دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی – اهداف، سؤالها و فرضیه‌های پژوهش : اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی قسمت 6


3ـ اهداف، سؤالها و فرضیه‌های پژوهش

الف ـ اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش در ایران به شرح ذیل است:

1ـنخستین هدف بررسی اثربخشی شیوه‌های نوروسایکولوژی بیکر در درمان دانش‌آموزان ایرانی مبتلا به نارساخوانی با توجه به اهمیت نقش زبان مادری آنها (فارسی)است.

2ـ هدف دوم این است که نتایج حاصله در ایران با نتایج تحقیقات کشورهای دیگر در زمینه درمان نوروسایکولوژی نارساخوانی برمبنای مدل تعادل بیکر مقایسه گردد.

3ـ سومین هدف این است که در صورتی که یافته‌های پژوهش حاضر، تغییراتی را در مدل تعادل بیکر برحسب فرهنگ خاص کودکان نارساخوان ایرانی با توجه به نقش زبان فارسی نشان دهد، می‌توان تغییرات حاصله را به عنوان مدل درمان جدیدی که با ویژگی‌های دانش‌آموزان نارساخوان ایرانی منطبق است، ارائه داد.

در صورت تحقق اهداف فوق ، می‌توان از نتایج این پژوهش در درمان دانش‌آموزان مذکور سود جست. و این شیوه‌های درمانی را می‌توان به متخصصان پزشکی، روان‌پزشکی، روان‌شناسی و مربیان مراکز اختلالهای یادگیری معرفی نمود.

ب ـ سؤالهای پژوهش

هدف پژوهش حاضر پاسخ به سؤالهای زیر است:

1ـ آیا شیوه‌های درمانی نوروسایکولوژی، میزان کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارساخوانی( نوعl/p) را افزایش می‌دهد؟

الف ـ آیا شیوه‌های درمانی نوروسایکولوژی، میزان دقت خواندن دانش‌آموزان نارساخوان نوع L را افزایش می‌دهد؟

ب ـ آیا شیوه‌های درمانی نوروسایکولوژی، میزان درک خواندن دانش‌آموزان نارساخوان نوعL/ P را افزایش می‌دهد؟

ج ـ آیا شیوه‌های درمانی نوروسایکولوژی، میزان سرعت خواندن دانش‌آموزان نارساخوان نوع P را افزایش می‌دهد؟

د ـ آیا اثرات شیوه‌های درمانی نوروسایکولوژی در دانش‌آموزان نارساخوان (نوعP/L) پس از گذشت 4 ماه از درمان پایدار می‌ماند.

ج ـ فرضیه‌های پژوهش

فرضیه‌های مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از:

1ـ شیوه‌های درمانی نوروسایکولوژی، میزان کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارساخوانی(نوعl/p) را افزایش می‌دهد.

الف ـ شیوه‌های درمانی نوروسایکولوژی، میزان دقت خواندن دانش‌آموزان نارساخوان نوع L را افزایش می‌دهد.

ب ـ شیوه‌های درمانی نوروسایکولوژی، میزان درک خواندن دانش‌آموزان نارساخوان نوعL /P را افزایش می‌دهد.

ج ـ شیوه‌های درمانی نوروسایکولوژی، میزان سرعت خواندن دانش‌آموزان نارساخوان نوع P را افزایش می‌دهد.

د ـ اثرات شیوه‌های درمانی نوروسایکولوژی در دانش‌آموزان نارساخوان (نوع P/L) پس از گذشت 4 ماه از درمان پایدار می‌ماند.

 

این تکه ای از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشتاسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد همه گرایش ها : علوم تربیتی مشاوره

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی – اهمیت و ضرورت مسأله :اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی قسمت 5

2ـ اهمیت و ضرورت مسأله

نارساخوانی از شایع‌ترین اختلالهای یادگیری در بین دانش‌آموزان سنین دبستان به شمار می‌رود که 80 درصد کودکان مبتلا به اختلال یادگیری دارای نارساخوانی می‌باشند (لی‌یون[1]، 1995؛ کرک[2] و همکاران، 1975). همچنین به اعتقاد پاره‌ای از مؤلفان از جمله کارنین، سیلبرت[3] و همکاران (1990) نارساخوانی علت اصلی شکست دانش‌آموزان در مدارس می‌باشد. تجربیات خواندن به طور قوی، احساس کفایت و شایستگی، خودپنداره وعزت‌نفس دانش‌آموزان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. علاوه بر آن، شکست خواندن می‌تواند منجر به اختلال رفتاری، اضطراب و فقدان انگیزش گردد. در مطالعه وانگر[4] و همکاران (1996) به این موضوع اشاره شده که تقریباًنیمی از این کودکان به خاطر عملکردهای تحصیلی ضعیف از مدرسه اخراج می‌شوند. دنیای امروز، یک دنیای ماشینی با فن‌آوری بالاست و نیاز به افرادی دارد که در سطوح بالای آموزش قرار داشته باشند. توانایی خواندن یک ابزار کلیدی برای بازآموزی در حوزه شغلی و همین طور برای حفظ شغل است. به هر حال، خواندن، مشکل تحصیلی عمده‌ای برای دانش‌آموزان ناتوان در یادگیری است. ناتوانی خواندن پیامدهای بسیار جدی در مورد پیشرفت تحصیلی، استخدام و موفقیت در زندگی دارد (لرنر، 1997).

بنابراین، فرآیند خواندن در آغاز مدرسه از اهمیت و حساسیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. از آنجایی که توانایی و مهارت کودکان در خواندن، تأثیر قابل توجهی در سازگاری فردی ـ اجتماعی و سلامت روانی آنها دارد، لازم است توجه خاصی در امر تشخیص و درمان کودکان نارساخوان گردد.

علاوه بر آن، نارساخوانی، فرآیند یادگیری کودکان را در یک یا چند زمینه مانند خواندن، نوشتن و هجی کردن تحت تأثیر قرار می‌دهد. لذا، با توجه به مشکلات دانش‌آموزان نارساخوان در سطح خواندن، نوشتن و هجی کردن، ضرورت بکار بستن روشهای بازپروری در درمان  آنان مطرح می‌گردد. از میان روشهای بازپروری نارساخوانی، اثربخشی شیوه‌های نوروسایکولوژی در درمان نارساخوانی در تحقیقات متعددی نشان داده شده است. لذا، ضرورت انجام این پژوهش بیش از پیش آشکار می‌گردد.

بنابراین، پژوهش حاضر می‌تواند از لحاظ کاربردی در دو زمینه حائز اهمیت باشد. اولاً چنانکه یافته‌های حاصل از این پژوهش، اثربخشی شیوه‌های نوروسایکولوژی را در درمان کودکان نارساخوان نشان دهد، می‌توان نتایج آن را به صورت کاربردی در درمان کودکان نارساخوان به کار بست. افزون بر آن، مربیان، پزشکان، روان‌پزشکان و روان‌شناسان می‌توانند با استفاده از این روشها در جهت بهبود عملکرد خواندن دانش‌آموزان نارساخوان بکوشند.

ثانیاً، از آنجائیکه مطالعات انجام شده در ایران نشان می‌دهد که تاکنون هیچ‌گونه پژوهشی در زمینه بررسی اثربخشی شیوه‌های نوروسایکولوژی در درمان دانش‌آموزان نارساخوان بر مبنای مدل تعادل بیکر انجام نشده است. لذا پژوهش حاضر ممکن است هم از لحاظ نظری وهم کاربردی بتواند راهگشای تحقیقات آتی در این زمینه باشد و شمه‌ای از ادبیات تحقیق موردنیاز در این خصوص را فراهم سازد.

[1] – Lyon

[2] – Kirk

[3] – Carnin & cilbert

4- Vanger

 

این تکه ای از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشتاسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد همه گرایش ها : علوم تربیتی مشاوره

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی -بیان مساله پایان نامه اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی قسمت 4

این تکه ای از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

1ـ بیان مسأله

نارساخوانی[1]براساس تعریف انجمن نارساخوانی انگلستان، ترکیبی از تواناییها و مشکلات است که فرآیند یادگیری را در یک یا چند زمینه از جمله خواندن، نوشتن و هجی کردن تحت تأثیر قرار می‌دهد. این اختلال ممکن است با مشکلاتی در زمینه‌های سرعت پردازش، حافظه کوتاه مدت، توالی، ادراک دیداری/ شنیداری، زبان گفتاری و مهارتهای حرکتی نیز همراه باشد (به نقل از رید[2]، 2003).

به اعتقادفارمروکلین[3](1995) نارساخوانی تحولی[4] نوعی اختلال خاص خواندن است که کودکان مبتلا علیرغم داشتن هوشبهر طبیعی و آموزش مناسب و فقدان نارسایی حسی آشکار در زمینه خواندن دچار مشکل هستند (به نقل از لارسو[5] و همکاران، 2004).

بنابراین، می‌توان نارساخوانی را به عنوان مشکل پایدار یادگیری خواندن و خودکار شدن آن در کودکانی دانست که دچار عقب‌ماندگی شدید یا نارسایی حسی نیستند ولی توانایی خواندن در آنها به طور معناداری پایین‌تر از حد توانایی آنها در زمینه‌های دیگر است (دُبره ـ ریتزن[6] و همکاران، 1979)

شایع‌ترین اشتباههای کودکان نارساخوان شامل اشتباههای دیداری بین حروفی که از لحاظ شکلی نزدیک به یکدیگرند (مانند ج،چ)، اشتباههای شنیداری بخصوص بین صوتهای مجاور (مانند ب،پ) و ناتوانی در برقراری رابطه بین حروف و صداها، حذف حروف صامت (مانند مرسه به جای مدرسه)، حذف برخی از هجاها، معکوس کردن و جابجا کردن حروف و هجاها در یک کلمه و افزودن حروف صامت می‌باشد (دادستان، 1379).

علاوه بر آن، مؤلفانی همچون اولسن[7] و همکاران؛ 1994؛ استانوویچ[8]، 1986، مشکلات کودکان نارساخوان در فهم معنای متن را به طور عمده ناشی از ناتوانی در خواندن کلمه‌های مجزا و مشکلات از رمز درآوری این کلمه‌ها دانسته‌اند (به نقل از ماش[9] و بارکلی[10]، 1996).

نارساخوانی از دیدگاه نوروسایکولوژی ناشی از اختلال در ساختار و کنش نیمکره‌های مغزی می‌باشد. نوروسایکولوژی علمی است که به بررسی رابطه علوم روان‌شناسی و عصب‌شناختی می‌پردازد. این حوزه، رشد و یکپارچگی سیستم اعصاب مرکزی و ارتباط بین کنش مغز و رفتار انسان را مورد مطالعه قرار می‌دهد (فنیل[11]، 1995). این رویکرد، نارساخوانی را ناشی از وجود نارسایی در یکی از نیمکره‌های مغزی چپ و راست و یا هر دو نیمکره مغزی می‌داند.

برمبنای مدل تعادل خواندن[12] بیکر[13] (2002، 1990) نارساخوانی ناشی از وجود نارسایی در نیمکره مغزی چپ یا نیمکره مغزی راست می‌باشد. این مدل برمبنای دیدگاه نوروسایکولوژی ایجاد شده است که به تبیین انواع نارساخوانی و تحول خواندن می‌پردازد. طبق این مدل، خواندن عمدتاً در مراحل مقدماتی توسط نیمکره راست و در مراحل پیشرفته توسط نیمکره چپ صورت می‌گیرد. نیمکره راست با توجه به کارکردش در تفکر فضایی در ابتدا وظیفه استخراج جنبه‌های دیداری ـ فضایی کلمه نوشته شده را به عهده دارد. در شروع خواندن، مغز باید کلمه نوشته شده را از نظر شکل فضایی آن تجزیه و تحلیل کند و سپس این شکل فضایی با صدا و معنای آن بایستی درک شود.

به مرور زمان با کسب مهارت در خواندن و خودکار شدن خواندن، از اهمیت مرحله اول کاسته می‌شود و مرحله معنایی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و در مراحل پیشرفته، خواننده بیشتر از نیمکره چپ خود استفاده می‌کند. اهمیت این انتقال از نیمکره راست به نیمکره چپ مغز در تحقیقات متعدد که توسط بیکر و همکارانش صورت گرفته، نشان داده شده و مورد تأیید قرار گرفته است (دریر[14] و همکاران، 1999). بنابراین، تحول خواندن متضمن انتقال کار از نیمکره راست به نیمکره چپ مغز می‌باشد. در حالیکه در برخی از کودکان این انتقال صورت نمی‌گیرد و به نظر می‌رسد که عدم انجام این انتقال بیشتر مربوط به خودکار نشدن خواندن باشد. احتمالاً در اینجا اختلال ساختاری یا کنشی در یکی از دو نیمکره مغزی چپ یا راست وجود دارد. در این شرایط کودک نارساخوان هر بار سعی می‌کند رابطه بین شکل حروف نوشته شده و صدا و مفهوم آن را پیدا کند و از آنجایی که این ارتباط خودکار نشده است، خواندن کند و به صورت منقطع انجام می‌شود. کودک دچار خطاهای چندپارگی[15] (از قبیل کند خواندن، ایجاد وقفه و درنگ روی کلمات و تکرار آن و.‌..) می‌شود که سرعت و سیالی خواندن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بیکر این نوع اختلال خواندن را نوع p (ادراکی[16]) نامیده است (بیکر و رابرتسون[17]، 2002).

نوع دیگر اختلال وقتی است که انتقال به نیمکره چپ زودتر از موعد انجام شده است و یا اصولاً از ابتدا در خواندن کلمات، نیمکره چپ نقش اساسی بازی کرده است. در نتیجه این نوع اختلال، روال طبیعی بازشناسی شکل کلمه و سپس تبدیل آن به صوت و معنی طی نمی‌شود. در نتیجه کودکان نارساخوان دچار خطاهای اساسی[18] (از قبیل خطاهای مربوط به حذف‌ها[19]، وارونه سازی ها[20] و جابجایی[21] حروف و هجاها در یک کلمه) می‌شوند. بیکر این نوع اختلال خواندن را نوع L (زبانشناختی[22]) می‌نامد (بیکرورابرتسون، 2002).

بیکر برمبنای دیدگاه نوروسایکولوژی به  طبقه‌بندی و درمان کودکان نارساخوان نوع P/L پرداخته است. به اعتقاد بیکر، مغز این قابلیت را داردکه از راه تحریکهای عصب شناختی تغییر یابد. یعنی برطبق مدل تعادل بیکر با تحریک نیمکره مغزی چپ می‌توان به درمان کودکان نارساخوان نوع P پرداخت و با تحریک نیمکره مغزی راست به درمان کودکان نارساخوان نوع L پرداخت. زیرا کودکان نارساخوان نوع P دارای نارسایی در نیمکره چپ وکودکان نارساخوان نوع L دارای نارسایی در نیمکره راست می‌باشند. بنابراین، برای درمان کودکان نارساخوان نوع P/L، تحریک یکی از دو نیمکره مغزی راست یا چپ مناسب است (بیکر و رابرتسون، 2002).

در تحقیقات فزاینده‌ای اثربخشی شیوه‌های نوروسایکولوژی در درمان انواع کودکان نارساخوان برطبق مدل تعادل بیکر نشان داده شده است. پاره‌ای از محققان از جمله بیکر، بوما و گاردین[23]، 1990؛ بیکر و لیچ[24]، 1986؛ بیکر و مورلند[25]، 1981؛ بیکر و وینک[26]، 1985؛ اسپایر[27]، دجانگ[28]، و بیکر، 1987؛ گریس[29]، 1990؛ کپر[30]، 1987، 1988، 1993، 1994؛ کپروباس[31]، 1991، کپروهمبرگر[32]، 1994 راسو[33]، 1993؛ وان استرین[34] و همکاران، 1995؛ رابرتسون، 2000؛ بیکرورابرتسون، 2002؛ بیکر، 2004؛ گلدستین و آبرزات، 2001؛ دریر و همکاران، 1999 در تحقیقات خود، اثربخشی شیوه‌های درمانی نوروسایکولوژی را در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان نارساخوان نوع P/L نشان داده‌اند. یعنی این محققان با تحریک یکی از دو نیمکره مغزی چپ و راست با توجه به نوع اختلال خواندن موفق به درمان کودکان نارساخوان شده‌اند.

همچنین تحقیقات آزمایشی و بالینی بسیاری برروی کودکان نارساخوان سایر کشورها بازبانهای مختلف از جمله انگلیسی (رابرتسون، 2000، بادین[35]، 1996؛ کپرودکر[36]، 1995؛ گلدستین و آبرزات[37]، 2001)، ایتالیایی (لارسوو همکاران، 2004)، فنلاندی (نیوونن[38] و همکاران، 1992) و هلندی (کپر، 1997؛ بیکر و همکاران، 1996) صورت گرفته است. این محققان از تحریک یکی از دو نیمکره مغزی چپ و راست به درمان کودکان نارساخوان نوع P/L با درنظر گرفتن زبان مادری آنها پرداخته‌اند (به نقل از بیکر و رابرتسون، 2002).

به طور کلی، نتایج پژوهشهای گوناگون در بسیاری از کشورهای غربی (از جمله انگلیس، امریکا، ایتالیا و هلند و.‌..) اثربخشی شیوه‌های نوروسایکولوژی را در درمان دانش‌آموزان نارساخوان نوع P/L (با درنظر گرفتن زبان مادری آنها) برطبق مدل تعادل خواندن بیکر نشان داده‌اند. اما بررسی‌های انجام شده در کشورهای آسیایی حاکی از آن است که تاکنون هیچ‌گونه پژوهشی در زمینه بررسی اثربخشی شیوه‌های نوروسایکولوژی در درمان انواع کودکان نارساخوان براساس مدل تعادل خواندن بیکر صورت نگرفته است.

بنابراین در راستای اهداف فوق، پژوهش حاضر درصدد است اثر شیوه‌های درمانی نوروسایکولوژی بیکر را در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان نارساخوان (نوع P/L) ایرانی دارای زبان مادری فارسی مورد بررسی قرار دهد. لذا، مسأله اصلی این پژوهش پاسخ به این سؤال کلی است که آیا کاربرد شیوه‌های درمانی نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان نارساخوان ایرانی مؤثر است؟

[1]– Dyslexia

[2] – Reid

[3] – farmer & kiein

4 – Developmental Dyslexia

5 – Lorusso.

6 -Debray-Ritzen

[7] – olson,.

[8] – Stanovich

[9] – Mash

[10] – Barkley

[11] – Fennell

[12] – Balance Model of Reading

[13] – Bakker

[14] – Dryer

[15] – Fragmentation error

[16] – Perceptual

3 – Robertson

4- substantive error

[19] – omissions

[20] – Reversals

[21] – substitutions

[22] – linguistic

[23] – Boma and Gardien

[24] – Licht

[25] – Moerland

[26] – Vink

[27] – Spyer

[28] – De Jong

[29] – Grace

[30] – Kapper

[31] – Bos

[32] – Hamburger

[33] – Russo

[34] – Van strien

[35] – Bodien

[36] – Dekker

[37] – Goldstein & Obrzut

[38] – Neuvonen

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشتاسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد همه گرایش ها : علوم تربیتی مشاوره

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی -مقدمه پایان نامه اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی قسمت 3

 

مقدمه

در قرن حاضر، نارساخوانی یکی از مباحث چالش برانگیز آموزش و پرورش ویژه به شمار می رود. به اعتقاد پاره ای از متخصصان اختلالهای یادگیری حدود 80 درصد دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری، در خواندن مشکل دارند ( به نقل از لرنر، 1997 ). ضعف در خواندن معمولاً منجر به مشکلات دیگری می شود. این گونه کودکان فرصت های استخدامی را از دست می دهند. بسیاری از کودکان به خاطر عملکرد تحصیلی ضعیف و شکست های مکرر از مدرسه اخراج می شوند.

فن آوری پیشرفته و اتوماتیک شدن کارها در جهان امروز ایجاب می کند که افراد تحصیلات بالایی داشته باشند. مشاغل قدیمی به سرعت منسوخ می شود و فرایند بازآموزی به صورت ضرورتی اجتناب ناپذیر درمی آید. و پیش بینی می شود کارمندان در هر شغلی به دفعات مجبور شوند به بازآموزی در حرفه خود بپردازند تا آمادگی های لازم را برای مشاغل جدید کسب کنند. توانایی خواندن به صورتی کارآمد، ابزاری مهم در بازآموزی و حفظ شغل است. به هر حال، خواندن مشکل تحصیلی عمده ای برای دانش آموزان ناتوان در یادگیری است. ناتوانی خواندن پیامدهای بسیار جدی در مورد پیشرفت تحصیلی، استخدام و موفقیت در زندگی دارد ( لرنر، 1997 ).[1] کودکان مبتلا به نارساخوانی در هنگام خواندن مرتکب اشتباهات متعددی می شوند. این اشتباهات با حذف، افزودن یا وارونه نمودن کلمات مشخص می شود. این کودکان در تفکیک بین حروف از نظر شکل و اندازه دچار مشکل هستند، به خصوص حروفی که فقط از نظر جهت یابی و طول خطوط با هم تفاوت دارند. سرعت خواندن آنها پایین و غالباً با حداقل درک همراه است. اکثر کودکان نارساخوان توانایی رونویسی از متن چاپی را دارند، اما تقریباً آنها درهجی کردن ضعیف هستند. این کودکان ممکن است از وسط یا آخر کلمه شروع به خواندن نمایند. نارسایی در به خاطر آوردن و عدم استمرار فراخوانی موجب
می شود که فرد اسم و صدای حروف را بخوبی به خاطر نیاورد و از آن پرهیز می کنند. اضطراب آنها در مقابل تقاضاهایی که زبان نوشتاری را ایجاب می کند، افزایش می یابد، اکثر کودکان مبتلا به نارساخوانی که آموزشهای کمکی دریافت نمی کنند ممکن از شکست مستمر و یاس ناشی از آن دچار احساس شرم و تحقیر شوند. با گذشت زمان این احساسها عمیق تر می گردند. کودکان بزرگتر ممکن است احساس خشم یا افسردگی پیدا کنند و احترام به نفس پایین نشان دهند. ( کاپلان ـ سادوک، 2003 ، ترجمه رفیعی ورضاعی ).

لذا، متخصصان با توجه به مشکلات عمده دانش آموزان نارساخوان در سطح خواندن، نوشتن و هجی کردن، از دیدگاههای مختلف به تبیین نارساخوانی پرداخته اند. در پژوهش حاضر، نارساخوانی از دیدگاه نوروسایکولوژی تبیین شده است. نوروسایکولوژی به عنوان شاخه ای از تحقیقات مغز در بیست سال اخیر به مثابه یک گرایش تخصصی در روان شناسی به شمار می آید. نوروسایکولوژی به تبیین رابطه بین مغز و رفتار می پردازد. و می خواهد به چگونگی کنش مغز پی ببرد، به طور مثال چه مکانیزمهایی در تفکر، یادگیری و احساس اهمیت دارند و چگونه راه اندازی می شود و چه تاثیری بر رفتار انسان دارند. نوروسایکولوژی از روشهای همچون تخریب، تحریک و ثبت استفاده می کند. روشهای نوروسایکولوژی تجربی بر ارائه محرک مبتنی هستند. در این زمینه از روشهای ارائه محرک به نیمی از میدان دید، یکی از دو گوش و تحریک لمس جانبی استفاده می کنند. در تمام این موارد هنگامی که تحریک ارائه می شود، پاسخ پس از تحلیل شناختی به صورت جانبی ظاهر می شود. در این پژوهش نیز برای درمان نارساخوانی از روش تحریک استفاده شده است.

به اعتقاد پاره ای از مولفان نوروسایکولوژی، نارساخوانی ناشی از نارسایی در یکی از نیمکره های مغزی چپ و راست و یا هر دو نیمکره مغزی است. بر مبنای مدل تعادل خواندن بیکر ( 2002 ) نارساخوانی ناشی از وجود نارسایی در نیمکره مغزی چپ یا نیمکره مغزی راست می باشد. این مدل بر مبنای دیدگاه نوروسایکولوژی ایجاد شده است که به طبقه بندی دانش آموزان نارساخوان ( نوعp/l ) و درمان آنان می پردازد.

به اعتقاد بیکر ( 2002 ) مغز این آمادگی را دارد که از راه تحریکهای عصب شناختی تغییر یابد. یعنی می توان با تحریک نیمکره چپ، عملکرد خواندن کودکان نارسا خوان نوعp را بهبود بخشید و با تحریک نیمکره راست می توان عملکرد خواندن کودکان نارساخوان نوعl را بهبود بخشید. بر مبنای مدل تعادل خواندن بیکر، کودکان نارساخوان نوعp هنگام یادگیری خواندن از مزایای نیمکره چپ و کودکان نارساخوان نوعl از کنش نیمکره راست بهره کمی برده اند. بنابراین، تحریک یکی از نیمکره های مغزی با توجه به نوع نارساخوانی مناسب به نظر می رسد.

درراستای اهداف فوق، دراین پژوهش نیز نیز برای درمان دانش آموزان نارساخوان نوعp/l از شیوه های درمانی تحریک خاص نیمکره ها (Hss ) از طریق کانال دیداری و لامسه ای استفاده شده است. لذا در این پژوهش، اثربخشی شیوه های درمانی نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی تحولی مورد بررسی قرار می گیرد.

[1] – Lerner

این تکه ای از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشتاسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد همه گرایش ها : علوم تربیتی مشاوره

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی – اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی قسمت 2

فهرست مطالب

عنوان …………………………  صفحه

فصل اول: مقدمه ………………… 2

1ـ بیان مسأله ………………. 6

2ـ اهمیت و ضرورت مسأله ……… 13

3ـ اهداف، سوالها و فرضیه های پژوهش……………………… 15

4ـ متغیرها و تعریف نظری و عملیاتی آنها………………………. 18

خلاصه ……………………… 20

فصل دوم: مروری بر پیشینه تحقیقات

بخش اول: مبانی نظری ………… 22

1ـ تعریف اختلالهای یادگیری …… 22

2ـ سیر تحول تاریخی اختلالهای یادگیری …………………… 30

1) دوره بنیانگذاری: تحقیقات نخستین درباره مغز …………………….. 30

2) دوره انتقالی: مطالعه بالینی کودکان ………………………………. 33

3) دوره یکپارچگی: رشد سریع برنامه های مدارس …………………………. 43

4) دوره معاصر (از سال 1980 تا کنون) 44

3ـ طبقه بندی اختلالهای ویژه یادگیری بر مبنای DSM-IV-IR……………. 44

1) اختلال خواندن ………………… 45

2) اختلال در ریاضیات ……………. 46

3) اختلال بیان نوشتاری ………….. 48

4) اختلال یادگیری که به گونه دیگر مشخص نشده است (NOS)…………………… 49

4ـ تعریف خواندن ……………. 50

5ـ تحول خواندن …………….. 55

6ـ مدل های خواندن ………….. 56

1) مدل پایین ـ بالا و مدل بالا ـ پایین ………………………………. 56

2) مدل تعاملی جبرانی……………. 57

3) مدل پیوندگرایی……………….. 59

4) مدل آوایی……………………. 61

5) مدل ببین و بگو ………………. 63

6) مدل تعادل خواندن بیکر ……….. 63

7ـ نارساخوانی………………. 70

1) تعریف نارساخوانی…………….. 70

2) نشانه های بالینی نارساخوانی ….. 75

3) اختلالهای همراه با نارساخوانی….. 81

الف ـ اختلالهای جانبی شدن ……… 81

ب ـ اختلالهای سازمان یافتگی فضایی ـ زمانی ………………………. 82

ج ـ نابهنجاری حرکات چشم ها ……. 83

د ـ تأخیر زبان گفتاری ………… 85

هـ ـ اختلالهای ادراکی …………. 86

و ـ اختلال حافظه کوتاه مدت …….. 87

ز ـ اختلال نارسایی توجه (ADD) و ADHD 88

ح ـ اختلالهای رفتاری ………….. 91

4) شیوع نارساخوانی………………. 94

5) تاریخچه نارساخوانی…………… 95

6) سبب شناسی نارساخوانی ………… 99

الف ـ عوامل ژنتیکی ………….. 100

ب ـ عوامل عصب شناختی ………… 103

ج ـ تقارن نیمکره های مغزی ……. 107

د ـ غلبه طرفی مغز …………… 111

هـ ـ عوامل حرکتی ……………. 114

و ـ عوامل شناختی ……………. 115

ز ـ عوامل رفتاری ……………. 118

ح ـ عوامل محیطی …………….. 121

ط ـ عوامل عاطفی …………….. 122

8ـ دیدگاه های مختلف در مورد نارساخوانی ……………….. 124

9ـ نارساخوانی از دیدگاه نوروسایکولوژی …………….. 124

10ـ طبقه بندی نارساخوانی از دیدگاه نوروسایکولوژی …………….. 131

الف ـ نارساخوانی اکتسابی ………. 131

ب ـ نارساخوانی تحولی ………….. 140

11ـ فرآیند شکل گیری مدل تعادل خواندن از دیدگاه بیکر ……… 148

12ـ عملکرد نیمکره های مغزی از دیدگاه بیکر ………………. 154

13ـ طبقه بندی نارساخوانی تحولی از دیدگاه بیکر ………………. 156

1) نارساخوانی نوع L (زبان شناختی) . 156

2) نارساخوانی نوع P (ادراکی) …… 156

14ـ بررسی اعتبار طبقه بندی نارساخوانی نوع P/L………….. 158

15ـسبب شناسی نارساخوانی تحولی نوع P/L………………………. 162

16ـ شیوه های درمانی نوروسایکولوژی از دیدگاه بیکر ……………. 164

بخش دوم: یافته های پژوهشی ….. 168

خلاصه …………………….. 180

فصل سوم: روش تحقیق

1ـ طرح تحقیق ……………… 184

2ـ روشهای آماری …………… 185

3ـ تعریف جامعه آماری و ویژگیهای آن …………………………. 186

4ـ روش نمونه گیری و حجم نمونه . 187

5ـ ابزارهای پژوهشی ………… 188

1) آزمون وکسلر کودکان …………. 188

2) آزمون اختلال خواندن …………. 188

3) آزمون ADHD و آزمون اختلال سلوک اقتباس شده از پرسشنامه    علائم مرضی کودکان (CSI-4) براساس DSM-IV……….. 199

4) جعبه آموزشی لامسه ای ………… 203

5) برنامه نرم افزاری HEMSTIM…….. 206

6ـ فرآیند تشخیص و روش اجرا …. 209

7ـ فرآیند طبقه بندی دانش آموزان نارساخوان براساس مدل تعادل خواندن بیکر …………………….. 211

8ـ فرآیند اجرای شیوه های درمانی نوروسایکولوژی بر مبنای مدل تعادل خواندن بیکر ………………. 212

1) تحریک خاص نیمکره ها از طریق کانال دیداری (HSS-VIS)…………………. 212

2) تحریک خاص نیمکره ها از طریق کامال لامسه ای (HSS-tac)…………………. 221

خلاصه …………………….. 227

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل

1ـ ارائه نتایج کمی ………… 229

الف: توصیف داده ها ………… 229

ب ـ تحلیل داده ها …………. 234

ـ تحلیل واریانس آمیخته (32)… 234

فرضیه اول: نتایج آزمون آماری برای بررسی اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی بر میزان دقت خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع L: .. 235

فرضیه دوم: الف) نتایج آزمون آماری برای بررسی اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی برمیزان درک خواندن دانش آموزان نارساخوان نوعL …. 241

فرضیه دوم: ب) نتایج آزمون آماری برای بررسی اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی برمیزان درک خواندن دانش آموزان نارساخوان نوعP….. 246

فرضیه سوم: نتایج آزمون آماری برای بررسی اثر شیوه های درمانی نوروسایکولوژی برمیزان سرعت خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع p…. 252

خلاصه …………………….. 258

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1ـ بحث و تحلیل درباره یافته ها 260

2ـ محدودیتها ……………… 270

3ـ پیشنهادات ……………… 271

4ـ کاربردهای آموزشی و پرورشی .. 272

منابع

1) منابع فارسی…………….. 274

2) منابع انگلیسی ………….. 276

 

ضمائم:

1ـ آزمون وکسلر کودکان

2ـ فرم تاریخچه موردی

3ـ آزمون اختلال خواندن

4ـ آزمون اختلال سلوک و ADHD اقتباس شده از پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-4) براساس DSM-IV

 

 

فهرست جدول ها و نمودارها

جدول ها

عنوان…………………… صفحه

جدول 1: مشخصات گروههای آزمایشی و گواه نوع L………………… 229

جدول 2: مشخصات گروههای آزمایشی و گواه نوع P………………… 229

جدول 3: میانگین و انحراف معیار حاصله از اجرای آزمون  اختلال خواندن (مولفه خطای خواندن) برای گروههای آزمایشی و گواه نوع L……….. 230

جدول 4: میانگین و انحراف معیار حاصله از اجرای آزمون اختلال خواندن (مولفه درک خواندن) برای گروههای آزمایشی و گواه نوع L……….. 231

جدول 5: میانگین و انحراف معیار حاصله از اجرای آزمون اختلال خواندن (مولفه درک خواندن) برای گروههای آزمایشی و گواه نوع P……….. 232

جدول 6: میانگین و انحراف معیار حاصله از اجرای آزمون و اختلال خواندن (مولفه سرعت خواندن) برای گروههای آزمایشی و گواه نوع P… 233

جدول 7: نتایج تحلیل واریانس آمیخته برای بررسی اثرات گروه و آزمون در نمرات خطای خواندن نوع L…….. 235

جدول 8: نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر برای بررسی اثرات آزمون در نمرات خطای خواندن گروه آزمایشی و گواه نوع L………………. 238

جدول 9:  نتایج آزمون آماری t وابسته برای مقایسه چندگانه میانگین های عامل آزمون (مولفه خطای خواندن). 240

جدول 10: نتایج تحلیل واریانس آمیخته (32) برای بررسی اثرات گروه و آزمون در نمرات درک مطلب گروههای آزمایشی و گواه نوع L……….. 241

جدول 11: خلاصه نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر برای بررسی اثرات آزمون بر درک مطلب گروههای آزمایشی و گواه نوع L………………. 244

جدول 12: نتایج آزمون آماری t وابسته برای مقایسه چندگانه میانگین های عامل آزمون (مولفه درک خواندن ـ نوع L)……………………….. 245

جدول 13: نتایج تحلیل واریانس آمیخته (32) برای بررسی اثرات گروه و آزمون در نمرات درک خواندن گروههای آزمایشی و گواه نوع P… 247

جدول 14: نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر برای بررسی اثرات آزمون بر درک خواندن گروههای آزمایشی و گواه نوع P……….. 249

جدول 15: نتایج آزمون آماری t وابسته برای مقایسه چندگانه میانگین های عامل آزمون (مولفه درک خواندن ـ نوع P) ………………………. 251

جدول 16: نتایج تحلیل واریانس آمیخته (32) برای بررسی اثرات گروه و آزمون در نمرات سرعت خواندن گروههای آزمایشی و گواه نوع P… 252

جدول 17: نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر برای بررسی اثرات آزمون بر سرعت خواندن گروههای آزمایشی و گواه نوع P……….. 255

جدول 18: نتایج آزمون آماری t وابسته برای مقایسه چندگانه میانگین های عامل آزمون (مولفه سرعت خواندن ـ نوع P). ………………….. 257

 

نمودارها

1ـ نمودار اثر متقابل آزمون و گروه: (مولفه خطای خواندن ـ نوع L)……. 237

2ـ نمودار اثر متقابل آزمون و گروه: (مولفه درک خواندن ـ نوع L)…….. 242

3ـ نمودار اثر متقابل آزمون و گروه: (مولفه درک خواندن ـ نوع P)…….. 248

4ـ نمودار اثر متقابل آزمون و گروه: (مولفه سرعت خواندن ـ نوع P)……. 253

 

چکیده

در پژوهش حاضر، اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی تحولی مورد بررسی قرار گرفت. به منظور انجام این پژوهش، ابتدا تعداد 165 نفر از دانش آموزان مشکوک به نارساخوانی در مقطع ابتدایی از پایه های سوم، چهارم و پنجم به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای  به صورت تصادفی انتخاب و سپس از میان آنها تعداد 60 دانش آموز پس از اجرای آزمونهای تشخیصی ( از جمله آزمون هوشی وکسلر کودکان، آزمون اختلال خواندن، آزمون ADHD و آزمون اختلال سلوک ) به صورت هدفمند برگزیده شدند. سپس، آزمودنیهای نارساخوان بر مبنای مقیاس طبقه بندی بیکر، درچهارگروه آزمایشی وگواه نوع L/p ( تعداد هر گروه 15 نفر ) به صورت تصادفی جایگزین شدند. پس از اجرای پیش آزمون در هر دو گروه، گروههای آزمایشی نوع L/p به مدت 20 جلسه، تحت درمان شیوه های نوروسایکولوژی (HSS ) قرار گرفتند. اما گروههای  گواه نوع L/p، هیچگونه روش درمانی را دریافت نکردند. پس از آن، در هر دو گروه آزمایشی و گواه، پس آزمون ( بلافاصله پس از اتمام درمان ) و آزمون پی گیری ( پس از گذشت 4 ماه ) به اجرا درآمد. در پایان داده های بدست آمده با روش آماری تحلیل واریانس آمیخته، تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر و آزمونt  وابسته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهشی حاکی از آن بود که اولاً مداخله های نوروسایکولوژی بر مبنای مدل تعادل خواندن بیکر سبب افزایش میزان دقت و درک خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع L گردید. همچنین این شیوه ها موجب افزایش میزان درک وسرعت خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع p گردید. ثانیاً، کاربرد این شیوه های درمانی موجب پایداری اثرات درمان  ( پس از گذشت 4 ماه ) در این گروه از کودکان شد.

 

این تکه ای از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشتاسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد همه گرایش ها : علوم تربیتی مشاوره

بدون نیاز به مترجم و مدیر بازرگانی مذاکرات جهانی انجام دهید

امروزه در بازارهای مالی و رقابتی اهمیت دسترسی به اطلاعات برای آگاهی از رویدادهای بازار در بازه های زمانی گوناگون، انکار ناپذیر است، داشتن اطلاعات و یافتن تصویر ذهنی حقیقی از شرایط بازار بر اساس این اطلاعات، می‌تواند سرمایه‌گذار را در اتخاذ تصمیمات بهینه یاری رساند. با توجه به این شرایط نوین، در سال های اخیر شرکت هایی تحت عنوان شتاب دهنده در سراسر جهان با هدف ارتقاء سطح علمی و رشد فنی کسب و کارها و نیز حمایت از سرمایه گذاری در شرکت های کوچک و بزرگ به وجود آمده اند، شرکت توسعه خدمات هوشمند آسان نیز به عنوان یکی از اولین شرکت های شتاب‌دهنده با هدف افزایش دانش مدیران و فعالان اقتصادی و نیز بازاریابی و بازارسازی کالاها و خدمات ایرانی در آسیا و اروپا پدید آمده است.
شرکت توسعه خدمات هوشمند آسان با نگاهی به ابزار ها و گونه های رایج اطلاع رسانی در بازارهای تجاری و مالی جهان، تشکیل شده است تا اطلاعات بازارهای مختلف ایران و پیش بینی های اقتصادی را در قالب های مورد علاقه و مورد نیاز سرمایه گذاران در اختیار آنها قرار دهد، تا از این طریق بستر ها و زیرساخت های لازم جهت حضور قدرتمند تر شرکت های ایرانی در بازارهای جهانی را فراهم آورد.پس از برگزاری چندین نشست تجاری و اقتصادی در سطح داخلی و بین المللی، نیازی را تحت عنوان کسب اطلاعات خریداران و فروشندگان عمده در ایران و سایر کشورهای منطقه شناسایی کردیم. ولی تقریبا هیچ بستر مناسب داخلی وجود نداشت. در نتیجه به این فکر افتادیم که برای اولین بار در ایران سرویسی را به منظور تسهیل ورود تولیدکنندگان ایرانی به بازار جهانی فراهم کنیم. با توجه به ظرفیت بالای سایت های B2B برای توسعه صادرات و نیاز تامین کنندگان برای یافتن خریداران بین المللی و مشکلات عدیده معرفی محصول در بازارهای جهانی، خلاء وجود یک سامانه بومی ایرانی احساس می شد.

بدین منظور با همکاری گروهی از برنامه نویسان و مشاوران بازرگانی در نیمه دوم سال 95 از فاز اول سرویس B2B ایرانی رونمایی کردیم. سایت B2B پنج زبانه آسان اکسپو که حاصل بیش از یک سال تحقیق در حوزه بازاریابی و سال ها تجربه متخصصین این حوزه است، یک نمایشگاه دائمی بین المللی در فضای مجازی است که بستر مورد نیاز برای معرفی محصولات ایرانی در سطح بین المللی را در اختیار تامین کنندگان و خریداران قرار می دهد.

خدمات آسان اکسپو:
برگزاری جلسات B2B
کارگزاری فروش محصولات و خدمات
نمایشگاه های آسان
بانک اطلاعاتی جامع خریداران و فروشندگان
بانک اطلاعاتی جامع خدمات بازرگانی خدمات گمرکی، حمل و نقل، استانداردهای بین المللی، بیمه و…
تبادل تکنولوژی
مناقصات و مزایده ها
برگزاری کمپین ها و تبلیغات رسانه ای
ارائه راهکارهای پرداخت های بین المللی

 

صفحه اول:

 • کارگزاری فروش محصولات و خدمات
 • معرفی محصولات به 5 زبان بین المللی
 • بانک اطلاعاتی جامع خدمات بازرگانی
 • برگزاری نشست های تجاری و B2B
 • ارائه راهکار های پرداخت بین المللی
 • امکان دریافت درخواست های خرید بین المللی
 • معرفی محصولات در نمایشگاه های آسان اکسپو
 • برگزاری کمپین های تجاری و تبلیغات رسانه ای
 • سرویس اطلاع رسانی مناقصات داخلی و خارجی

درباره ما:

وب سایت آسان اکسپو با هدف جمع آوری اطلاعات خریداران و فروشندگان عمده در ایران و سایر کشورهای منطقه در قالب یک وب سایت B2B فعالیت خود را آغاز کرده است.

وب سایت 5 زبانه B2B آسان اکسپو حاصل بیش از یک سال تحقیق در حوزه بازاریابی و سال ها تجربه متخصصین این حوزه است، یک نمایشگاه دائمی بین المللی در فضای مجازی است که بستر مورد نیاز برای معرفی محصولات ایرانی در سطح بین المللی را در اختیار فعالان اقتصادی قرار می دهیم.

محصولات:

شما می توانید در این وب سایت محصولات خود را به 5 زبان بین المللی در معرض دید خریداران عمده در اقصی نقاط جهان قرار دهید.

 • امکان درج بیش از 15 محصول در سایت
 • ترجمه مشخصات محصول به 5 زبان بین المللی
 • امکان درج تصاویر، فیلم ، کاتالوگ و گواهی نامه مربوط به هر محصول
 • امکان جستجو محصول در دسته بندی های مرتبط

 

 

فروشندگان:

شما می توانید با ثبت نام در وب سایت آسان و دریافت پنل کاربری اطلاعات شرکت و محصولات خود را در این وب سایت مدیریت کنید و با دیگر کاربران این سایت ارتباط کاری موثر برقرار کنید

 • امکان درج مشخصات شرکت بصورت اختصاصی
 • امکان آپلود فیلم،عکس، رزومه،گواهی نامه ها و کاتالوگ های مربوط به شرکت و محصولات مورد نظر
 • امکان دسترسی به درخواست های خرید
 • امکان ارائه پیشنهادات فروش
 • بهرهمندی از صندوق پیام اختصاصی جهت ارسال و دریافت پیام از دیگر کاربران
 • ترجمه پیام های دریافتی به زبان فارسی
 • ترجمه پیام های ارسالی به زبان کمپانی دریافت کننده پیام

پکیج ها:

در وب سایت آسان اکسپو پکیج های مختلفی برای ثبت نام در نظر گرفته شده است که کاربران می توانند بسته به نیاز خود یکی از آنها را انتخاب نمایند و از امکانات متنوع آنها استفاده نمایند.بدنبال بازار هدف برای صادرات محصولات خود هستید؟
 

 

 • راهی آسان ، مطمئن و سریع برای معرفی و صادرات محصولات شما

آسان اکسپو یک ویترین مجازی برای شماست که می توانید محصولات خود را در سطح بین المللی معرفی کنید

کافیست اینجا کلیک کنید

 

 • بدنبال بازار هدف برای صادرات محصولات خود هستید؟

آسان اکسپو با کسب اطلاعات خریداران و فروشندگان عمده در ایران و سایر کشورهای منطقه ، بستری مناسب برای ورود تولیدکنندگان ایرانی به بازارهای جهانی فراهم کرده است

 

با ما همراه شوید

 

 • بدون نیاز به مترجم و مدیر بازرگانی مذاکرات جهانی انجام دهید

با آسان اکسپو بدون نیاز مترجم به درخواست های خرید بین المللی پاسخ دهید

امکان دسترسی به بانک اطلاعاتی خریداران و فروشندگان بین المللی با زبان دلخواه شما

 

 • نگران فروش محصولاتتان نباشید

با معرفی محصولات خود به 5 زبان در کشورهای هدف و دریافت درخواست های بین المللی دیگر نگران فروش نباشید

فروش خود را افزایش دهید

 

 • خرید و فروش بی واسطه در فضایی امن و آسان تنها با یک کلیک !!

آسان اکسپو یک بازار آنلاین بین المللی است که ارتباط شرکت های ایرانی با تجارت بین الملل را تسهیل می کند

ورود به سایت :


www.asanexpo.com