فهرست مطالب:دانلود رایگان پایان نامه علوم تربیتی,بررسی كارآمدی بازی درمانی رفتاری – شناختی بر كاهش نشانه های پرخاشگری كودكان پسر 11-8 ساله مبتلا به اختلال سلوك


بررسی كارآمدی بازی درمانی رفتاری – شناختی بر كاهش نشانه های پرخاشگری كودكان پسر 11-8 ساله مبتلا به اختلال سلوك 100ص

 

فصل اول

1-1 بیان مسأله

1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

1-3 اهداف تحقیق

1-4 فرضیه تحقیق

1-5 تعریف نظری مفاهیم تحقیق

1-6 تعریف عملیاتی مفاهیم تحقیق

 

فصل دوم

2-1بازی

2-2 مسأله بازی

2-3 اهمیت بازی

2-4 تبیین بازی

2-5 بازی درمانی

2-6 انواع بازی درمانی

2-7 تحول نظریه های بازی درمانی

2-7-1 بازی درمانی روان پویایی

2-7-2 بازی درمانی تخلیه ای3

2-7-3 بازی درمانی رابطه ای4

2-7-4 بازی درمانی غیر مستقیم

2-7-5 بازی درمانی رفتاری – شناختی

2-8 اختلال سلوک

2-9 علت شناسی

2-9-1 عوامل مربوط به والدین

2-9-2 فرضیه فرهنگی – اجتماعی

2-9-3 عوامل روانشناختی

2-9-4 عوامل عصبی – زیست شناختی

جدول 2-1 عوامل مؤثر در تداوم و تحول اختلال سلوک (اقتباس از گوردون واسکرودر، 2002)

2-10 پرخاشگری

2-11 پیشینه تأثیر بازی درمانی بر پرخاشگری و روابط اجتماعی نامناسب کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری

 

فصل سوم

3-1 طرح پژوهش

3-2 جامعه آماری

3-3 نمونه آماری

3-4 شیوه نمونه برداری

3-5

3-5-1 پرسشنامه CSI-4

3-5-1-1 چک لیست والدین (سرپرستان کودک)

3-5-1-2 چک لیست معلمان

3-5-1-3 روایی و اعتبار CSI-4

3-5-1-4 محدودیت پرسشنامه CSI-4

3-5-1-5 نمره گذاری CSI-4

3-5-2 سیاهه پرخاشگری

3-6 شیوه انجام تحقیق

جلسه اولارزیابی

جلسه دومشناسایی احساسات اصلی

جلسه سومشناسایی احساسات اصلی

جلسه چهارمآموزش مهارتهای ارتباطی

جلسه پنجم «آموزش مهارتهای ارتباطی»

جلسه ششمآموزش حل مسأله بین فردی

جلسه هفتم و هشتم«آموزش مراحل حل مسأله بین فردی»

جلسه 9ارزیابی

جلسه 10

 

فصل چهارم

مقدمه

4-1 نتایج مرحله اول تحقیق

جدول 4-1ویژگی های روان شناختی آزمودنی ها بر اساس پرسشنامه CSI-4 بعلاوه وضعیت سنی آنها

4-2 نتایج مرحله دوم تحقیق

الف) مقایسه سن آزمودنی های گروه کنترل و آزمایشی

جدول 4-2شاخصهای توصیفی مربوط به سن آزمودنیهای گروه كنترل و آزمایشی به علاوه میانگین های سنی دو گروه یاد شده

ب) بررسی فرضیه تحقیق

جدول 4-3شاخصهای توصیفی مربوط به پیش آزمون و پس آزمون پرخاشگری در آزمودنی های تحقیق به علاوه مقایسه میانگینهای پرخاشگری گروه کنترل و آزمایشی

4-3 پیوست نتایج

جدول 4-4 شاخصهای توصیفی مر بوط به پیش آزمون و پس آزمون پرخاشگری بر اساس روزهای هفتهدر آزمودنیهای تحقیق به علاوه مقایسه میانگینهای پرخاشگری گروه كنترل و آزمایشی

جدول 4-5شاخص های توصیفی میزان نشانه های مربوط به سیاهه پرخاشگری در گروه کنترل و آزمایش قبل و بعد از مداخله و نیز مقایسه میانگین های تفاضل پیش و پس آزمون گروه های یاد شده

 

فصل پنجم

1-5 مقدمه

2-5 خلاصه نتایج

3-5 بحث نتایج

محدودیت های تحقیق

پیشنهادات تحقیق

فهرست منابع

الف) فارسی

ب) انگلیسی

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

فهرست منابع:دانلود رایگان پایان نامه علوم تربیتی,بررسی كارآمدی بازی درمانی رفتاری – شناختی بر كاهش نشانه های پرخاشگری كودكان پسر 11-8 ساله مبتلا به اختلال سلوك

 

فهرست منابع

الف) فارسی

1- احمدی، مهرناز (1376)، تأثیر بازی درمانی متمرکز بر کودک روی پرخاشگری، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.

2- آرزومانیان، کریستینه (1379)، بررسی تأثیر بازی درمانی غیر مستقیم روی اختلالات رفتاری کودکان، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

3- اکسلاین، ویرجینیا (1369)، بازی درمانی، ترجمه احمد حجاران، تهران: انتشارات کیهان.

4- باعدی، زهرا (1379)، بررسی کارآمدی بازی درمانی شناختی – رفتاری روی کاهش پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران.

5- توکلی زاده، جهانشیر (1375)، همه گیر شناسی اختلالات رفتار ایذایی و کمبود توجه در دانش آموزان دبستانی، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران.

6- دلاور، علی (1375)، احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی، تهران: انتشارات رشد.

7- راینیکه، مارک ای، داتیلیو، فرانک ام، فرین، ارتور (1380)، شناخت درمانی کودکان و نوجوانان، ترجمه جواد علاقبند، حسن فرهی، تهران، انتشارات بقعه.

8- رسولی، مریم (1376)، تأثیر بازی درمانی بر تعامل اجتماعی کودکان 6-4 ساله دچار تأخیر تکامل اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، تهران: دانشگاه علوم بهزیستی.

9- فرگوسن جرج، 1. تاکانه، یوشیو (1377) تحلیل آماری در روان شناسی و علوم تربیتی، ترجمه علی دلاور و سیامک نقشبندی، تهران: نشر ارسباران.

10- قدیری اشکاجانی، فاطمه (1375) تأثیر بازی درمانی بی رهنمود در کاهش اختلالات رفتاری و پرخاشگری کودکان ناسازگار، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران.

11- کاپلان، هارولد، سادوک، بنیامین،1383، خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری و روانپزشکی بالینی، ترجمه نصرت اله پورافکاری، تهران، انتشارات شهراب.

12- گلاس، جین، و. و استانلی، جولین، سی (1368) روش های آماری در تعلیم و تربیت و روان شناسی، ترجمه مهتاش اسفندیاری و جمال عابدی، تهران: مرکز دانشگاهی.

13- لندرث، گری (1378)، بازی درمانی و دینامیسم مشاوره با کودکان، ترجمه خدیجه آرین، تهران، انتشارات اطلاعات.

14- محمد اسماعیل، الهه (1383)، بازی درمانی، تهران: انتشارات دانژه.

15- ممی یانلو، مریم (1379) تأثیر بازی درمانی بر کاهش اضطراب کودکان بستری در بخشهای داخلی مرکز طبی تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، تهران: دانشگاه علوم بهزیستی.

16- منصور، محمود (1379)، روانشناسی ژنتیک، تحول روانی از تولد تا پیری، تهران، انتشارات سمت.

17- مهجور، رضا (1378)، روانشناسی بازی، تهران، انتشارات رشد.

ب) انگلیسی.

1- Atlas How Particia and silvern, louise E. (1981), Behavioral observation of children during play therapy, University of Colorado Journal of personality Assessment, 1981, 45, 2, p. 168 – 179.

2- Beck. A. (1976)، Cognitive therapy and the emotional disorders. New York: International universities press.

3- Bedrosian, R. and Beck A. T.(1980)، Principles of cognitive therapy. In M.J.Mahoney (eds), psychotherapy process: current issues and future directions (p.128) New York: plenum.

4- Bernhardt, Marcia and Mackler, Bernard (2001)، The use of play therapy with the mentally Retarded, The journal of special education, Vol .19, No 4. p. 409 – 474.

5- Boucher, jill and ewis, ricky (1995)، Generativity in the play of young people with Autism, journal of Autism and developmental Disorders; Vol. 25, N.o 2, p. 105 – 120.

6- Brady.carol and Friendresh.william (1982)، Levels of intervention, Journal of clinical psychology; Vol. 11, N.o 1, p. 39 – 43.

7- Brown, Allan, john and keith (1993)، Journal of Elementary school Guidance and counseling, oct.93, Vol. 28, p. 12 – 20.

8- Carmichael, Karla D (1994)، Play therapy for children with physical Disabilities; Journal of rehabilitation; Vol. 12, N.o 2, p. 51 – 54.

9- Casy – Cudely, Maria (1997)، A case study using child – centered play therapy Approach to treat Enuresis and Encopresis, journal of Elementary schools. Guidance and counseling. Feb 97; Vol. 31, p. 220 – 226 .

10- Craigheab, W.E. and Neweroff, c.b.(eds)، (2001)، The Corsini Encyclopedia (3th ed. Vol. 3)، New York, John Vaily and sons.

11- Elkind, D (1981)، The hurried child: Growing uo too fast too soon. Reading. MA: Addision – Wesley.

12- Fink, R. (1976)، Role of imaginative play in cognitive development. Psychological Reports, 39, 895 – 906.

13- Frick, p.j., Lahey, b.b., Loeber, R, Tannenbaum, L.E., Van Horn,      Y. and Christ, M.A.G. (1993). Oppositional defiant disorder and conduct disorder, A meta-analytic review of factor analyses and cross-validation in a clinic sample. Clinical psychology review. Vol. 40, P.P. 340 – 357.

14- Gerald, G. (1999)، Short term play therapy. New york: Allynbucon

15- Gordon, Betty, N. and Schrooder, carolyns (2000)، Assessment and treatment of childhood problems. New York, London, Guilford press.

16- Guerny, louise. F (1979)، Play therapy with learning Disabled children. Journal of clinical child psychology. Vol .11, p. 242 – 245.

17- Hart up, w.w. (1989)، Social relationships and their developmental significance,  American psychologist, Vol 44, pp 120 – 126.

18- Kazdin, Alan, E (2000)، Encyclopedia of psychology, New York, Lexington press.

19- knell, s.m. (1993)،Cognitive- behavioral play therapy. Northvale, Nj: Aronson.

20- Krall, V.(1989)، A play therapy primer. New york: Human sciences press.

21- Kudson, G, Schaefer, Charles (1999)، short term play therapy, London, New York, Guilford press

22- Kuhnley, j.sikes, Valarie (1984)، Multiple treatment of a child with Schizophernia, American journal of psychotherapy, Vol 36, No 2, pp 272 – 280.

23- Lachman.j and lenhart, lisa A (1993)، Anger coping intervention for aggressive children, Conceptual models and outcome efforts clinical psychology Review, 13, 785 – 805.

24- Lendreth.G (2002)،Play therapy, the Art of relationship, New York,. Brunner – Routledge press.

25- Loeber, R, Burke, j (2000)، D, Lahey. Oppositional defiant and conduct disorder; journal of the American Academy of child and adolescent psychotherapy, Vol. 39, pp. 1468 – 1484 .

26- Loeber, R. and Hay, D (1997), Key issues in the evelopment of aggression and violence from childhood to early adulthood Annual review of psychology, Vol. 43, pp .371 – 410.

27- Loeber, R. and stouthamer – leober, M. (1998)، Development of jhrenile aggression and violence. American psychologist, Vol 53, pp 242 – 259 .

28- Maugham, B. and Rutter, M (1998), Continuities and Discontinuities in antisocial behavior from childhood to adult life. Advances in clinical child psychology, vol. 20, pp. 1 – 47.

29- Mitcham, Taylor, Nancy (1987), Developmental play therapy.  journal of Counseling and Development, Vol. 65, pp. 320 – 325

30- Neil, Cabe (1999), Conduct disorder: journal of cognitive behavior playtherapy, Vol. 87, pp. 302 – 312.

31- Perham L.D and Primeau, L.A (1996), Play and occupational therapy for children; American journal of play therapy, Vol 22, pp 487 – 491

32- Piaget, j(1962), Play, dreams, and imitation in childhood. New york: Norton.

33- Sullivan, M.L, and Lewis, M (1995), Brief Report: Fostering Environmental control in a young child with ret syndrome, journal of Autism and Developmental Disorders, Vol. 25, pp. 215 – 221

34- Stahmer, Aubyn (1995), Teaching symbolic play skills to children with autism, Journal of Autism and Developmental Disorders, Vol 25, N.o 2, pp. 123 – 131.

35- Weller, Elizabeth, BRowan.A, Ela, J.Weller, K.A (1999), Aggressive behavior in patients with attention deficit hyper activity disorders, Conduct disorder Perrasive developmental disorders, American journal of psychotherapy, Vol, 25, pp, 412 – 418.

36- Webb, Nancy B. (1999), Play therapy with children incrisis, New York, London Guilford Press.

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

نتیجه گیری:دانلود پایان نامه رشته علوم تربیتی,بررسی کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 5-1- نتیجه گیری

مسئله­ای كه ما در این پژوهش به دنبال بررسی آن بودیم، بررسی موانع كار آفرینی      فارغ التحصیلان دانشكده مدیریت دانشگاه تهران بود كه پس از بررسی و اجرای آزمونها و   بررسی ها به نتایج زیر نائل آمدیم كه عبارت است از :

 • ایجاد فرهنگ سازمانی اثر بخش برای توسعه كار آفرینی:

فرهنگ سازمانی مناسب یكی از عوامل مهم و بسیار مؤثر در شناسایی ، توسعه ، بهبود و نگهداری سازمان های كار آفرین است .

فرهنگ سازمانی مناسب ، فرهنگی است كه در راستای مأموریت ، آرمان مشترك ، هدف­ها و استراتژی های سازمان باشد. در سازمان های كار آفرین ، فرهنگ انعطاف پذیر كه در آن تفسیر و نو آوری ، ریسك پذیری ، یادگیری سازمانی ، آینده گرایی ، كار گروهی ، صداقت ، اعتماد متقابل ، كار مفرّح توأم با هیجان و شوق ، رقابتی بودن و مورد حمایت قرار می­گیرد .

نتایج تحقیق حاضر نشان می­دهد كه بسیاری از مؤلفه های فرهنگ سازمانی در سازمان هایی فارغ التحصیلان در آن مشغول به­كار هستند به عنوان موانع توسعه كار آفرینی مطرح می­باشند كه به طوركلی برای رفع این موانع ، راهكارهای ذیل ارائه می گردد :

 • v برای ایجاد فرهنگ كار آفرینی در سازمان های دولتی باید جوِّ برد – برد و اعتماد بین كاركنان و مدیران از سطح بالایی برخوردار شود و افراد به­جای حفظ منافع و موقعیّت خود بیشتر نگران اجرای ایده­های جدید باشند ، ضمن اینكه یكی از خصوصیات این فرهنگ ، تظاهر نكردن به كار است .
 • v ارزش­ها وفلسفه مدیریت و میزان حمایت مدیریت ارشد از افراد ریسك پذیر و        نوآور در سازمان های كار آفرین اهمیت بسزایی دارد . مدیران سازمان های دولتی برای ایجاد فرهنگ كار آفرینی در سازمان ها باید خصوصیات ذیل را كه مبین حمایت مدیریت از كار آفرینی است را به صحنه ظهور برسانند :
 • قبول مسئولیّت فعالیّت های كار آفرینانه
 • پذیرش ریسك به عنوان ریسك به عنوان خصیصه­ای مثبت
 • قدردانی از افراد صاحب ایده
 • حمایت از طرح های آزمایشی كوچك
 • قدردانی از افراد ریسك پذیر
 • استفاده از ایده های جدید كاركنان
 • v برای اینكه افراد در سازمان به تفكّر بپردازند باید محیطی ایجاد شود كه در آن به نظریات و اندیشه ها امكان بروز داده شود .

یكی از شیوه های پر جاذبه و مهمِّ پرورش شخصیت افراد و همچنین كار آفرینی و           نوآوری ایجاد نظام مشاركت جداست . وقتی كه كاركنان بدانند در صورت ارائه نظر جدید مورد حمایت و تشویق مدیر قرار می گیرند : پیوسته به تفكّر و خلاقیّت می پردازند .

اگر مدیران به افكار و اندیشه های آنها از طریق استبداد و حاكمیت های زور مدارانه     بی اعتنایی كنند، ریشه های نهال فضیلت ، ابتكار و كار آفرینی را در دل­ها می خشكاند .

5-2- پیشنهادات:

 • بهبود نگرشهای مدیریتی برای توسعه كار آفرینی:

نقش مدیران در سازمان های دولتی از اهمیّت فوق العاده ای برخوردار است كه متأسفانه نتایج تحقیق نشان می­دهد كه نگرشهای مدیریتی و برخی از عوامل مدیریتی از جمله موانع كار آفرینی سازمانی در واحدهای دولتی است مكانیزم عمده در رفع این موانع طراحی نظام آموزشی در سطح سازمان ها و دانشگاه­ها می باشد .

نظام آموزشی باید الگوهای علمی و عملی را ارائه دهد كه بتواند روحیه كارآفرینی را در دانشجویان و كار كنان نهادینه نماید همچنین ارائه برنامه های آگاهی­دهنده و انجام تلاش­هایی مانند: برگزاری سمینارها ، نشر مقاله ، سخنرانی ، برگزاری كلاسهای آموزشی می تواند نگرش­های مدیریتی یا در جهت بارور ساختن كار آفرینی در شركت­ها سوق دهد .

 • v از جمله نتایج تحقیق این است كه مدیران از كار آفرینی در سازمان استقبال نمی­كنند، معمولاً در سازمان های سنّتی به دلیل اینكه افراد را محدود به شرح وظایف و مسئولیّت­های خاص هر شغل می كنند، مانع توسعه توانایی­های افراد در این مرحله می شوند و در نتیجه افراد نه وقت پیگیری­های ایده هایشان و نه اجازه خروج از حیطه شخصی خود را دارند.

برای رهایی از چنین مانعی ، علاوه بر آموزش­های كار آفرینی به مدیران  و كاركنان ، بایستی ساختار سازمان و قوانین و مقررات از حالت رسمی بودن و خشكی خارج شود .

 • v نتایج تحقیق نشان می­دهد كه فارغ­ التحصیلان نسبت به مباحث كار آفرینی آشنایی ندارند كه اولین و مهمترین مانع دركارآفرینی سازمانی ، عدم اطّلاع فارغ التحصیلان از مفاهیم و راه­كارهای كارآفرینی است .

پیشنهاد می­گردد كه دانشكده مدیریت كارگاه آموزشی را تحت عنوان آموزش كار آفرینی راه اندازی كند. و دوره های آموزشی كار آفرینی را برای تمامی رشته های مدیریت و حسابداری متناسب با نیازهای آنها طراحی نمایند. كه ضمن آموزشهای نظری و تئوریك،   جنبه های عملی كار آفرینی به فارغ ­التحصیلان و دانشجویان آموزش داده شود .

 

 

5-2-2-ایجاد و توسعه سیستمهای تحقیق و توسعه برای توسعه كار آفرینی:

اغلب سازمان ها دارای واحد تحقیق و توسعه هستند ، امّا نقش ، فلسفه و مدیریت واحدهای تحقیق و توسعه در سازمان های كار آفرین با آنچه كه در سازمان های سنتی دیده می شود   متفاوت است .

نتایج تحقیق نشان می دهد كه اكثریت سازمان های مورد مطالعه در واحدهای دولتی كشور اصولاً فاقد سیستم تحقیق و توسعه هستند و یا واحدهای تحقیق در آنها فعّال نیست .

با توجّه به اینكه تحقیق و توسعه یكی از عوامل مهم و مؤثر در كار آفرینی سازمانی است، بایستی تلاش گردد تا ضمن ایجاد واحد تحقیق و توسعه در سازمان ها  و همچنین در دانشگاهها ، ویژگی های كار آفرینانه را نیز در ایجاد و فعالیّت آن لحاظ نمود .

 

5-2-3- بهبود نقش دولت در توسعه كار آفرینی:

دولت در توسعه كار آفرینی سازمانی دارای نقش كلیدی است كه البته نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است كه اكثریت سازمان ها از نقش مؤثر دولت در پیشبرد امور در جهت كار آفرینی ناراضی هستند .

دولت در زمینه كار آفرینی سازمانی و ترغیب فعالیّت های كار آفرینانه ، می تواند دو گونه نقش ایفا كند :

الف: یك­دسته نقش هایی كه از اعمال حاكمیت نشأت می گیرد مانند صدور پروانه های مختلف كه روابط اقتصادی و اجتماعی را تنظیم می­كند. مقرراتی كه در       این باره وضع می شود در فعالیّت های كار آفرینانه تأثیر مهمی دارد . موانع مقررات در ارتباط با كار آفرینی برسه دسته است : 1- دسته ای از لحاظ ورود به قلمرو و كار آفرینی مؤثرند و ممكن است نقش بازدارنده داشته باشند 2- دسته ای دیگر موانع رشد كسب و كار است 3- دسته ای دیگر موانعی برای خروج از كسب و كار است. كارگزاران و سیاستگذاران دولتی باید موانع قانونی بر سر راه كار آفرینی را مورد شناسایی قرار داده و با حذف مقررات زائد موانع را از سر راه بردارند .

ب:  نقش دیگر دولت ، نقش حمایتی است دولت می تواند نقش حمایتی مهمی برای كار آفرینان داشته باشد. دولت وظیفه دارد تأمین خدمات زیربنایی به كار آفرینان كمك كند تا كوشش خود را متمركز بر فعالیّت­های تولیدی كنند.

خدمات زیر بنایی فقط شامل آب و برق نیست بلكه خدمات اطّلاع رسانی پژوهشی ، حمایت های مالی و….. را نیز شامل می شود .

در این راستا بایستی گروهی را مأمور ساخت تا نقش دولت را در ارتباط با مؤلفه­های كارآفرینی سازمانی مورد ارزیابی قراردهند . كه در این ارزیابی باید به این مسائل پرداخت كه در كجا مقررات نقش بازدارنده دارد؟ چه تناقضات قانونی وجود دارد و در كجا نقش حمایتی دولتی كافی نیست؟ سپس بر این مبنا،  قوانین و مقررات دولتی در جهت بهبودی و توسعه كار آفرینی مورد بازنگری واصلاح قرارگیرد.

علاوه بر آن قوانین و مقرراتی تدوین گردد تا از اختراعات جدید  حمایت شده و به ثبت برسد تا حقوق افراد و سازمان های كار آفرین رعایت گردد .

 

 • بهبود فرهنگ جامعه برای توسعه كار آفرینی:

فرهنگ جامعه در سطح ملّی با تأثیرات قابل توجّهی كه بر ویژگی­های اكتسابی افراد       می­گذارد و همچنین محدودیت­ها و فرصت­هایی كه برای سازمان ها فراهم می كند، اثرات قابل توجّهی بر فرآیند كارآفرینی می گذارد .

نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد كه فرهنگ كار و كارآفرینی در جامعه حاكم نیست و در خانواده های ایرانی تمرین كار آفرینی به عمل نمی آید. فرهنگ ملّی ، ارزش­ها ، هنجارها و چارچوب­های حاكم بر جامعه به خودی خود هم در برنامه ریزیهای كلان و ملّی و هم در دیدگاههای فردی و جمعی افراد، نسبت به كار آفرینی مؤثر واقع می شود .

در این مسیر گریز از سنت گرایی مفرط ، به شرط اینكه تغییرات در قالب اصول و چار چوبهای غیر قابل اجتناب جامعه باشد و منجر به هرج و مرج گرایی در جامعه نشود،كمال­گرایی و انباشت پول و سرمایه چنانچه با طرح و پرورش ایده های متنوع و ایجاد زمینه مناسب برای اتخاذ قوانین و مقررات لازم در حفظ امنیت سرمایه گذاری باشد منجر به تقویت كار آفرینی فردی و سازمانی می شود .

بنابراین برای تقویت فرهنگ كارآفرینی در سطح سازمان  و به طورکل در سطح جامعه پیشنهادات زیر ارائه می­گردد.

 • v ویژگی­های فردی لازم برای كار آفرینی و فرهنگ ملّی به طور جمعی و همچنین نگرش­هایی مانند: وجدان كاری ، انضباط اجتماعی ، شایسته سالاری و قانونمداری ، از ابتدا و در دوره های آموزش دبستانی در ذهن كودكان نفوذ می كند. بنابراین لازم است برای ظهور چنین روحیه ای در جامعه ، برنامه ریزی های درسی نوجوانان و جوانان با چنین دیدگاهی انجام می گیرد .
 • v دلیل اكتسابی بودن برخی ویژگیهای كار آفرینی ، برنامه های آموزشی كار آفرینی در دوره­های دانشگاهی به­ویژه رشته­های مدیریت یكی از نیازهای اساسی جامعه به حساب می آید كه باید بر آورده شود كه دانشكده مدیریت دانشگاه تهران در جهت تحقّق این مهم درسی اختیاری به نام مبانی کارآفرینی را در سال 1382 ارائه داد که البته به علّت عدم استقبال از سوی دانشجویان این واحد حذف شد. همچنین كلاس­های روش تحقیق دكتر زالی مقدمه ای بر این آشنایی است كه خود من نیز از طریق این كلاس در دوره کارشناسی، با این واژه و كلاً كارآفرینی آشنا شده­ام .
 • v علاوه بر دوره های دانشگاهی یكسری آموزشهای ضمن خدمت نیز باید برای ارتقاء ویژگی­های كار آفرینی در مدیران فعّال در بخش های مختلف دولتی پیاده شود .
 • v رسانه­های گروهی نقش مؤثری در شناساندن نقش و اهمیّت كار آفرینی به تك تك افراد جامعه و نهادینه كردن آن بازی می كنند كه بایستی اهمیت لازم نسبت به آن مبذول شود كه خوشبختانه هم اكنون تلویزیون و شبكه 3 این كار را شروع كرده و با معرفی كار آفرینان گامی در این راه مهم برداشته است .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

فهرست منابع : دانلود پایان نامه علوم تربیتی,بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران

فهرست منابع :

1-اسدی ، م .1378 . مزیت نسبی صادرات پوشاك در ایران . مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت بازرگانی . تهران : 12 ، 16-15 و20-19 .

2-ژوله ، ت . 1381 . پژوهشی در فرش ایران . انتشارات یساولی . تهران .

3-سازمان جهاد سازندگی استان قم . 1381 . فرش قم نگین فرش دستباف ایران . چاپ كیان نقش . قم .

4-سرمد ، ز . و ع . بازرگان . و ا . حجازی . 1376 . روشهای تحقیق در علوم رفتاری . چاپ اول . نشر آگه . تهران .

5-قره باغیان ، م . 1371 . اقتصاد رشد و توسعه . جلد اول . چاپ اول . انتشارات نشر نی . تهران .

6-عزتی ، م . 1376 . روش تحقیق در علوم اجتماعی . چاپ اول . مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس . تهران .

7-گریفین ، ك . راهبردهای توسعه اقتصادی . چاپ اول . ترجمة راغفر ، ح . و م . هاشمی .
(1375) . انتشارات نشر نی . تهران .

8-گیلیس ، پركینز ، رومر ، اسنودگراس . اقتصاد توسعه . چاپ اول . ترجمة آزاد ارمكی ، غ . (1379) . انتشارات نشر نی . تهران .

9-موسی نژاد ، م . و م . ضرغام . 1376 . ارزیابی سیاست های حمایتی دولت در بخش كشاورزی . مجلة دانشكدة علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی . شمارة 6 . تهران .

10-میر ، ج . مباحث اساسی اقتصاد توسعه . چاپ اول . ترجمة آزاد ارمكی ، غ . (1378) . انتشارات نشر نی . تهران .

11-نادری ، ا . 1371 . مزیت نسبی و توسعه صادرات در ایران . مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت بازرگانی . تهران .

12-نوربخش ، م . 1376 . بررسی مزیت نسبی محصولات كشاورزی استان مازندران جهت صدور به كشورهای آسیای مركزی . مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت بازرگانی . تهران .

13.Balassa , B.1977.A Stages Approach to Comparative Advantage . World Bank Paper . No 256 .

14.Bruno, M . 1972 . Domestic Resources Cost and Effective Protection : Clarifract and Synthesis . Journal of  Political Economy . No 80 .

15.Greenaway , D.1991.The New Trade Theories and Developing Countries . ed.by N. Balusbrahaniam . etc , St. Martin Press : 156 .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

توزیع فراوانی وضعیت عامل:دانلود پایان نامه علوم تربیتی,بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران

– جدول (7-2-6-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
5/5 5/5 5/5 6 بسیار ضعیف
1/39 6/33 6/33 37 ضعیف
6/83 5/44 5/44 49 متوسط
1/99 5/15 5/15 17 زیاد
100 9/0 9/0 1 بسیار زیاد
100 100 110 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر تسهیلات و اعتبارات دولتی» بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان همدان، بطور عمده با گزینه « متوسط» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است كه گزینه «بسیار زیاد» كمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (7-2-6-4) : مقایسه وضعیت عامل
– جدول (7-3-6-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
16- 22 6

بسیار ضعیف

15 22 37 ضعیف
27 22 49 متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو 5- 22 17 زیاد
99% 4 18/76 21- 22 1 بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 18/76 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر ایجاد بازار بورس » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان همدان
شاخص

– جدول (8-2-6-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
5/14 5/14 5/14 16 بسیار ضعیف
6/33 1/19 1/19 21 ضعیف
4/86 7/52 7/52 58 متوسط
100 6/13 6/13 15 زیاد
0 0 0 0 بسیار زیاد
100 100 110 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر ایجاد بازار بورس» بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان همدان، بطور عمده با گزینه « متوسط» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است كه گزینه «بسیار زیاد» كمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (8-2-6-4) : مقایسه وضعیت عامل
– جدول (8-3-6-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
5/11- 5/27 16

بسیار ضعیف

5/6- 5/27 21 ضعیف
5/30 5/27 58 متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو 5/12- 5/27 15 زیاد
99% 3 85/45 0 0 0 بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 85/45 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر شیوه بافت خاص استان» بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان همدان
شاخص

– جدول (9-2-6-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
0 0 0 0 بسیار ضعیف
3/7 3/7 3/7 8 ضعیف
5/34 3/27 3/27 30 متوسط
9/90 4/56 4/56 62 زیاد
100 1/9 1/9 10 بسیار زیاد
100 100 110 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر شیوه بافت خاص استان» بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان همدان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است كه گزینه «بسیار ضعیف» كمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (9-2-6-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (9-3-6-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
0 0 0

بسیار ضعیف

5/19- 5/27 8 ضعیف
5/2 5/27 30 متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو 5/34 5/27 62 زیاد
99% 3 47/68 5/17- 5/27 10 بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 47/68 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر ذهنی باف بودن طرح و نقشه» بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان همدان
شاخص

– جدول (10-2-6-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
0 0 0 0 بسیار ضعیف
6/3 6/3 6/3 4 ضعیف
9/20 3/17 3/17 19 متوسط
4/76 5/55 5/55 61 زیاد
100 6/23 6/23 26 بسیار زیاد
100 100 110 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر ذهنی باف بودن طرح و نقشه» بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان همدان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است كه گزینه «بسیار ضعیف» كمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (10-2-6-4) : مقایسه وضعیت عامل
– جدول (10-3-6-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
0 0 0

بسیار ضعیف

5/23- 5/27 4 ضعیف
5/8- 5/27 19 متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو 5/33 5/27 61 زیاد
99% 3 60/63 5/1- 5/27 26 بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 60/63 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر تنوع رنگی محدود در نقشه های خاص استان» بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان همدان
شاخص

– جدول (11-2-6-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
9/0 9/0 9/0 1 بسیار ضعیف
5/5 5/4 5/4 5 ضعیف
5/35 30 30 33 متوسط
9/80 5/45 5/45 50 زیاد
100 1/19 1/19 21 بسیار زیاد
100 100 110 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر تنوع رنگی محدود در نقشه های خاص استان» بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان همدان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است كه گزینه «بسیار ضعیف» كمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (11-2-6-4) : مقایسه وضعیت عامل
– جدول (11-3-6-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
21- 22 1

بسیار ضعیف

17- 22 5 ضعیف
11 22 33 متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو 28 22 50 زیاد
99% 4 36/74 1- 22 21 بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 36/74 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر عدم دسترسی به رنگزاهای طبیعی در استان» بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان همدان
شاخص

– جدول (12-2-6-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
0 0 0 0 بسیار ضعیف
4/6 4/6 4/6 7 ضعیف
40 6/33 6/33 37 متوسط
8/81 8/41 8/41 46 زیاد
100 2/18 2/18 20 بسیار زیاد
100 100 110 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر عدم دسترسی به رنگزاهای طبیعی در استان» بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان همدان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است كه گزینه «بسیار ضعیف» كمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (12-2-6-4) : مقایسه وضعیت عامل
– جدول (12-3-6-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
0 0 0

بسیار ضعیف

5/20- 5/27 7 ضعیف
5/9 5/27 37 متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو 5/18 5/27 46 زیاد
99% 3 05/33 5/7- 5/27 20 بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 05/33 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر كیفیت پشم قابل دسترس در استان» بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان همدان
شاخص

– جدول (13-2-6-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
4/6 4/6 4/6 7 بسیار ضعیف
30 6/23 6/23 26 ضعیف
7/52 7/22 7/22 25 متوسط
4/86 6/33 6/33 37 زیاد
100 6/13 6/13 15 بسیار زیاد
100 100 110 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر كیفیت پشم قابل دسترس در استان» بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان همدان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است كه گزینه «بسیار ضعیف» كمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (13-2-6-4) : مقایسه وضعیت عامل
– جدول (13-3-6-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
15- 22 7

بسیار ضعیف

4 22 26 ضعیف
3 22 25 متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو 15 22 37 زیاد
99% 4 81/23 7- 22 15 بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 81/23 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

جدول بررسی تولید فرش دستباف در استان خراسان:دانلود پایان نامه علوم تربیتی,بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران

 

شاخص آماری

جدول(2-5-4): بررسی مشخصه های آمار توصیفی عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف در استان خراسان

میانگین

میانه

مد انحراف استاندارد واریانس دامنه

آموزش بافندگان

4 4 4 9/0 7/0 4

ایجاد كارگاههای مجتمع تولید فرش

3 4 4 9/0 8/0 4

وجود متولیان مختلف در فرایند تولید فرش

3 4 4 1 1 4

هماهنگی بین بخش تولید و صادرات

4 4 4 8/0 7/0 3

استفاده از رنگزاهای طبیعی

4 4 4 8/0 6/0 3

استفاده از مواد اولیه مرغوب

4 4 4 9/0 8/0 4

تسهیلات و اعتبارات دولتی

3 3 3 1 9/0 4

ایجاد بازار بورس فرش

3 3 4 1 9/0 4

شیوه بافت خاص استان (گره،چله كشی،پودگذاری،…)

4 4 4 7/0 6/0 3

قابلیت دسترسی و فراوانی رنگزاهای طبیعی

4 4 4 7/0 5/0 3

شیوه های مختلف بافت متأثر از تعدد اقوام منطقه

4 4 4 7/0 6/0 3

نوع مواد اولیه قابل دسترس دراستان

4 4 4 7/0 5/0 3

طرح و نقشه های بومی استان

4 4 4 7/0 5/0 3

 • « تأثیر آموزش بافندگان » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان
شاخص

– جدول (1-2-5-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
1/2 1/2 1/2 3 بسیار ضعیف
8/9 7/7 7/7 11 ضعیف
6/47 8/37 8/37 54 متوسط
8/88 3/41 3/41 59 زیاد
100 2/11 2/11 16 بسیار زیاد
100 100 143 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر آموزش بافندگان » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است كه گزینه «بسیار ضعیف» كمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (1-2-5-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (1-3-5-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
6/25- 6/28 3

بسیار ضعیف

6/17- 6/28 11 ضعیف
4/25 6/28 54 متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو 4/30 6/28 59 زیاد
99% 4 17/94 6/12- 6/28 16 بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 17/94 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر ایجاد كارگاههای مجتمع تولیدی » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان
شاخص

– جدول (2-2-5-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
2/4 2/4 2/4 6 بسیار ضعیف
7/14 5/10 5/10 15 ضعیف
3/48 6/33 6/33 48 متوسط
93 8/44 8/44 64 زیاد
100 7 7 10 بسیار زیاد
100 100 143 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر ایجاد كارگاههای مجتمع تولیدی » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است كه گزینه «بسیار ضعیف» كمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (2-2-5-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (2-3-5-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
6/22- 6/28 6

بسیار ضعیف

6/13- 6/28 15 ضعیف
4/19 6/28 48 متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو 4/35 6/28 64 زیاد
99% 4 39/93 6/18- 6/28 10 بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 39/93 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر وجود متولیان مختلف در فرایند تولید » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان
شاخص

– جدول (3-2-5-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
8/9 8/9 8/9 14 بسیار ضعیف
8/16 7 7 10 ضعیف
8/44 28 28 40 متوسط
9/97 1/53 1/53 76 زیاد
100 1/2 1/2 3 بسیار زیاد
100 100 143 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر وجود متولیان مختلف در فرایند تولید » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است كه گزینه «بسیار زیاد» كمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (3-2-5-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (3-3-5-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
6/14- 6/28 14

بسیار ضعیف

6/18- 6/28 10 ضعیف
4/11 6/28 40 متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو 4/47 6/28 76 زیاد
99% 4 57/125 6/25- 6/28 3 بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 57/125 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر هماهنگی بین بخش تولید و صادرات » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان
شاخص

– جدول (4-2-5-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
0 0 0 0 بسیار ضعیف
8/2 8/2 8/2 4 ضعیف
2/25 4/22 4/22 32 متوسط
9/62 8/37 8/37 54 زیاد
100 1/37 1/37 53 بسیار زیاد
100 100 143 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر هماهنگی بین بخش تولید و صادرات » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است كه گزینه «بسیار ضعیف» كمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (4-2-5-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (4-3-5-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
0 0 0

بسیار ضعیف

8/31- 8/35 4 ضعیف
8/3- 8/35 32 متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو 3/18 8/35 54 زیاد
99% 3 23/46 3/17 8/35 53 بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 23/46 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر استفاده از رنگزاهای طبیعی» بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان
شاخص

– جدول (5-2-5-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
0 0 0 0 بسیار ضعیف
8/2 8/2 8/2 4 ضعیف
9/32 1/30 1/30 43 متوسط
3/78 5/45 5/45 65 زیاد
100 7/21 7/21 31 بسیار زیاد
100 100 143 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر استفاده از رنگزاهای طبیعی» بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است كه گزینه «بسیار ضعیف» كمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (5-2-5-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (5-3-5-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
0 0 0

بسیار ضعیف

8/31- 8/35 4 ضعیف
3/7 8/35 43 متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو 3/29 8/35 65 زیاد
99% 3 23/54 8/4- 8/35 31 بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 23/54 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر استفاده از مواد اولیه مرغوب» بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان
شاخص

– جدول (6-2-5-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
7/0 7/0 7/0 1 بسیار ضعیف
4/8 7/7 7/7 11 ضعیف
4/36 28 28 40 متوسط
7/79 4/43 4/43 62 زیاد
100 3/20 3/20 29 بسیار زیاد
100 100 100 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر استفاده از مواد اولیه مرغوب» بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است كه گزینه «بسیار ضعیف» كمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

تجزیه و تحلیل كشش ارزی DRC :دانلود پایان نامه علوم تربیتی,بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران

5-9-3-4- تجزیه و تحلیل كشش ارزی DRC  :

تجزیه و تحلیل كشش ، یكی از بهترین ابزارها برای پی بردن به میزان حساسیت و تأثیرپذیری یك متغیر از عوامل مختلف است . هر چند كه محاسبة نرخ ارز غایی توانست تصویری از تفاوتهای موجود میان نرخ ارز سایه ای و نرخ ارز اسمی و اثرات آنها بر مقدار DRC  را نمایش دهد ؛ لیكن محاسبة كشش ارزی DRC  می تواند تصویر دقیقتری از حساسیت مقدار مزیت نسبی كشور در تولید فرش دستباف را نسبت به تغییرات نرخ ارز ارائه دهد . برای این منظور نرخ ارز اسمی به عنوان نرخ ارز پایه در نظر گرفته و براساس آن به محاسبة كشش ارزی DRC مطابق فرمول زیر می پردازیم :

 

چنانچه می دانیم مقدار DRC با میزان نرخ ارز رابطة معكوس دارد و بنابراین كشش ارزی DRC  منفی خواهد بود . این امر بدان مفهوم است كه با افزایش نرخ ارز ، شاهد كاهش DRC و بهبود مزیت نسبی كشور در تولید فرش دستباف خواهیم بود .

براساس فرمول فوق كشش ارزی DRC در تولید فرش دستباف كشور در استانهای مورد بررسی به ترتیب برای استان آذربایجان شرقی معادل 99/0- ، برای استان قم معادل
94/0- ، برای استان اصفهان معادل 04/1- ، برای استان خراسان معادل 03/1- و برای استان همدان 93/0- قابل محاسبه است .

ارقام مذكور بدین مفهوم هستند كه به ازای یك درصد افزایش در نرخ ارز ، مزیت نسبی كشور در تولید فرش دستباف در استان آذربایجان شرقی 99/0 درصد ، در استان قم 94/0 درصد ، در استان اصفهان 04/1 درصد ، در استان خراسان 03/1 درصد و در استان همدان 93/0 درصد بهبود خواهد یافت . به بیان دیگر می توان گفت كه مقدار DRC  در استانهای اصفهان و خراسان نسبت به نرخ ارز با كشش بوده است و در استانهای آذربایجان شرقی ، قم ، همدان میزان DRC نسبت به نرخ ارز بی كشش است .

كاربرد دیگری كه می توان از مبحث كشش ارزی DRC متصور نمود ، در حركت از نرخ ارز اسمی به سمت نرخ ارز سایه ای است . از آنجایی كه نرخ ارز سایه ای بیشتر از نرخ ارز اسمی می باشد ، لذا با توجه به كشش های ارزی محاسبه شده برای DRC ، می توان اظهار نمود كه مقدار DRC در استانهای اصفهان و خراسان با حركت از نرخ ارز اسمی به سمت نرخ ارز سایه ای با كشش بزرگتر از یك بهبود می یابد . این در حالی است كه حركت از نرخ ارز اسمی به سمت نرخ ارز سایه ای در استانهای آذربایجان شرقی ، قم و همدان به دلیل كشش ارزی كوچكتر از یك برای DRC ، بهبودی قابل توجهی را در وضعیت مزیت نسبی این استانها به همراه نخواهد داشت .

 

6-9-3-4- تجزیه و تحلیل كشش قیمتی DRC  :

كشش DRC نسبت به قیمت فروش هر مترمربع فرش دستباف یكی دیگر از شاخص‌هایی است كه می تواند حساسیت مقدار مزیت نسبی كشور در تولید فرش دستباف را نسبت به قیمت فروش ارائه دهد . برای این منظور برآوردهای كارشناسی متوسط قیمت فوب هر مترمربع فرش دستباف در استانهای مورد بررسی را به عنوان قیمت پایه در نظر گرفته و براساس آن به محاسبة كشش قیمتی DRC مطابق فرمول زیر می پردازیم .

چنانچه می دانیم مقدار DRC  با قیمت فروش هر مترمربع فرش دستباف رابطة معكوس دارد و بنابراین كشش قیمتی DRC منفی خواهد بود . این امر بدان مفهوم است كه با افزایش قیمت فوب فروش هر مترمربع فرش دستباف ، مقدار DRC كاهش یافته و مزیت نسبی كشور در تولید فرش دستباف افزایش خواهد یافت .

براساس فرمول فوق كشش قیمتی DRC در تولید فرش دستباف كشور در استانهای مورد بررسی به ترتیب برای استان آذربایجان شرقی معادل 01/1- ، برای استان قم معادل 9/0- ، برای استان اصفهان معادل 03/1- ، برای استان خراسان معادل 82/0- و برای استان همدان معادل 5/1- می باشد . ارقام مذكور بدین مفهوم هستند كه به ازای یك درصد افزایش در قیمت فروش هر مترمربع فرش دستباف مزیت نسبی كشور در تولید فرش دستباف در استان آذربایجان شرقی 01/1 درصد ، در استان قم 9/0 درصد ، در استان اصفهان 03/1 درصد ، در استان خراسان 82/0 درصد و در استان همدان 5/1 درصد می‌باشد. فزونی ارقام كشش نسبت به عدد یك در استانهای آذربایجان شرقی ، اصفهان و همدان نشاندهندة آن است كه مقدار DRC در استانهای مذكور نسبت به قیمت فروش فرشهای صادراتی با كشش می باشد . بیشترین تأثیرپذیری DRC نسبت به قیمت فروش هر مترمربع فرش صادراتی به ترتیب در استانهای همدان ، اصفهان و آذربایجان شرقی قابل الویت بندی می باشد.

 

7-9-3-4- تجزیه و تحلیل كشش DRC   نسبت به ارزش مواد اولیة داخلی :

یكی دیگر از شاخص هایی كه می تواند حساسیت مقدار مزیت نسبی كشور در تولید فرش دستباف را ارائه دهد ، كشش DRC نسبت به ارزش مواد اولیة داخلی استفاده شده در تولید هر مترمربع فرش دستباف است .

برای این منظور محاسبات انجام شده در خصوص ارزش مواد اولیه داخلی تولید در استانهای مورد بررسی را به عنوان ارزش پایه در نظر گرفته و براساس آن به محاسبة كشش DRC مطابق فرمول زیر می پردازیم .

چنانچه می دانیم مقدار DRC با ارزش مواد اولیة داخلی تولید رابطة مستقیم دارد و بنابراین كشش DRC نسبت به ارزش مواد اولیة داخلی مثبت خواهد بود ، این امر بدان مفهوم است كه با كاهش ارزش مواد اولیة داخلی تولید ، مقدار DRC كاهش یافته و مزیت نسبی كشور در تولید فرش دستباف افزایش خواهد یافت . براساس فرمول فوق كشش DRC  نسبت به ارزش مواد اولیة داخلی تولید فرش دستباف كشور در استانهای مورد بررسی به ترتیب برای استان آذربایجان شرقی معادل 9/0 ، برای استان قم معادل 13/1 ، برای استان اصفهان معادل 03/1 ، برای استان خراسان معادل 2/1 و برای استان همدان معادل 16/1 قابل محاسبه است . ارقام مذكور بدین مفهوم هستند كه به ازای یك درصد كاهش در ارزش مواد اولیة داخلی تولید ، مزیت نسبی كشور در تولید فرش دستباف در استان آذربایجان شرقی ، 9/0 درصد ، در استان قم 13/1 درصد ، در استان اصفهان 03/1 درصد ، در استان خراسان 2/1 درصد و در استان همدان 16/1 درصد بهبود خواهد یافت . به بیان دیگر می توان گفت در حالیكه میزان مزیت نسبی در تولید در استان آذربایجان شرقی نسبت به ارزش مواد اولیة داخلی بی كشش است ، اما در استان‌های خراسان ، همدان ، قم و اصفهان ، میزان مزیت نسبی در تولید ، به ترتیب بیشترین كشش را نسبت به تغییر در ارزش مواد اولیة داخلی داراست .

 

8-9-3-4- تجزیه و تحلیل كشش DRC   نسبت به ارزش نهاده های قابل تجارت :

شاخص دیگری كه می تواند حساسیت مقدار مزیت نسبی كشور در تولید فرش دستباف را ارائه دهد ، كشش DRC نسبت به ارزش نهاده های قابل تجارت استفاده شده در تولید هر مترمربع فرش دستباف است . برای این منظور محاسبات انجام شده در خصوص ارزش نهاده های قابل تجارت در استانهای مورد بررسی را به عنوان ارزش پایه در نظر گرفته و براساس آن به محاسبة كشش DRC طبق فرمول زیر می پردازیم :

چنانچه می دانیم مقدار DRC با ارزش نهاده های قابل تجارت رابطة مستقیم دارد و بنابراین كشش DRC نسبت به ارزش نهاده های قابل تجارت مثبت خواهد بود ، این امر بدان مفهوم است كه با كاهش ارزش نهاده های قابل تجارت ، مقدار DRC كاهش یافته و مزیت نسبی كشور در تولید فرش دستباف افزایش خواهد یافت . براساس فرمول فوق كشش DRCنسبت به ارزش نهاده های قابل تجارت فرش دستباف كشور در استانهای مورد بررسی به ترتیب برای استان آذربایجان شرقی معادل 19/0 ، برای استان قم معادل 18/0 ، برای استان اصفهان معادل 2/0 ، برای استان خراسان معادل 16/0 و برای استان همدان معادل 4/0 قابل محاسبه است . ارقام مذكور بدین مفهوم است كه به ازای یك درصد كاهش در ارزش نهاده های قابل تجارت ، مزیت نسبی كشور در تولید فرش دستباف در استان آذربایجان شرقی 19/0 درصد ، در استان قم 18/0 درصد ، در استان اصفهان 2/0 درصد ، در استان خراسان 16/0 درصد و در استان همدان 4/0 درصد بهبود خواهد یافت . به بیان دیگر می توان گفت در استانهای آذربایجان شرقی ، قم و خراسان ، كشش DRC نسبت به ارزش نهاده های قابل تجارت در كمترین سطح قرار دارد كه این امر به دلیل آنست كه استانهای مذكور به لحاظ جایگزینی ابریشم داخلی به جای ابریشم وارداتی از امتیاز ویژه ای برخوردار هستند . در استان‌های اصفهان و همدان نیز ، مقدار DRC نسبت به ارزش نهاده های قابل تجارت بی‌كشش است .

 

9-9-3-4- ارزیابی عوامل مؤثر بر مزیت نسبی كشور در تولید فرش دستباف براساس مطالعات میدانی تحقیق :

چنانچه در قسمت قبل ملاحظه گردید تأثیر عوامل مؤثر بر ایجاد مزیت نسبی كشور در تولید فرش دستباف ، در قالب شاخص های تحمل غایی DRC و كشش های ارزی DRC ، كشش DRC نسبت به قیمت فروش محصول صادراتی و كشش DRC نسبت به ارزش مواد اولیة داخلی و ارزش نهاده های قابل تجارت بكار گرفته شده در تولید هر مترمربع فرش دستباف مورد بررسی قرار گرفت . جدول شماره ( 18 – 4 )  جمع بندی نتایج مذكور را ارائه می دهد .

 

 

جدول شماره (18 – 4) : مقادیر محاسبه شدة كشش DRC فرش دستباف در كشور

نـام استان

عنوان كشش

آذربایجان شرقی قـم اصفهان خراسان همدان
كشش ارزی DRC 99/0- 94/0- 04/1- 03/1- 93/0-
كشش  DRC نسبت به قیمت هر متر مربع فرش دستباف 01/1- 9/0- 03/1- 82/0- 5/1-
كشش  DRC نسبت به ارزش مواد اولیة داخلی 9/0 13/1 03/1 2/1 16/1
كشش  DRC نسبت به ارزش نهاده های قابل تجارت 19/0 18/0 2/0 16/0 4/0

مأخذ : محاسبات تحقیق

 

بدین ترتیب مجموعه عواملی كه می توانند مقادیر كشش های مختلف DRC را تحت تأثیر قرار دهند ، می توانند بر مزیت نسبی كشور در تولید فرش دستباف مؤثر باشند . با توجه به آنكه ویژگی های ساختاری و تنوع و تخصصهای منطقه ای گوناگون در خصوص شیوة بافت ، طرح و نقشه و رنگ آمیز فرشهای ایران در هر یك از استانها ، متفاوت می‌باشد، ارزیابی عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در قالب سئوالات پرسشنامه های نوع A  تحقیق به تفكیك هر یك از استانها مد نظر قرار گرفته است . نتایج حاصل از فعالیت میدانی تحقیق با استفاده از نرم افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در قالب عوامل استانی مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف در قسمتهای قبلی ارائه گردید . در این قسمت عوامل مشترك مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف مدنظر قرار داشته است .

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل عوامل مشترك مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف دركل استانهای مورد بررسی،با استفاده از نرم افزارSpss  و با بكارگیری ابزار تحلیل عاملی(Factor Analysis) حكایت از آن دارد كه عامل هماهنگی بین بخش تولید و صادرات و عامل استفاده از مواد اولیة مرغوب در كل آزمون ، در بالاترین حد اثرگذاری ارزیابی شده اند . همچنین عواملی نظیر ایجاد كارگاههای مجتمع تولیدی ، حذف متولیان مختلف در فرایند تولید فرش و استفاده از رنگزاهای طبیعی در درجة بعدی تأثیرگذاری ارزیابی شده اند . این در حالی است كه عواملی همچون آموزش بافندگان ، تسهیلات و اعتبارات دولتی و ایجاد بازار بورس فرش در اولویتهای بعدی تأثیرگذاری بر مزیت نسبی كشور در تولید فرش دستباف مورد ارزیابی قرار گرفته اند . نتایج تفصیلی تجزیه و تحلیل آماری عوامل مشترك و تحلیل عاملی ، در ادامه ارائه شده است .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

تحلیل تأثیر ایجاد بازار بورس فرش:دانلود پایان نامه علوم تربیتی,بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران

– جدول (7-3-3-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
8/7- 8/17 10

بسیار ضعیف

2/33 8/17 51 ضعیف
2/4 8/17 22 متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو 8/12- 8/17 5 زیاد
99% 4 39/91 8/16- 8/17 1 بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 39/91 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر ایجاد بازار بورس فرش » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان قم
شاخص

– جدول (8-2-3-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
6/14 6/14 4/14 13 بسیار ضعیف
7/42 1/28 8/27 25 ضعیف
8/88 1/46 6/45 41 متوسط
100 2/11 1/11 10 زیاد
0 0 0 0 بسیار زیاد
100 9/98 89 كل
1/1 1 انحراف آماری
100 90 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر ایجاد بازار بورس فرش » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان قم، بطور عمده با گزینه « متوسط» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است كه گزینه « بسیار زیاد» كمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (8-2-3-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (8-3-3-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
3/9- 3/22 13

بسیار ضعیف

8/2 3/22 25 ضعیف
8/18 3/22 41 متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو 3/12- 3/22 10 زیاد
99% 3 73/26 3/22 0 بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 73/26 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر قابلیت دسترسی سریع و كم هزینه به مراحل اجرایی فرایند تبدیل ابریشم خام به خامه ابریشمی » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان قم
شاخص

– جدول (9-2-3-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
1/1 1/1 1/1 1 بسیار ضعیف
4/3 2/2 2/2 2 ضعیف
8/34 5/31 1/31 28 متوسط
3/84 4/49 9/48 44 زیاد
100 7/15 6/15 14 بسیار زیاد
100 9/98 89 كل
1/1 1 انحراف آماری
100 90 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر قابلیت دسترسی سریع و كم هزینه به  مراحل اجرایی فرایند تبدیل ابریشم خام به خامه ابریشمی » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان قم، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است كه گزینه « بسیار ضعیف» كمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (9-2-3-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (9-3-3-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
8/16- 8/17 1

بسیار ضعیف

8/15- 8/17 2 ضعیف
2/10 8/17 28 متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو 2/26 8/17 44 زیاد
99% 4 1/75 8/3- 8/17 14 بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 1/75 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر نزدیكی استان به مراكز تهیه رنگزاهای طبیعی » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان قم
شاخص

– جدول (10-2-3-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
0 0 0 0 بسیار ضعیف
9/7 9/7 8/7 7 ضعیف
2/38 3/30 30 27 متوسط
5/86 3/48 8/47 43 زیاد
100 5/13 3/13 12 بسیار زیاد
100 9/98 89 كل
1/1 1 انحراف آماری
100 90 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر نزدیكی استان به مراكز تهیه رنگزاهای طبیعی » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان قم، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است كه گزینه « بسیار ضعیف» كمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (10-2-3-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (10-3-3-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
0 0 0

بسیار ضعیف

3/15- 3/22 7 ضعیف
8/4 3/22 27 متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو 8/20 3/22 43 زیاد
99% 3 53/35 3/10- 3/22 12 بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 53/35 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر وجود مهارت ویژه بافت برای تولید فرش ابریشم » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان قم
شاخص

– جدول (11-2-3-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
0 0 0 0 بسیار ضعیف
0 0 0 0 ضعیف
9/16 9/16 7/16 15 متوسط
3/66 4/49 9/48 44 زیاد
100 7/33 3/33 30 بسیار زیاد
100 9/98 89 كل
1/1 1 انحراف آماری
100 90 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر وجود مهارت ویژه بافت برای تولید فرش ابریشم » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان قم، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است كه گزینه « ضعیف وبسیار ضعیف» كمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (11-2-3-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (11-3-3-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
0 0 0

بسیار ضعیف

0 0 0 ضعیف
7/14- 7/29 15 متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو 3/14 7/29 44 زیاد
99% 2 18/14 3/0 7/29 30 بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 18/14 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 2 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر وجود مهارت ویژه رنگرزی » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان قم
شاخص

– جدول (12-2-3-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
0 0 0 0 بسیار ضعیف
0 0 0 0 ضعیف
9/16 9/16 7/16 15 متوسط
5/68 7/51 1/51 46 زیاد
100 5/31 1/31 28 بسیار زیاد
100 9/98 89 كل
1/1 1 انحراف آماری
100 90 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر وجود مهارت ویژه رنگرزی » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان قم، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است كه گزینه « ضعیف وبسیار ضعیف» كمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (12-2-3-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (12-3-3-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
0 0 0

بسیار ضعیف

0 0 0 ضعیف
7/14- 7/29 15 متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو 3/16 7/29 46 زیاد
99% 2 33/16 7/1- 7/29 28 بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 33/16 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 2 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « طرح و نقشه های بومی خاص استان » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان قم
شاخص

– جدول (13-2-3-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
0 0 0 0 بسیار ضعیف
2/2 2/2 2/2 2 ضعیف
2/29 27 7/26 24 متوسط
4/76 2/47 7/46 42 زیاد
100 6/23 3/23 21 بسیار زیاد
100 9/98 89 كل
1/1 1 انحراف آماری
100 90 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «طرح و نقشه های بومی خاص استان » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان قم، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است كه گزینه « بسیار ضعیف» كمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (13-2-3-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (13-3-3-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
0 0 0

بسیار ضعیف

3/20- 3/22 2 ضعیف
8/1 3/22 24 متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو 8/19 3/22 42 زیاد
99% 3 17/36 3/1- 3/22 21 بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 17/36 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

تحلیل تأثیر وجود متولیان مختلف در فرایند تولید فرش:دانلود پایان نامه علوم تربیتی,بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران

 • « تأثیر وجود متولیان مختلف در فرایند تولید فرش » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (3-2-4-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق  
6/7 6/7 6/7 13 بسیار ضعیف
9/16 3/9 3/9 16 ضعیف
2/44 3/27 3/27 47 متوسط
6/93 4/49 4/49 85 زیاد
100 4/6 4/6 11 بسیار زیاد
  100 100 172 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر وجود متولیان مختلف در فرایند تولید فرش» بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است كه گزینه «بسیار زیاد» كمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (3-2-4-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (3-3-4-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

          پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
          4/21- 4/34 13

بسیار ضعیف

          4/18- 4/34 16 ضعیف
          6/12 4/34 47 متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو     6/50 4/34 85 زیاد
99% 4 11/118     4/23- 4/34 11 بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 11/118 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر هماهنگی بین بخش تولید و صادرات » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (4-2-4-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق  
0 0 0 0 بسیار ضعیف
2/1 2/1 2/1 2 ضعیف
1/15 14 14 24 متوسط
5/53 4/38 4/38 66 زیاد
100 5/46 5/46 80 بسیار زیاد
  100 100 172 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر هماهنگی بین بخش تولید و صادرات » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه «بسیار زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است كه گزینه «بسیار ضعیف» كمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (4-2-4-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (4-3-4-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

          پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
          0 0 0

بسیار ضعیف

          41- 43 2 ضعیف
          19- 43 24 متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو     23 43 66 زیاد
99% 3 62/91     37 43 80 بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 62/91 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر استفاده از رنگزاهای طبیعی » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (5-2-4-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق  
0 0 0 0 بسیار ضعیف
9/2 9/2 9/2 5 ضعیف
3/16 4/13 4/13 23 متوسط
75 7/58 7/58 101 زیاد
100 25 25 43 بسیار زیاد
  100 100 172 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر استفاده از رنگزاهای طبیعی» بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است كه گزینه «بسیار ضعیف» كمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (5-2-4-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (5-3-4-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

          پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
          0 0 0

بسیار ضعیف

          38- 43 5 ضعیف
          20- 43 23 متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو     58 43 101 زیاد
99% 3 11/121     0 43 43 بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 11/121 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر استفاده از مواد اولیه مرغوب » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (6-2-4-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق  
6/0 6/0 6/0 1 بسیار ضعیف
2/1 6/0 6/0 1 ضعیف
8/12 6/11 6/11 20 متوسط
2/62 4/49 4/49 85 زیاد
100 8/37 8/37 65 بسیار زیاد
  100 100 172 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر استفاده از مواد اولیه مرغوب » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است كه گزینه «ضعیف و بسیار ضعیف» كمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (6-2-4-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (6-3-4-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

          پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
          4/33- 4/34 1

بسیار ضعیف

          4/33- 4/34 1 ضعیف
          4/14- 4/34 20 متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو     6/50 4/34 85 زیاد
99% 4 53/172     6/30 4/34 65 بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 53/172 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر تسهیلات و اعتبارات دولتی » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (7-2-4-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق  
8/5 8/5 8/5 10 بسیار ضعیف
7/54 8/48 8/48 84 ضعیف
6/93 39 39 67 متوسط
3/98 7/4 7/4 8 زیاد
100 7/1 7/1 3 بسیار زیاد
  100 100 172 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر تسهیلات و اعتبارات دولتی » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « ضعیف» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است كه گزینه « بسیار زیاد» كمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (7-2-4-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (7-3-4-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

          پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
          4/24- 4/34 10

بسیار ضعیف

          6/49 4/34 84 ضعیف
          6/32 4/34 67 متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو     4/26- 4/34 8 زیاد
99% 4 64/168     4/31- 4/34 3 بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 64/168 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر ایجاد بازار بورس فرش » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (8-2-4-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق  
11 11 11 19 بسیار ضعیف
2/37 2/26 2/26 45 ضعیف
3/77 1/40 1/40 69 متوسط
8/98 5/21 5/21 37 زیاد
100 2/1 2/1 2 بسیار زیاد
  100 100 172 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر ایجاد بازار بورس فرش » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « متوسط» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است كه گزینه « بسیار زیاد» كمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (8-2-4-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (8-3-4-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

          پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
          4/15- 4/34 19

بسیار ضعیف

          6/10 4/34 45 ضعیف
          6/34 4/34 69 متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو     6/2 4/34 37 زیاد
99% 4 67/75     4/32- 4/34 2 بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 67/75 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر وجود مهارت ویژه بافت دراستان » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلا باف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (9-2-4-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق  
0 0 0 0 بسیار ضعیف
2/5 2/5 2/5 9 ضعیف
6/43 4/38 4/38 66 متوسط
9/91 3/48 3/48 83 زیاد
100 1/8 1/8 14 بسیار زیاد
  100 100 172 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر وجود مهارت ویژه بافت دراستان » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است كه گزینه « بسیار ضعیف» كمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (9-2-4-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (9-3-4-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

          پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
          0 0 0

بسیار ضعیف

          34- 43 9 ضعیف
          23 43 66 متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو     40 43 83 زیاد
99% 3 95/95     29- 43 14 بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 95/95 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر طرح و نقشه های خاص منطقه » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلا باف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (10-2-4-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق  
0 0 0 0 بسیار ضعیف
6/0 6/0 6/0 1 ضعیف
18 4/17 4/17 30 متوسط
9/84 9/66 9/66 115 زیاد
100 1/15 1/15 26 بسیار زیاد
  100 100 172 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر طرح و نقشه های خاص منطقه  » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است كه گزینه « بسیار ضعیف» كمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (10-2-4-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (10-3-4-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

          پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
          0 0 0

بسیار ضعیف

          42- 43 1 ضعیف
          13- 43 30 متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو     72 43 115 زیاد
99% 3 23/172     17- 43 26 بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 23/172 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر رنگ أمیزی خاص استان » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلا باف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (11-2-4-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق  
0 0 0 0 بسیار ضعیف
7/1 7/1 7/1 3 ضعیف
7/15 14 14 24 متوسط
9/70 2/55 2/55 95 زیاد
100 1/29 1/29 50 بسیار زیاد
  100 100 172 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر رنگ أمیزی خاص استان» بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است كه گزینه « بسیار ضعیف» كمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (11-2-4-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (11-3-4-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

          پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
          0 0 0

بسیار ضعیف

          40- 43 3 ضعیف
          19- 43 24 متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو     52 43 95 زیاد
99% 3 62/109     7 43 50 بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 62/109 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر وجود مهارت استاد كاران رنگرزی گیاهی » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلا باف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (12-2-4-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق  
0 0 0 0 بسیار ضعیف
6/0 6/0 6/0 1 ضعیف
14 4/13 4/13 23 متوسط
6/68 7/54 7/54 94 زیاد
100 4/31 4/31 54 بسیار زیاد
  100 100 172 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر وجود مهارت استاد كاران رنگرزی گیاهی » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است كه گزینه «بسیار ضعیف» كمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (12-2-4-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (12-3-4-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

          پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
          0 0 0

بسیار ضعیف

          42- 43 1 ضعیف
          20- 43 23 متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو     51 43 94 زیاد
99% 3 62/113     11 43 54 بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 62/113 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر فراوانی رنگزاهای طبیعی » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلا باف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (13-2-4-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق  
0 0 0 0 بسیار ضعیف
2/1 2/1 2/1 2 ضعیف
9/16 7/15 7/15 27 متوسط
3/73 4/56 4/56 97 زیاد
100 7/26 7/26 46 بسیار زیاد
  100 100 172 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر فراوانی رنگزاهای طبیعی » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است كه گزینه «بسیار ضعیف» كمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (13-2-4-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (13-3-4-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

          پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
          0 0 0

بسیار ضعیف

          41- 43 2 ضعیف
          16- 43 27 متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو     54 43 97 زیاد
99% 3 07/113     3 43 46 بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 07/113 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر شیوه های خاص بافت و نقشه ذهنی باف » بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (14-2-4-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق  
7 7 7 12 بسیار ضعیف
4/17 5/10 5/10 18 ضعیف
4/38 9/20 9/20 36 متوسط
1/72 7/33 7/33 58 زیاد
100 9/27 9/27 48 بسیار زیاد
  100 100 172 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر شیوه های خاص بافت و نقشه ذهنی باف » بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است كه گزینه «بسیار ضعیف» كمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (14-2-4-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (14-3-4-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

          پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
          4/22- 4/34 12

بسیار ضعیف

          4/16- 4/34 18 ضعیف
          6/1 4/34 36 متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو     6/23 4/34 58 زیاد
99% 4 04/44     6/13 4/34 48 بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 04/44 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

تجزیه و تحلیل یافته ها:دانلود پایان نامه علوم تربیتی,بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران

– جدول (6-3-1-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
55- 70 15

بسیار ضعیف

32- 70 38 ضعیف
38 70 108 متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو 56 70 126 زیاد
99% 4 97/123 7- 70 63 بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 97/123 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر ایجاد بازار بورس فرش » بر مزیت نسبی صادراتی
شاخص

– جدول (7-2-1-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
3/12 3/12 3/12 43 بسیار ضعیف
3/54 42 42 147 ضعیف
6/84 3/30 3/30 106 متوسط
1/97 6/12 6/12 44 زیاد
100 9/2 9/2 10 بسیار زیاد
100 100 350 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر ایجاد بازار بورس فرش » بر مزیت نسبی صادراتی، بطور عمده با گزینه « ضعیف» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است كه گزینه «بسیار زیاد» كمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (7-2-1-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (7-3-1-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
27- 70 43

بسیار ضعیف

77 70 147 ضعیف
36 70 106 متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو 26- 70 44 زیاد
99% 4 71/174 60- 70 10 بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 71/174 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر تمركز گرایی در صادرات » بر مزیت نسبی صادراتی
شاخص

– جدول (8-2-1-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
7/3 7/3 7/3 13 بسیار ضعیف
8/35 1/32 32 112 ضعیف
9/69 1/34 34 119 متوسط
7/93 8/23 7/23 83 زیاد
100 3/6 3/6 22 بسیار زیاد
100 7/99 349 كل
3/0 1 انحراف آماری
100 350 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر تمركز گرایی در  صادرات   » بر مزیت نسبی صادراتی، بطور عمده با گزینه « متوسط» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است كه گزینه «بسیار ضعیف» كمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (8-2-1-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (8-3-1-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
8/56- 8/69 13

بسیار ضعیف

2/42 8/69 112 ضعیف
2/49 8/69 119 متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو 2/13 8/69 83 زیاد
99% 4 64/141 8/47- 8/69 22 بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 64/141 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر عضویت ایران در سازمانهای بین المللی » بر مزیت نسبی صادراتی
شاخص

– جدول (9-2-1-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
6/8 6/8 6/8 30 بسیار ضعیف
7/37 1/29 1/29 102 ضعیف
58 3/20 3/20 71 متوسط
7/81 7/23 7/23 83 زیاد
100 3/18 3/18 64 بسیار زیاد
100 100 350 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر عضویت ایران در سازمانهای بین المللی » بر مزیت نسبی صادراتی، بطور عمده با گزینه « ضعیف» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است كه گزینه «بسیار ضعیف» كمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (9-2-1-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (9-3-1-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
40- 70 30

بسیار ضعیف

32 70 102 ضعیف
1 70 71 متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو 13 70 83 زیاد
99% 4 42/40 6- 70 64 بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 42/40 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی فرش» بر مزیت نسبی صادراتی
شاخص

– جدول (10-2-1-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
0 0 0 0 بسیار ضعیف
1/5 1/5 1/5 18 ضعیف
32 9/26 9/26 94 متوسط
1/83 1/51 1/51 179 زیاد
100 9/16 9/16 59 بسیار زیاد
100 100 350 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی فرش» بر مزیت نسبی صادراتی، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است كه گزینه «بسیار ضعیف» كمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (10-2-1-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (10-3-1-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
0 0 0

بسیار ضعیف

5/69- 5/87 18 ضعیف
5/6 5/87 94 متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو 5/91 5/87 179 زیاد
99% 3 65/160 5/28- 5/87 59 بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 65/160 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر ممنوعیت صدور فرش های نا مرغوب» بر مزیت نسبی صادراتی
شاخص

– جدول (11-2-1-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
3/0 3/0 3/0 1 بسیار ضعیف
6/4 3/4 3/4 15 ضعیف
4/19 9/14 9/14 52 متوسط
9/70 4/51 4/51 180 زیاد
100 1/29 1/29 102 بسیار زیاد
100 100 350 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر ممنوعیت صدور فرش های نا مرغوب» بر مزیت نسبی صادراتی، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است كه گزینه «بسیار ضعیف» كمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (11-2-1-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (11-3-1-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
69- 70 1

بسیار ضعیف

55- 70 15 ضعیف
18- 70 52 متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو 110 70 180 زیاد
99% 4 34/303 32 70 102 بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 34/303 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر اعمال سلایق خریداران و نیازهای بازار» بر مزیت نسبی صادراتی
شاخص

– جدول (12-2-1-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
6/0 6/0 6/0 2 بسیار ضعیف
3/2 7/1 7/1 6 ضعیف
1/21 9/18 9/18 66 متوسط
74 9/52 9/52 185 زیاد
100 26 26 91 بسیار زیاد
100 100 350 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر اعمال سلایق خریداران و نیازهای بازار» بر مزیت نسبی صادراتی، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است كه گزینه «بسیار ضعیف» كمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (12-2-1-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (12-3-1-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
68- 70 2

بسیار ضعیف

64- 70 6 ضعیف
4- 70 66 متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو 115 70 185 زیاد
99% 4 03/320 21 70 91 بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 03/320 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر كاهش مراحل مختلف صادراتی» بر مزیت نسبی صادراتی
شاخص

– جدول (13-2-1-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
3/2 3/2 3/2 8 بسیار ضعیف
9/12 6/10 6/10 37 ضعیف
42 1/29 1/29 102 متوسط
88 46 46 161 زیاد
100 12 12 42 بسیار زیاد
100 100 350 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر كاهش مراحل مختلف صادراتی» بر مزیت نسبی صادراتی، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است كه گزینه «بسیار ضعیف» كمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (13-2-1-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (13-3-1-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
62- 70 8

بسیار ضعیف

33- 70 37 ضعیف
32 70 102 متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو 91 70 161 زیاد
99% 4 60/241 28- 70 42 بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 60/241 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر حمایتها و تسهیلات (اعتبارات) دولتی » بر مزیت نسبی صادراتی
شاخص

– جدول (14-2-1-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
3/12 3/12 3/12 43 بسیار ضعیف
5/37 2/25 1/25 88 ضعیف
8/64 2/27 1/27 95 متوسط
1/91 4/26 3/26 92 زیاد
100 9/8 9/8 31 بسیار زیاد
100 7/99 349 كل
3/0 1 انحراف آماری
100 350 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر حمایتها و تسهیلات (اعتبارات) دولتی » بر مزیت نسبی صادراتی، بطور عمده با گزینه « متوسط» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است كه گزینه «بسیار زیاد» كمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (14-2-1-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (14-3-1-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
8/26- 8/69 43

بسیار ضعیف

2/18 8/69 88 ضعیف
2/25 8/69 95 متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو 2/22 8/69 92 زیاد
99% 4 76/52 8/38- 8/69 31 بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 76/52 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه