دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی – اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی قسمت 18


این تکه ای از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

یافته های حاصل ازپژوهشهای مختلف(استانوویچ، 1980؛ اولسن و همکاران، 1994) درخصوص مقایسه خوانندگان غیرماهروماهرنشان داده‌اندکه گروه اول برای بازشناسی کلمه، به متن بیشتر وابسته‌اند در حالی که گروه دوم، برای درک معنا وفهم متن به چهارچوب اطلاعات متن برای از رمزدرآوری یا خواندن کلمه‌های مجزا متکی نیستند چون فرآیند بازشناسی کلمه در آنها بسیار وسیع و خودکار است(دادستان، 1379).

 

 

3) اختلالهای همراه با نارساخوانی:

در زیر به برخی از عواملی که اغلب با نارساخوانی همراهند، اشاره می‌شود. بدون آنکه هیچ یک از آنها تنها علت اختلال باشد و حتی توام بودن آنها با نارساخوانی الزاما پذیرفته نیست.

الف: اختلالهای جانبی شدن:

چپ برتری و بخصوص اختلالهای جانبی‌شدن در قلمرو شنیداری یا دیداری اغلب به عنوان علت نارساخوانی ذکر شده‌اند. براساس پژوهشهای مختلف 30 تا 50 درصد کودکان نارساخوان را چپ‌ برترها و آنهایی که به خوبی جانبی نشده‌اند، تشکیل می‌دهند(خیرالدین و قراملکی، 1380) .

ریگال[1](1978) با مروری بر پژوهشهای انجام شده تا پایان دهه 1970 ، نشان داده است که برخی از تحقیقات(هیلدرث[2]، 1950 ؛ گالیفره-گرانژون[3] 1954 ؛ بارنسلی[4]، 1970 ) به وجود یک رابطه مثبت بین برتری جانبی متجانس و بازده در قلمرو خواندن دست یافته اند در حالیکه بالعکس، پژوهشهای دیگر (مانند آنت[5] و ترنر[6]، 1974) وجود رابطه اندکی بین این دو عامل را خاطر نشان کرده‌اند (دادستان، 1379).

برخی از پژوهشگران اخیر مانند دویل[7]، (1996) بر این باورند که دست کم بخشی از نارساخوانی را می‌توان با توجه به مشکلاتی که در برتری جانبی وجود دارد، تبیین کرد. این نکته محرز است که در اغلب افراد‌، به هنگام انجام فعالیت‌های مرتبط بازبان، نیمکره چپ مغز نقش اصلی را ایفاء می‌کند. اما دلایلی در دست‌اند که نشان می‌دهند اگر نواحی گفتار در دو نیمکره، کم‌وبیش هم‌اندازه باشند، مغز کوشش می‌کند تا همزمان به تحلیل گفتار در هر دو نیمه بپردازد، تعداد بیشتری از پیامها را از راه جسم‌پینه‌ای[8] از سمت چپ به سمت راست منتقل کند و همین بار سنگین ارتباطی موجب می‌شود تا تفسیرها دچار اغتشاش شوند. از اینجاست که فرد نارساخوان برای درک گفتار دیگران، مطلب خوانده شده یا بیان پاسخ خویشتن، به مدت زمان بیشتری نیازمند است(دادستان، 1379) .

ب: اختلالهای سازمان‌یافتگی فضایی-زمانی:

فرد نارساخوان حروفی را که از لحاظ شکل مشابه، اما از لحاظ فضایی واجد ویژگیهای متفاوت است، مشتبه می‌سازد. درهم‌شدگی مفاهیم«بالا»، «پایین»، «راست»، «جلو» و «عقب» در وی مشاهده می‌شود و این مشکلات در عین حال نشانه ناتوانی در تحلیل یک محرک پیچیده و اشکال در ادراک و روابط ثابت بین عناصر است و به مشتبه ساختن حروف و معکوس‌کردن هجاها می‌انجامد.

وجود چنین مشکلاتی در نارساخوانها مبنای فرضیه‌ای قرار گرفته است که براساس آن، سازمان‌یافتگی فضا و زمان در کودکان نارساخوان واجد اختلال است(دادستان، 1379).

ج: نابهنجاری حرکات چشمها:

اگر فردی دارای مشکلات متعددمادرزادی در زمینه مهارحرکت چشمهاباشد، بدون شک با مشکلات متعددی در یادگیری‌خواندن مواجه خواهد شد. برخی از پژوهشگران(مانند باناتاین[9]، (1970) نشان داده‌اند که اکتشاف دیداری در فردبهنجار، بتدریج در یک جهت برتر استقرار می‌یابد در حالیکه نارساخوانها بالعکس، به اکتشاف در د و جهت می‌پردازند.

بنابراین می‌توان گفت افرادی که بد می‌خوانند در سطح فعالیت‌چشمی ناپایدارترند، زمان واکنش آنها طولانی‌تر است و تعداد زیادی از مکثها و حرکتهای زاید چشمی در آنها دیده می‌شود.

پاولیدیس[10] (1980) در بررسی حرکت چشمهای کودکان نارساخوان و مقایسه آنها با کودکان که دارای تاخیر در یادگیری خواندن هستند، به یک تفاوت اصلی دست یافته است: کودکانی که بد می‌خوانند، جمله‌ها را مانند افراد بهنجار دنبال می‌کنند و تنها تفاوتی که در آنها دیده می‌شود این است که کندتر حرکت می‌کنند و گاهی برای خواندن یک کلمه به عقب برمی‌گردند. اما حرکت چشمهای نارساخوانها کاملا متفاوت است، یک بی‌نظمی قابل‌ملاحظه را نشان می‌دهد، جهش از یک کلمه به کلمه دیگری که با آن بسیار فاصله دارد، دیده می‌شود و اغلب به صورت خط منکسر و به گونه‌ای نامنظم به عقب بازمی‌گردند. این رفتارها ناشی از پایین‌بودن سطح‌خواندن نیست(دادستان، 1379) .

پاولیدیس(1980) برای بررسی این رفتار به ابداع آزمونی پرداخته است. در این آزمون از آزمودینها خواسته می‌شود تا لامپهایی را که روی یک خط مستقیم قرار دارند و به ترتیب و به صورت متوالی روشن می‌شوند با نگاه دنبال کنند و روشن شدن هر لامپ را متذکر شوند.

نتایج نشان دادند که تمامی آزمودنیهای ضعیف و قوی در قلمرو خواندن در این آزمون موفق شدند اما نارساخوانها دارای مشکلاتی بودند. این نتیجه مبین این نکته است که نارساخوانی می‌تواند پیامد‌گونه ای ناتوانی مغزی در تنظیم اطلاعات فضایی و زمانی باشد (دادستان، 1379).

اگرچه نظریه پالیدوس جالب است و نمادهای جدیدی را فراروی بازپروری می‌گشاید اما درباره ماهیت حرکتهای متفاوت چشمها هنوز اتفاق نظر وجود ندارد چه از سویی، می‌توان حرکتهای چشمی را یکی از عوامل مجموعه‌ای دانست که مشکلات جانبی شدن را پدید می‌آورند و از سوی دیگر، این پرسش‌ مطرح است که آیا حرکتهای چشمی نامنظم به ایجاد مشکلاتی درخواندن منتهی می‌شود یا آنکه ناتوانی در فهم موادخوانده شده است.که کودک نارساخوان را مجبور می‌کند تا حرکتهای چشمی خود را به گونه‌ای متفاوت تنظیم کند؟ چه، بی‌نظمی حرکتهای چشم در افراد بزرگسالی که در برابر یک نوشته نامانوس مانند نوشته‌ای به زبان چینی قرار می‌گیرند نیز مشاهده می‌شود. به هرحال، پژوهشگران نتوانسته‌اند وجود نارساییهایی در حرکات چشمها را در همه نارساخوانهایی که به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند به اثبات رسانند. بنابراین، نمی‌توان نارسایی اخیررا به عنوان تنها علت اختلال پذیرفت(دادستان، 1379) .

د: تاخیر زبان گفتاری:

در سوابق مبتلایان به نارساخوانی، غالبا تاخیر زبان دیده می‌شود، تا جایی که پاره‌ای از مولفان بر این باورند که حتی در صورت آشکار نبودن تاخیر زبان، باید وجود آن را پذیرفت، چون به هنگام بروز مشکلات وابسته به خواندن، نشانه‌های تاخیر زبان نیز همواره آشکار می‌شود. مع‌هذا تحلیل ظریفتر سوابق اختلال زبان ضروری به نظر می‌رسد(خیرالدین وفراملکی، 1380).

به هر حال باید گفت که وجود تاخیر زبان گفتاری در اغلب نارساخوانها، آنها را در یک دور باطل قرار می‌دهد بدین معنا که اگر تاخیر زبان مشکلاتی از نوع نارساخوانی را در پی دارد، مشکل یادگیری خواندن نیز به نوبه خود موانعی را در راه غنای زبان‌گفتاری ایجاد می‌کند. بنابراین، تعیین سهم هر یک از این عوامل بسیار مشکل است.(دادستان، 1379).

هـ: اختلالهای ادراکی:

اگر فرد نتواند اطلاعات دیداری را از یک متن چاپ شده استخراج کند و به تحلیل الگوهایی که در آن وجود دارد بپردازد، یا آنکه درحفظ این الگوها(شکل حروف یا کلمه‌ها) برای استفاده‌های بعدی ناتوان باشد، بدیهی است که یادگیری خواندن با مشکلاتی مواجه می‌شود. گاهی از این فرضیه دفاع شده که نارساخوانی تحولی ناشی از نوع نارسایی کلی ادراکی است اما اینک نادرستی این فرضیه ثابت شده است. برای مثال میسن[11]و کاتز[12](1976) از کودکان نارساخوان و بهنجار خواستند تا یک شکل خاص را در مجموعه‌ای از شکل‌های نامانوس بیابند اما به هیچ تفاوتی در مدت زمان تجسس در بین این دو گروه دست نیافتند. همچنین نتایج تحقیق دیگری(الیس[13] و مایلز[14] ، 1978 ) که در زمینه سرعت مقایسه بین زوجهای حروف مشابه یا متفاوت در کودکان نارساخوان و بهنجار انجام شد، هیچ تفاوتی را در بین این دو گروه نشان نداد (دادستان، 1379).

و: اختلال حافظه کوتاه مدت:

وقتی از آزمونهای هوشی استاندار شده در ارزشیابی کودکان بهنجار و نارساخوان استفاده می‌شود معمولا نارساخوانها در آزمونهای ارزشیابی حافظه کوتاه‌مدت (مانند تکرار بلافاصله گروهی از اعداد) به خوبی موفق نمی‌شوند(دویل، 1996) . پس می‌توان از خود پرسید که آیا نارسایی حافظه را نمی‌توان به عنوان علت نارساخوانی در نظر گرفت؟ این فرضیه به دلایل مختلف پذیرفتنی نیست:

اولا باید گفت که به رغم کمتربودن میانگین نتایج نارساخوانها در مقایسه با گروه بهنجار در آزمونهای حافظه کوتاه‌مدت، نمی‌توان ادعا کرد که سطح کارآمدی تمامی نارساخوانها پایین‌تر از افراد بهنجار است(تورژسن[15] و هاک[16] ، 1980 ).

ثانیا اگر چه احتمال دارد که ضعف‌ حافظه کوتاه‌مدت بتواند علت ضعف مهارت خواندن باشد اما نمی‌توان امکان مداخله عامل سومی را به عنوان علت هر دو اختلال نادیده گرفت. برای مثال، هر دو مشکل ممکن است ناشی از مشکلاتی در کنش‌وری نیمکره چپ در نارساخوانها باشد.

ز: اختلال نارسایی توجه(ADD) وADHD))

به اعتقاد بارکلی[17](1990)، اختلال نارسایی توجه[18]، مشکل عصب شناختی است که از طریق مهارتهای توجهی نامناسب از نظر رشدی، تکانشگری و در برخی از موارد با بیش فعالی مشخص می‌گردد(لرنر، 1997) . اصطلاحات ADD و ADHD به شرایط یکسانی اطلاق می‌گردند، اما توسط دو گروه مختلف از متخصصان به کار گرفته می‌شود.ADD ، اصطلاحی آموزشی است که توسط گروههای آموزشی و ADHD اصطلاحی است که به وسیله پزشکان و روان‌شناسان به کار گرفته می‌شود. این اختلال از رایجترین اختلالهای دوره کودکی است و عقیده رایج این است که ریشه عصب‌شناختی داشته و بدعملکردی‌های انتقال‌دهندگان عصبی نیزدر ایجاد آن نقش دارند(بارکلی، 1995 ، لرنر، لونتال[19]و لرنر، 1995 ، لرنر، 1997) . همان‌طور که اشاره شد، این اختلال با بی‌توجهی، نکانشگری و گاهی‌اوقات بیش فعالی مشخص می‌گردد. نشانه‌های آن با افزایش سن تغییر می‌کند. در کودکان کوچکتر، نشانه‌ها اغلب به صورت فعالیتهای حرکتی درشت مثل دویدن یا پریدن تظاهر می‌یابند  این کودکان به عنوان کسانی که گویا موتوری به آنها وصل شده و در نشستن مشکل دارند، توصیف گردیده‌اند. آنها ممکن است توانایی نشستن برای مدت زمان اندک را نداشته باشند. در واقع، کیفیت رفتار حرکتی این کودکان است که این اختلال را از بیش حرکتی معمول دوره نوباوگی متمایز می‌سازد. رفتارهای کودکان ADHD فاقد سازمان، ضعیف و اتفاقی است. کودکان بزرگتر نشانه‌هایی را به صورت ناآرامی و بی‌قراری متظاهر می‌سازند. آنها در کلاس درس، زیاد حرف می‌زنند و دایما با خواهر و برادرها و دوستان و همکلاسیها دعوا می‌کنند. در نوجوانی نشانه‌های بیش فعالی کاهش می‌یابد، اما اغلب نشانه‌هایی مثل مشکلات رفتاری، عزت‌نفس پایین، بی‌توجهی و افسردگی در آنها دیده می‌شود. ADHD تمام حوزه‌های زندگی کودک از جمله زندگی خانوادگی، آموزش، رفتار و زندگی اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این کودکان در خانه، در هماهنگ ‌شدن باانتظارات والدین، و انجام کارهای روزمره و همین‌طور در زمینه خوابیدن، غذاخوردن و بازی مشکل دارند. در مدرسه نیز با مشکلات زیر روبه‌رو هستند.

[1]– Rigal

[2]– Hildreth

[3]-Golifret-Granjon

[4]– Barnsley

[5]– Annett

[6]– Turner

[7] – Doyle

[8]– Corpus Callasum

[9]– Bannatyne

[10]– pavlidis

[11]– Mason

[12]– Katz

[13]– Ellis

[14]– Miles

[15]– Torgeson

[16]– Houck

[17]– Barkley

[18]– Attention deficit disorder

[19]– lowenthal

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشتاسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد همه گرایش ها : علوم تربیتی مشاوره

به خاطر ظرفیت پایین توجه، برخی از اطلاعات ارزشمند را نادیده می‌گیرند، خارج از نوبت حرف می‌زنند، سوال تمام نشده پاسخ می‌دهند، نمی‌توانندتکالیف مدرسه را به اتمام برسانند، و مزاحم کار دیگران می‌شوند. این کودکان به واسطه تکانشگری، بیش فعالی، و بی‌توجهی در تعاملات اجتماعی نیز مشکل دارند و نمی‌توانند برای مدت زمانی دوستیهای خود را حفظ کنند. این اختلال در پسرها بیشتر از دخترها گزارش شده اما به نظر می‌رسد که این تفاوت واقعی نباشد به این معنا که علت تفاوت در پسرها و دخترها به احتمال زیاد ناشی از ارجاع بیشتر پسرها برای درمان است(شی ویتز[1]و فلتچر[2] ، 1995 ، به نقل از لرنر، 1997).

به اعتقاد پاره‌ای از مولفان بیشترین اختلالی که همراه با اختلالهای یادگیری مشاهده می‌شده است. اختلال نارسایی توجه با بیش‌فعالی است. همراه بودن این دو اختلال از 20 درصد تا 80 درصد موارد گزارش شده است (ازمن[3] ، 1995).  سایرمولفان بر این باورند که 25 درصد کودکان مبتلا به نارساخوانی به طور همزمان مبتلا به ADHD نیز هستند. مطالعات در این زمینه حاکی از آن است که احتمالا عوامل ژنتیک مسبب اختلال خواندن و ADHD می‌باشد. (کاپلان و سادوک،2003، ترجمه رفیعی و رضاعی،1382).

برخی از محققان اظهار می‌دارند که اختلال نارسایی توجه همراه با بیش فعالی یا بدون آن پیامد مستقیم اختلال یادگیری است. ولی‌ پاره‌ای دیگر از محققان بر این باورند که این اختلال علت نخستین است و پیامد آن اختلال یادگیری است. نظریه دیگری نیز وجود دارد که اذعان می‌دارد که این دو اختلال یادگیری و ADHD مجزا از یکدیگر وجود دارند و علل مشترکی باعث بروز هر دو اختلال گردیده است که همانا اختلال عملکرد مغز می‌باشد.(ازمن، 1997)

ح: اختلالهای رفتاری

اغلب مولفان به وجود «اختلالهای رفتاری در کودک نارساخوان اشاره کرده‌اند. بر اساس نظر دبره-رتیزن(1979) از هر سه کودک نارساخوان، دوکودک دارای تضادورزی، پرخاشگری، درخودفرورفتگی، بی‌اختیاری ادرار ثانوی و اختلالهای خواب هستند. (دادستان، 1379) برخی از محققان اظهار می‌دارند که حدود 40% تا 50% از کودکان مبتلا به اختلالهای یادگیری دچار اختلالهای رفتاری نیز می‌شوند. در میان این اختلالها، اختلال انطباق، اضطراب و افسردگی از همه شایعتر است. جستجوی علل این ارتباط، در مورد درک آسیب‌شناسی اختلالهای یادگیری و همچنین اختلالهای رفتاری می‌تواند حائز اهمیت باشد. بنظر می‌رسد اکثر این اختلالها ریشه ژنتیکی داشته باشند(ازمن ، 1997).

برمبنای DSM-IV-IR ، اختلالهای رفتار مخرب (مانند اختلال سلوک) و اختلالای افسردگی در کودکان دچار اختلال خواندن و به خصوص کودکان بزرگتر و نوجوانان بیش از حد متوسط است. شواهد موجود حاکی از آن است که میزان بروز پرخاشگری درکودکان مبتلا به نارساخوانی بالاترازحد متوسط است، و همچنین میزان بروز اختلالهای سلوک درنوجوانان مبتلابه نارساخوانی بالاتر از حد متوسط است.(کاپلان و سادوک، 2003،ترجمه رفیعی ورضاعی، 1382).

در مورد رابطه اختلالهای یادگیری بویژه نارساخوانی بااختلالهای رفتاری تبیین‌های متفاوتی صورت گرفته است. برخی از محققان، اختلالهای رفتاری را پیامد مستقیم نارساخوانی و ناکامیهای ناشی از آن می‌دانند. برای مثال دبره-رتیزن(1979) در بررسی 200 کودک نارساخوان به این نتیجه رسیده که بی‌نظمی‌های ذکر شده در 80 درصد موارد پس از آموزش خواندن ظاهر می‌شود و بروز اختلال به بازخورد خانوادگی نیز وابسته است. چه هنگامی که والدین تفاهم و محبت نشان می‌دهند، اختلالهای رفتاری بندرت مشاهده می‌شوند و وقتی طردکننده و انعطاف‌ناپذیرند، مشکلات زیادی به وجود می‌آیند.(دادستان، 1379)

برخی دیگر از مولفان(نوئل[4]، 1976) به وجود یک شخصیت شکننده در نارساخوان اشاره کرده‌اند؛ شخصیتی که نسبت به بعضی از اختلالهای رفتاری وحرکتی از خود آمادگی نشان می‌دهد. نقش اطرافیان دراین مورد بنیادی است: بازخورد بزرگسالان می‌تواند باعث بروز یا وخیم‌‌تر شدن اختلالها شود یا بالعکس، موجبات کاهش آنها را فراهم می‌کند. (دادستان، 1379) .

با این حال، اگر اختلالهای رفتاری دارای نقش غیرقابل انکار در پدیدآیی و تشدید نارساخوانی هستند ولی تعیین پیامدهای مستقیم یا غیرمستقیم آنها بسیار مشکل است. این احتمال وجود دارد که در گروهی از نارساخوانها، مشکل رفتاری دارای جنبه نخستین باشد. افراد این گروه، کودکانی هستند که در همه سطوح تحول‌نایافته‌اند، فاقد کنجکاوی عقلی می‌باشند و با خود و جهان پیرامون  خود سازش نایافته‌اند. بدین ترتیب، مشکلات خواندن در آنها به تشدید تحول‌نایافتگی و افزایش وابستگی به محیط(به خصوص مادر) منجر می‌شود و نسبت به مدرسه رغبتی نشان نمی‌دهند.(دادستان، 1379).

بالعکس، در گروهی دیگر از نارساخوانها، مشکلات رفتاری جنبه ثانوی و واکنشی دارند. برای این کودکان، نارساخوانی یک شکست است؛ شکستی که برحالت عاطفی آنها تاثیر می‌گذارد، باعث پرخاشگری یا بازداری می‌شود، ضمن آنکه انزجار خاصی را نسبت به زبان نوشتاری در آنها به وجود می‌آورد.(متاسفانه بررسیهای تجربی به منظور متمایزکردن مبانی نخستین یا ثانوی اختلالهای رفتاری در دست نیستند و نظریه‌های مطرح شده بیش از آنکه بر واقعیتهای تجربی متکی باشند، بر مفاهیم نظری استوارند.(دادستان، 1379).

4) شیوع نارساخوانی:

نارساخوانی شایع‌ترین نوع اختلال یادگیری است که مورد شناسایی قرار گرفته است،  به طوریکه 80 درصد کودکان مبتلا به اختلالهای یادگیری، دارای اختلال خواندن می‌باشند(لی‌یون، 1995 ؛ کرک و همکاران، 1975، به نقل از لرنر، 1997) . پاره‌ای از محققان براین باورند که میزان شیوع نارساخوانی بستگی به تعریف و ملاکهای تشخیصی دارد(کاوال وفورنس[5] ، 1995 ، به نقل از ازمن ، 2001) . محققان مختلف بدلیل وجود تعاریف و تبیین‌های متفاوت از نارساخوانی، ارقام متفاوتی را درباره فراوانی این اختلال ارائه داده‌اند. اغلب محققان رقم 4% را پذیرفته‌اند. در آمریکا نیز حدود 4 درصد از کودکان سنین مدرسه دچار اختلال خواندن هستند که میزان شیوع آن بین 2 تا 8 درصد است(کاپلان و سادوک، 2003 ، ترجمه رفیعی ورضاعی،1382) . براساس نتایج تحقیقات شکیبا(1381) ، میزان شیوع اختلالهای یادگیری در ایران 11 درصد اعلام شده است که حداقل9 درصد آنها مبتلا به نارساخوانی هستند.

در مورد رابطه فراوانی نارساخوانی با جنس باید گفت که به رغم وجود این اختلال در هر دو جنس، فراوانی آن در پسران 3 تا 4 برابر بیشتر از دختران است. اما از آنجایی که اختلال خواندن در پسران در اغلب مواقع با اختلالهای رفتاری همراه است و به مراکز درمانی بیشتر ارجاع داده می‌شوند در نتیجه، تشخیص اختلال در آنها با فراوانی بیشتری صورت می‌گیرد. تحقیقات نشان داده‌اند که اگر از یک روش تشخیصی منظم و ضوابط دقیق استفاده شود، میزان فراوانی اختلال خواندن در پسران و دختران یکسان است.( کاپلان و سادوک،  2003،ترجمه رفیعی ورضاعی،1382)

ه) تاریخچه نارساخوانی:

با نگاهی به سیر تحول تاریخی نارساخوانی می‌توان گفت ابتدا یک چشم‌پزشک آلمانی به نام برلین[6] در سال 1884 از اصطلاح«نارساخوانی» برای اشاره به آشفتگی‌ خاص در خواندن استفاده کرد و اظهارنظر نمود که در این اختلال هیچ‌وضعیت پاتولوژیکی در اندام‌های بینایی دیده نمی‌شود. در واقع، بیمار هیچ حرفی را، اعم از حروف چاپی یا دستخط بزرگ، متوسط یا کوچک، به طور آهسته یا بلند نمی‌توانست بخواند. بنابراین، همیشه قادر به خواندن تعدادی کلمات محدود بود. برلین درسال 1887 اعلام کرد که نارساخوانی به فرض «راست‌برتری[7]» بدلیل آسیب مغزی نیمکره چپ بوجود می‌آید.

دجرین[8](1871) بعد از کالبدشکافی جمجمه افراد نارساخوان، نتیجه گرفت که درمنطقه خلفی لوب گیجگاهی نیمکره‌چپ این افراد، یعنی محل رسیدن و یکپارچه شدن دو لوب آهیانه‌ای و پس‌سری ضایع وجود دارد و بنابراین در اثر ضایعه یک طرفه نیمکره‌چپ، درک خواندن و نوشتن افراد آسیب‌ می‌بیند و بدین ترتیب در اوایل، نارساخوانی به عنوان یک اختلال خاص عصبی و برخاسته از آسیب اکتسابی مانند ضربه در نظر گرفته شد.

اما هنشل وود (1900) مواردی را معرفی کرد که نارساخوان بودند، اما ضایعه مغزی آشکاری نشان ندادند. او با عقیده مورگان[9] در مورد اطلاق اصطلاح«کوری کلمه مادرزادی»[10] به این کودکان موافق بود و یافته‌های خود را به طور خلاصه در کتابی به نام«کوری مادرزادی» در سال 1917 به چاپ رساند. به نظر او کوری کلمه یک نقص مادرزادی بود که درکودکی اتفاق افتاده و هیچ آسیب مغزی آشکاری دیده نمی‌شد. او پیشنهاد کرد که این اختلال ناشی ازنقص در رشد عملکرد مغز بوده و با حافظه بینایی کلمات، حروف یا اشکال ارتباط دارد واز نظر منطقه‌ای به نقص در منطقه شکنج زاویه‌ای مربوط می‌شود. او تاکید کردکه این اشکال، دراثر نقص عضو بوجود نمی‌آید و هوش عمومی، قدرت مشاهده و استدلال این شخص طبیعی یا حتی بالاتر از آن می‌باشد. ضمنا مشاهدات بعدی او نشان داد که این اختلال شیوع بیشتری درمیان پسران دارد.

هنشل‌وود عقیده داشت یک منطقه ثبت اولیه برای حروف وجود دارد که به عنوان مثال نظام حافظه‌شنیداری، این ثبت اولیه را به حافظه بینایی تبدیل می‌کند. او فرض کرد که فراگیرنده، در ابتدا از یک راهبرد رمزگردانی صدایی یا تحلیلی استفاده می‌کند و سرانجام یاد می‌گیرد که چگونه کلمات را از راه مستقیم دستیابی به معنا بخواند. بنابراین، شخص نارساخوان از این طریق نمی‌تواند بخواند و باید برای دستیابی به مراحل ثانوی خواندن، آموزش خواندن حرف به حرف به او ارائه شود تا بتواند با استفاده از حافظه شنوایی، از رویکرد آوایی استفاده کند. این  عقیده  هنشل وود، با عقاید و پیشنهاد مولفین جدید ارتباط نزدیکی دارد.

شواهد بیشتر توسط دو پزشک انگلیسی به نام مورگان(1896) و کر[11] (1897) با ارائه مطالعات موردی افراد نارساخوان باهوش دنبال شد و مفاهیم اولیه نارساخوانی تحولی و نارساخوانی اکتسابی توسط این دو پزشک مطرح گردید.

سالها بعد، مفهوم نارساخوانی تحولی به وسیله ارتون (1973) مطرح شد و کتاب وی تحت عنوان«مشکلات خواندن، نوشتن و حرف زدن» تاثیربسیاری برجا گذاشت.

برخلاف نظرات ابتدایی این اختلال که توسط مورگان و هنشل وود مطرح گردیده بود و به وجود نقص ساختاری در مغز اشاره داشت. ارتون معتقد بود که این اختلال ویژه خواندن مبنایی عصب‌شناختی دارد. او اصطلاح «استرفو-سیمبولیا[12]» را به کاربرد که معنای تحت‌اللفظی آن در زبان یونانی«چرخش نماد[13]» می‌باشد. به نظر او علت بروز نارساخوانی تاخیررشدی است که استقرار طبیعی نیمکره غالب برای زبان را به تاخیر می‌اندازد. ارتون می‌افزاید که دو نیمه مغز، با وجود تشابه از نظر اندازه، طرح و شکل، از نظر الگو مخالف هم هستند؛ اما هر تصویر قرینه تصویر دیگر است. درنتیجه، تاخیر در ثبات برتری طرفی، باعث آشفتگی فضایی در خواندن شفاهی می‌شود. به نظر ارتون، آشفتگی در بازنمایی حروف عموما با پیدایش بلوغ پیشرفت می‌کند. اما خطاهای جهت‌یابی و توالی باقی‌مانده حروف در زنجیره مناسب کلمات چاپی برانگیخته می‌شوند.

بندر[14](1956) پیشنهاد کرد که تفاوت خفیف و ناموزون الگوهای عصبی، منجر به بروزاختلالهایی چون عدم ثبات برتری طرفی، اختلال خاص زبان واختلال درخواندن و نوشتن خواهد شد.

هرمن[15](1959) پیشنهاد کرد که کوری کلمه بخاطر تکامل ناکافی عملکرد جت‌یابی بوجود می‌آید وارثی است و شکست در جهت‌یابی طرفی هم در فضای دوبعدی و هم در فضای سه بعدی دیده می‌شود. به عقیده هرمن خطاهای معکوس کردن، چرخاندن و توالی درخواندن ونوشتن، شواهدی مبتنی بروجود آشفتگی در شناسایی راست و چپ می‌باشد و این نقص در دیگر نمادهای نوشتاری مثل اعداد و نت موسیقی هم دیده می‌شود.

بیکر(1970) نظری مخالف نظریات قبل ارائه داد. به عقیده او اختلال خواندن، به علت مشکل در ادراک توالی زمانی و حافظه متوالی است. و پردازش زمانی محرک‌های کلامی توسط نیمکره‌چپ صورت گرفته، در حالیکه پردازش محرکات غیرکلامی توسط نیمکره راست صورت می‌گیرد.

6) سبب شناسی نارساخوانی

درطول تاریخ، متخصصان با توجه به دیدگاه نظری خود به تبیین نارساخوانی پرداخته‌اند. فریث (2002) معتقد است بدلیل وجود تعاریف و تبیین‌های متفاوت از نارساخوانی، علت واحدی نمی‌تواند مفهوم نارساخوانی را روشن سازد. لذا باید نارساخوانی درسطوح عصب‌شناختی/ژنتیکی، حرکتی، شناختی، رفتاری و محیطی تبیین گردد (رید، 2003) . پاره‌ای از متخصصان نوروسایکولوژی بر این باورند که نارساخوانی یک اختلال رشدی-عصبی[16] است که مبنای زیست‌شناختی دارد، درحالی که متخصصان تعلیم وتربیت و روان‌شناسان معتقدند که نارساخوانی باید در سطح شناختی و رفتاری تبیین گردد. این عوامل پیشنهادی فریث، می‌تواند دستاوردهای مفیدی برای متخصصان گوناگون با جهت‌گیری‌های متفاوت به ارمغان آورد(رید، 2003).

برمبنای مدلی علی[17] (مورتون[18]و فریث، 1995 ، 2002) نارساخوانی در سطوح گوناگون از جمله عصب شناختی، ژنتیکی، شناختی، رفتاری و محیطی تبیین می‌گردد. این عوامل به شرح ذیل است:

[1]– Shaywitz

[2]– Fletcher

[3]– Osman

[4] – Noel

[5]– Kaval and Forness

[6] – Berlin

[7]– Rihgt-handedness

[8]– Dejrine

[9]– Morgan

[10]– Congenital word-blindness

[11]– Kerr

[12]– Strepho-symbelia

[13]– twisted signs

[14]– Bender

[15]– Herman

[16]– Neuro-Developmental

[17]– Causal-Model

[18]

 

الف عوامل ژنتیکی:

پاره‌ای از مولفان به علت فراوانی بیشتر نارساخوانی در پسران نسبت به دختران، فراوانی سوابق اختلال در خانواده و وجود اختلال درهم شکمان یک تخمکی، از فرضیه ارثی بودن این اختلال دفاع می‌کنند.

نتایج پاره‌‌ای از تحقیقات در مورد نارساخوانی نشان می‌دهد که عوامل ژنتیکی در بروز این اختلال نقش مهمی‌ دارند. پاره‌ای از مطالعات بیانگر این است که 35 درصد تا 40 درصد بستگان درجه اول کودکان نارساخوان دچار نوعی ناتوانی خواندن هستند. چند مطالعه اخیر حاکی از آن است که آگاهی آواشناختی(یعنی توانایی رمزگشایی اصوات و درک کلمات) با کروموزوم 6 ارتباط دارد. علاوه بر آن، توانایی شناسایی کلمات منفرد با کروموزوم 15 ارتباط دارد(، کاپلان و سادوک، 2003 ،ترجمه رفیعی ورضاعی، 1382).

پاره‌ای از محققان بر این باورند که نارساخوانی دارای مبنایی ژنتیکی است. گیلگر[1] (1991) اظهار نمود که احتمال نارساخوان‌شدن پسرانی که پدران نارساخوان دارند حدود 40% است. بسیاری از پژوهشگران، مهارت‌های مربوط به خواندن از جمله نظام آواشناختی را از لحاظ ژنتیکی مورد بررسی قرار داده‌اند. کاستلز[2] و همکاران(1999) دریافتند که نارساخوانی آواشناختی[3]مبنای ارثی قوی دارد و همچنین السون[4] و همکان(1994) پی‌بردند که رمزگشایی آواشناسی[5] و مهارتهای ارتوگرافیک مبنای ارثی قوی دارند.

تحقیقات اخیر نشان می‌دهند که ژن‌های مشخص‌کننده نارساخوانی بر روی کروموزوم‌ 15 (اسمیت[6] و همکاران، 1993) و کروموزوم 6(فیشر[7]و همکاران،  aوb 1999 ) مشاهده شده‌اند. لذا ارتباط عوامل ژنتیک با نارساخوانی منجر به شناسایی زودهنگام کودکان نارساخوان می‌گردد(رید، 2003).

بنابراین، تحقیقات مختلف توانسته‌اند وجود این ویژگی ارثی را تایید کنند. برای مثال، هالگرن[8](1950) درصد افراد مبتلا به نارساخوانی را در خانواده‌های (116 خانواده) نمونه‌ای متشکل از 160 نارساخوان، 7/89% ذکر کرده است (دادستان، 1979) .

-دبره –رتیزن(1979) نیز بر اساس تحقیقات خود، وجود عامل ژنتیک را به دلایلی که در پی می‌آیند، غیرقابل انکار دانسته است.

-در سال 1966 با بررسی تاریخچه‌ زندگی 110 کودک نارساخوان 6/53 % نارساخوانی در سوابق خانوادگی گروه نمونه (108 کودک نارساخوان) به 52% ودرسال 1979درنمونه مورد برسی(خانواده 200 کودک نارساخوان) به رقم 62% رسید.

ـ برمبنای بررسی شجره‌های خانوادگی بسیارآسیب‌دیده، این مولف به خانواده‌ای اشاره می‌کند که پدر خانواده، دو برادر وی و همچنین هر سه فرزند ذکورش نارساخوان بوند:

ـ این مولف همچنین در بررسی همشکمان نشان داد که 84% از 31 زوج همشکم تک تخمکی و 29% از 31 زوج دو تخمکی در عین حال به نارساخوانی مبتلا بودند.

ـ وجود تجانس بین نتایج خواندن(خوب یابد) در همشکمان تک تخمکی را نیز مبین نقش عامل ژنتیک دانست(دادستان، 1379).

بی‌تردید، براساس دلایل ذکر شده، نمی‌توان عامل ژنتیک در اختلالهای خواندن را انکار کرد.

ب- عوامل عصب شناختی:

علوم اعصاب حوزه‌ای است که به بررسی ساختار وکارکرد مغز و سیستم اعصاب مرکزی می‌پردازد. به اعتقاد دانشمندان علوم‌عصبی[9] ، نارساخوانی اساسی عصب‌شناختی دارد و اینکه مشکل آنها در کسب مهارتهای خواندن از کارکرد مغزی نابهنجار ریشه می‌گیرد. با رشد دانش پیرامون مغز و ارتباط آن باخواندن، مدارکی وجود دارد که تایید می‌کند مغز افراد نارساخوان از نظر ساختاری و کارکردی از مغز افرادبهنجار متفاوت است. مطالعات پژوهشی درباره مغز افرادنارساخوان، بیشتر از نوع مطالعات کالبدشکافی بعدازمرگ است. در این پژوهشها از فنون تصویربرداری جدیدمغز و مطالعات ژنتیک اختلالهای یادگیری استفاده می‌شود(شرمن، 1995، لیون، 1995؛ لیون و نیوبای، ریچ و کیلدول، 1991؛ به نقل از لرنز، 1997).

نتایج پاره‌ای از تحقیقات با استفاده از MRI نشان داده‌انددر مقطع گیچگاهی کودکان دچار اختلالهای زبان و یادگیری، نیمکره چپ آنها نسبت به نیمکره راست ‌شان ازعدم تقارن کمتری برخوردار است. مطالعات توموگرافی با نشر پوزیترون(PET) برخی محققان را به این نتیجه رساند که الگوهای جریان خون گیجگاهی چپ در حین تکالیف زبانی در کودکان دچار اختلالهای یادگیری با سایر کودکان متفاوت است. همچنین برخی مطالعات تجزیه سلولی نشان داد که در افراد دچار اختلال خواندن، در دستگاه مولکولی بینایی(که درحالت طبیعی حاوی سلولهای بزرگ است) تنه‌های سلولی کوچکتر و نامنظم‌تر از حد انتظار هستند. هیچ‌یک از مطالعات فوق نتیجه‌گیری قاطعی در مورد تفاوت مغز افراد مبتلا به اختلالهای خواندن با افراد طبیعی ارائه نداده‌اند.

تحقیقات اخیر در رشته نوروسایکولوژی و علوم عصبی شناختی حاکی از آن است که احتمالا نقطه‌ضعف کودکان مبتلا به اختلالهای خواندن بیشتر در حافظه موثر و فرآیندهای رمزگردانی است تا توجه یا حافظه دراز مدت. فرض بر این است که عوامل مربوط به رشد در بروز اختلالهای خواندن نقش دارند(کاپلان و سادوک،2003، ترجمه رفیعی ورضاعی ،1382) .

مطالعه فرآیندهای مغز و ساختار آن با استفاده از فنون تصویربرداری مغزی از جمله توموگرافی با نشر پوزیترون[10](PET) و MRI[11] نشان می‌دهد که افراد نارساخوان در مقایسه با افراد بهنجار، فعالیت کمتری در نیمکره‌چپ مغز دارند(رید، 2003).

برانزویک[12] و همکاران(1999) بر اساس اسکن‌های PET گزارش نموده‌اند که افراد بزرگسال نارساخوان هنگام خواندن با صدای بلند و در طی بازشناسی کلمه و غیرکلمات[13] نسبت به گروه کنترل در ناحیه کرتکس تمپورال پس سری چپ[14] فعالیت کمتری را نشان داده‌اند. این یافته‌ها ممکن است حاکی از آن باشد که تفاوتهای پردازش بین کودکان و بزرگسالان نارساخوان ناشی از نارسایی در پردازش نیمکره مغزی چپ باشد(رید، 2003).

پالز[15] و همکاران(1996، 2001) اظهار می‌دارند که نظریه‌های اخیر یک تبیین عصب‌-شناختی[16] از نارساخوانی دارند. آنها اظهار می‌دارند افراد نارساخوان ممکن است در سطح عصب شناختی، نابهنجاریهای میکروسکوپی کورتیکال به شکل جابجایی قشرمغز[17] واختلال درلایه های قشر مغز داشته باشند(رید، 2003) .

آنها همچنین اظهار می‌دارند که توافق قابل ملاحظه‌ای بین محققان وجود دارد که یک رابطه علی بین نابهنجاریهای مغز و مشکلات خواندن (از جمله نارسایی‌های پردازش آواشناختی) وجود دارد، گرچه علت این نارسایی‌ها کمتر روشن است. همچنین این عوامل صرف‌نظر از زبان مورد استفاده هر کشور جهانی هستند، با وجود این، آنها اظهار می‌دارند که یادگیری خواندن در زبانهای دارای املاء شفاف یا سطحی[18](مثل زبان ایتالیایی) آسانتر از زبانهای انگلیسی و فرانسه است که املاء سخت‌تری[19]دارند. با وجود این، آنها اظهار می‌دارند که ایجاد ارتباط بین حروف و صداها واصوات کل کلمه اغلب مبهم است. این نقطه‌نظر توسط اسمیت[20] (2002) مطرح گردید که وی گفت تفاوتهای موجود بین زبانها و گرامر می‌تواند شیوع و ماهیت مشکلات خواندن را در زبانهای مختلف تحت‌تاثیر قرار دهد. پالز و همکاران(1996، 2001) همچنین اظهار می‌دارند که نارسایی دیداری یا شنیداری با نارساخوانی مرتبط هستند و این امر می‌تواند حاکی از بد عملکردی سیستم Magnocellular مغز باشد. این دیدگاه توسط استین[21] و همکاران(2001) ، اورات(2002) و ایدن وهمکاران[22] (1996) حمایت شده است که «فرضیه نارسایی Magnocellular» مرتبط با نارساخوانی را نتیجه نابهنجاری در مسیر عصبی سیستم بینایی می‌دانند(رید،2003).

ج- تقارن نیمکره‌های مغزی[23]

مغز انسان از دو نیمکره تشکیل شده است. نیمکره راست و نیمکره چپ. این دو نیمکره تقریبا از لحاظ ساختار و متابولیسم مشابه هم هستند و توسط جسم‌پینه‌ای به هم وصل شده‌اند. وجود جسم پینه‌ای سبب می‌شود که دو نیمکره مغز از فعالیتهای یکدیگر آگاه باشند. هر نیمکره مغزی شامل بخشهای پیشانی[24] ، گیجگاهی[25] ، پس‌سری[26] ، آهیانه‌ای[27] و ناحیه حرکتی است.

[1]– Gilger

[2]– Castles

[3]– phonological Dyslexia

[4]– olson

[5]– orthographic skills

[6]– Smith

[7]– Fisher

[8]– Hallgern

[9]– Neuroscience

[10]– Positron emission tomography (PET)

[11]– Magnetic Resonance imaging(MRI)

[12]– Braunswick

[13] – Non-word

[14]– Left posterior temporal cortex

[15]– Paulesu

[16]– Neuro-Cognitive

[17]– Cortical ectipias

[18]– transparent or shallow orthography

[19]– deep orthography.

[20]– Smythe

[21]– Stein

[22]– Eden

[23]– Hemispheric symmetry

[24]– Frontal Lobe

[25]– Temporal Lobe

[26]– Occipital Lobe

[27]– parietal Lobe

Morton

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی – اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی قسمت 17

6) مدل تعادل خواندن بیکر

مدل تعادل خواندن بیکر(2002،1992، 1990) بر مبنای دیدگاه نوروسایکولوژی است که به تبیین انواع نارساخوانی و تحول خواندن می‌پردازد. بیکر بر مبنای این مدل به طبقه‌بندی و درمان کودکان نارساخوان پرداخته است. بر مبنای این مدل، در فرآیند تحول خواندن، هر دو نیمکره مغزی چپ و راست نقش دارند. وی اعتقاد دارد که خواندن ابتدا مستلزم یک تحلیل ادراکی از شکل و جهت حروف و کلمات می‌باشد. این تحلیل ادراکی توسط نیمکره راست صورت می‌گیرد. سپس باید این خواندن مقدماتی روان و سلیس شود. این امر فقط در صورتی امکان‌پذیر است که «صندلی مدیریت» خواندن از نیمکره راست به نیمکره چپ منتقل شود. بنابراین، حداقل دو نوع تحول، سیالی خواندن را تسهیل می‌کند. نخست تحلیل ادراکی ویژگیهای متن خودکار شود و سطح خواندن آگاهانه کاهش یابد. ثانیا، کودک هر چه بیشتر با قوانین نحوی آشنا شود و واژگان وی گسترش یابد. در نتیجه کودک، حرف به حرف یا هجا به هجا نمی‌خواند، بلکه به جای آن، کودک بخشهای بزرگتری از جمله را پردازش می‌کند. به اعتقاد بیکر، خواندن توسط قوانین نحوی و تجربه زمانی هدایت می‌شود که این امر عمدتا توسط نیمکره چپ صورت می‌گیرد. نتایج بسیاری از تحقیقات از این نظریه حمایت می‌کند(گلد برگ و کاستا[1] ،1981، به نقل از بیکرو رابرتسون ، 2002). بنابراین، کودکان در مراحل مقدماتی برای اکتساب خواندن از راهبردهای دیداری- فضایی استفاده می‌کنند که مربوط به کارکرد نیمکره راست است. در مراحل پیشرفته، کودکان به منظور خودکارشدن خواندن از راهبردهای زبانی بهره می‌جویند که مربوط به کارکرد نیمکره چپ است. در این مرحله، بازشناسی حروف و کلمات خودکار می‌شود، در نتیجه خواندن به صورت ناآگاهانه صورت می‌گیرد. لذا، همانطور که تمرکز بر روی خواندن از درست خواندن به سیالی درخواندن تغییر می‌یابد، همانطور «تعادل» درگیری نیمکره‌ها در خواندن از نیمکره راست به نیمکره چپ انتقال می‌یابد. نتایح مطالعات الکتروفیزیولوژیکی که توسط بیکر و همکارانش صورت گرفته(بیکر، 1992؛ بیکر، لیچ، 1986؛ لیچ، بیکر، بوما، 1988) شواهدی را فراهم می‌سازد که از این فرضیه انتقال کار از نیمکره راست به نیمکره چپ حمایت می‌کند (به نقل از دریرو همکاران 1999). بنابراین، بر مبنای مدل تعادل خواندن بیکر(2002، 1990 ) خواندن عمدتا در مراحل مقدماتی توسط نیمکره راست و در مراحل پیشرفته توسط نیمکره چپ صورت می‌گیرد. نیمکره راست با توجه به کارکردش درتفکر فضایی در ابتدا وظیفه استخراج جنبه‌های دیداری-فضایی کلمه نوشته شده را به عهده دارد. در شروع خواندن، مغز باید کلمه نوشته شده را از نظر شکل فضایی آن تجزیه و تحلیل کند و سپس این شکل فضایی باصدا و معنای آن بایستی درک شود. مطالعات در مورد پتانسیل برانگیخته که توسط دی ‌گراف[2] (1995) صورت گرفته، وجود این مراحل را تائید می‌کند.

به مرور زمان با کسب مهارت در خواندن وخودکارشدن خواندن، از اهمیت مرحله اول کاسته می‌شود و مرحله معنایی اهمیت بیشتری می‌یابد و در مراحل پیشرفته، خواننده بیشتر از نیمکره چپ خود استفاده می‌نماید. اهمیت این انتقال از نیمکره راست به نیمکره چپ در مطالعات متعدد نشان داده شده و مورد تائید قرار گرفته است. بنابراین، تحول خواندن متضمن انتقال کار از نیمکره راست به نیمکره چپ مغز می‌باشد، در حالیکه در برخی از کودکان این انتقال انجام نمی‌شود و به نظر می‌رسد که عدم انجام این انتقال بیشتر مربوط به خودکارنشدن خواندن باشد. احتمالا در اینجا اختلال ساختاری یا کنشی در یکی از دو نیمکره وجود دارد. در این شرایط کودک نارساخوان هر بار سعی می‌کند رابطه بین شکل حروف نوشته شده و صدا و مفهوم آن را پیدا کند و از آنجایی که این ارتباط خودکار نشده است، خواندن بسیار کند و به صورت منقطع صورت می‌گیرد. کودک دچار خطاهای چندپارگی (از قبیل، کند خواندن، ایجاد وقفه و درنگ روی کلمات و تکرار آن، و اشکال در درک و…) می‌شود که سرعت و سیالی خواندن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بیکر این نوع اختلال خواندن را نوع p (ادراکی) نامیده است (بیکر و رابرتسون، 2002).

نوع دیگر اختلال وقتی است که انتقال به نیمکره چپ زودتر از موعد انجام شده است و یا اصولا از ابتدا در خواندن کلمات، نیمکره چپ نقش اساسی بازی کرده است. در نتیجه این نوع اختلال، روال طبیعی تشخیص شکل کلمه و سپس تبدیل آن به صوت و معنا طی نمی‌شود. در نتیجه، کودکان نارساخوان دچار خطاهای واقعی(از قبیل خطاهای مربوط به حذف‌ها، وارونه سازی و جابجایی حروف و هجاها در کلمات می‌شوند. بیکر این نوع اختلال‌خواندن را نوع L (زبان شناختی) نامیده است (بیکر و رابرتسون، 2002).

به اعتقاد بیکر، مغز این قابلیت و آمادگی را دارد که از طریق محرکهای محیط‌های آموزشی و یادگیری تحریک شود. یعنی براساس مدل تعادل خواندن بیکر می‌توان با تحریک نیمکره‌های مغزی چپ و راست به ترتیب به درمان کودکان نارساخوانی نوع P و نوع L پرداخت. زیرا کودکان نارساخوان نوع p دارای نارسایی در نیمکره چپ و کودکان نارساخوان نوع L دارای نارسایی در نیمکره راست می‌باشند. بنابراین، برای درمان کودکان نارساخوان (نوع L و P )، تحریک یکی از دو نیمکره مغزی چپ و راست مناسب است(بیکر و رابرتسون، 2002).

به اعتقاد پاره‌ای از مولفان از جمله گلدبرگ و کاستا (1981) ، نقش و اهمیت نیمکره راست در خواندن مقدماتی حوزه‌ای از نظریه جدید است. بر طبق این نظریه، اطلاعات جدید توسط نیمکره راست پردازش می‌گردد. همچنین نتایج مطالعات دی‌گراف(1995) در مورد پتانسیل برانگیخته از این نظریه حمایت می‌کند که نیمکره راست در خواندن مقدماتی نقش مهمی دارد. شناسایی اسامی حروف، خواندن کلمات ناآشنا و جدید، رابطه بین شکل و صدا، تحلیل ادراکی – فضایی. توسط نیمکره راست صورت می‌گیرد(کپر، 1997).

با پیشرفت و رشد خواندن، و خودکار شدن مهارتهای مقدماتی در خواندن، نقش بارز پردازش دیداری-فضایی کمتر می‌شود، در این زمان، راهبردهای خواندن بیشتر ماهیت زبانی پیدا می‌کند (بیکرولیچ، 1986: دی گراف، 1995 ؛ کپر، 1986، لیچ، 1988؛ لیچ، بیکر،  بوما، 1988)، یعنی جنبه نحوی و معنایی بارز و غالب می‌شود. پردازش خواندن از طریق غلبه بر جنبه‌های زبانی توسط نیمکره چپ صورت می‌گیرد(کپر، 1997).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 3 :مدل تعادل خواندن بیکر (2002)

 

7ـ نارساخوانی

1) تعریف نارساخوانی

اصطلاح «دیسلکسیا» از ترکیب دو کلمه یونانی «dys» و «lexicos» تشکیل شده است. «dys» به معنای مشکل، دردناک یا نابهنجار است و «lexicos» به معنای «کلمه» می‌باشد. بنابراین، اصطلاح دیسلکسیا به طور دقیق، وجود مشکلات در مورد کلمه‌ها را نشان می‌دهد. (دادستان، 1379).

تانسن[3] (1995) براساس دیدگاه نظری خود برمبنای علائم[4] و سبب‌شناسی[5] به تعریف نارساخوانی پرداخته( به نقل از اسمایت و اورات[6]، 2004) پرداخته‌اند. به اعتقاد رید (2003) یک تعریف مناسب از نارساخوانی، باید بر دیدگاهی نظری مبتنی باشد که خودنیز توسط پژوهشهای معتبر و شواهد بالینی حمایت گردد. این تعریف باید دارای ساختارهایی باشد که پیوسته مورد ارزشیابی قرار گیرد و برای تشخیص نارساخوانی، نشانه‌های روشنی ارائه نماید. در اینجا با درنظر گرفتن ملاکهای نارساخوانی، به پاره‌ای از تعاریف مهم در زمینه نارساخوانی اشاره می‌گردد:

 

* تعریف انجمن نارساخوانی انگلستان[7]:

«نارساخوانی ترکیبی از تواناییها و مشکلاتی است که فرآیند یادگیری را در یک یا چند زمینه از جمله خواندن، نوشتن و هجی کردن تحت تأثیر قرار می‌دهد. این اختلال ممکن است با مشکلاتی در زمینه‌های سرعت پردازش، حافظه کوتاه‌مدت، توالی، ادراک دیداری/ شنیداری، زبان گفتاری و مهارتهای حرکتی نیز همراه باشد (رید، 2003، ص2).

*براساس  تعریف فدارسیون جهانی عصب‌شناختی[8] (1968) کودکانی، نارساخوان ‌نامیده می شوند که به رغم برخورداری از آموزش متداول، در دستیابی به مهارتهای خواندن، نوشتن و هجی کردن در حد متناسب با تواناییهای عقلی‌شان ـ با شکست مواجه می‌شوند (اسمیت و همکاران، 1998).

* تعریف نارساخوانی تحولی:

« به اعتقاد فارمرو کلین( 1995) نارساخوانی تحولی نوعی اختلال خاص خواندن است که کودکان مبتلا علیرغم داشتن هوشبهر طبیعی و آموزش مناسب و فقدان نارسایی حسی آشکار در زمینه خواندن دچار مشکل هستند (لارسو و همکاران، 2004).

 

* تعریف نارساخوانی اکتسابی:

نارساخوانی اکتسابی[9] نوعی از اختلال خواندن است که براثر آسیب مغزی در افرادی ایجاد شده است که قبلاً از توانایی خواندن طبیعی برخوردار بوده‌اند (مارتین[10]، 1998).

* اختلال خواندن برمبنای DSM-IV-IR چنین تعریف شده است: حالتی که در آن پیشرفت خواندن پایین‌تر از حد مورد انتظار برحسب سن، آموزش و هوش کودک است. این اختلال به میزان زیادی مانع موفقیت تحصیلی یا فعالیت‌های روزانه مستلزم خواندن می‌شود. طبق ملاکهای DSM-IV-IR در صورت وجود یک اختلال عصبی یا حسی، میزان ناتوانی خواندن بیش از آن حدی است که معمولاً با اختلالهای دیگر دیده می‌شود (کاپلان و سادوک، 2003،ترجمه رفیعی ورضاعی،1382 ).

* شاپیرو و ریچ (1999) براین باورند که اصطلاح نارساخوانی کودکان، غالباً زمانی به کار برده می‌شود که اختلال کارکرد عصبی، علت این ناتوانی خواندن باشد و شامل گروهی از کودکان است که علیرغم برخورداری از امکانات آموزشی، در دستیابی به مهارتهای خواندن شکست می‌خورند.

می‌توان وجه مشترک تمامی این تعاریف را در چند نکته خلاصه کرد:

ـ کودکان نارساخوان دچار عقب‌افتادگی شدید، نارسایی حسی یا آسیب دیدگی عضوی آشکار نیستند.

ـ نارساخوانی معمولاً با مشکلاتی در قلمرو نوشتن، هجی کردن همراه است.

ـ نارساخوانی، احتمالاً ناشی از یک وضعیت عصب شناختی مادرزادی است (هیند[11]، 1992).

ـ کارآمدی کودک نارساخوان در زمینه خواندن به طور معناداری پایین‌تر از حد توانایی وی در قلمروهای دیگر است.

ـ نارساخوانی دارای ابعاد ادراکی، شناختی و زبانی است و بر همین اساس، زیرمجموعه‌ها و انواع مختلفی از آن بوجود می‌آیند.

ـ با توجه به نکات ذکر شده می‌توان نارساخوانی را به عنوان مشکل پایدار یادگیری خواندن و خودکار شدن آن در کودکانی دانست که دچار عقب‌ماندگی شدید یا نارسایی حسی نیستند ولی توانایی خواندن در آنها به طور معناداری پایین‌تر از حد توانایی آنها در زمینه‌های دیگر است (دبره ـ ریتزن ، 1979).

بنابراین، تعاریف فوق از نارساخوانی براساس دیدگاههای عصب‌شناختی، شناختی، زبان‌شناختی و ادراکی صورت گرفته‌اند. متخصصان براساس دیدگاه نظری خود به تعریف نارساخوانی برمبنای علائم و سبب‌شناسی پرداخته‌اند.

سالیان مدیدی است که دانشمندان علوم عصبی[12] تأکید دارند که نارساخوانی مبنایی عصب‌شناختی دارد و اینکه مشکل آنها در کسب مهارتهای خواندن از کارکرد مغزی نابهنجار نشأت می‌گیرد. با رشد دانش پیرامون مغز و ارتباط آن با خواندن، شواهدی وجود دارد که تأکید می‌کند. مغز افراد نارساخوان از نظر ساختاری و کارکردی از مغز افراد بهنجار متفاوت است. مطالعات پژوهشی درباره مغز افراد نارساخوان، بیشتر از نوع مطالعات کالبدشکافی بعد از مرگ است. در این پژوهشها از فنون تصویربرداری جدید مغز و مطالعات ژنتیک اختلالهای یادگیری استفاده می‌شود (شرمن[13]، 1995؛ لیون[14]، 1995؛ لیون و نیوبای[15]، ریچ[16]، کیلدول[17]، 1991؛ به نقل از لرنر، 1997).

نارساخوانی از دیدگاه نوروسایکولوژی ناشی از اختلال در ساختار و کنش نیمکره‌های مغزی می‌باشد. این رویکرد، نارساخوانی را ناشی از وجود نارسایی در یکی از نیمکره‌های مغزی چپ و راست و یا هر دو نیمکره مغزی می‌داند. (بیکر و رابرتسون، 2002).

 

2) نشانه‌های بالینی نارساخوانی:

کودکان مبتلا به نارساخوانی، در هنگام خواندن مرتکب اشتباهات متعددی می‌گردند. آنچه نارساخوان را از دیگران متمایز می‌کند نوع اشتباهها نبوده بلکه پابرجاماندن آنهاست. در واقع کثرت و پابرجاماندن اشتباهها و بخصوص اشتباههای آوایی پس از نخستین سال یادگیری خواندن نشانه بارز آنهاست. معمولاً اشتباهها در قلمرو خواندن و نوشتن بروز می‌کند و اگر پس از پایان سال اول ابتدایی (بخصوص پس از 7-8 سالگی) پابرجا بمانند و متراکم شوند بیش از پیش معنادار می‌گردند. (دادستان، 1379).

اشتباهات کودکان نارساخوان برمبنای DSM-IV معمولاً با نشانه‌هایی از جمله حذف، افزودن، یا وارونه کردن کلمات مشخص می‌شود. این کودکان در تفکیک بین حروف از نظر شکل و اندازه دچار اشکال هستند، به خصوص حروفی که فقط از نظر جهت‌یابی فضایی و طول خطوط با هم تفاوت د ارند. سرعت خواندن آنها کم و غالباً با حداقل فهم همراه است. اکثر کودکان نارساخوان، توانایی رونویسی از متن چاپی را دارند، اما تقریباً همه آنها در هجی کردن ضعیف هستند. این کودکان ممکن است از وسط یا آخر کلمه‌ای چاپی یا نوشته شده شروع به خواندن نمایند، گاهی این کودکان حروفی را که باید خوانده شوند پس و پیش می‌خوانند که علت آن عدم تثبیت کامل حرکات تعقیبی چشم به سمت راست است. نارسایی در به خاطر آوردن و عدم استمرار فراخوانی موجب می‌شود که فرد اسم و صدای حروف را بخوبی بخاطر نیاورد. اکثر کودکان نارساخوان از نوشتن و خواندن دل‌خوشی ندارند و از آن پرهیز می‌کنند. اضطراب آنها در مقابل تقاضاهایی که زبان نوشتاری را ایجاب می‌کند، افزایش می‌یابد. اکثر کودکان نارساخوانی که آموزشهای کمکی دریافت نمی‌کنند ممکن است از شکست مستمر و یأس ناشی از آن دچار احساس شرم و تحقیر شوند. با گذشت زمان این احساسها عمیق‌تر می‌گردند کودکان ممکن است احساس شرم یا افسردگی کنند و عزت نفس پایین نشان دهند (کاپلان و سادوک، 2003 ، ترجمه رفیعی و رضاعی، 1382).

اشتباهات کودکان نارساخوان برمبنای مدل تعادل خواندن بیکر (2002، 1990) با خطاهای اساسی (از جمله حذف، اضافه و وارونه کردن حروف و هجاها در یک کلمه و.‌..) و خطاهای چندپارگی (از جمله تکرار حروف و کلمات، آهسته خوانی و خواندن منقطع و.‌..) مشخص می‌گردد. به اعتقاد بیکر، کودکان نارساخوان نوع ‍P به دلیل تکیه بیش از حد بر ویژگیهای ادراکی متن و استفاده مفرط از راهبردهای نیمکره راست، آهسته و منقطع می‌خوانند و به تکرار حروف و کلمات می‌پردازند. کودکان نارساخوان نوع l به دلیل استفاده از راهبردهای نیمکره چپ زودتر از موعد خیلی سریع و غیردقیق می‌خوانند، این نوع خواندن منجر به خطاهای اساسی می‌شود.

به طور کلی اشتباهات کودکان نارساخوان عبارتند از:

ـ اشتباهات دیداری بین حروفی که از لحاظ شکلی نزدیک به یکدیگرند (مانند ج، چ، ح، خ).

ـ اشتباهات شنیداری بخصوص بین صوتهای مجاور (مانند ب، پ، پ، ف) و ناتوانی در برقراری رابطه‌ای که بین حروف و صداها وجود دارد.

ـ حذف حروف صامت (مانند مرسه به جای مدرسه).

ـ حذف برخی از هجاها.

ـ وارونه کردن و جابجا کردن حروف و هجاها در یک کلمه

ـ افزون حروف صامت (دادستان، 1379)

ـ ناتوانی در تفکیک صداهای واجی: کودکان نارساخوانی که در این زمینه با دشواری روبرویند، برای مثال نمی‌توانند از میان فهرستی از کلمه که با صدای بلند خوانده می‌شود کلمه‌ای را که با صدای/ن/ شروع شده است بشناسد. به همین ترتیب، تشخیص شنیداری میان کلمه‌های پروپر، نرو-برو برای کودکان دشوار است.یکی ویژگی بسیار قابل توجه کودکی که به مشکلات تشخیص شنیداری مبتلاست، ناتوانی در تشخیص دو کلمه است که با صدای بلند برای آنها خوانده می‌شود.(تار- کار، مار-سار، زنگ-رنگ، و غیره…(جوردن، 1977، وپمن، 1958 ، ترجمه منشی طوسی، 1368).

ـ داشتن مشکل در کلمات هم‌وزن و هم‌قافیه! این مشکلات در کودکان نارساخوانی که در تشخیص شنیداری مشکل دارند، مشاهده می‌شود. زیرا تشخیص این کلمه‌ها نیازمند توانایی درک شنیداری شباهتهای میان آنهاست.

ـ ناتوانی درترکیب صداها: ترکیب صدا عبارت است از پیوستن صداها به همدیگر و ساختن یک کلمه کامل، کودکان مبتلا به مشکل ترکیب صدا، برای مثال نمی‌توانند از ترکیب سه صدای /ب /ا /د/ کلمه باد را بسازند، و سه واج این کلمه جدا از یکدیگرتلفظ می‌شود.

ـ وارونه کردن و جابجا کردن و حروف و هجاها در یک کلمه: یکی از ویژگیهای بارز کودکان نارساخوان، خواندن برخی حروف و هجاها به صورت وارونه است. حروف تک مانند ع، ح، ف، م، ب، ن، اغلب در میان حروفی  هستندکه به صورت وارونه خوانده می‌شوند.همچنین دیده شده است که کودکان نارساخوان، کل کلمه (مثلا، دوز به جای زود) بخشهایی از کلمه (مثلا، حلاف به جای لحاف)،و یا حرف اول کلمه‌ها(مثلا نهار به جای بهار) را برعکس می‌خوانند یا می‌نویسند. اغلب اوقات برعکس کردن کلمه‌ها و حروف راناشی ا ز ناتوانی تشخیص چپ و راست می‌دانند(همان منبع) .

ـ عدم تمایز راست – چپ: به علت عدم توجه نارساخوان به ترتیب حروف، نگاه وی گاهی نوشته را از راست به چپ و گاهی از چپ به راست درمی‌نوردد و در نتیجه، برخی از کلمات را از انتها به ابتدا می‌خواند(مانند زور به جای روز). نارساخوان این تردید در ایجاد تمایز بین چپ و راست را در مورد بخشهای بدن خود(مانند پای راست، گوش چپ، چشم راست و غیره) نیز نشان می‌دهد (دادستان، 1379)

ـ آغاز خواندن بر اساس انتخاب تصادفی یک حرف: در این مواقع کودک‌خواندن را با یک حرف که به طور تصادفی انتخاب کرده، آغاز می‌کند و به حروف دیگر کلمه در حول محور این حرف- بر اساس جانشینی، حذف یا افزایش‌ آواها – سازمان می‌دهد تا به بازسازی یک کلمه مانوس دست یابد(مانند خیابان به جای خندان)

ـ ضرب آهنگ خواندن: خواندن نارساخوان دارای ضرب آهنگی مردد و مقطع است و به نشانه‌گذاری توجه نمی‌کند. گاهی متن را با لحن خاصی می‌خواند که با معنای آن مطابقت ندارد.

ـ در اغلب موارد به علت وجود غلطهایی زیاد درخواندن و تاخیر کلامی، نارساخوان معنای متن خوانده شده را نمی‌فهمد اما گاهی نیز کم‌وبیش معنای درست پیام را حدس می‌زند (همان منبع).

مشکلات کودکان نارساخوان درفهم متن را به طور عمده ناشی از ناتوانی در خواندن کلمه‌های مجزا و مشکلات از رمز درآوری این کلمه‌ها دانسته‌اند (اولسن و همکاران، 1994؛استانوویچ، 1986 ، به نقل از ماش و بارکلی، 1994).

در واقع، شکست فرد در خواندن کلمه‌های مجزا، با سرعت، دقت و خودکاری هسته اصلی نارساخوانی را تشکیل می‌دهد. این موضع‌گیری مبتنی بر یافته‌ای است که بر اساس آن، خواندن کلمه‌های مجزا به منزله‌ شرط لازم فهم محتوای خوانده شده است(ماش و بارکلی، 1996) چه غلبه بر مشکلات از رمز درآوری و کندی و همچنین بازشناسی کلمه‌های مجزا، مستلزم کوششهای قابل ملاحظه‌ای است؛ کوششهایی که موانعی را در راه توانایی درک آنچه بوسیله یک جمله انتقال داده می‌شود، به وجود می‌آورند.

[1] – Goldberg and Costa

[2] – De Graaff

[3] – tonnessen

[4]– Symptom-based

[5]– Causal-based

[6]– Smythe  & Everatt

[7]– British Dyslexia Association

[8]– World Federation of Neurology

[9]– Acquired Dyslexia

[10]– Martin

[11]– Hynd

[12]– Neurosience

[13]– Sherman

[14]– Lyon

[15]– Newby

[16]– Richt

[17]– Culdwell

این تکه ای از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشتاسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد همه گرایش ها : علوم تربیتی مشاوره

طبقه‌بندی اختلالهای ویژه یادگیری: دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی –

3ـ طبقه‌بندی اختلالهای ویژه یادگیری بر مبنای DSM-IV-IR

اختلالهای ویژه یادگیری براساس DSM-IV-IR به چهار طبقه کلی تقسیم می‌شوند:

 

1) اختلال خواندن:

تعریف اختلال خواندن[1] برمبنای DSM-IV-IR عبارت است از: حالتی که در آن پیشرفت خواندن پایین‌تر از حد مورد انتظار برحسب سن، آموزش و هوش کودک است. این اختلال به میزان زیادی مانع موفقیت تحصیلی یا فعالیت‌های روزانه مستلزم خواندن می‌شود. طبق ملاکهای DSM-IV-IR در صورت وجود یک اختلال عصبی یا حسی، میزان ناتوانی خواندن بیش از آن حدی است که معمولاً با اختلالهای دیگر همراه است. (کاپلان و سادوک، 2003، ترجمه رفیعی و رضاعی، 1382).

ملا ک های تشخیصی اختلال خواندن براساس DSM-IV-IR
الف ـ پیشرفت در زمینه خواندن برمبنای آزمون استاندارد شده انفرادی مربوط به خواندن (با در نظر گرفتن سن تقویمی، هوش سنجیده شده و آزمون متناسب با سن) به طور قابل توجهی پایین‌تر از سطح مورد انتظار است.

ب ـ اختلال موجود در ملاک الف به میزان چشمگیری با پیشرفت تحصیلی یا فعالیت‌های روزانه مستلزم مهارتهای خواندن تداخل می‌کند.

پ ـ اگر نارسایی حسی وجود داشته باشد، مشکلات خواندن فراتر از حدی است که معمولاً با آن نارسایی همراه است.

 

2)اختلال در ریاضیات

کودکان مبتلا به اختلال ریاضیات[2] در یادگیری و یادآوری اعداد مشکل دارند، نمی‌توانند واقعیات پایه مربوط به اعداد را به خاطر بسپارند و در محاسبه کند و غیردقیق هستند. در اختلال ریاضیات، نارسایی در چهار گروه مهارتها شناسایی شده است: 1ـ مهارتهای زبانی (مهارتهایی که مربوط به درک اصطلاحات ریاضی و تبدیل مسائل نوشتاری به نمادهای ریاضی است)؛ 2ـ مهارتهای ادراکی (توانایی شناسایی و درک نمادها و مرتب کردن مجموعه اعداد)؛ 3ـ مهارتهای ریاضی (جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و تواناییهای چهار عمل اصلی فوق)؛ و 4ـ مهارتهای بی‌توجهی (کپی کردن صحیح اشکال و مشاهده درست نمادهای عملیاتی). اصطلاحات دیگری که برای این اختلال به کار رفته‌اند عبارتند از: سندرم گرست من[3]، محاسبه پریشی[4] ، اختلال مادرزادی در حساب و اختلال حساب مربوط به رشد. (کاپلان و سادوک، 2003، ترجمه رفیعی و رضاعی، 1382).

اختلال در ریاضیات ممکن است به تنهایی یا همراه با اختلالهای خواندن و زبان بروز کند. این اختلال اساساً ناتوانی در انجام مهارتهای ریاضی مورد انتظار برحسب توانایی هوش و سطح آموزشی کودک است که با آزمونهای انفرادی و استاندارد شده ارزیابی می‌شود.

عدم توانایی مورد انتظار در ریاضیات مانع عملکرد تحصیلی یا فعالیت‌های زندگی روزمره می‌شود و مشکلات حاصله فراتر از اختلالهای مربوط به هر نوع نارسایی حسی یا عصبی موجود است.

اختلال ریاضیات اغلب همراه با اختلال خواندن و اختلال بیان نوشتاری دیده می‌شود. در کودکان دچار اختلال ریاضیات خطر بروز اختلال زبان بیانی، اختلال مختلط زبان بیان دریافتی[5]، اختلال هماهنگی مربوط به رشد[6] بیش از سایر کودکان است. (همان منبع)

 

ملاکهای تشخیصی اختلال در ریاضیات براساس DSM-IV-IR
الف ـ توانایی ریاضی که برمبنای آزمونهای استاندارد شده انفرادی ارزیابی شده بسیار پایین‌تراز آن است که با توجه به سن تقویمی، هوش سنجیده شده و آموزش متناسب با سن انتظار می‌رود.

ب ـ اختلال مذکور در ملاک الف به میزان چشمگیری با پیشرفت تحصیلی یا فعالیت‌های روزمره زندگی که مستلزم مهارتهای ریاضی است تداخل می‌کند.

پ ـ اگر نارسایی حسی وجود داشته باشد، مشکلات در توانایی‌های ریاضی فراتر از حدی است که معمولاً با آن نقص همراه است.

[1] – Reading Disorder

[2] – Mathematics Disorder

[3] – Gerstmann syndrome

[4] – Dyscalculia

[5] – Mixed Receptive – Expressive Language disorder

[6] – Developmental Coordination disorder

 

این تکه ای از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشتاسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد همه گرایش ها : علوم تربیتی مشاوره

اختلالهای یادگیری-دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی12

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی – اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی

این تکه ای از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

د-اختلالهای یادگیری:

اصطلاح اختلالهای یادگیری در مقیاس کوچک هم پیش از اصطلاح بدعملکردی جزئی مغز و همزمان با آن ظاهر گردید. مربیان آموزش و پرورش به دنبال اصطلاحی می‌گشتند که با امر تعلیم و تربیت مناسبت بیشتری داشته باشد. ساموئل کرک در سال 1963 اصطلاح اختلالهای یادگیری را در نشست والدین و مربیان در شیکاگو پیشنهاد کرد . این اصطلاح فوراً مورد پذیرش والدین قرار گرفت. این اصطلاح مفهوم جامعی است که انواع اختلالهای یادگیری را دربر دارد بدون آنکه حیطه خاصی از نارسایی یادگیری دانش‌آموزان را شناسایی کند. از مزایای این اصطلاح آن است که از جنبه‌های پزشکی اجتناب می‌کند و بر جنبه‌های آموزشی تمرکز دارد. به نظر می‌رسد این اصطلاح مورد پذیرش والدین، مربیان و دانش‌آموزان واقع شود. اصطلاح اختلالهای یادگیری اکنون در قانون ایالات متحده امریکا و سراسر دنیا به رسمیت شناخته شده است (لرنر، 1993).

3)دوره یکپارچگی: رشد سریع برنامه‌های مدارس

در طی دوره یکپارچگی[1] (1960-1980) اختلالهای یادگیری در مدارس سراسر امریکا به صورت یک رشته کارآمد درآمد. برنامه‌های حوزه اختلالهای یادگیری به سرعت به صورت نظامدار درآمد، معلمان تحت آموزش برنامه‌های مزبور قرار گرفتند و کلاس‌های مربوط به این حوزه آغاز گردید (لرنر، 1993).

به طور کلی این دوره با رشد سریع برنامه‌های مدارس جهت آموزش کودکان مبتلا به اختلالهای یادگیری، به کارگیری نظریه‌های مختلف، تکنیک‌های ارزیابی، راهبردهای آموزشی؛ و تصویب قوانین برای حمایت از حقوق این دسته از کودکان مشخص می‌شود.

از دهه 1960 تا دهه 1970، برنامه‌های مدارس عمومی به طور سریع در سراسر کشور تدوین گردید. در چندین حوزه لازم بود که این تحول ایجاد گردد: فشارهای والدینی، افزایش در اطلاعات حرفه‌ای ـ تخصصی، تهیه برنامه‌های آموزشی برای معلمان، ارائه خدمات برای دانش‌آموزان مبتلا به اختلالهای یادگیری. بیشتر برنامه‌های آموزشی نخستین بار برای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی تدوین گردید آنها نظام آموزشی سنتی را در آموزش ویژه آن زمان بکار بردند. همچنین برنامه‌های آموزشی خاصی برای دانش‌آموزان نوجوان مبتلا به اختلالهای یادگیری در مقطع دبیرستان به کار رفت. بسیاری از آزمونهای جدید و مواد آموزشی در طی این دوره توسعه یافتند. و تعداد بیشماری از دانش‌آموزان تحت عنوان اختلالهای یادگیری در مدارس شناسایی شدند (لرنر، 1993).

4)دوره معاصر[2] (از سال 1980 تاکنون):

این مرحله زمان ظهور جهت‌گیریهایی است که میدان عمل این حوزه مطالعاتی را گسترش داده است. در میان دستاوردهای دوره معاصر موارد زیر به چشم می‌خورد: انواع کودکان مبتلا به اختلالهای یادگیری که هر کدام از آنها زبان و فرهنگ متفاوتی دارند، کودکان مبتلا به نارسایی توجه و تفاوتهای مربوط به اختلالهای یادگیری خفیف و شدید در مدارس شناسایی شده، و آموزش و پرورش، اهداف ملی و آموزش برای سالهای آتی طوری تغییر داده شده است که براساس آن به این نوع کودکان بیش از پیش توجه شود. همچنین کاربرد تکنولوژی رایانه در جهت کمک به این کودکان افزایش یافته است (لرنر، 1993).

[1] – Integration phase

[2] – contemporary phase

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشتاسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد همه گرایش ها : علوم تربیتی مشاوره

بدعملکردی جزئی مغز :دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی – اثرات درمان نوروسایکولوژی11

بدعملکردی جزئی مغز :دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی – اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی قسمت 11

این تکه ای از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

ج ـ بدعملکردی جزئی مغز

در طول دهه‌های 1960، کلمنتس[1] با ارائه اصطلاح بدعملکردی جزئی مغز تغییری در اصطلاح‌شناسی به عمل آورد. این اصطلاح مفهوم آسیب جزئی مغز را با خود به همراه آورد و آن را با مسائل یادگیری پیوند زد. آسیب مغزی می‌تواند روی یک پیوستار از حالت شدید تا خفیف درجه‌بندی شود. کودکان دارای آسیب‌های شدید مغزی از قبیل فلج مغزی و صرع فوراً مشخص می‌شوند، اما کودکان دارای آسیبهای خفیف به شیوه‌های ظریف‌تری تحت تأثیر واقع می‌شوند. بد عملکردی جزئی مغز بسیار شبیه به آسیب‌مغزی است از آن جهت که هر دو اصطلاح بر صدمه مغز متمرکزند، اما بدعملکردی جزئی مغز، اندیشه آسیب جزئی یا بدعملکردی را رواج داد. به اعتقاد کلمنتس، بدعملکردی جزئی مغز برای توصیف کودکان دارای هوشبهر نزدیک به متوسط همراه با اختلالهای ویژه یادگیری و اختلالهای رفتاری بکار می‌رود که این اختلال ناشی از اختلال کارکرد سیستم اعصاب مرکزی می‌باشد. بنابراین، کودک مبتلا به بدعملکردی جزئی مغز از کودک مبتلا به اختلال شدید مغز متمایز می‌گردد (لرنر، 1993).

کلمنتس همچنین اظهار نمود که 38 اصطلاح متفاوت برای شناسایی این کودکان مطرح شده‌اند. کلمنتس آنها را به دو گروه طبقه‌بندی کرد(1) افرادی که علل اختلال آنها بیولوژیکی است (به عنوان مثال بدعملکردی عصب‌شناختی) و (2) افرادی که علل اختلال آنها رفتاری است.

[1] – Celements

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشتاسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد همه گرایش ها : علوم تربیتی مشاوره

سندرم اشتراوس -دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی – اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن

ب- سندرم اشتراوس

سندرم اشتراوس  -دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی – اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی قسمت 10

استیونس و بیرچ (1957) توصیه کرده‌اند که اصطلاح سندرم اشتراوس جایگزین آسیب دیده مغزی شود. در حال حاضر، سندرم اشتراوس در توصیف کسانی به کار می‌رود که بسیاری یا همه ویژگیهای زیر را به نمایش بگذارند:

1ـ رفتارهای نامعقول و نامناسب در برابر تحریک ملایم

2ـ فعالیت حرکتی بیش از اندازه و بی‌تناسب با محرک

3ـ سازمان‌دهی ضعیف رفتار

4ـ حواس پرتی بیش از حد عادی تحت شرایط عادی

5ـ تصورات غلط با ثبات و مداوم

6ـ بیش فعالی مداوم

7ـ عملکردهای حرکتی ناشیانه و ضعیف دایمی (کریمی، 1380)

 

این تکه ای از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشتاسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد همه گرایش ها : علوم تربیتی مشاوره

تعریف اداره خدمات توانبخشی از اختلالهای یادگیری دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی – اثرات درمان نوروسایکولوژی

4) تعریف اداره خدمات توانبخشی از اختلالهای یادگیری

اداره خدمات توانبخشی[1] (RSA)، اختلالهای یادگیری را در چهارچوب دیدگاه عصب ـ روان‌شناختی[2] تبیین و تعریف ذیل را ارائه نمود:

«افراد مبتلا به اختلالهای یادگیری در زمینه‌هایی از جمله ادراک و فهم یا کاربرد زبان گفتاری یا نوشتاری دچار مشکل هستند. این اختلال ناشی از بدعملکردی سیستم اعصاب مرکزی است. این اختلال به صورت مشکلاتی در یک یا چند زمینه از جمله توجه، استدلال، حافظه، ارتباط، خواندن، نوشتن، هجی کردن، حساب، هماهنگی، شایستگی اجتماعی و رشد یافتگی هیجانی آشکار می‌گرد» (شایپرو و ریچ،[3] 1999).

شایان ذکر است که برخی از تعاریف اختلالهای یادگیری از جمله کمیته مشترک ملی واداره خدمات توانبخشی ، اختلالهای یادگیری را ناشی از بدعملکردی سیستم اعصاب مرکزی می‌دانند که مدنظر هدف پژوهش حاضر است. پژوهش حاضر به تشخیص، طبقه‌بندی و درمان نارساخوانی از دیدگاه نوروسایکولوژی پرداخته است. این دیدگاه، برمبنای مدل تعادل خواندن بیکر نارساخوانی را ناشی از بدعملکردی سیستم اعصاب مرکزی می‌داند. به اعتقاد بیکر (2002) نارساخوانی ناشی از وجود نارسایی در کنش نیمکره مغزی چپ یا راست می‌باشد.

 

2ـ سیر تحول تاریخی اختلالهای یادگیری

به اعتقد لرنر (1993) فرآیند تحول وشکل‌گیری اختلالهای یادگیری چهار دوره متمایز را پشت سر گذاشته است. این چهار دوره به شرح زیر است:

تاکنون – 19801980-19601960-19301930-1800
دوره معاصر، ظهور جهت‌گیری‌هادوره یکپارچگی، به‌کارگیری ابزارها در مدارسدوره انتقالی، مطالعه بالینی کودکاندوره بینانگذاری، تحقیقات مربوط به مغز

 

 1)دوره بنیانگذاری: تحقیقات نخستین درباره مغز:

دوره بنیانگذاری[4] (1800 تا 1930) با تحقیقات علمی پایه در مورد مغز و اختلالات آن مشخص می‌شود. نظریه آسیب مغزی درباره کودکان مبتلا به اختلالهای یادگیری در این دوره شکل گرفته است. بسیاری از تحقیقات نخستین درباره مغز توسط پزشکان صورت گرفته است که آنها به مطالعه بیمارانی پرداخته‌اند که در اثر ضربه، تصادف یا بیماری دچار آسیب شده بودند. این دانشمندان،‌ داده‌های خود را از طریق مطالعه رفتار بیمارانی که توانایی سخن گفتن یا خواندن را از دست داده بودند، بدست آوردند. همچنین، دانشمندان از طریق کالبدشکافی به مطالعه مغز بیماران آسیب‌دیده پرداختند و آنها به این نتایج دست یافتند که فقدان توانایی سخن گفتن یا خواندن در بیماران مزبور به نواحی خاصی از مغز مربوط می‌شود که آسیب دیده است (لرنر، 1993). پاره‌ای از مفاهیم مهم در این دوره به شرح ذیل است:

یک اندیشه شایع در قرن نوزدهم اعتقاد به جمجمه شناسی[5] بود که رفتار غیرطبیعی و کنش مغز از طریق مطالعه شکل جمجمه فرد مشخص می‌گردید. اعتقاد بر این بود که آسیب دیدگی سر[6]، مسائلی را در مورد مغز روشن می‌سازد. در دهه 1860، پاول بروکا[7] از طریق کالبد شکافی به مطالعه مغز بیمارانی که توانایی سخن گفتن را از دست داده بودند، پرداخت. او دریافت که نواحی خاصی از مغز (سمت چپ لب پیشانی[8]) آسیب دیده است (لرنر، 1993). کشف مهم وی به طور وسیع مورد توجه قرار گرفت، از آن زمان به بعد، فقدان توانایی سخن گفتن، آفازیای بروکا[9] نامیده شد. در این زمان، فردی به نام جان هاگلینگ جکسون[10] (1874) نظریه موضع‌یابی[11] را مورد انتقاد قرار داد و اعتقاد داشت که تمام نواحی مغز با یکدیگر در ارتباط هستند و آسیب وارده به یک ناحیه مغز، کنش کلی مغز را تغییر می‌دهد. او مخالف این امر بود که مغز انسان از مجموعه‌ای از مراکز مستقل تشکیل شده است. کارل ورنیکه[12] (1908) نواحی دیگری از مغز (لب‌گیجگاهی[13]) را توصیف کرد و وی این ناحیه را مسئول درک گفتار یا درک شنیداری دانست. ورنیکه مانند بروکا براین باور بود که نواحی خاصی از مغز، فعالیت‌های خاصی را کنترل می‌کند .

جیمز هنشل وود[14] (1917) پزشکی بود که اختلال کوری کلمه[15] را مورد مطالعه قرار داد که این اختلال را به عنوان ناتوانی در تفسیر زبان نوشتاری علیرغم داشتن بینایی طبیعی تعریف کرد. وی علل ناتوانی خواندن پسری باهوش را مربوط به وجود نارسایی در شکنج زاویه‌دار[16] (ناحیه خاصی در مغز)مغز دانست (به نقل از لرنر، 1993).

در سال 1919، کرت گلد ستین پزشکی بود که در طی جنگ جهانی اول به درمان سربازان آسیب دیده مغزی می‌پرداخت، او بر این باور بود که آسیب مغزی، رفتار افراد را متأثر می‌سازد، و پی برد که بسیاری از سربازان مبتلا به آسیب مغزی، دچار آشفتگی ادراکی، حواس‌پرتی[17] و بیش فعالی شده بودند. آنها همچنین قادر نبودند بخوبی بخوانند و بنویسند. سالها بعد، آلفرد اشتراوس[18] و هینزورنر[19] (1940) کارگلدستین را ادامه دادند.

اما آنها مطالعه خود را از سربازان آسیب دیده مغزی به دانش‌آموزان آسیب دیده مغزی گسترش دادند. نتایج این مؤلفان در مورد دانش‌آموزان مبتلا به آسیب مغزی نشان داد که شباهت‌های بسیاری بین گروه مورد مطالعه آنان و گروه مورد مطالعه گلدستین وجود دارد. یعنی هر دو گروه رفتارهای مشابهی نشان دادند. بنابراین، این پیشگامان در شکل‌گیری اختلالهای یادگیری نقش مهمی دارند و تمرکز آنها روی آسیب مغزی موجب گردید که امروزه این حوزه اختلالهای یادگیری از آن متأثر گردد (اسمیت، 1998).

2) دوره انتقالی: مطالعه بالینی کودکان

در دوره انتقالی[20]، (1960-1930) مطالعات علمی در مورد مغز به سوی مطالعه بالینی کودکان مبتلا به اختلالهای یادگیری سوق داده شد و در جهت روشهای آموزشی سوگیری گردید. روان‌شناسان و مربیان، ابزاری برای تشخیص و درمان فراهم کردند، و آنها به مطالعه انواع اختلالهای یادگیری خاص که در کودکان مشاهده شده بود، پرداختند.

تعدادی از متخصصان، نقش مهمی در شکل‌گیری حوزه اختلالهای یادگیری ایفاء نمودند. یکی از پیشگامان این حوزه، ساموئل ارتون[21] (1937) یک نورولوژیست بود که علت اختلالهای زبان را فقدان برتری مغز دانست واین امر منجر به تحول روشهای آموزشی گردید که به عنوان روش گلینگهام[22] شناخته شد. وی انجمن نارساخوانی ارتون را تأسیس کرد و کار وی را ادامه داد و امروزه این انجمن نقش فعالی در قلمرو اختلالهای یادگیری دارد. گریس فرنالد[23] (1943) به عنوان یک مربی نقش مهمی در رشد حوزه اختلالهای یادگیری داشت. فرنالد با تأسیس یک کلینیک درمانی در دانشگاه کالیفرنیا در لوس‌آنجلس، یک رویکرد ترمیمی[24] برای آموزش خواندن و هجی کردن تدوین کرد. سایر پیشگامانی که در تحول قلمرو اختلالهای یادگیری نقش‌مهمی داشته‌اند عبارتند از: نیویل کپارت[25]، مارین فراستیگ[26]، هلمرمایکل باست[27]، ساموئل کرک[28]، بارش[29]، ویلیام گریک شانک[30].

در طول دوره انتقال، تغییرات بسیاری در اصطلاح‌شناسی ایجاد گردید. در این دوره اصطلاحاتی از جمله کودکان آسیب دیده مغزی[31]، سندرم اشتراوس[32]،  بدعملکردی جزئی مغز[33] و اختلالهای یادگیری بکار رفت. تحول و تغییرات اصطلاحات بیانگر پیشرفت تاریخی این حوزه است. پاره‌ای از این اصطلاحات علل مشکلات را به عوامل زیست‌شناختی نسبت می‌دادند و پاره‌ای دیگر آن را به عوامل محیطی و رفتاری نسبت می‌دادند.

اکنون به تشریح اصطلاحات مزبور در دوره انتقال می‌پردازیم:

الف ـ کودکان آسیب دیده مغزی:

می‌توان گفت که بخشی از مطالعات اصلی و رسمی مربوط به اختلالهای یادگیری با کارهای اشتراوس و همکاران وی آغاز شد. در اواخر دهه‌های 1930 و 1940، اشتراوس و ورنر، به هم پیوستند تا به مطالعه کودکان عقب‌مانده که عقب‌ماندگی آنها ناشی از آسیب دیدگی مغزی بود بپردازند. حاصل کار آنها نخستین کتاب «آسیب‌شناسی روانی و آموزش کودک آسیب دیده مغزی» به وسیله اشتراوس ولتینن[34] (1947) بود. در این اثر کلاسیک، آنان کودکان آسیب دیده مغزی را چنین توصیف کرده‌اند:

«کودکان آسیب دیده مغزی کودکی است که قبل، یا در حین، یا پس از تولد آسیبی به مغز او وارد شده یا دچار عفونت در مغز شده باشد. در نتیجه چنین آسیبی، ممکن است نارسایی در دستگاه عصبی حرکتی ایجاد شود یا نشود؛ به هر حال چنین کودکی ممکن است اختلالاتی در ادراک، تفکر، و رفتارهای هیجانی به ظهور برساند، چه به تنهایی و چه به صورت ترکیبی. این اختلالها را می‌توان با آزمونهای خاصی نشان داد. این اختلالها مانع فرآیند عادی یادگیری شده یا آنرا کند می‌کنند. روشهای آموزشی ویژه‌ای طراحی شده‌اند تا این نقصهای ویژه را رفع کنند (کریمی، ،1380، ص 4).

اشتراوس ولتینن (1947) معتقدند که این آسیبهای مغزی بیشتر حاصل عوامل برون‌زاد[35] هستند تا عوامل درون‌زاد[36]. آسیب برون‌زاد به آسیبی اطلاق می‌شد که خارج از ساختار ژنتیکی باشد (مثلاً نرسیدن اکسیژن در جریان تولد، تب فوق‌العاده شدید در دوره نوزادی، یا آسیب وارد شدن به سر به وسیله چیزهایی چون فورسپس). عوامل درون زاد به ساختارهای مغزی یا الگوهای ارثی اطلاق می شود که باعث ایجاد اختلال در یادگیری می‌شوند. اشتراوس و همکاران وی بین ویژگی‌های این دو عقب‌ماندگی (یعنی عقب‌مانده برون‌زاد[37] و عقب‌مانده درون‌زاد) تفکیک قائل شده‌اند. آنها هفت معیار برای طبقه‌بندی کودک عقب‌مانده برون‌زاد وضع کرده‌اند که چهار معیار آن معیارهای رفتاری است که در زیر توضیح داده می‌شوند:

1) اختلال های ادراکی[38]: هنگام نگاه کردن به یک تصویر، کودک دارای اختلال ادراکی ممکن است به جای دیدن کل آن، تنها جزئیات آن را ببینید یا زمینه و تصویر را از هم تمیز ندهد. مثلاً خطوطی که تشکیل یک مثلث داده‌اند ممکن است به صورت سه خط جدا از هم و بی‌ارتباط به هم دیده شوند. همین طور کودکی که دارای مشکل زمینه و تصویر است، ممکن است در دنبال کردن حروفی که روی یک زمینه شامل منظره یک دورنما نوشته شده باشند، اشکال داشته باشد.

2) درجاماندگی[39]: درجاماندگی به معنی ادامه دادن یک فعالیت پس از آنکه آن را شروع کرده‌انداین اختلال معمولاً با دشواری در تغییر دادن از یک فعالیت به فعالیت دیگر همراه است. مثلاً کودک ممکن است به طور مکرر یک تصویر را رنگ کند و نتواند از آن دست کشیده به رنگ کردن تصویر دیگری بپردازند.

3) اختلالات مفهومی یا تفکر[40]: این اختلالات به مسائلی اطلاق می‌شود که در ارتباط با سازماندهی اطلاعات یا افکارند.

4) اختلالهای رفتاری[41]: کودک دارای اختلال رفتاری ممکن است دارای رفتارهای بازداری نشده و بدون کنترل باشد، که می‌توانند به صورت الگوهای رفتار بیش فعالی، نامعقول، یا انفجاری جلوه کنند.

سه معیار دیگر که به عنوان معیارهای زیست شناختی طبقه‌بندی شده‌اند، به شرح زیرند:

1) علائم خفیف عصب شناختی[42]: این نابهنجاریهای ظریف و متعدد عصب‌شناختی می‌توانند شکل نابهنجاریهای کلی، آشفتگی در مورد غلبه طرفی، گام برداشتن‌های ناشیانه، یا مشکلاتی در انجام تکالیف حرکتی ظریف را به خود بگیرند.

2) تاریخچه آسیب‌دیدگی عصب‌شناختی[43]: این وضعیت شامل شواهدی در پیشینه‌های پزشکی است که گویای صدمه خوردن به دستگاه عصبی است.

3) فقدان تاریخچه عقب‌ماندگی ذهنی[44]: این معیار نابهنجاریهای مغزی ناشی از عوامل درون‌زاد یا ژنتیکی را نفی می‌کنند.

بعدها اشتراوس مشخص کرد که تشخیص آسیب مغزی می‌تواند تنها با استفاده از معیارهای رفتاری صورت پذیرد. حذف ضروری بودن معیارهای زیست شناختی، فشار تشخیص دهندگان برای تعیین آسیب مغزی را کاهش داد و آسیب‌مغزی را تبدیل به یک اصطلاح شبه ـ پزشکی[45] کرد.

اشتراوس و همکاران وی مبنای تحقیقات و توصیفهای خود را کار با کودکان عقب‌مانده ذهنی قراردادند. کارهای آنها سرخطی شد برای کروک شانک تا مطالعاتی را در زمینه اثرات آسیب مغزی بر کودکان دارای بهره هوشی بهنجار آغاز کند. او و همکارانش اعلام کردند که مسائل ادراکی توضیح داده شده به وسیله اشتراوس منحصر به کودکان عقب‌مانده نیست. صاحبنظران حرفه‌ای و دیگران آگاهی یافتن نسبت به کودکان در همه سطوح بهره هوشی را که مشکلات یادگیری آنها اساساً به آسیب مغزی منحصر بود، آغاز کردند. کروک شانک و همکاران وی شیوه‌های مداخله برای کودکان آسیب دیده مغزی را توضیح دادند. آنها اساساً بر نیاز به سازمان یافتگی مطالب، کاهش محرکها (عوامل حواس پرتی)، و فعالیتهای ادراکی ـ حرکتی[46] برای این کودکان تأکید ورزیدند (کریمی، 1380).

اما افراد بسیاری به اصطلاح آسیب مغزی اعتراض کردند. والدین آن را منفی می‌دانستند زیرا تصور می‌کردند که این اصطلاح بر وضعیتی دایمی دلالت می‌کند. ورتیس[47] (1956) اظهار داشت که این اصطلاح، به عنوان ابزاری برای طبقه‌بندی، توصیف، یا آموزش به کودکان، ارزش ناچیزی دارد. استیونس[48] و بیرچ[49] (1957) چهار مورداعتراض مهم را مطرح کردند. آنها به ویژه به این نکات اشاره کردند که اصطلاح آسیب دیده مغزی (الف) علت ـ محور[50] است و به جنبه‌های رفتاری وضعیت مربوط نمی‌شود، (ب) با وضعیت‌هایی که دامنه گسترده‌ای دارند (مثل فلج مغزی و صرع) تداعی می‌شود که فاقد معنای مشخص است، (ج) برای برنامه‌ریزی‌های آموزشی مناسب مفید نیست، و (د) بیش از حد گسترده است و منجر به بیش ساده انگاری می‌شود.

[1] – Rehabilitation Services Administration

[2] – Psycho-neurolgical

[3] – Shapiro & Rich

[4] – Foundation phase

[5] – phrenology

[6] – Bumps on the head

[7] – Broca

[8] – Left Frontal Lobe

[9] – Broca’s aphasia

[10] – Hughlings Jackson

[11] – Localization

[12] – Wernicke

[13] – Temporal Lobe

[14] – Hinshelwood

[15] – word blindness

[16] – angular gyrus

[17] – Distractibility

[18] – strauss

[19] – werner

[20] – Transition phase

[21] – Orton

[22] – Gillingham

[23] – Fernald

[24] – Remedial

[25] – Kephart

[26] – Frostig

[27] – Mykel bust

[28] – Kirk

[29] – Barsch

[30] – Gruickshank

[31] – Brain – injured children

[32] – strauss syndrome

[33] – Minimal brain Dysfunction

[34] – Lehtinen

[35] – exogeneous

[36] – endogeneous

[37] – exogeneous Retarded

[38] – perceptual disorder

[39] – perseveration

[40] – conceptual or thinking disorders

[41] – Behaviornal disorders

[42] – slight neurological signs

[43] – A history of neurological impairment

[44] – No history of mental Retardation

[45] – pseudo – medical

[46] – perceptual-motor

[47] – wortis

[48] – stevens

[49] – Birch

[50] – cause – oriented

 

این تکه ای از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشتاسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد همه گرایش ها : علوم تربیتی مشاوره

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی -فصل دوم: مروری بر پیشینه تحقیقات اثرات درمان نوروسایکولوژی

 

مطالب فصل دوم در دو بخش کلی، تحت عنوان مبانی نظری و یافته‌های پژوهشی مطرح می‌گردد:

بخش اول: مبانی نظری

1ـ تعریف اختلالهای یادگیری

اصطلاح اختلالهای یادگیری از نیاز به تشخیص و خدمت به دانش‌آموزانی برخاسته است که به طور مداوم در کارهای درسی خود با شکست مواجه می‌شوند، و در عین حال در چهارچوب سنتی کودکان استثنایی نمی‌گنجند. شاخه‌های علمی متعددی به این حیطه کمک کرده‌اند (مثلاً پزشکی، زبان‌شناسی، روان‌شناسی، و آموزش و پرورش)، و حاصل این چندرشته‌ای بودن مبنایی، سبب بوجود آمدن اصطلاحات و تعریفهای متعددی گردیده است.

اصطلاح اختلالهای یادگیری[1] نخستین بار توسط ساموئل کرک[2] در سال 1963 مطرح گردید. کرک در جلسه نشست والدین و مربیان در شیکاگو این اصطلاح را پیشنهاد نمود و این به خاطر برچسبهای گوناگونی بود که برای توصیف کودکانی با هوش طبیعی که دچار مشکلات یادگیری بودند، به کار می‌رفت. این چنین کودکان اغلب به عنوان آسیب دیده خفیف مغزی،[3] کندآموز[4]، نارساخوان یا معلولیت ادراکی[5]، نامگذاری شده‌اند که هر یک از این اصطلاحات با محدودیتهایی همراه بودند (لرنر، 1993).

بنابراین از زمان پیدایش حوزه اختلالهای یادگیری، متخصصان به دنبال تعریف مناسبی می‌گشتند که به طور جامع، ماهیت ویژه اختلالهای یادگیری را تبیین کند. به دلیل ماهیت پیچیده این حوزه، متخصصان تاکنون قادر نبوده‌اند، تعریف جامعی از اختلالهای یادگیری ارائه دهند. تعاریف بسیاری توسط متخصصان عصب‌شناختی و روان‌شناختی صورت گرفته است که در ذیل به ارائه شاخص ترین آنها می‌پردازیم:

1) تعریف کمیته مشورتی ملی در مورد کودکان معلول (NACHC)

کمیته مشورتی ملی در مورد کودکان معلول[6] (NACHC) در سال 1968 شکل گرفت تا یک تعریف قابل قبول در زمینه اختلالهای یادگیری ارائه کند. این کمیته تحت سرپرستی کرک، تعریفی ارائه کرد که در قانون عمومی 230-91 آئین‌نامه اختلالهای یادگیری خاص در سال 1969 گنجانده شد. این تعریف به شرح ذیل است:

«کودکان مبتلا به اختلالهای یادگیری خاص در یک یا چند فرآیند اساسی روان‌شناختی از قبیل فهم یا کاربرد زبان گفتاری یا نوشتاری مشکل دارند، این مشکلات ممکن است به صورت اختلال در گوش دادن، فکر کردن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، هجی کردن یا حساب بروز کند. این تعریف شامل شرایطی از جمله نارساییهای ادراکی، آسیب مغزی، بدعملکردی جزئی مغز[7]، نارساخوانی، زبان پریشی تحولی[8] و غیره می‌شود، اما آن دسته از مشکلات یادگیری را که نتیجه نقصهای بینایی، شنوایی، یا حرکتی، عقب‌ماندگی ذهنی، اختلالهای هیجانی یا محرومیتهای محیطی است، شامل نمی‌شود» (لرنر، 1993).

این تعریف به طور گسترده پذیرفته شد و در بسیاری از ایالت ‌های امریکا مورد استفاده قرار گرفت. نتایج دو بررسی که به وسیله وزرات آموزش و پرورش امریکا در سالهای 1974 و 1975 انجام شد، نشان داد که 62 درصد از 50 ایالت امریکا تعریف مزبور را بکار بردند (مرسر[9]، فورگان[10]، و ولکلینگ[11]، 1976، مارفی[12]، 1976). پس از چندی انتقادهای فزاینده نسبت به تعریف NACHC و ارائه قانون عمومی 142-94 موجب شد تا تلاشهای زیادی برای اصلاح و بهبود تعریف مذکور صورت گیرد. مسئولیت اصلاح این تعریف را وزارت آموزش و پرورش امریکا برعهده گرفت. در سال 1977 تعریف دقیق‌تری از اختلالهای یادگیری در آئین‌نامه فدرال[13] بیان گردید.

2) تعریف آئین‌نامه فدرال (1977):

وزارت آموزش و پرورش امریکا پس از تلاشهای گسترده برای اصلاح تعریف کمیته مشورت ملی (NACHC) آئین‌نامه فدرال 1977 را انتشار داد که شامل مقررات وضع شده برای تعریف و مشخص کردن دانش‌آموزان دارای اختلالهای یادگیری تحت قانون 142-94 بود. این تعریف تقریباً مشابه با تعریف کمیته مشورتی ملی در مورد کودکان معلول می باشد (NACHC). وبه شرح زیراست:

«اختلال یادگیری ویژه به معنی اختلال در یک یا چند فرآیند اساسی روان‌شناختی مانند درک یا کاربرد زبان گفتاری یا نوشتاری است که ممکن است خود را به صورت توانایی ناقص در گوش دادن، فکر کردن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، هجی کردن یا انجام محاسبات ریاضی نشان دهد. این اصطلاح شامل اختلالهای ادراکی، آسیب‌مغزی، بدعملکردی جزئی مغز، نارساخوانی و زبان پریشی تحولی می‌شود. اما کودکانی را که مشکلات یادگیری آنان ناشی از نقصهای بینایی، شنوایی، یا حرکتی بوده یا براثر عقب‌ماندگی ذهنی، اختلال هیجانی، یا محرومیت‌های محیطی، فرهنگی یا اقتصادی ایجاد شده باشد، دربرنمی ‌گیرد (به نقل از هانت و مارشال[14]، 2002).»

این تعریف به طور گسترده مورد پذیرش قرار گرفته و بسیاری از ایالت‌ها (بیش از 50 ایالت) در امریکا، تعریف فدرال را در زمینه اختلالهای یادگیری ویژه به عنوان تعریف ایالت خود بکار بردند. براساس این تعریف ، در صورتی یک دانش‌آموز مبتلا به اختلال یادگیری است که اولاً تجارب و امکانات یادگیری متناسب با سن و توانایی‌اش ارائه شود، اما وی نتواند در یک یا چند زمینه از قبیل زبان گفتاری، درک مطلب شنیداری، زبان نوشتاری، مهارتهای اساسی خواندن، درک مطلب، محاسبات یا استدلال‌های ریاضی متناسب با سن و توانایی خود پیشرفت کند. ثانیاً یک ناهمخوانی شدید بین پیشرفت تحصیلی و هوشبهر کودک وجود داشته باشد (هانت و مارشال، 2002).

3) تعریف کمیته مشترک ملی از اختلالهای یادگیری

نارضایتی نسبت به تعریف آئین‌نامه فدرال (1977) منجر به شکل‌گیری کمیته مشترک ملی درباره اختلالهای یادگیری[15] (NJCLD) و ارائه یک تعریف گردید. این کمیته مرکب از نمایندگانی است از انجمن شنوایی، زبان، گفتار امریکا[16] (ASHA)، انجمن کودکان و بزرگسالان دارای اختلالهای یادگیری[17] (ACLD) (در حال حاضر انجمن اختلالهای یادگیری امریکا[18] (LADD)، شورای اختلالهای یادگیری[19] (CID)، بخش کودکان دارای اختلالهای ارتباطی[20] (DCED)، انجمن بین‌المللی خواندن[21] (IRA) و انجمن نارساخوانی ارتون (ODS) که تعریف زیر را به طور مشترک ارائه نموده‌اند:

«اختلالهای یادگیری یک اصطلاح کلی است و به گروهی ناهمگن از اختلالها اطلاق می‌شود که به صورت مشکلات جدی در اکتساب و کاربرد گوش دادن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، استدلال کردن، یا توانایی‌های ریاضی تظاهر می‌کند. این اختلالها نسبت به فرد درونی هستند و فرض بر این است که ناشی از اختلال کارکرد سیستم اعصاب مرکزی است و ممکن است در تمام طول عمر رخ دهد.امکان دارد اختلالهای یادگیری با مشکلات در رفتارهای خود ـ گردانی[22]، ادراک اجتماعی و تعامل اجتماعی همراه باشد. اما هیچیک به تنهایی سبب اختلالهای یادگیری نمی‌شوند. اگرچه اختلالهای یادگیری ممکن است با سایر شرایط معلولیت (مثل آسیب‌دیدگی حسی[23]، عقب‌ماندگی ذهنی، اختلالهای هیجانی شدید) یا عوامل محیطی (مثل تفاوتهای فرهنگی، آموزش نامناسب یا ناکافی)، همراه باشد، ولی نتیجه مستقیم آن وضعیت‌ها یا عوامل محیطی نیست (کمیته مشترک ملی، 1988، ص1؛   به نقل ازاسمیت[24]، 1998).

ارائه دهندگان تعریف کمیته مشترک ملی معتقدند: تعریفی که آنها ارائه داده‌اند نسبت به تعریف فدرال چند امتیاز دارد: 1ـ این تعریف منحصراً به کودکان محدود نمی‌شود؛ 2ـ این تعریف از ذکر عبارت «فرآیندهای روان‌شناختی اساسی» که بسیار بحث‌انگیز بوده ، اجتناب کرده است؛ 3ـ هجی کردن را به این دلیل که از نظر منطقی جزیی از نوشتن است دربر نگرفته است؛ 4ـ از ذکر شرایطی که تعریف آن مشکل است (نظیر نارسایی ادراکی، نارساخوانی، بدعملکردی جزئی مغز) و سردرگمی زیادی به وجود آورده‌اند، خودداری کرده است و 5ـ این تعریف به روشنی بیان می‌کند که اختلالهای یادگیری ممکن است با سایر شرایط معلولیت همراه باشد. وجه امتیاز دیگری که بین تعریف فدرال و تعریف کمیته مشترک ملی وجود دارد این است که تعریف اخیر، اختلالهای یادگیری را معلول اختلال عملکرد سیستم اعصاب مرکزی می‌داند (هالاهان، 1985).

[1] – Learning disorder

[2] – Kirk

[3] – Minimal brain injoury

[4] – slow learner

[5] – perceptually handicapped

[6] – National Advisory Committee on Handicapped (NACHC)

[7] – Minimal brain dysfunction

[8] – Developmental Aphasia

[9] – Mercer

[10] – Forgone

[11] – Wolking

[12] – Murphy

[13] – Federal Register

[14] – Hunt & Marshall

[15] – National Joint Committee on Lerning Disabilities.

[16] – American speech, Language, Hearing Association (ASHA)

[17] – Association For Children and Adults with learning disability (ACLD)

[18] – Learning Disabilities Association of American (LDAA)

[19] – Council For Learning Disabilities (CLD)

[20] – Division of Children with Communication Disordres.

[21] – International Reading Association (IRA)

[22] – Self – Regulatory

[23] – Sensory impairment

[24] – Smith

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی -فصل دوم: مروری بر پیشینه تحقیقات اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی قسمت 8

این تکه ای از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشتاسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد همه گرایش ها : علوم تربیتی مشاوره

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی – متغیرها و تعریف نظری و عملیاتی آنها

4ـ متغیرها و تعریف نظری و عملیاتی آنها

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی – اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی قسمت 8

الف ـ متغیر مستقل: شیوه‌های درمانی نوروسایکولوژی

در این پژوهش، شیوه‌های درمانی نوروسایکولوژی بر مبنای مدل تعادل خواندن بیکر برای درمان دانش‌آموزان نارساخوان نوع P/L بکار بسته شده است. شیوه درمانی بکار بسته شده در این پژوهش، تحریک خاص نیمکره‌ها[1] (HSS) از طریق کانال دیداری[2] (Hss-Vis) و کانال لامسه‌ای[3] (Hss-tac) می‌باشد. تحریک خاص نیمکره‌ها به معنای تحریک نیمکره مغزی چپ کودکان نارساخوان نوع P و تحریک نیمکره مغزی راست کودکان نارساخوان نوع L از طریق کانال دیداری و لامسه‌ای می‌باشد. (بیکر و رابرتسون، 2002).

ب ـ متغیر وابسته: میزان کارآمدی در خواندن (دقت، سرعت و درک خواندن)

به لحاظ عملیاتی نمراتی که دانش‌آموزان نارساخوان در آزمون تشخیصی اختلال خواندن کسب می‌کنند، مبین میزان کارآمدی آنها در خواندن است. به وسیله این آزمون، سه خصوصیت عمده بالینی یعنی اشتباهات خواندن (از قبیل حذف، افزودن، جابجایی، جایگزینی و وارونه‌خوانی)، سرعت خواندن و درک مطلب دانش‌آموزان نارساخوان مورد سنجش قرارمی گیرد. در این آزمون،‌ به ازای هر نوع خطا یک نمره به آزمودنی تعلق گرفته و مجموع نمرات وی در خطاها به عنوان خطای کلی آزمودنی منظورمی گردد.همچنین به ازای پاسخ صحیح به هریک ازسؤالهای درک مطلب نیز یک نمره به آزمودنی داده می شود. بنابراین دامنه نمرات در درک مطلب 0 تا 6 می‌باشد. در نهایت، میزان مدتی که آزمودنی از شروع تا پایان متن خواندن (برحسب ثانیه) صرف می‌کند، شاخص سرعت خواندن محسوب می‌گردد. (نصفت و همکاران،  1380 ).

ج ـ متغیرهای کنترل:

1) بهره‌هوشی در سطح طبیعی (105-95)

2) سن: 9 تا 11 سال

3) زبان مادری: فارسی

4) فقدان دو زبانگی

5) فقدان آسیب‌های شنوایی وبینایی ،  نداشتن اختلال بیش فعالی واختلال سلوک


خلاصه

در این فصل، گستره علمی مساله مورد بررسی قرار گرفته اند. مساله اصلی این پژوهش، بررسی اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی تحولی نوع p/lمی باشد. هدف از انجام این پژوهش در ایران، اثربخشی شیوه های نوروسایکولوژی بیکر در درمان دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی تحولی با توجه به اهمیت نقش زبان مادری آنها ( فارسی ) است. درصورت تحقق اهداف فوق، می توان نتایج آن را به صورت کاربردی در درمان دانش آموزان نارساخوان ( نوع p/l ) به کار بست.

سپس سوالها و فرضیه های پژوهش، متغیرها و تعریف نظری و عملیاتی آنها مورد بررسی قرار گرفت.

در فصل بعد، پیشینه تحقیقات در دو بخش کلی تحت عنوان مبانی نظری و یافته های پژوهشی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 

 

 

[1] – Hemisphere Specific Stimulation (HSS)

[2] – visual channel

[3] – tactile channel

 

این تکه ای از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشتاسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد همه گرایش ها : علوم تربیتی مشاوره

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی – اهداف، سؤالها و فرضیه‌های پژوهش : اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی قسمت 6

3ـ اهداف، سؤالها و فرضیه‌های پژوهش

الف ـ اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش در ایران به شرح ذیل است:

1ـنخستین هدف بررسی اثربخشی شیوه‌های نوروسایکولوژی بیکر در درمان دانش‌آموزان ایرانی مبتلا به نارساخوانی با توجه به اهمیت نقش زبان مادری آنها (فارسی)است.

2ـ هدف دوم این است که نتایج حاصله در ایران با نتایج تحقیقات کشورهای دیگر در زمینه درمان نوروسایکولوژی نارساخوانی برمبنای مدل تعادل بیکر مقایسه گردد.

3ـ سومین هدف این است که در صورتی که یافته‌های پژوهش حاضر، تغییراتی را در مدل تعادل بیکر برحسب فرهنگ خاص کودکان نارساخوان ایرانی با توجه به نقش زبان فارسی نشان دهد، می‌توان تغییرات حاصله را به عنوان مدل درمان جدیدی که با ویژگی‌های دانش‌آموزان نارساخوان ایرانی منطبق است، ارائه داد.

در صورت تحقق اهداف فوق ، می‌توان از نتایج این پژوهش در درمان دانش‌آموزان مذکور سود جست. و این شیوه‌های درمانی را می‌توان به متخصصان پزشکی، روان‌پزشکی، روان‌شناسی و مربیان مراکز اختلالهای یادگیری معرفی نمود.

ب ـ سؤالهای پژوهش

هدف پژوهش حاضر پاسخ به سؤالهای زیر است:

1ـ آیا شیوه‌های درمانی نوروسایکولوژی، میزان کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارساخوانی( نوعl/p) را افزایش می‌دهد؟

الف ـ آیا شیوه‌های درمانی نوروسایکولوژی، میزان دقت خواندن دانش‌آموزان نارساخوان نوع L را افزایش می‌دهد؟

ب ـ آیا شیوه‌های درمانی نوروسایکولوژی، میزان درک خواندن دانش‌آموزان نارساخوان نوعL/ P را افزایش می‌دهد؟

ج ـ آیا شیوه‌های درمانی نوروسایکولوژی، میزان سرعت خواندن دانش‌آموزان نارساخوان نوع P را افزایش می‌دهد؟

د ـ آیا اثرات شیوه‌های درمانی نوروسایکولوژی در دانش‌آموزان نارساخوان (نوعP/L) پس از گذشت 4 ماه از درمان پایدار می‌ماند.

ج ـ فرضیه‌های پژوهش

فرضیه‌های مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از:

1ـ شیوه‌های درمانی نوروسایکولوژی، میزان کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارساخوانی(نوعl/p) را افزایش می‌دهد.

الف ـ شیوه‌های درمانی نوروسایکولوژی، میزان دقت خواندن دانش‌آموزان نارساخوان نوع L را افزایش می‌دهد.

ب ـ شیوه‌های درمانی نوروسایکولوژی، میزان درک خواندن دانش‌آموزان نارساخوان نوعL /P را افزایش می‌دهد.

ج ـ شیوه‌های درمانی نوروسایکولوژی، میزان سرعت خواندن دانش‌آموزان نارساخوان نوع P را افزایش می‌دهد.

د ـ اثرات شیوه‌های درمانی نوروسایکولوژی در دانش‌آموزان نارساخوان (نوع P/L) پس از گذشت 4 ماه از درمان پایدار می‌ماند.

 

این تکه ای از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشتاسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد همه گرایش ها : علوم تربیتی مشاوره