discontinuities in antisocial behavior from childhood to adult life. Advances in clinical child psychology, vol. 20, pp. 1 – 47.

29- Mitcham, Taylor, Nancy (1987), Developmental play therapy.  journal of Counseling and Development, Vol. 65, pp. 320 – 325

30- Neil, Cabe (1999), Conduct disorder: journal of cognitive behavior playtherapy, Vol. 87, pp. 302 – 312.

31- Perham L.D and Primeau, L.A (1996), Play and occupational therapy for children; American journal of play therapy, Vol 22, pp 487 – 491

32- Piaget, j(1962), Play, dreams, and imitation in childhood. New york: Norton.

33- Sullivan, M.L, and Lewis, M (1995), Brief Report: Fostering Environmental control in a young child with ret syndrome, journal of Autism and Developmental Disorders, Vol. 25, pp. 215 – 221

34- Stahmer, Aubyn (1995), Teaching symbolic play skills to children with autism, Journal of Autism and Developmental Disorders, Vol 25, N.o 2, pp. 123 – 131.

35- Weller, Elizabeth, BRowan.A, Ela, J.Weller, K.A (1999), Aggressive behavior in patients with attention deficit hyper activity disorders, Conduct disorder Perrasive developmental disorders, American journal of psychotherapy, Vol, 25, pp, 412 – 418.

36- Webb, Nancy B. (1999), Play therapy with children incrisis, New York, London Guilford Press.

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

فهرست مطالب:دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی,بررسی مشکلات دورانی نوجوانی و جوانی

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

فصل اول: شخصیت انسانی ومعنی جوان

بخش اول: هویت یابی                                                                                                    2

بخش دوم: معنی جوان ونوجوان                                                                                     4

درباره جوان                                                                                                             5

فصل دوم: بلوغ روانی واجتماعی جوان

بخش سوم: بلوغ روانی وجنسی جوان                                                                              7

رشد اجتماعی                                                                                                            10

فصل سوم: بررسی مشكلات سنی

بخش چهارم: بررسی مشكلات سنی                                                                                            12

بخش پنجم: مشكلات ونیازهای دوره ی جوانی ونوجوانی                                                            14

افسردگی                                                                                                                                   16

اضطراب                                                                                                                                    18

بخش ششم: اعتیاد درجوانان

نقش شخصیت دراعتیاد                                                                                                               20

اعتیاد وموادمخدردرنوجوانان                                                                                                      22

بخش هفتم: آسیب های اجتماعی دررابطه با جنس مخالف

الگوپذیری ورابطه با جنس مخالف                                                                                              25

آسیب های اجتماعی دختر وپسر                                                                                                  26

 

فصل چهارم: نقش خانواده

بخش هشتم: هنجارهایی درتربیت                                                                                    29

روش پرورش جوانان ونوجوانان                                                                                                 29

نقش خانواده                                                                                                                             32

برخوردهای نامطلوب                                                                                                                 33

بخش نهم: توصیه های بهتر برای ارتباط باجوانان                                                                          35

نكته ای به والدین(رشد اجتماعی)                                                                                               37

پدرها ومادر ها حتماً بخوانند                                                                                                       37

بخش دهم: آسیب ها وموانع اجتماعی

پسران ایرانی شغل می خواهند                                                                                                     40

ازدواج                                                                                                                                      42

فراردختران عواقب ومشكلات آن                                                                                               45

آسیب های اجتماعی فرار پسران                                                                                                  50

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

آسیب ها وموانع اجتماعی:دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی,بررسی مشکلات دورانی نوجوانی و جوانی

‹‹بخش دهم››

آسیب ها وموانع اجتماعی

مهمترین موانع ازدواج جوانان ایرانی “پسران شغل می خواهند؛ دختران آزادی در انتخاب همسر”

مطالعات ملی نشان می دهد در حالی كه ‹‹نداشتن ؤبات شغلی›› پس از بیكاری›› از مشكلات و موانع اصلی ازدواج پسران از منظر كل جوانان است. ‹‹آزاد نبودن در انتحاب همسر دلخواه›› پس از ‹‹پیدا نكردن فردی كه به  عنوان همسر دارای خصوصیات دلخواه باشد›› مهمترین مانع ازدواج دختران به شمار می رود. به گزارش ایسنا نظر سنجی صورت گرفته از جوانان توسط ‹‹سازمان ملی جوان›› همچنین نشان می دهد در حالی كه ‹‹نداشتن اعتماد به جنس مخالف از لحاظ اخلاقی و جنسی›› در میان دختران مانع سوم ازدواج است، در میان پسران به عنوان مشكل هشتم مطرح می شود.

همچنین كل جوانان ‹‹نبود حس مسؤولیت پذیری در فرد›› را چهارمین مانع ازدواج برای دختران و ‹‹نداشتن توان مالی كافی›› برای پسران می دانند و پس از آن پسران ‹‹پیدا نكردن فردی كه به عنوان همسر دارای خصوصیات دلخواه باشد›› را دارای اهمیت دانسته اند.

پس از این عامل در حالی كه ‹‹عدم امكان تهیه مسكن مناسب›› به عنوان یكی از مشكلات پسران برای ازدواج است ‹‹بی برنامه بودن زندگی›› برای درختران از مشكلات اصلی ازدواج مطرح  می شود.

به گزارش ایسنا، ‹‹وجود ملاك های سختگیرانه در ازدواج›› برای دختران، بیش از پسران تبدیل به مشكل شده است، چرا كه این عامل در رتبه هفتم سلسله مراتب موانع ازدواج دختران قرار داشته و برای پسران در اولویت شانزدهم قرار دارد.

در حالی كه منظر جوانان كشور، پرای پسران ‹‹شروط دست و پاگیر خانواده دختر›› در رتبه نهم موانع ازدواج قرار دارد ‹‹سختگیر بودن در انتخاب همسر›› برای دختر در این مرتبه قرار می گیرد.

همچنین این تحقیق حاكی است جوانان كل كشور معتقدند ‹‹ارضای نیاز جنسی خارج از چارچوب خانواده›› در میان دختران در مرتبه هفدهم سلسله مراتب موانع ازدواج قرار دارد، در حالی كه این مانع برای پسران در مرتبه آخر مشكلات ازدواج است.

گفتنی است، ‹‹نقا جسمانی››، ‹‹عدم بلوغ شخصیتی كافی در فرد›› و ‹‹توانایی والدین در راهنمایی برای ازدواج›› در میان دختران سلسله مراتب دارای مراتب بالاتری است. در حالی كه دید جوانان ‹‹نداشتن كارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت›› برای رسیدن به  عنوان مانع ادواج مطرح است، دختران دارای مشكلی به نام ‹‹ناتوانی مالی والدین در تدارك ازدواج برای فرزندان›› هستند، این در حالیست كه با وجود مانعی برای ازدواج نگاه نمی كنند. این تحقیق بیانگر آن است كه ‹‹شروط دست و پاگیر خانواده دختر›› برای پسران در مرتبه نهم مشكلات ازدواج قرار دارد، اما در مقابل ‹‹فراهم نبودن جهیزیه›› برای دختران مطرح می شود.از سویی دیگر یافته های این تحقیق نشان می دهد كه دختران بیش از پسران به مشكل نبودن امكان آشنایی با جنس مخالف قبل از ازدواج›› اهمیت می دهند چرا كه این عامل به عنوان دوازدهمین مانع ازدواج دختران و هجدهمین مانع برای پسران است.

در حالی كه از سوی جوانان فراهم نبودن وسائل زندگی نوزدهمین مشكل پسران برای ازدواج نام برده شده است، دختران ‹‹محدود بودن دایره انتخاب همسر›› را مشكل خود می دانند.

در ادامه این تحقیق آمده است كه مسائل مالی همچون ‹‹ناتوانی مالی والدین در تدارك ازدواج برای فرزندان›› نزد دختران در مقایسه با پسران از مرتبه بالاتری برخوردار است. این تحقیق نشان می دهد كه دختران بیش از پسران به ‹‹بلوغ شخصیتی كافی در فرد›› برای ازدواج اهمیت می دهند چرا كه نبود این ویژگی در میان موانع ازدواج دختران جایگاه دهم و برای پسران دارای رتبه دوازدهم است.

ازدواج

ازدواج به عنوان یك پدیده اجتماعی از جنبه های مختلف قابل مطالعه و تحقیق می باشد با توجه به اهمیت و تأثیر مؤثر زندگی زناشویی بر جنبه های مختلف زندگی بررسی و مطالعه و تحقیق درباره ازدواج امری مهم و ضروری به حساب می آید و از آنجایی كه تغییرات بنیادی و اجتماعی در هر جامعه در روابط تك تك افراد تأثیر فراوانی دارد پدیده ای چون ازدواج امری طبیعی محسوب می شود و همچنین مسئله ازدواج می تواند عامل مؤثری در شناسایی یك جامعه باشد.ازدواج در حالت ابتدایی یك قرارداد اقتصادی و اجتماعی است كه دو انسان وقتی به اوج هماهنگی رسیدند به آن متعهد می شوند. در جامعه مدرن دو نفر ممكن است دوستان بسیار خوبی برای هم باشند اما وقتی همبستر می شوند به این نتیجه برسند كه از رابطه جنسی با هم لذت نمی برند، همین امر باعث می شود كه با هم ازدواج نكنند و همچنان دوستان خود برای هم باقی بمانند ولی در جامعه سنتی زن و مرد قبل از ازدواج همدیگر را نمی بینند و تا قبل از همبستر شدن هیچگونه شناختی ازهم ندارند اینگونه ازدواجها بدون كمترین شناختی بین طرفین صورت می گیرد وهرگونه رابطه ای قبل از ازدواج ممنوع بوده وحتی دربعضی از خانواده های مذهبی گناه محسوب می شود.

درحال حاضر رابطه زنان ومردان درجامعه ما روبه رشد وترقی داشته وزنان درعرصه اجتماعی فعالیت های بسیار زیاد دارند وهمچنین درعرصه سیاسی وارتباط گسترده تری را داشتند باورهای فرهنگی آنها روز به روز قابل پیشرفت بوده است ولی هنوز به طور كامل تمام جامعه را فرانگرفته است وهنوز هم بعضی ازجاها گرایش به سنتی بودن مردم وطرز فكر ها دارد. ولی درامر ازدواج مشكل زنان چندین برابر است. هنوز‹‹ بكارت›› یك مسئله مهم وحل نشده برای زنان هست . به همین دلیل زنان نمی توانند رابطه جنسی آزاد وبدون دغدغه داشته باشند واین مسئله باعث می شودكه زنان نتوانند انتخابی با عقل وبا فكر داشته باشند.واگر بخواهند  كه زندگی ایده آل وطبق عقیده وآرمان خود برپا كنند بازهم مسئله بكارت مشكل اساسی آنهاخواهد بود زیرا همچنان نیمی از مردان وزنان ما به شكل سنتی فكر می كنند وهنوز هم هستند خانواده هایی كه به شكل سنتی ازدواج می كنند وهمچنین آداب وسنن حاكم برجامعه باعث ازدواج زنان درسنین پایین ترمی شود وازطرف دیگر تمایل شدیدگزینش همسر جوان ازجانب مردان نیزدراین میان بی تأثیر نیست. متأسفانه بزرگترین مشكلات زنان ما درمورد ازدواج سنتی فكر كردن خانواده هاست، وقتی به دختری از طفولیت گفته می شود كه ازدواج هدف نهایی اوست بدین ترتیب آموزش وپرورش وی باید به سمت این هدف جهت گیر شود. درصورتی كه هیچگونه اطلاعاتی دراین مورد ندارد و با اطمینان می توان گفت كه درصد عظیمی ازناخرسندی، بدبختی واضطراب زنان ناشی  از ناآگاهی درمسائل مربوطه به زناشویی است ولی اگر زن به اندازه كافی اطلاعات وآگاهی داشته باشد وراز ورمز یك رابطه زناشوئی را بیاموزد قطعاً درامر ازدواج موفق تر خواهدبود.

یكی ازمشكلات مهم زنان امروز این است كه تحت تأثیرجوهای التهابی واحساسی به تدریج ازحقوق سنتی خودشان دور می شوند وچیزی ممكن است به حقوق سنتی زنان مخصوصاً درفرهنگ ایرانی ما آسیب وارد بكند ودرواقع باعث متلاشی شدن آن صمیمیت عاطفی واحساسی خانواده ها بشود. بنابراین خانواده مهمترین بستر درنهادینه شدن سنت ها وآداب ورسوم فرهنگی وپایدارترین وقدیمی ترین عامل درزمینه رشد وتربیت انسان وهمچنین شناخت رمینه های مختلف برای ازدواج جوانان به خصوص دختران می باشد وهمچنین اولین مشكل وبزرگترین مسئله عدم شناخت ابعاد شخصیت زن ازبعد انسانی است درحالی كه اكنون زن ازبعد جنسیت او می سنجد ودرمقایسه با مرد تفاوت های طبیعی وتكمیلی را می نگرند درنتیجه زمینه تقابل بخصوص درنظام خانواده وبه ویژه بین پدر ومادر ومسولیت های حقوقی آنان  فراهم می گردد.

بطورخلاصه می توان گفت كه عوامل مذهبی وسنتی درمیان افراد كم سواد شدت بیشتری دارد ازدواج درمیان این طبقات بیش ازهر چیزی تحت تأثیر چنین عواملی صورت می گیرد درحالی كه شیوه گزینش همسر وتشكیل خانواده درمیان طبقات تحصیلكرده ومرفه قبل ازاین كه معلول چنین عواملی باشدتاسرحد امكان با ایده آل های شخصی منطبق می باشد. همین امر تاحد زیاد دركاهش ازدواج درمیان این طبقه مؤثر است. اهمیت نقش اجتماعی زنان ونقش والدین درخانواده وتربیت ورشد كودكان وبا توجه به این كه نقش زنان درجامعه ایران درحال بحث ومطالعه است وبا توجه به تغییر نقش سنتی مردان وزنان درجامعه وخانواده دستیابی به برابر كمال بین مردان وزنان ضروری ولازم است پس می توان نتیجه گرفت كه مشكلات زنان وازدواج آنها نیاز به تحقیق وگفتگوهای جامع وكامل دارد كه مستلزم مطالعه وبررسی می باشد.

فراردختران، عواقب ومشكلات آن(مژگان فرجی/خبرگزاری سینا. پنجشنبه 18/1/1384)

مبحث فرار دختران، عواقب ومشكلات آن ، تاكنون بسیاردررسانه ها مطرح شده است ودراین مقوله قصد تكرارواضحات نیست، اما آنچه جای تأكید دارد، رشد تمایل فرار ازخانه توسط دخترانی است كه فرزند  اول خانواده بشمار می آیند ومتأسفانه این مساله تا امروز كمتر مورد توجه مسئولان وكارشناسان امر قرارگرفته است.

درهمین ارتباط چندی پیش مركز امور مشاركت زنان درروزهای پایانی سال گدشته اعلام كرد كه 33 درصد ازدختران فراری، فرزند اول خانواده بوده اند كه این مساله به نبود مهارت های لازم والدین برای تربیت وآموزش وانتطارزیاد ازآنان مربوط می شود.

براساس همان تحقیق، تحصیلات 52 درصد این دختران درسطح دبیرستان ، 41 درصد راهنمایی و7 درصد درمقطع ابتدایی بوده است.

49 درصد از دختران براساس این تحقیق درنتیجه ولگردی، 27 درصد دراثر رابطه نامشروع و 24 درصد به علت اعتیاد دستگیر شده اند.

همچنین 48 درصد این دختران میزان خشونت و نزاع بین والدین را زیاد، 50 درصد كم و  دو درصد كم و دو درصد در حد صفر اعلام كرده اند و از سوی دیگر 29 درصد آنان دارای دوست اخراجی از مدرسه، 43 درصد دوست خلافكار، هفت درصد دوست بازداشت شده از سوی پلیس و 21 درصد دارای خانواده ای با پایگاه اجتماعی و اقتصادی پایین بوده اند.

دكتر آرمان رضایی، آسیب شناس می گوید: فرار از خانه به رفتاری اطلاق می شود كه طی آن كودك و نوجوانان بدون اجازه والدین یا وصی قانونی خود خانه را ترك می كنند و با تأكید بر تعریف فوق، گرچه در نگاه اول فرار پدیده ای فردی به نظر می رسد، ولی با توجه به پیامدهای سوء آن را برای جامعه باید آن را از نوع آسیب های اجتماعی به حساب آورد.

وی اضافه كرد: افراد فراری اغلب متعلق به خانواده هایی بوده اند كه در آن پدر به عنوان نهاد قدرت حكومت می كرده است و در چنین فضایی پدر نه تنها تكیه گاه عاطفی و اقتصادی برای همسر و فرزندان محسوب نمی شود، بلكه با استفاده از قدرت جسمی و مشروعیت قانونی خود به سلطه علیه آنان دست زده و با فحاشی، هتك حرمت، ضرب و جرح درخانه واستفاده ازبر  چسب ها و ارزیابی های منفی از توانایی های فردی و اجتماعی   خود موجب می شود، سایرین و به خصوص فرزند اول به دلیل حساسیت های موجود در خانواده احساس آرامش و امنیت نكنند و به موجب همین حس نا امنی به صورت كوتاه یا بلند مدت از منزل فرار كنند.

رضایی ادامه داد: از سویی دیگر، امروزه هرچند در بسیاری از خانواده ها پدر و مادر دارای حضور فیزیكی هستند، اما حضور وجودی و معنوی آنان برای فرزندان چندان محسوس نیست و در این خانواده ها فرزندان به حال خود رها شده اند، ارتباط آنان با افراد مختلف تحت هیچگونه نظارت خاصی نیست و هیچ ضابطه وقانونی در خانواده حكومت نمی كندو بنابراین روشن است كه در چنین وضعیتی زمینه برای ایجاد خلأ عاطفی فرزندان به ویژه دخترانی كه به عنوان فرزند اول بسیار مورد توجه بوده اند، فراهم خواهد شد كه در شكل شدت یافته خود این مسأله به فرار از خانه و پناه آوردن به بیگانه منجر می شود.

به گفته وی نباید فراموش كرد كه هر خانواده ای دارای باورها و ارزش های فرهنگی خاص خود است وبنابراین با برخورد منطقی به آموزش درست، این ارزش ها به راحتی در محیط خانواده نهادینه خواهد شد و این مسئله سبب پیشگیری از بسیاری معضلات می شود.

رضایی اضهار داشت: اما رفتارهای افراطی بدون ارائه آگاهی های لازم در جهت متهم ساختن ارزش های مورد نظر در ذهن و روان فرزندان سبب ایجاد نوعی طغیان، سركشی، تمرد و در نهایت فرار از منزل خواهد شد.

این آسیب شناس افزود: باید در نظر داشت، اشتغال سرپرست خانواده به كارهایی كه از لحاظ اجتماعی دارای بار غیر ارزشی و غیر قانونی است سبب می شود، فرزندان به انجام جرایم ترغیب شوند وبرای یافتن استقلال مالی، فرار از خانه را به ماندن ترجیح دهند و در این رابطه فرزندان اول بیش از سایرین به الگو پذیری مبادرت می ورزند.

رضایی تصریح كرد: آمارهای غیر رسمی نیز مؤكد آن است كه هر ماه 85 تا 100 كودك و نوجوان از خانه های خود فرار می كنند و بیش از نیمی آنان دختر هستند.

این آسیب شناس افزود: همچنین پرونده های موجود در نیروی انتزامی نشان می دهد، در سال 1378، یك هزار و 224 مورد از خروج بی بازگشت دختران ازخانواده گزارش شده كه 145 مورد آن در شهریورماه رخ داده است و از سوی دیگر، گزارش های آماری سه ماه اول سال 1380 نشانگر رشد فرار آنان بوده است.

وی اضهار داشت: فرار دختران از خانه به گونه ای بوده است كه در خرداد سال 1380 ، 203 مورد پرونده در خصوص دختران فراری  تشكیل شده است و این میزان نسبت به سال 79، 88 مورد رشد نشان می دهد و این درحالی است كه بسیاری از خانواده ها برای حفظ آبروی خود فرار دختران را به  مراكز قانونی و ذی صلاح گزارش نمی كنند.

رضایی گفت: از میان نوجوانان فراری متواری در سطح شهر تهران، 41 درصد مورد ضرب و شتم قرار گرفته، 24 درصد سابقه ربوده شدن دارند، 24 درصد تجربه تجاوز جنسی، 4 درصد تهدید با اسلحه  و 7 درصد سابقه مورد حمله واقع شدن با اسلحه را داشتند.

رضایی اضافه كرد: این نوجوانان در مقایسه با سایرین بیشتردر معرض ابتلا به افسردگی، سوء مصرف دارو و سایر مسائل بهداشت روانی قرار خواهند گرفت به طوری كه خطر اقدام به خود كشی در آنان نسبت به سایرین بسیار بالا می رود به طوریكه 30 درصد نوجوانان فراری از منزل در یك منطقه حداقل یكبار خودكشی كرده اند.

‹‹عزت الله یوسفیان››، نماینده مردم آمل و عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز اضهار داشت: آمارهای رسمی و غیر رسمی حاكی از آن است كه ماهانه بین 80 تا 110 كودك و نوجوان در كشور از خانه و كاشانه خود فرار می كنند كه حدود 60 درصدآنان را دختران تشكیل می دهند. با توجه به پیامدهای سوء فرار از منزل در جامعه، لازم است این معضل را در زمره آسیبهای پر خطر به شمار آوریم و برای كاهش میزان آن چاره ای جدی تر و برنامه ای عاقلانه تر باندیشیم و بنابراین به نظر می رسد باید در تربیت فرزندانمان دقت بیشتری به خرج دهیم.

نماینده مردم آمل  در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به اعتقاد اكثر روانشناسان و جامعه شناسان ریشه اصلی آسیبهای اجتماعی از جمله آنها فرار نوجوانان به خانواده بازمی گردد و به عبارتی دیگر آشفتگی و نابسامانی محیط خانوادگی به عنوان كوچكترین اجتماع بشری حتی در گوشه ای از آن، كل سیستم نظام اجتماعی را دگرگون خواهد ساخت و بنابراین همیشه تطابق و تعادل بین تمامی اعضاء ضروری به نظر می آید.

پروفسور حسین باهری، رفتار شناس و استاد دانشگاه در رابطه با آسیب پذیری فرزندان اول خانواده گفت: فرزندان اول خانواده به دلیل كم تجربگی بسیار آسیب پذیرتر از سایرین هستند.

وی اضافه كرد: دخترانی كه فرزند اول خانواده هستند تا زمان تك فرزند بودن بسیار  عزیزند كه نتیجه این رفتار، حساس شدن آنان نسبت به مسائل پیرامون است اما به محض حور فرزند بعدی این فرزندان دچار خلأ عاطفی می شوند و از نگاه دیگر از آنجا كه اكثر خانواده های ایرانی از مشكلات اقتصادی رنج می برند، بنابراین این مسئله خودبه تنهایی سبب می شود بار مسئولیت بیشتری بر گردن آنان بیفتد.

به گفته باهری، این مسائل و موارد دیگر سبب می شود كه فرد احساس كند خانه جای امنی نیست و همین حس سبب شود، فرد بدون آگاهی از عواقب به ماندن در  بیرون از محیط خانه تمایل پیدا كند. این رفتار شناس افزود: با توجه به شرایط موجود، خانواده ها باید قدری شكیبایی به خرج دهند و در برابر مشكلات جوانان تمام تلاش خود را به كار بندند تا بر مشكلات فائق آیند و از سوی دیگر زمان آن فرارسیده است كه آنان بیشترین بخش از فعالیتهای خود را به رشد فهم و درك نوجوانان و جوانان اختصاص دهند.

آسیب های اجتماعی فرار پسران از خانه چند برابر فرار دختران است (داریوش آرمان، ایران)

با وجود چند برابر بودن میزان فرار پسران از خانه نسبت به دختران و بالا بودن نیاز آسیبهای اجتماعی ناشی از فرار پسران، از سوی دستگاه های ذی ربط  به صورت جدی به این موضوع پرداخته نشده است.

این در حالی است كه به رقم افزایش آمار فرار از خانه، برای پیشگیری و برخورد با این پدیده نیز هنوز برنامه منسجمی اجرا نشده است. در حال حاضر، پدیده فرار پسرها از خانه به مراتب گسترده تر و مخرب تر از فرار دختران است. با این وجود مسئولان و متخصان ذی ربط كمتر به این موضوع پرداخته اند.

یكی از روانپزشكان و پژوهشگران حوزه مسائل اجتماعی معتقد است  تا زمانی كه نگرش نسب به نیازهای جدید نوجوانان و جوانان تغییر نكند و جامعه به آن درجه از درك باور اجتماعی نرسد كه نیاز جوان امروز با نسل گذشته كاملاً متفاوت است همچنان باید نظاره گر افزایش نرخ رشد و جرایم و كاهش سن متوسط مجرمان و افزایش شمار زندانیان باشیم. به باور او یقیناً در چنین شرایطی نباید از مشاهده تعداد زیاد جوانی كه به عضئیت شبكه های خطرناك و تبهكارانه در              آمده اند تعجب كرد.

چرا كه آنان زاییده جامعه ای هستند كه برپایه تفكر سنتی نسل دیروزشكل گرفته است و با نیازهای اغلب جوانان نسل امروز همخوانی ندارد. شیوع گسترده پدیده فرار دختران و پسران از خانه همواره جزو آسیب ها و معضلاتی بوده كه گریبان كشورهای در حال تسعه از جمله ایران را گرفته است. در این جوامع كه به نوعی دركش و قوس گذار از سنت به مدرنیته هستند آسیبهایی رخ می دهد كه در گذشته كمتر شایع بوده است. معضل فرار از خانه بخصوص در میان پسرها یكی از این آسیبهاست. پایا نه های مسافربری تهران و شهرهای بزرگ جزو نخستین مكانهایی هستند كه پسران فراری به آنجا پا می گذارند.

كودك و نوجوان متواری از كانون خانواده، هنگامی كه وارد محیط متفاوتی نسبت به شهر و دیار خود می شوندابتدا با اتكا به اصل روانی احتیاط، اطراف پایانه ها و بوستان های مجاور را به عنوان امن ترین مكانها برای استراحت وآشنایی محدود با محیط  بر می گزینند.

چند روز بعد هم سرنوشت مشابهی كه برای صدها دختر وپسر فراری دیگر رقم خورده بود آنان را نیز با خودبه سوی تاركی ها وآینده نامعلوم می كشاند.

نگرش جوانان به مسائل با مدیریت سنتی جامعه همخوان نیست.

به اعتقاد دكتر محمد جغتایی، رئیس دانشگاه علوم بهزیستی وتوان بخش كشورآمارهای غیر رسمی موجود دركشور نشان می دهد شمارپسران فراری ازخانه، بیشتر ازدخترهاست زیرا نگاه سنتی موجود درجامعه باعث افزایش میزان كنترل خانواده ها بردختران است.

برخوردهای نادرست برخی والدین با فرزندان، افزایش آگاهی های اجتماعی وفردی نسل امروز، برخوردهای غیرمنطقی خانواده ها با فرزندان، برخوردهای سختگیرانه سنتی وسلب آزادی عمل ازپسران وعدم توجه به نیازهای آنان ازجمله مهمترین دلایلی است كه این استاد دانشگاه درفرار پسران ازخانه برمی شمارد.

به اعتقاد وی، افزایش سطح فرهنگ خانواده ها، احترام به اصل  مشاركت با توجه به خواسته ها ونیازهای معقول ومنطقی پسرها وامن كردن محیط خانه از سوی والدین بخصوص پدرها، نقش كلیدی وكاملاً اثر بخش دركاهش فرار نوجوانان وجوانان ایفا می كنند كه متأسفانه به این موارد تاكنون توجه جدی نشده است. یكی دیگر ازنكات مورد اشاره دكتر جغتایی درباره تغیر نگرش جوان ها ودیگر مسائل است.كه متأسفانه با مدیریت سنتی جامعه به هیچ شكل همخوانی ندارد. به اعتقاد وی مدیریت فعلی برخی بخش ها نیازمند اصلاحات اساسی است.

از دیدگاه یك روانشناس ، نبود امكانات رفاهی نسبی درشهرستان ها وروستاها، تبلیغات مستقیم وغیرمستقیم درباره جذابیت های شهرهای بزرگ، بیكاری، تورم وگرانی، اختلافات خانوادگی والدین،  طلاق وعدم توجه جدی به خواسته های معقول ومنطقی دختران وپسران نسل امروز ازجمله دلایل فرار ازخانه محسوب می شوند.

پسران فراری نا آگاه براساس شنیده ها وتفكرات جسورانه خویش، تصور می كنند به محض فرار ازخانه ورسیدن به شهرهای بزرگ مثل تهران، بلافاصله كارمناسبی پیداخواهند كرد. اما به محض تجربه نخستین شب فرار احساس می كنند تمام رویاهای ساخته وپرداخته درذهنشان به یك باره روی سرشان ویران می شود. آنان به خاطر غرور كاذب توأم با شرم از بازگشت به خانه، خودداری می كنند وبه سرعت برای ادامه زندگی ، جذب شبكه های خلافكاری وبزهكاری شده وتحت انواع آزار واذیت های جسمی وروحی قرار می گیرند.این گروه ازپسران اقدام خودرا نوعی اعتراض  ودرعین حال خودرا قربانی روابط ناسالم درخانواده وفراموش شده درجامعه می دانند.

دكتر سید هادی معتمدی ، پژوهشگر مسائل اجتماعی درباره علل وریشه های فرار نوجوانان بخصوص پسرها ازخانواده  می گوید:‹‹ حوزه آسیب پذیری پسران نسبت به دختران درجامعه كنونی ما بسیاروسیع وگسترده است››.

به عبارتی دیگرمی توان گفت : آسیب های وارد شده به دختران كمتر ازپسرهاست . زیراپسران فراری برخلاف دختران، به راحتی قابل تشخیص نیستند وبخاطر قدرت تحرك وجابجایی بالا می توانند به سادگی موردسو استفاده های گوناگون قرار گیرند.

مدیركل دفتر پیشگیری ازآسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی عوارض ناشی ازفرار پسران را به شدت جدی دانسته وبا توجه به افزایش آمارفرارها، ازبی برنامگی دستگاه ها وسازمان های مسئول برای پیشگیری وبرخوردبا این پدیده سخن به میان می آورد.او می گوید: عوارض و  آسیب های فرار پسران چندین برابر بیشتر ازدختران است .

بنابراین ضرورت اهتمام جدی مسئولان ، متخصصان ومتولیان نهادهای دولتی وغیردولتی دراین زمینه كاملاً جدی وبا اهمیت به نظر می رسد.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

بلوغ روانی وجنسی جوان :دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی,بررسی مشکلات دورانی نوجوانی و جوانی

‹‹ بخش سوم››

بلوغ روانی وجنسی جوان 

ازنقطه نظر روابط شخصی درخانه معمولاً سال های بین 12 تا 16 سالگی برای جوان ودیگر اعضای خانواده بسیار دشوار است. اغلب پدر ومادرها اوج این دوران را بین 13 تا 15 سالگی می دانند اما دراین دوره مشخصات به حد زیادی متغیر است. اولین تجلی تغییر جوان درخواست استقلال است. این مسئله دارای دامنه ی وسیعی است . نوجوان از كنترل وراهنمایی می رنجد و می خواهد درمورد خود فكر كند وچون فردی مستقل عمل نماید وآنچه را كه نشان دهنده بچگی اوست می كند. آرزویش بزرگ جلوه كردن است. از قبول الگو ومعیار خانوادگی به عنوان تنها چیز قابل پذیرش سر باز می زند. درباره هر مطلب جزئی وبی ارزش زندگی روزانه به بحث می پردازذ. از 13 سالگی به بعد نوجوان می خواهد دوستان خویش را خود انتخاب كند. درانتخاب لباس اظهار رأی می كند درباره ی ضرورت وقت شناسی ودقت، زود خوابیدن، ظاهر تمیز، نظافت درمنزل، شركت دركارهای عادی منزل و …. وهزاران مسئله ی روزمره كه درهر خانواده بوجود می آید بحث كند مخصوصاً نسبت به هرچیزی كه سبب تبعیض بین برادران وخواهران گردد زود رنج وآزرده خاطر می شود. نسبت به آزادی بچه های بزرگ تر رشك می برد واگر احساس نماید كه والدین اجازه آزادی بیشتری به آنها می دهند حسادت می كنند ورنج می كشند. نوجوان وجوان درحال رشداحساس كینه ودشمنی می كنند اما درمورد بچه های كوچكتر معتقدند كه والدین انها را بیشتر آزاد می گذارند وتوجه كمتری دارند. بنابراین جوان درگروه خانواده بین دو حد قرار گرفته واغلب احساس می كند كه درخانواده مردود بوده ودرك نمی شود. بنابراین جوان  مستعد پذیرش هستند واحساس می كنند همه سعی دارند كوشش واعمال آنها را جهت رسیدن به استقلال بی اثر كنند. تمام خانواده مایلند آنها را درهمان وضع نگه دارند. نوجوان از احساس اعتقاد به خود به دورند وبرای آنها درك هماهنگی حركات با، سن وچگونگی تفاوتشان از دیگر مردم ویا احساس درستی یا نادرستی عملی مشكل است. هیجانات به علت تغییرات جسمی وروانی كه جوان می گذراند، نامتعادل است. احساس جوان خیلی شدید است وهمیشه كاملاً جدی است. جوان مایل است تجربه جدید بیاموزد وسعی می كند زندگی را با دودست درچنگ گیرد.هنوز به مرحله ای نرسیده است كه قادر باشد به آینده دور بنگرد. اما خواهان همه چیز درهمان لحظه است. بدون آنكه فكر كند، آیا آن لحظه برای آنچه كه می خواهد درتحصیل آن بكوشد مناسب است یانه.

آنها كاملاً فاقد حضور ذهن هستند ومایلند به هرچیزی چون توپی دركنار دروازه حمله برند. یكی ازخواص آنها تمنای خلوص وصداقت برای خودشان ودیگران است. اما غالباً این تمنا منجر به بحث درباره ظرز تفكر آنها می شود كه معمولاً سبب انتقاد می شود.

بزرگترها از آن چون نوعی گستاخی وبی تربیتی یا می كنند. یادآوریش خیلی مهم است كه جوان تازه بالغ هرچند ناجور باشد نسبت به پدر ومادر خود عشق می ورزندوبه آنها بیشتر ازقبل نیاز دارندوپس از یك صحنه تند خویی كه معمولاً ازهیچ ناشی می شود ومنجربه بیرون رفتن طوفان جوانی ازاتاق وكوبیدن درمی گردد. غرور خودرا به كناری گذاشتن ومعذرت خواستن مشكل است وبرای والدین توصیه می شود. این كارعاقلانه نیست. درخیلی ازمواقع بهتر است پس ازمدتی به اتاق بچه رفت ومثل معمول شب بخیر گفت . درغیر او خیلی غمگین بوده وممكن است نتواند بخوابد. برخورد صبح روزبعد باید با تبسم معمول همراه باشد. اغلب نوجوانان فقط محبوسند ومشتاقانه درآرزوی رفع اختلاف وآشتی هستند. بعضی پدر ومادرها اگر نادان ونا آگاه باشند، بچه ها را درموقعیتی قرارمی دهند كه نمی توانند به راحتی روابط خوب خود را بدون تحقیر علنی خودشان درمحفل خانوادگی ازسرگیرند شاید بچه ها پیش پدر ومادراهمیت زیادی به تحقیرشدن ندهند، اما تحقیر دربرابر برادرها وخواهر ها غیر قابل  تحمل است.

 

___________________

سیری دركتاب -دوریس اوداوم- انتشارات توس- تهران- اسفندماه 54- ص 30و31و32و37.

 رشد اجتماعی                   

رشد اجتماعی به تدریج صورت می گیرد و در دوره ی جوانی به كمال  نسبی می رسد. یك جوان كه از نظر اجتماعی رشد یافته است: خود كفا و مستقل است. میانه رو و معتدل است. مسئولیت پذیر است. با گذشت و افع كننده است. صبور و شكیبا است آینده نگر، امیدوار و خوش بین است. اهل تعاون و همكاری است. زندگی را آسان می گیرد. گشاده رو، متواضع و خوش خلق است. از لحاظ اجتماعی، تحول نوجوان و جوان دلبستگی دارد به اینكه در چه شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رشد نموده باشند، زیرا محیط های اجتماعی درساخت فكری و شخصیتی آنها تأثیرات مختلف به جای می گذارند. در دوره جوانی، علی رغم رفتار و ظاهر كاملاً متغایر، والدین بیش از همیشه در زندگی نوجوان مطرح هستند. آنها خانه ای محكم و استوار را مهیا می سازند كه نوجوان با پذیرفتن خطر از آن جدا می شود اما می تواند در عین حال اطمینان خاطر داشته باشد كه همیشه مكانی مطمئن و قابل تحمل برای بازگشت وجود دارد اتفاقاً، آنچه كه والدین آن را بی احترامی نسبت به خود می دانند، تعریف و تمجید از آنهاست. والدین اعتراض می كنند كه: برای دوستانت هركاری می كنی، اما نوبت به ما كه می رسد ما را خیلی دست كم می گیری. بله، دقیقاً همینطور است.اگرچه دوستان متفاوتی می آیند و می روند و دوستی های او بسیار ناپایدار است، اما خوانواده هر گز از بین نمی رود و عشق والدین به فرزند، بسیار به اثبات است.

 

 

 

 

_____________________

مسائل نوجوانان و جوانان-دكتر محمد خدایان فرد- صحافی بهمن- تهران-  1380- ص 21.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

ضمائم و پیوستها:دانلود رایگان پایان نامه ارشد,بررسی موانع بهره گیری از تكنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری

 

 

ضمائم و پیوستها

 

 

 

 

 

 

 

  • نمونه پرسش نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«به نام خالق هستی بخش»

آموزگار گرامی:

ضمن آرزوی موفقیت و توفیق روز افزون شما از خداوند متعال ،پرسشنامه ای كه در پیش روی شما قرار دارد در رابطه با پژوهشی با عنوان ( بررسی علل عدم بهره گیری از تكنولوژی و وسایل كمك آموزشی در فرایند تدریس از دیدگاه معلمان راهنمایی مرد و زن ) امید است با عنایت به این كه در نظرات و نگرش شما به موضوع فوق بررسی و پژوهش انجام می گیرد و با كمكی كه به این جانب در امر پیشبرد این تحقیق می كنید به سؤالات فوق با كمال دقت و حوصله پاسخگو باشید تا انشاء الله با همكاری شما رهنمودهایی برای تآلیم و تربیت فراگیران این مرز و بوم به ارمغان آید.

با تشكر: پژوهشگر سمیه شكری

-جنس:

-میزان تحصیلات:

1-چه میزان با وسایل كمك آموزشی زیر آشنایی دارید:                  كم                     متوسط                زیاد

كتاب، نشریات ادواری، بروشور

چارت، پوستر، نمودار

تابلو گچی، تابلو الكتریكی

انواع نقشة مسطح ،دیواری، برجسته، مصور، اطلس ها

كاریكاتور، عكس، تصویر

فیلم استریپ، اسلاید، منظره نما، فیلم، CD تصویری

مدل، ماكت، نمونه

ماشین حساب، ماشین آلات برنامه ای، كامپیوتر

2-به نظر شما بی علاقه گی معلمان در به كارگیری تكنولوژی و وسایل كمك آموزشی در جریان تدریس تا چه اندازه مانع بهره گیری از تكنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری می شود؟

كم                     متوسط                            زیاد

 

3-به نظر شما فقدان كلاسهای ضمن خدمت مفید برای آشنایی معلمان با تكنولوژی آموزشی جدید از جمله فناوری اطلاعات تا چه اندازه مانع بهره گیری از تكنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری می شود؟

كم                     متوسط                            زیاد

 

4-به نظر شماشیوه امتحانات و ارزشیابی درسی دانش آموزان كه تأكید بر محفوظات دارد تا چه اندازه مانع بهره گیری از تكنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری می شود؟

كم                     متوسط                            زیاد

5-به نظر شما میزان بودجهای كه آموزش و پرورش برای تهیه وسایل كمك آموزشی در اختیار مدیران مدارس قرار می دهد آموزشی تا چه اندازه مانع بهره گیری از تكنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری می شود؟

كم                     متوسط                            زیاد

 

6-به نظر شما عدم آگاهی معلم از نقش رسانه ها و وسایل كمك آموزشی آموزشی تا چه اندازه مانع بهره گیری از تكنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری می شود؟

كم                     متوسط                            زیاد

 

7-به نظر شما عدم همكاری مدیر مدرسه در خصوص استفاده از رسانه ها و وسایل كمك آموزشی تا چه اندازه مانع بهره گیری از تكنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری می شود؟

كم                     متوسط                            زیاد

 

8-به نظر شما عدم همكاری راهنمایان تعلیماتی در بكارگیری تكنولوژی آموزشی آموزشی تا چه اندازه مانع بهره گیری از تكنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری می شود؟

كم                     متوسط                            زیاد

 

9-به نظر شما دسترسی نداشتن معلمان به رسانه ها و كمبود وسایل كمك آموزشی  تا چه اندازه مانع بهره گیری از تكنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری می شود؟

كم                     متوسط                            زیاد

 

10-به نظر شما بی توجهی دست اندركاران مدارس به تشویق، ترغیب معلمانی كه از رسانه ها در امر آموزش استفاده می كنند تا چه اندازه مانع بهره گیری از تكنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری می شود؟

كم                     متوسط                            زیاد

 

11- به نظر شما شیوه ارزشیابی نادرست از عملكرد معلمان تا چه اندازه مانع بهره گیری از تكنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری می شود؟

كم                     متوسط                            زیاد

 

12-به نظر شما نبود نظارت مسؤلان در مورد استفاده كردن یا نكردن معلمان از تكنولوژی آموزشی تا چه اندازه مانع بهره گیری از تكنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری می شود؟

كم                     متوسط                            زیاد

 

13-به نظر شما كمبود مدیران متخصص در رابطه با هدایت معلمان به استفاده از رسانه ها تا چه اندازه مانع بهره گیری از تكنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری می شود؟

كم                     متوسط                            زیاد

 

14-به نظر شما كمبود وقت برای تدریس كتب درسی تا چه اندازه مانع بهره گیری از تكنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری می شود؟

كم                     متوسط                            زیاد

 

15-به نظر شما تأكید مدیر مدرسه بر نظم سنتی در كلاسها تا چه اندازه مانع بهره گیری از تكنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری می شود؟

كم                     متوسط                            زیاد

 

 

16-اگر نظر یا عقیده ای در بكارگیری مواد و وسایل كمك آموزشی دارید كه در پیش بمی توانیم معلمان شایسته ای تربیت كنیم، اگر بخواهیم،

 

 

 

 

                                                                  می توانیم مدارس شایسته ای داشته باشیم، اگر بخواهیم،

                                                                 می توانیم مدیران شایسته ای داشته باشیم، اگر بخواهیم،

                                                               و اگر واقعاُ بخواهیم، پس ضرورت این امر را در یافته ایم،

                   بنابراین باید جدی باشیم،

                                                            آنقدر جدی كه هرگز دراین مورد سخنرانی نكنیم.

                                                                                 معلمان یك جامعه در واقع، آینده آن جامعه را

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                      ویلیام جیمز

                                                                 

 

 

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

 

نتایج:دانلود رایگان پایان نامه مشاوره,بررسی نظرات کارشناسان ذیربط با اعتیاد در مورد نقش نظام مدیریت اطلاعات به هروئین در پیشگیری و درمان آن

نتایج

استفاده از هروئین به دلایلی از قبیل دسترسی آسان، ارزانی و … در سالهای اخیر در ایران رواج بیشتری نسبت به سایر مواد و داروهای اعتیادآور داشته است وخطرات مصرف هروئین برای سلامتی بسیار زیاد بوده و بیماریها و عوارض برگشت ناپذیری را در پی دارد و از جمله مواردی كه راه برگشت و ترك آن نادر و عملاً غیرممكن است.

و ازآنجایی كه ابتلا به اعتیاد هزینه های گزاف و بار اقتصادی جبران ناپذیری برای خانواده وجامعه در بر دارد و نیروی كار جامعه از بین رفته ووضعیت اجتماعی و روانی نابسامانی در فرزندان ونسل آینده جامعه می گذارد بر آن شدیم تا نظرات كارشناسان ذی ربط با اعتیاد را در مورد نقش نظامی كه اطلاعات اعتیاد را ثبت، جمع آوری، نگهداری، بازیابی، تحلیل، استفاده را مدیریت می كند جویا شویم و این نظام مدیریت اطلاعات را به دلیل اهیمت هروئین و ارتباط آن با بیماری ایدز و هپاتیت و بار اقتصادی زیادی كه برای درمان بیماران ایدزی می‌گذارد مختص این ماده قرار دادیم تا بتوان با توجه به اطلاعات آماری و تحلیلی تدابیری را در جهت اصلاح وبهبود روند اعتیاد پیشگیری و درمان به هروئین اتخاذ كنیم نتایج نشان داد كه برای برنامه ریزیهای پیشگیری و درمان اعتیاد ودسترسی به اطلاعات و مشاركت و كارگروهی وسیع سازمانهای ذی ربط مسئله ای بسیار ضروری است و ضرورت و لزوم ایجاد چنین نظام مدیریت اطلاعات كاملاً احساس می‌شود.

اكثر كارشناسان سازمانهای ذی ربط ، نیروی انتظامی را به عنوان مسئول ثبت وجمع آوری اطلاعات معرفی كرده اند. و بهزیستی در نگهداری،بازیابی، تحلیل و استفاده از اطلاعات ایفای مسئولیت می كند چرا كه به اعتیاد بایستی به عنوان یك بیماری نگریست و به جنبه های درمانی آن پرداخت نه مجازات.

بهزیستی و نیروی انتظامی، صدا و سیما  و ارشاد اسلامی و .. سازمانهایی هستند كه فعلاً مسئول پیشگیری از اعتیاد شد و سازمانهایی كه باید مسئولیت پیشگیری را دارا باشند. بهزیستی (درمان)، دانشگاه ( درمان و آگاهی رسانی) ،شهرداری( جمع آوری افراد بیمار خیابانی) ، آموزش و پرورش (آموزش و آگاهی) و … معرفی شده اند. سازمانهایی كه فعلاً مسئول درمان هستند بهزیستی و درمانگاههای خصوصی ، بیمارستان، دانشگاه، زندانها (تحقیقات نشان داده كه زندانی نمودن معتادان نه تنها نقش در درمان آنها ندارد بلكه باعث توسعه و ازدیاد معتادین به هروئین وابتلا و گسترش بیماریهائی همچون ایدز و هپاتیت می‌گردد) و .. می باشند، سازمانهایی كه مسئول درمان بایستی باشند بهزیستی – وزارت بهداشت ، دانشگاه، بیمارستان و… معرفی شده اند.

پیشنهادات وكاربرد یافته های طرح

پیشگیری از اعتیاد، یعنی بكارگیری اقداماتی كه منجر به كاهش ابتلای افراد به اعتیاد می‌شود. پیشگیری شامل اقداماتی است برای كاهش عواملی كه افراد را در معرض خطر قرار می دهد و افزایش عواملی كه افراد را از مصرف مواد حفظ می كند. بنابراین،شناسائی كامل این عوامل در هر منطقه، به موثر بودن فعالیتهای پیشگیری كمك خواهد كرد.

در درمان معتادان سه هدف اصلی دنبال می‌شود : الف ) دستیابی به شیوه زندگی بدون مواد ب ) كمك به افزایش عملكرد در جنبه های مختلف زندگی ج ) پیشگیری از تكرار مصرف یا عود، كه مورد آخر شامل :

1- شناسائی عوامل شروع كننده فرآیند عود 2- برنامه ریزی حمایتی و شناسائی شرایط و موقعیتهای جایگزینی

حالا سوال قابل طرح این است كه بدون وجود اطلاعات در مورد وضعیت فعلی معتادین به هروئین چگونه به پیشگیری و درمان آن بپردازیم.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه