فهرست مطالب:دانلود رایگان پایان نامه علوم تربیتی,بررسی کارآمدی بازی درمانی رفتاری – شناختی بر کاهش نشانه های پرخاشگری کودکان پسر 11-8 ساله مبتلا به اختلال سلوک


بررسی کارآمدی بازی درمانی رفتاری – شناختی بر کاهش نشانه های پرخاشگری کودکان پسر 11-8 ساله مبتلا به اختلال سلوک 100ص

 

فصل اول

1-1 بیان مسأله

1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

1-3 اهداف تحقیق

1-4 فرضیه تحقیق

1-5 تعریف نظری مفاهیم تحقیق

1-6 تعریف عملیاتی مفاهیم تحقیق

 

فصل دوم

2-1بازی

2-2 مسأله بازی

2-3 اهمیت بازی

2-4 تبیین بازی

2-5 بازی درمانی

2-6 انواع بازی درمانی

2-7 تحول نظریه های بازی درمانی

2-7-1 بازی درمانی روان پویایی

2-7-2 بازی درمانی تخلیه ای3

2-7-3 بازی درمانی رابطه ای4

2-7-4 بازی درمانی غیر مستقیم

2-7-5 بازی درمانی رفتاری – شناختی

2-8 اختلال سلوک

2-9 علت شناسی

2-9-1 عوامل مربوط به والدین

2-9-2 فرضیه فرهنگی – اجتماعی

2-9-3 عوامل روانشناختی

2-9-4 عوامل عصبی – زیست شناختی

جدول 2-1 عوامل مؤثر در تداوم و تحول اختلال سلوک (اقتباس از گوردون واسکرودر، 2002)

2-10 پرخاشگری

2-11 پیشینه تأثیر بازی درمانی بر پرخاشگری و روابط اجتماعی نامناسب کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری

 

فصل سوم

3-1 طرح پژوهش

3-2 جامعه آماری

3-3 نمونه آماری

3-4 شیوه نمونه برداری

3-5

3-5-1 پرسشنامه CSI-4

3-5-1-1 چک لیست والدین (سرپرستان کودک)

3-5-1-2 چک لیست معلمان

3-5-1-3 روایی و اعتبار CSI-4

3-5-1-4 محدودیت پرسشنامه CSI-4

3-5-1-5 نمره گذاری CSI-4

3-5-2 سیاهه پرخاشگری

3-6 شیوه انجام تحقیق

جلسه اولارزیابی

جلسه دومشناسایی احساسات اصلی

جلسه سومشناسایی احساسات اصلی

جلسه چهارمآموزش مهارتهای ارتباطی

جلسه پنجم «آموزش مهارتهای ارتباطی»

جلسه ششمآموزش حل مسأله بین فردی

جلسه هفتم و هشتم«آموزش مراحل حل مسأله بین فردی»

جلسه 9ارزیابی

جلسه 10

 

فصل چهارم

مقدمه

4-1 نتایج مرحله اول تحقیق

جدول 4-1ویژگی های روان شناختی آزمودنی ها بر اساس پرسشنامه CSI-4 بعلاوه وضعیت سنی آنها

4-2 نتایج مرحله دوم تحقیق

الف) مقایسه سن آزمودنی های گروه کنترل و آزمایشی

جدول 4-2شاخصهای توصیفی مربوط به سن آزمودنیهای گروه کنترل و آزمایشی به علاوه میانگین های سنی دو گروه یاد شده

ب) بررسی فرضیه تحقیق

جدول 4-3شاخصهای توصیفی مربوط به پیش آزمون و پس آزمون پرخاشگری در آزمودنی های تحقیق به علاوه مقایسه میانگینهای پرخاشگری گروه کنترل و آزمایشی

4-3 پیوست نتایج

جدول 4-4 شاخصهای توصیفی مر بوط به پیش آزمون و پس آزمون پرخاشگری بر اساس روزهای هفتهدر آزمودنیهای تحقیق به علاوه مقایسه میانگینهای پرخاشگری گروه کنترل و آزمایشی

جدول 4-5شاخص های توصیفی میزان نشانه های مربوط به سیاهه پرخاشگری در گروه کنترل و آزمایش قبل و بعد از مداخله و نیز مقایسه میانگین های تفاضل پیش و پس آزمون گروه های یاد شده

 

فصل پنجم

1-5 مقدمه

2-5 خلاصه نتایج

3-5 بحث نتایج

محدودیت های تحقیق

پیشنهادات تحقیق

فهرست منابع

الف) فارسی

ب) انگلیسی

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

فهرست منابع:دانلود رایگان پایان نامه علوم تربیتی,بررسی کارآمدی بازی درمانی رفتاری – شناختی بر کاهش نشانه های پرخاشگری کودکان پسر 11-8 ساله مبتلا به اختلال سلوک

 

فهرست منابع

الف) فارسی

1- احمدی، مهرناز (1376)، تأثیر بازی درمانی متمرکز بر کودک روی پرخاشگری، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.

2- آرزومانیان، کریستینه (1379)، بررسی تأثیر بازی درمانی غیر مستقیم روی اختلالات رفتاری کودکان، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

3- اکسلاین، ویرجینیا (1369)، بازی درمانی، ترجمه احمد حجاران، تهران: انتشارات کیهان.

4- باعدی، زهرا (1379)، بررسی کارآمدی بازی درمانی شناختی – رفتاری روی کاهش پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران.

5- توکلی زاده، جهانشیر (1375)، همه گیر شناسی اختلالات رفتار ایذایی و کمبود توجه در دانش آموزان دبستانی، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران.

6- دلاور، علی (1375)، احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی، تهران: انتشارات رشد.

7- راینیکه، مارک ای، داتیلیو، فرانک ام، فرین، ارتور (1380)، شناخت درمانی کودکان و نوجوانان، ترجمه جواد علاقبند، حسن فرهی، تهران، انتشارات بقعه.

8- رسولی، مریم (1376)، تأثیر بازی درمانی بر تعامل اجتماعی کودکان 6-4 ساله دچار تأخیر تکامل اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، تهران: دانشگاه علوم بهزیستی.

9- فرگوسن جرج، 1. تاکانه، یوشیو (1377) تحلیل آماری در روان شناسی و علوم تربیتی، ترجمه علی دلاور و سیامک نقشبندی، تهران: نشر ارسباران.

10- قدیری اشکاجانی، فاطمه (1375) تأثیر بازی درمانی بی رهنمود در کاهش اختلالات رفتاری و پرخاشگری کودکان ناسازگار، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران.

11- کاپلان، هارولد، سادوک، بنیامین،1383، خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری و روانپزشکی بالینی، ترجمه نصرت اله پورافکاری، تهران، انتشارات شهراب.

12- گلاس، جین، و. و استانلی، جولین، سی (1368) روش های آماری در تعلیم و تربیت و روان شناسی، ترجمه مهتاش اسفندیاری و جمال عابدی، تهران: مرکز دانشگاهی.

13- لندرث، گری (1378)، بازی درمانی و دینامیسم مشاوره با کودکان، ترجمه خدیجه آرین، تهران، انتشارات اطلاعات.

14- محمد اسماعیل، الهه (1383)، بازی درمانی، تهران: انتشارات دانژه.

15- ممی یانلو، مریم (1379) تأثیر بازی درمانی بر کاهش اضطراب کودکان بستری در بخشهای داخلی مرکز طبی تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، تهران: دانشگاه علوم بهزیستی.

16- منصور، محمود (1379)، روانشناسی ژنتیک، تحول روانی از تولد تا پیری، تهران، انتشارات سمت.

17- مهجور، رضا (1378)، روانشناسی بازی، تهران، انتشارات رشد.

ب) انگلیسی.

1- Atlas How Particia and silvern, louise E. (1981), Behavioral observation of children during play therapy, University of Colorado Journal of personality Assessment, 1981, 45, 2, p. 168 – 179.

2- Beck. A. (1976)، Cognitive therapy and the emotional disorders. New York: International universities press.

3- Bedrosian, R. and Beck A. T.(1980)، Principles of cognitive therapy. In M.J.Mahoney (eds), psychotherapy process: current issues and future directions (p.128) New York: plenum.

4- Bernhardt, Marcia and Mackler, Bernard (2001)، The use of play therapy with the mentally Retarded, The journal of special education, Vol .19, No 4. p. 409 – 474.

5- Boucher, jill and ewis, ricky (1995)، Generativity in the play of young people with Autism, journal of Autism and developmental Disorders; Vol. 25, N.o 2, p. 105 – 120.

6- Brady.carol and Friendresh.william (1982)، Levels of intervention, Journal of clinical psychology; Vol. 11, N.o 1, p. 39 – 43.

7- Brown, Allan, john and keith (1993)، Journal of Elementary school Guidance and counseling, oct.93, Vol. 28, p. 12 – 20.

8- Carmichael, Karla D (1994)، Play therapy for children with physical Disabilities; Journal of rehabilitation; Vol. 12, N.o 2, p. 51 – 54.

9- Casy – Cudely, Maria (1997)، A case study using child – centered play therapy Approach to treat Enuresis and Encopresis, journal of Elementary schools. Guidance and counseling. Feb 97; Vol. 31, p. 220 – 226 .

10- Craigheab, W.E. and Neweroff, c.b.(eds)، (2001)، The Corsini Encyclopedia (3th ed. Vol. 3)، New York, John Vaily and sons.

11- Elkind, D (1981)، The hurried child: Growing uo too fast too soon. Reading. MA: Addision – Wesley.

12- Fink, R. (1976)، Role of imaginative play in cognitive development. Psychological Reports, 39, 895 – 906.

13- Frick, p.j., Lahey, b.b., Loeber, R, Tannenbaum, L.E., Van Horn,      Y. and Christ, M.A.G. (1993). Oppositional defiant disorder and conduct disorder, A meta-analytic review of factor analyses and cross-validation in a clinic sample. Clinical psychology review. Vol. 40, P.P. 340 – 357.

14- Gerald, G. (1999)، Short term play therapy. New york: Allynbucon

15- Gordon, Betty, N. and Schrooder, carolyns (2000)، Assessment and treatment of childhood problems. New York, London, Guilford press.

16- Guerny, louise. F (1979)، Play therapy with learning Disabled children. Journal of clinical child psychology. Vol .11, p. 242 – 245.

17- Hart up, w.w. (1989)، Social relationships and their developmental significance,  American psychologist, Vol 44, pp 120 – 126.

18- Kazdin, Alan, E (2000)، Encyclopedia of psychology, New York, Lexington press.

19- knell, s.m. (1993)،Cognitive- behavioral play therapy. Northvale, Nj: Aronson.

20- Krall, V.(1989)، A play therapy primer. New york: Human sciences press.

21- Kudson, G, Schaefer, Charles (1999)، short term play therapy, London, New York, Guilford press

22- Kuhnley, j.sikes, Valarie (1984)، Multiple treatment of a child with Schizophernia, American journal of psychotherapy, Vol 36, No 2, pp 272 – 280.

23- Lachman.j and lenhart, lisa A (1993)، Anger coping intervention for aggressive children, Conceptual models and outcome efforts clinical psychology Review, 13, 785 – 805.

24- Lendreth.G (2002)،Play therapy, the Art of relationship, New York,. Brunner – Routledge press.

25- Loeber, R, Burke, j (2000)، D, Lahey. Oppositional defiant and conduct disorder; journal of the American Academy of child and adolescent psychotherapy, Vol. 39, pp. 1468 – 1484 .

26- Loeber, R. and Hay, D (1997), Key issues in the evelopment of aggression and violence from childhood to early adulthood Annual review of psychology, Vol. 43, pp .371 – 410.

27- Loeber, R. and stouthamer – leober, M. (1998)، Development of jhrenile aggression and violence. American psychologist, Vol 53, pp 242 – 259 .

28- Maugham, B. and Rutter, M (1998), Continuities and Discontinuities in antisocial behavior from childhood to adult life. Advances in clinical child psychology, vol. 20, pp. 1 – 47.

29- Mitcham, Taylor, Nancy (1987), Developmental play therapy.  journal of Counseling and Development, Vol. 65, pp. 320 – 325

30- Neil, Cabe (1999), Conduct disorder: journal of cognitive behavior playtherapy, Vol. 87, pp. 302 – 312.

31- Perham L.D and Primeau, L.A (1996), Play and occupational therapy for children; American journal of play therapy, Vol 22, pp 487 – 491

32- Piaget, j(1962), Play, dreams, and imitation in childhood. New york: Norton.

33- Sullivan, M.L, and Lewis, M (1995), Brief Report: Fostering Environmental control in a young child with ret syndrome, journal of Autism and Developmental Disorders, Vol. 25, pp. 215 – 221

34- Stahmer, Aubyn (1995), Teaching symbolic play skills to children with autism, Journal of Autism and Developmental Disorders, Vol 25, N.o 2, pp. 123 – 131.

35- Weller, Elizabeth, BRowan.A, Ela, J.Weller, K.A (1999), Aggressive behavior in patients with attention deficit hyper activity disorders, Conduct disorder Perrasive developmental disorders, American journal of psychotherapy, Vol, 25, pp, 412 – 418.

36- Webb, Nancy B. (1999), Play therapy with children incrisis, New York, London Guilford Press.

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

نتیجه گیری:دانلود پایان نامه رشته علوم تربیتی,بررسی کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 5-1- نتیجه گیری

مسئله­ای که ما در این پژوهش به دنبال بررسی آن بودیم، بررسی موانع کار آفرینی      فارغ التحصیلان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران بود که پس از بررسی و اجرای آزمونها و   بررسی ها به نتایج زیر نائل آمدیم که عبارت است از :

 • ایجاد فرهنگ سازمانی اثر بخش برای توسعه کار آفرینی:

فرهنگ سازمانی مناسب یکی از عوامل مهم و بسیار مؤثر در شناسایی ، توسعه ، بهبود و نگهداری سازمان های کار آفرین است .

فرهنگ سازمانی مناسب ، فرهنگی است که در راستای مأموریت ، آرمان مشترک ، هدف­ها و استراتژی های سازمان باشد. در سازمان های کار آفرین ، فرهنگ انعطاف پذیر که در آن تفسیر و نو آوری ، ریسک پذیری ، یادگیری سازمانی ، آینده گرایی ، کار گروهی ، صداقت ، اعتماد متقابل ، کار مفرّح توأم با هیجان و شوق ، رقابتی بودن و مورد حمایت قرار می­گیرد .

نتایج تحقیق حاضر نشان می­دهد که بسیاری از مؤلفه های فرهنگ سازمانی در سازمان هایی فارغ التحصیلان در آن مشغول به­کار هستند به عنوان موانع توسعه کار آفرینی مطرح می­باشند که به طورکلی برای رفع این موانع ، راهکارهای ذیل ارائه می گردد :

 • v برای ایجاد فرهنگ کار آفرینی در سازمان های دولتی باید جوِّ برد – برد و اعتماد بین کارکنان و مدیران از سطح بالایی برخوردار شود و افراد به­جای حفظ منافع و موقعیّت خود بیشتر نگران اجرای ایده­های جدید باشند ، ضمن اینکه یکی از خصوصیات این فرهنگ ، تظاهر نکردن به کار است .
 • v ارزش­ها وفلسفه مدیریت و میزان حمایت مدیریت ارشد از افراد ریسک پذیر و        نوآور در سازمان های کار آفرین اهمیت بسزایی دارد . مدیران سازمان های دولتی برای ایجاد فرهنگ کار آفرینی در سازمان ها باید خصوصیات ذیل را که مبین حمایت مدیریت از کار آفرینی است را به صحنه ظهور برسانند :
 • قبول مسئولیّت فعالیّت های کار آفرینانه
 • پذیرش ریسک به عنوان ریسک به عنوان خصیصه­ای مثبت
 • قدردانی از افراد صاحب ایده
 • حمایت از طرح های آزمایشی کوچک
 • قدردانی از افراد ریسک پذیر
 • استفاده از ایده های جدید کارکنان
 • v برای اینکه افراد در سازمان به تفکّر بپردازند باید محیطی ایجاد شود که در آن به نظریات و اندیشه ها امکان بروز داده شود .

یکی از شیوه های پر جاذبه و مهمِّ پرورش شخصیت افراد و همچنین کار آفرینی و           نوآوری ایجاد نظام مشارکت جداست . وقتی که کارکنان بدانند در صورت ارائه نظر جدید مورد حمایت و تشویق مدیر قرار می گیرند : پیوسته به تفکّر و خلاقیّت می پردازند .

اگر مدیران به افکار و اندیشه های آنها از طریق استبداد و حاکمیت های زور مدارانه     بی اعتنایی کنند، ریشه های نهال فضیلت ، ابتکار و کار آفرینی را در دل­ها می خشکاند .

5-2- پیشنهادات:

 • بهبود نگرشهای مدیریتی برای توسعه کار آفرینی:

نقش مدیران در سازمان های دولتی از اهمیّت فوق العاده ای برخوردار است که متأسفانه نتایج تحقیق نشان می­دهد که نگرشهای مدیریتی و برخی از عوامل مدیریتی از جمله موانع کار آفرینی سازمانی در واحدهای دولتی است مکانیزم عمده در رفع این موانع طراحی نظام آموزشی در سطح سازمان ها و دانشگاه­ها می باشد .

نظام آموزشی باید الگوهای علمی و عملی را ارائه دهد که بتواند روحیه کارآفرینی را در دانشجویان و کار کنان نهادینه نماید همچنین ارائه برنامه های آگاهی­دهنده و انجام تلاش­هایی مانند: برگزاری سمینارها ، نشر مقاله ، سخنرانی ، برگزاری کلاسهای آموزشی می تواند نگرش­های مدیریتی یا در جهت بارور ساختن کار آفرینی در شرکت­ها سوق دهد .

 • v از جمله نتایج تحقیق این است که مدیران از کار آفرینی در سازمان استقبال نمی­کنند، معمولاً در سازمان های سنّتی به دلیل اینکه افراد را محدود به شرح وظایف و مسئولیّت­های خاص هر شغل می کنند، مانع توسعه توانایی­های افراد در این مرحله می شوند و در نتیجه افراد نه وقت پیگیری­های ایده هایشان و نه اجازه خروج از حیطه شخصی خود را دارند.

برای رهایی از چنین مانعی ، علاوه بر آموزش­های کار آفرینی به مدیران  و کارکنان ، بایستی ساختار سازمان و قوانین و مقررات از حالت رسمی بودن و خشکی خارج شود .

 • v نتایج تحقیق نشان می­دهد که فارغ­ التحصیلان نسبت به مباحث کار آفرینی آشنایی ندارند که اولین و مهمترین مانع درکارآفرینی سازمانی ، عدم اطّلاع فارغ التحصیلان از مفاهیم و راه­کارهای کارآفرینی است .

پیشنهاد می­گردد که دانشکده مدیریت کارگاه آموزشی را تحت عنوان آموزش کار آفرینی راه اندازی کند. و دوره های آموزشی کار آفرینی را برای تمامی رشته های مدیریت و حسابداری متناسب با نیازهای آنها طراحی نمایند. که ضمن آموزشهای نظری و تئوریک،   جنبه های عملی کار آفرینی به فارغ ­التحصیلان و دانشجویان آموزش داده شود .

 

 

5-2-2-ایجاد و توسعه سیستمهای تحقیق و توسعه برای توسعه کار آفرینی:

اغلب سازمان ها دارای واحد تحقیق و توسعه هستند ، امّا نقش ، فلسفه و مدیریت واحدهای تحقیق و توسعه در سازمان های کار آفرین با آنچه که در سازمان های سنتی دیده می شود   متفاوت است .

نتایج تحقیق نشان می دهد که اکثریت سازمان های مورد مطالعه در واحدهای دولتی کشور اصولاً فاقد سیستم تحقیق و توسعه هستند و یا واحدهای تحقیق در آنها فعّال نیست .

با توجّه به اینکه تحقیق و توسعه یکی از عوامل مهم و مؤثر در کار آفرینی سازمانی است، بایستی تلاش گردد تا ضمن ایجاد واحد تحقیق و توسعه در سازمان ها  و همچنین در دانشگاهها ، ویژگی های کار آفرینانه را نیز در ایجاد و فعالیّت آن لحاظ نمود .

 

5-2-3- بهبود نقش دولت در توسعه کار آفرینی:

دولت در توسعه کار آفرینی سازمانی دارای نقش کلیدی است که البته نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که اکثریت سازمان ها از نقش مؤثر دولت در پیشبرد امور در جهت کار آفرینی ناراضی هستند .

دولت در زمینه کار آفرینی سازمانی و ترغیب فعالیّت های کار آفرینانه ، می تواند دو گونه نقش ایفا کند :

الف: یک­دسته نقش هایی که از اعمال حاکمیت نشأت می گیرد مانند صدور پروانه های مختلف که روابط اقتصادی و اجتماعی را تنظیم می­کند. مقرراتی که در       این باره وضع می شود در فعالیّت های کار آفرینانه تأثیر مهمی دارد . موانع مقررات در ارتباط با کار آفرینی برسه دسته است : 1- دسته ای از لحاظ ورود به قلمرو و کار آفرینی مؤثرند و ممکن است نقش بازدارنده داشته باشند 2- دسته ای دیگر موانع رشد کسب و کار است 3- دسته ای دیگر موانعی برای خروج از کسب و کار است. کارگزاران و سیاستگذاران دولتی باید موانع قانونی بر سر راه کار آفرینی را مورد شناسایی قرار داده و با حذف مقررات زائد موانع را از سر راه بردارند .

ب:  نقش دیگر دولت ، نقش حمایتی است دولت می تواند نقش حمایتی مهمی برای کار آفرینان داشته باشد. دولت وظیفه دارد تأمین خدمات زیربنایی به کار آفرینان کمک کند تا کوشش خود را متمرکز بر فعالیّت­های تولیدی کنند.

خدمات زیر بنایی فقط شامل آب و برق نیست بلکه خدمات اطّلاع رسانی پژوهشی ، حمایت های مالی و….. را نیز شامل می شود .

در این راستا بایستی گروهی را مأمور ساخت تا نقش دولت را در ارتباط با مؤلفه­های کارآفرینی سازمانی مورد ارزیابی قراردهند . که در این ارزیابی باید به این مسائل پرداخت که در کجا مقررات نقش بازدارنده دارد؟ چه تناقضات قانونی وجود دارد و در کجا نقش حمایتی دولتی کافی نیست؟ سپس بر این مبنا،  قوانین و مقررات دولتی در جهت بهبودی و توسعه کار آفرینی مورد بازنگری واصلاح قرارگیرد.

علاوه بر آن قوانین و مقرراتی تدوین گردد تا از اختراعات جدید  حمایت شده و به ثبت برسد تا حقوق افراد و سازمان های کار آفرین رعایت گردد .

 

 • بهبود فرهنگ جامعه برای توسعه کار آفرینی:

فرهنگ جامعه در سطح ملّی با تأثیرات قابل توجّهی که بر ویژگی­های اکتسابی افراد       می­گذارد و همچنین محدودیت­ها و فرصت­هایی که برای سازمان ها فراهم می کند، اثرات قابل توجّهی بر فرآیند کارآفرینی می گذارد .

نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که فرهنگ کار و کارآفرینی در جامعه حاکم نیست و در خانواده های ایرانی تمرین کار آفرینی به عمل نمی آید. فرهنگ ملّی ، ارزش­ها ، هنجارها و چارچوب­های حاکم بر جامعه به خودی خود هم در برنامه ریزیهای کلان و ملّی و هم در دیدگاههای فردی و جمعی افراد، نسبت به کار آفرینی مؤثر واقع می شود .

در این مسیر گریز از سنت گرایی مفرط ، به شرط اینکه تغییرات در قالب اصول و چار چوبهای غیر قابل اجتناب جامعه باشد و منجر به هرج و مرج گرایی در جامعه نشود،کمال­گرایی و انباشت پول و سرمایه چنانچه با طرح و پرورش ایده های متنوع و ایجاد زمینه مناسب برای اتخاذ قوانین و مقررات لازم در حفظ امنیت سرمایه گذاری باشد منجر به تقویت کار آفرینی فردی و سازمانی می شود .

بنابراین برای تقویت فرهنگ کارآفرینی در سطح سازمان  و به طورکل در سطح جامعه پیشنهادات زیر ارائه می­گردد.

 • v ویژگی­های فردی لازم برای کار آفرینی و فرهنگ ملّی به طور جمعی و همچنین نگرش­هایی مانند: وجدان کاری ، انضباط اجتماعی ، شایسته سالاری و قانونمداری ، از ابتدا و در دوره های آموزش دبستانی در ذهن کودکان نفوذ می کند. بنابراین لازم است برای ظهور چنین روحیه ای در جامعه ، برنامه ریزی های درسی نوجوانان و جوانان با چنین دیدگاهی انجام می گیرد .
 • v دلیل اکتسابی بودن برخی ویژگیهای کار آفرینی ، برنامه های آموزشی کار آفرینی در دوره­های دانشگاهی به­ویژه رشته­های مدیریت یکی از نیازهای اساسی جامعه به حساب می آید که باید بر آورده شود که دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در جهت تحقّق این مهم درسی اختیاری به نام مبانی کارآفرینی را در سال 1382 ارائه داد که البته به علّت عدم استقبال از سوی دانشجویان این واحد حذف شد. همچنین کلاس­های روش تحقیق دکتر زالی مقدمه ای بر این آشنایی است که خود من نیز از طریق این کلاس در دوره کارشناسی، با این واژه و کلاً کارآفرینی آشنا شده­ام .
 • v علاوه بر دوره های دانشگاهی یکسری آموزشهای ضمن خدمت نیز باید برای ارتقاء ویژگی­های کار آفرینی در مدیران فعّال در بخش های مختلف دولتی پیاده شود .
 • v رسانه­های گروهی نقش مؤثری در شناساندن نقش و اهمیّت کار آفرینی به تک تک افراد جامعه و نهادینه کردن آن بازی می کنند که بایستی اهمیت لازم نسبت به آن مبذول شود که خوشبختانه هم اکنون تلویزیون و شبکه 3 این کار را شروع کرده و با معرفی کار آفرینان گامی در این راه مهم برداشته است .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

فهرست منابع : دانلود پایان نامه علوم تربیتی,بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران

فهرست منابع :

1-اسدی ، م .1378 . مزیت نسبی صادرات پوشاک در ایران . مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت بازرگانی . تهران : 12 ، 16-15 و20-19 .

2-ژوله ، ت . 1381 . پژوهشی در فرش ایران . انتشارات یساولی . تهران .

3-سازمان جهاد سازندگی استان قم . 1381 . فرش قم نگین فرش دستباف ایران . چاپ کیان نقش . قم .

4-سرمد ، ز . و ع . بازرگان . و ا . حجازی . 1376 . روشهای تحقیق در علوم رفتاری . چاپ اول . نشر آگه . تهران .

5-قره باغیان ، م . 1371 . اقتصاد رشد و توسعه . جلد اول . چاپ اول . انتشارات نشر نی . تهران .

6-عزتی ، م . 1376 . روش تحقیق در علوم اجتماعی . چاپ اول . مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس . تهران .

7-گریفین ، ک . راهبردهای توسعه اقتصادی . چاپ اول . ترجمه راغفر ، ح . و م . هاشمی .
(1375) . انتشارات نشر نی . تهران .

8-گیلیس ، پرکینز ، رومر ، اسنودگراس . اقتصاد توسعه . چاپ اول . ترجمه آزاد ارمکی ، غ . (1379) . انتشارات نشر نی . تهران .

9-موسی نژاد ، م . و م . ضرغام . 1376 . ارزیابی سیاست های حمایتی دولت در بخش کشاورزی . مجله دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی . شماره 6 . تهران .

10-میر ، ج . مباحث اساسی اقتصاد توسعه . چاپ اول . ترجمه آزاد ارمکی ، غ . (1378) . انتشارات نشر نی . تهران .

11-نادری ، ا . 1371 . مزیت نسبی و توسعه صادرات در ایران . مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت بازرگانی . تهران .

12-نوربخش ، م . 1376 . بررسی مزیت نسبی محصولات کشاورزی استان مازندران جهت صدور به کشورهای آسیای مرکزی . مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت بازرگانی . تهران .

13.Balassa , B.1977.A Stages Approach to Comparative Advantage . World Bank Paper . No 256 .

14.Bruno, M . 1972 . Domestic Resources Cost and Effective Protection : Clarifract and Synthesis . Journal of  Political Economy . No 80 .

15.Greenaway , D.1991.The New Trade Theories and Developing Countries . ed.by N. Balusbrahaniam . etc , St. Martin Press : 156 .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

توزیع فراوانی وضعیت عامل:دانلود پایان نامه علوم تربیتی,بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران

– جدول (7-2-6-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
5/55/55/56بسیار ضعیف
1/396/336/3337ضعیف
6/835/445/4449متوسط
1/995/155/1517زیاد
1009/09/01بسیار زیاد
100100110حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر تسهیلات و اعتبارات دولتی» بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان همدان، بطور عمده با گزینه « متوسط» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار زیاد» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (7-2-6-4) : مقایسه وضعیت عامل
– جدول (7-3-6-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
16-226

بسیار ضعیف

152237ضعیف
272249متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو5-2217زیاد
99%418/7621-221بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 18/76 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر ایجاد بازار بورس » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان همدان
شاخص

– جدول (8-2-6-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
5/145/145/1416بسیار ضعیف
6/331/191/1921ضعیف
4/867/527/5258متوسط
1006/136/1315زیاد
0000بسیار زیاد
100100110حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر ایجاد بازار بورس» بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان همدان، بطور عمده با گزینه « متوسط» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار زیاد» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (8-2-6-4) : مقایسه وضعیت عامل
– جدول (8-3-6-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
5/11-5/2716

بسیار ضعیف

5/6-5/2721ضعیف
5/305/2758متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو5/12-5/2715زیاد
99%385/45000بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 85/45 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 3 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر شیوه بافت خاص استان» بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان همدان
شاخص

– جدول (9-2-6-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
0000بسیار ضعیف
3/73/73/78ضعیف
5/343/273/2730متوسط
9/904/564/5662زیاد
1001/91/910بسیار زیاد
100100110حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر شیوه بافت خاص استان» بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان همدان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (9-2-6-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (9-3-6-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
000

بسیار ضعیف

5/19-5/278ضعیف
5/25/2730متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو5/345/2762زیاد
99%347/685/17-5/2710بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 47/68 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 3 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر ذهنی باف بودن طرح و نقشه» بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان همدان
شاخص

– جدول (10-2-6-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
0000بسیار ضعیف
6/36/36/34ضعیف
9/203/173/1719متوسط
4/765/555/5561زیاد
1006/236/2326بسیار زیاد
100100110حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر ذهنی باف بودن طرح و نقشه» بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان همدان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (10-2-6-4) : مقایسه وضعیت عامل
– جدول (10-3-6-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
000

بسیار ضعیف

5/23-5/274ضعیف
5/8-5/2719متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو5/335/2761زیاد
99%360/635/1-5/2726بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 60/63 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 3 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر تنوع رنگی محدود در نقشه های خاص استان» بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان همدان
شاخص

– جدول (11-2-6-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
9/09/09/01بسیار ضعیف
5/55/45/45ضعیف
5/35303033متوسط
9/805/455/4550زیاد
1001/191/1921بسیار زیاد
100100110حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر تنوع رنگی محدود در نقشه های خاص استان» بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان همدان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (11-2-6-4) : مقایسه وضعیت عامل
– جدول (11-3-6-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
21-221

بسیار ضعیف

17-225ضعیف
112233متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو282250زیاد
99%436/741-2221بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 36/74 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر عدم دسترسی به رنگزاهای طبیعی در استان» بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان همدان
شاخص

– جدول (12-2-6-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
0000بسیار ضعیف
4/64/64/67ضعیف
406/336/3337متوسط
8/818/418/4146زیاد
1002/182/1820بسیار زیاد
100100110حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر عدم دسترسی به رنگزاهای طبیعی در استان» بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان همدان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (12-2-6-4) : مقایسه وضعیت عامل
– جدول (12-3-6-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
000

بسیار ضعیف

5/20-5/277ضعیف
5/95/2737متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو5/185/2746زیاد
99%305/335/7-5/2720بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 05/33 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 3 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر کیفیت پشم قابل دسترس در استان» بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان همدان
شاخص

– جدول (13-2-6-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
4/64/64/67بسیار ضعیف
306/236/2326ضعیف
7/527/227/2225متوسط
4/866/336/3337زیاد
1006/136/1315بسیار زیاد
100100110حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر کیفیت پشم قابل دسترس در استان» بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان همدان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (13-2-6-4) : مقایسه وضعیت عامل
– جدول (13-3-6-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
15-227

بسیار ضعیف

42226ضعیف
32225متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو152237زیاد
99%481/237-2215بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 81/23 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

جدول بررسی تولید فرش دستباف در استان خراسان:دانلود پایان نامه علوم تربیتی,بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران

 

شاخص آماری

جدول(2-5-4): بررسی مشخصه های آمار توصیفی عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف در استان خراسان

میانگین

میانه

مدانحراف استانداردواریانسدامنه

آموزش بافندگان

4449/07/04

ایجاد کارگاههای مجتمع تولید فرش

3449/08/04

وجود متولیان مختلف در فرایند تولید فرش

344114

هماهنگی بین بخش تولید و صادرات

4448/07/03

استفاده از رنگزاهای طبیعی

4448/06/03

استفاده از مواد اولیه مرغوب

4449/08/04

تسهیلات و اعتبارات دولتی

33319/04

ایجاد بازار بورس فرش

33419/04

شیوه بافت خاص استان (گره،چله کشی،پودگذاری،…)

4447/06/03

قابلیت دسترسی و فراوانی رنگزاهای طبیعی

4447/05/03

شیوه های مختلف بافت متأثر از تعدد اقوام منطقه

4447/06/03

نوع مواد اولیه قابل دسترس دراستان

4447/05/03

طرح و نقشه های بومی استان

4447/05/03

 • « تأثیر آموزش بافندگان » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان
شاخص

– جدول (1-2-5-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
1/21/21/23بسیار ضعیف
8/97/77/711ضعیف
6/478/378/3754متوسط
8/883/413/4159زیاد
1002/112/1116بسیار زیاد
100100143حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر آموزش بافندگان » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (1-2-5-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (1-3-5-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
6/25-6/283

بسیار ضعیف

6/17-6/2811ضعیف
4/256/2854متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو4/306/2859زیاد
99%417/946/12-6/2816بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 17/94 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر ایجاد کارگاههای مجتمع تولیدی » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان
شاخص

– جدول (2-2-5-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
2/42/42/46بسیار ضعیف
7/145/105/1015ضعیف
3/486/336/3348متوسط
938/448/4464زیاد
1007710بسیار زیاد
100100143حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر ایجاد کارگاههای مجتمع تولیدی » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (2-2-5-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (2-3-5-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
6/22-6/286

بسیار ضعیف

6/13-6/2815ضعیف
4/196/2848متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو4/356/2864زیاد
99%439/936/18-6/2810بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 39/93 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر وجود متولیان مختلف در فرایند تولید » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان
شاخص

– جدول (3-2-5-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
8/98/98/914بسیار ضعیف
8/167710ضعیف
8/44282840متوسط
9/971/531/5376زیاد
1001/21/23بسیار زیاد
100100143حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر وجود متولیان مختلف در فرایند تولید » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار زیاد» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (3-2-5-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (3-3-5-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
6/14-6/2814

بسیار ضعیف

6/18-6/2810ضعیف
4/116/2840متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو4/476/2876زیاد
99%457/1256/25-6/283بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 57/125 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر هماهنگی بین بخش تولید و صادرات » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان
شاخص

– جدول (4-2-5-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
0000بسیار ضعیف
8/28/28/24ضعیف
2/254/224/2232متوسط
9/628/378/3754زیاد
1001/371/3753بسیار زیاد
100100143حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر هماهنگی بین بخش تولید و صادرات » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (4-2-5-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (4-3-5-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
000

بسیار ضعیف

8/31-8/354ضعیف
8/3-8/3532متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو3/188/3554زیاد
99%323/463/178/3553بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 23/46 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 3 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر استفاده از رنگزاهای طبیعی» بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان
شاخص

– جدول (5-2-5-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
0000بسیار ضعیف
8/28/28/24ضعیف
9/321/301/3043متوسط
3/785/455/4565زیاد
1007/217/2131بسیار زیاد
100100143حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر استفاده از رنگزاهای طبیعی» بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (5-2-5-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (5-3-5-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
000

بسیار ضعیف

8/31-8/354ضعیف
3/78/3543متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو3/298/3565زیاد
99%323/548/4-8/3531بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 23/54 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 3 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر استفاده از مواد اولیه مرغوب» بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان
شاخص

– جدول (6-2-5-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
7/07/07/01بسیار ضعیف
4/87/77/711ضعیف
4/36282840متوسط
7/794/434/4362زیاد
1003/203/2029بسیار زیاد
100100100حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر استفاده از مواد اولیه مرغوب» بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

تجزیه و تحلیل کشش ارزی DRC :دانلود پایان نامه علوم تربیتی,بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران

5-9-3-4- تجزیه و تحلیل کشش ارزی DRC  :

تجزیه و تحلیل کشش ، یکی از بهترین ابزارها برای پی بردن به میزان حساسیت و تأثیرپذیری یک متغیر از عوامل مختلف است . هر چند که محاسبه نرخ ارز غایی توانست تصویری از تفاوتهای موجود میان نرخ ارز سایه ای و نرخ ارز اسمی و اثرات آنها بر مقدار DRC  را نمایش دهد ؛ لیکن محاسبه کشش ارزی DRC  می تواند تصویر دقیقتری از حساسیت مقدار مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف را نسبت به تغییرات نرخ ارز ارائه دهد . برای این منظور نرخ ارز اسمی به عنوان نرخ ارز پایه در نظر گرفته و براساس آن به محاسبه کشش ارزی DRC مطابق فرمول زیر می پردازیم :

 

چنانچه می دانیم مقدار DRC با میزان نرخ ارز رابطه معکوس دارد و بنابراین کشش ارزی DRC  منفی خواهد بود . این امر بدان مفهوم است که با افزایش نرخ ارز ، شاهد کاهش DRC و بهبود مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف خواهیم بود .

براساس فرمول فوق کشش ارزی DRC در تولید فرش دستباف کشور در استانهای مورد بررسی به ترتیب برای استان آذربایجان شرقی معادل 99/0- ، برای استان قم معادل
94/0- ، برای استان اصفهان معادل 04/1- ، برای استان خراسان معادل 03/1- و برای استان همدان 93/0- قابل محاسبه است .

ارقام مذکور بدین مفهوم هستند که به ازای یک درصد افزایش در نرخ ارز ، مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف در استان آذربایجان شرقی 99/0 درصد ، در استان قم 94/0 درصد ، در استان اصفهان 04/1 درصد ، در استان خراسان 03/1 درصد و در استان همدان 93/0 درصد بهبود خواهد یافت . به بیان دیگر می توان گفت که مقدار DRC  در استانهای اصفهان و خراسان نسبت به نرخ ارز با کشش بوده است و در استانهای آذربایجان شرقی ، قم ، همدان میزان DRC نسبت به نرخ ارز بی کشش است .

کاربرد دیگری که می توان از مبحث کشش ارزی DRC متصور نمود ، در حرکت از نرخ ارز اسمی به سمت نرخ ارز سایه ای است . از آنجایی که نرخ ارز سایه ای بیشتر از نرخ ارز اسمی می باشد ، لذا با توجه به کشش های ارزی محاسبه شده برای DRC ، می توان اظهار نمود که مقدار DRC در استانهای اصفهان و خراسان با حرکت از نرخ ارز اسمی به سمت نرخ ارز سایه ای با کشش بزرگتر از یک بهبود می یابد . این در حالی است که حرکت از نرخ ارز اسمی به سمت نرخ ارز سایه ای در استانهای آذربایجان شرقی ، قم و همدان به دلیل کشش ارزی کوچکتر از یک برای DRC ، بهبودی قابل توجهی را در وضعیت مزیت نسبی این استانها به همراه نخواهد داشت .

 

6-9-3-4- تجزیه و تحلیل کشش قیمتی DRC  :

کشش DRC نسبت به قیمت فروش هر مترمربع فرش دستباف یکی دیگر از شاخص‌هایی است که می تواند حساسیت مقدار مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف را نسبت به قیمت فروش ارائه دهد . برای این منظور برآوردهای کارشناسی متوسط قیمت فوب هر مترمربع فرش دستباف در استانهای مورد بررسی را به عنوان قیمت پایه در نظر گرفته و براساس آن به محاسبه کشش قیمتی DRC مطابق فرمول زیر می پردازیم .

چنانچه می دانیم مقدار DRC  با قیمت فروش هر مترمربع فرش دستباف رابطه معکوس دارد و بنابراین کشش قیمتی DRC منفی خواهد بود . این امر بدان مفهوم است که با افزایش قیمت فوب فروش هر مترمربع فرش دستباف ، مقدار DRC کاهش یافته و مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف افزایش خواهد یافت .

براساس فرمول فوق کشش قیمتی DRC در تولید فرش دستباف کشور در استانهای مورد بررسی به ترتیب برای استان آذربایجان شرقی معادل 01/1- ، برای استان قم معادل 9/0- ، برای استان اصفهان معادل 03/1- ، برای استان خراسان معادل 82/0- و برای استان همدان معادل 5/1- می باشد . ارقام مذکور بدین مفهوم هستند که به ازای یک درصد افزایش در قیمت فروش هر مترمربع فرش دستباف مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف در استان آذربایجان شرقی 01/1 درصد ، در استان قم 9/0 درصد ، در استان اصفهان 03/1 درصد ، در استان خراسان 82/0 درصد و در استان همدان 5/1 درصد می‌باشد. فزونی ارقام کشش نسبت به عدد یک در استانهای آذربایجان شرقی ، اصفهان و همدان نشاندهنده آن است که مقدار DRC در استانهای مذکور نسبت به قیمت فروش فرشهای صادراتی با کشش می باشد . بیشترین تأثیرپذیری DRC نسبت به قیمت فروش هر مترمربع فرش صادراتی به ترتیب در استانهای همدان ، اصفهان و آذربایجان شرقی قابل الویت بندی می باشد.

 

7-9-3-4- تجزیه و تحلیل کشش DRC   نسبت به ارزش مواد اولیه داخلی :

یکی دیگر از شاخص هایی که می تواند حساسیت مقدار مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف را ارائه دهد ، کشش DRC نسبت به ارزش مواد اولیه داخلی استفاده شده در تولید هر مترمربع فرش دستباف است .

برای این منظور محاسبات انجام شده در خصوص ارزش مواد اولیه داخلی تولید در استانهای مورد بررسی را به عنوان ارزش پایه در نظر گرفته و براساس آن به محاسبه کشش DRC مطابق فرمول زیر می پردازیم .

چنانچه می دانیم مقدار DRC با ارزش مواد اولیه داخلی تولید رابطه مستقیم دارد و بنابراین کشش DRC نسبت به ارزش مواد اولیه داخلی مثبت خواهد بود ، این امر بدان مفهوم است که با کاهش ارزش مواد اولیه داخلی تولید ، مقدار DRC کاهش یافته و مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف افزایش خواهد یافت . براساس فرمول فوق کشش DRC  نسبت به ارزش مواد اولیه داخلی تولید فرش دستباف کشور در استانهای مورد بررسی به ترتیب برای استان آذربایجان شرقی معادل 9/0 ، برای استان قم معادل 13/1 ، برای استان اصفهان معادل 03/1 ، برای استان خراسان معادل 2/1 و برای استان همدان معادل 16/1 قابل محاسبه است . ارقام مذکور بدین مفهوم هستند که به ازای یک درصد کاهش در ارزش مواد اولیه داخلی تولید ، مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف در استان آذربایجان شرقی ، 9/0 درصد ، در استان قم 13/1 درصد ، در استان اصفهان 03/1 درصد ، در استان خراسان 2/1 درصد و در استان همدان 16/1 درصد بهبود خواهد یافت . به بیان دیگر می توان گفت در حالیکه میزان مزیت نسبی در تولید در استان آذربایجان شرقی نسبت به ارزش مواد اولیه داخلی بی کشش است ، اما در استان‌های خراسان ، همدان ، قم و اصفهان ، میزان مزیت نسبی در تولید ، به ترتیب بیشترین کشش را نسبت به تغییر در ارزش مواد اولیه داخلی داراست .

 

8-9-3-4- تجزیه و تحلیل کشش DRC   نسبت به ارزش نهاده های قابل تجارت :

شاخص دیگری که می تواند حساسیت مقدار مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف را ارائه دهد ، کشش DRC نسبت به ارزش نهاده های قابل تجارت استفاده شده در تولید هر مترمربع فرش دستباف است . برای این منظور محاسبات انجام شده در خصوص ارزش نهاده های قابل تجارت در استانهای مورد بررسی را به عنوان ارزش پایه در نظر گرفته و براساس آن به محاسبه کشش DRC طبق فرمول زیر می پردازیم :

چنانچه می دانیم مقدار DRC با ارزش نهاده های قابل تجارت رابطه مستقیم دارد و بنابراین کشش DRC نسبت به ارزش نهاده های قابل تجارت مثبت خواهد بود ، این امر بدان مفهوم است که با کاهش ارزش نهاده های قابل تجارت ، مقدار DRC کاهش یافته و مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف افزایش خواهد یافت . براساس فرمول فوق کشش DRCنسبت به ارزش نهاده های قابل تجارت فرش دستباف کشور در استانهای مورد بررسی به ترتیب برای استان آذربایجان شرقی معادل 19/0 ، برای استان قم معادل 18/0 ، برای استان اصفهان معادل 2/0 ، برای استان خراسان معادل 16/0 و برای استان همدان معادل 4/0 قابل محاسبه است . ارقام مذکور بدین مفهوم است که به ازای یک درصد کاهش در ارزش نهاده های قابل تجارت ، مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف در استان آذربایجان شرقی 19/0 درصد ، در استان قم 18/0 درصد ، در استان اصفهان 2/0 درصد ، در استان خراسان 16/0 درصد و در استان همدان 4/0 درصد بهبود خواهد یافت . به بیان دیگر می توان گفت در استانهای آذربایجان شرقی ، قم و خراسان ، کشش DRC نسبت به ارزش نهاده های قابل تجارت در کمترین سطح قرار دارد که این امر به دلیل آنست که استانهای مذکور به لحاظ جایگزینی ابریشم داخلی به جای ابریشم وارداتی از امتیاز ویژه ای برخوردار هستند . در استان‌های اصفهان و همدان نیز ، مقدار DRC نسبت به ارزش نهاده های قابل تجارت بی‌کشش است .

 

9-9-3-4- ارزیابی عوامل مؤثر بر مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف براساس مطالعات میدانی تحقیق :

چنانچه در قسمت قبل ملاحظه گردید تأثیر عوامل مؤثر بر ایجاد مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف ، در قالب شاخص های تحمل غایی DRC و کشش های ارزی DRC ، کشش DRC نسبت به قیمت فروش محصول صادراتی و کشش DRC نسبت به ارزش مواد اولیه داخلی و ارزش نهاده های قابل تجارت بکار گرفته شده در تولید هر مترمربع فرش دستباف مورد بررسی قرار گرفت . جدول شماره ( 18 – 4 )  جمع بندی نتایج مذکور را ارائه می دهد .

 

 

جدول شماره (18 – 4) : مقادیر محاسبه شده کشش DRC فرش دستباف در کشور

نـام استان

عنوان کشش

آذربایجان شرقیقـماصفهانخراسانهمدان
کشش ارزی DRC99/0-94/0-04/1-03/1-93/0-
کشش  DRC نسبت به قیمت هر متر مربع فرش دستباف01/1-9/0-03/1-82/0-5/1-
کشش  DRC نسبت به ارزش مواد اولیه داخلی9/013/103/12/116/1
کشش  DRC نسبت به ارزش نهاده های قابل تجارت19/018/02/016/04/0

مأخذ : محاسبات تحقیق

 

بدین ترتیب مجموعه عواملی که می توانند مقادیر کشش های مختلف DRC را تحت تأثیر قرار دهند ، می توانند بر مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف مؤثر باشند . با توجه به آنکه ویژگی های ساختاری و تنوع و تخصصهای منطقه ای گوناگون در خصوص شیوه بافت ، طرح و نقشه و رنگ آمیز فرشهای ایران در هر یک از استانها ، متفاوت می‌باشد، ارزیابی عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در قالب سئوالات پرسشنامه های نوع A  تحقیق به تفکیک هر یک از استانها مد نظر قرار گرفته است . نتایج حاصل از فعالیت میدانی تحقیق با استفاده از نرم افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در قالب عوامل استانی مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف در قسمتهای قبلی ارائه گردید . در این قسمت عوامل مشترک مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف مدنظر قرار داشته است .

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل عوامل مشترک مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف درکل استانهای مورد بررسی،با استفاده از نرم افزارSpss  و با بکارگیری ابزار تحلیل عاملی(Factor Analysis) حکایت از آن دارد که عامل هماهنگی بین بخش تولید و صادرات و عامل استفاده از مواد اولیه مرغوب در کل آزمون ، در بالاترین حد اثرگذاری ارزیابی شده اند . همچنین عواملی نظیر ایجاد کارگاههای مجتمع تولیدی ، حذف متولیان مختلف در فرایند تولید فرش و استفاده از رنگزاهای طبیعی در درجه بعدی تأثیرگذاری ارزیابی شده اند . این در حالی است که عواملی همچون آموزش بافندگان ، تسهیلات و اعتبارات دولتی و ایجاد بازار بورس فرش در اولویتهای بعدی تأثیرگذاری بر مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف مورد ارزیابی قرار گرفته اند . نتایج تفصیلی تجزیه و تحلیل آماری عوامل مشترک و تحلیل عاملی ، در ادامه ارائه شده است .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

تحلیل تأثیر ایجاد بازار بورس فرش:دانلود پایان نامه علوم تربیتی,بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران

– جدول (7-3-3-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
8/7-8/1710

بسیار ضعیف

2/338/1751ضعیف
2/48/1722متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو8/12-8/175زیاد
99%439/918/16-8/171بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 39/91 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر ایجاد بازار بورس فرش » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان قم
شاخص

– جدول (8-2-3-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
6/146/144/1413بسیار ضعیف
7/421/288/2725ضعیف
8/881/466/4541متوسط
1002/111/1110زیاد
0000بسیار زیاد
1009/9889کل
1/11انحراف آماری
10090حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر ایجاد بازار بورس فرش » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان قم، بطور عمده با گزینه « متوسط» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه « بسیار زیاد» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (8-2-3-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (8-3-3-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
3/9-3/2213

بسیار ضعیف

8/23/2225ضعیف
8/183/2241متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو3/12-3/2210زیاد
99%373/263/220بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 73/26 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 3 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر قابلیت دسترسی سریع و کم هزینه به مراحل اجرایی فرایند تبدیل ابریشم خام به خامه ابریشمی » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان قم
شاخص

– جدول (9-2-3-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
1/11/11/11بسیار ضعیف
4/32/22/22ضعیف
8/345/311/3128متوسط
3/844/499/4844زیاد
1007/156/1514بسیار زیاد
1009/9889کل
1/11انحراف آماری
10090حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر قابلیت دسترسی سریع و کم هزینه به  مراحل اجرایی فرایند تبدیل ابریشم خام به خامه ابریشمی » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان قم، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه « بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (9-2-3-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (9-3-3-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
8/16-8/171

بسیار ضعیف

8/15-8/172ضعیف
2/108/1728متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو2/268/1744زیاد
99%41/758/3-8/1714بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 1/75 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر نزدیکی استان به مراکز تهیه رنگزاهای طبیعی » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان قم
شاخص

– جدول (10-2-3-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
0000بسیار ضعیف
9/79/78/77ضعیف
2/383/303027متوسط
5/863/488/4743زیاد
1005/133/1312بسیار زیاد
1009/9889کل
1/11انحراف آماری
10090حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر نزدیکی استان به مراکز تهیه رنگزاهای طبیعی » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان قم، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه « بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (10-2-3-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (10-3-3-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
000

بسیار ضعیف

3/15-3/227ضعیف
8/43/2227متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو8/203/2243زیاد
99%353/353/10-3/2212بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 53/35 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 3 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر وجود مهارت ویژه بافت برای تولید فرش ابریشم » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان قم
شاخص

– جدول (11-2-3-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
0000بسیار ضعیف
0000ضعیف
9/169/167/1615متوسط
3/664/499/4844زیاد
1007/333/3330بسیار زیاد
1009/9889کل
1/11انحراف آماری
10090حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر وجود مهارت ویژه بافت برای تولید فرش ابریشم » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان قم، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه « ضعیف وبسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (11-2-3-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (11-3-3-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
000

بسیار ضعیف

000ضعیف
7/14-7/2915متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو3/147/2944زیاد
99%218/143/07/2930بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 18/14 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 2 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر وجود مهارت ویژه رنگرزی » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان قم
شاخص

– جدول (12-2-3-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
0000بسیار ضعیف
0000ضعیف
9/169/167/1615متوسط
5/687/511/5146زیاد
1005/311/3128بسیار زیاد
1009/9889کل
1/11انحراف آماری
10090حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر وجود مهارت ویژه رنگرزی » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان قم، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه « ضعیف وبسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (12-2-3-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (12-3-3-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
000

بسیار ضعیف

000ضعیف
7/14-7/2915متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو3/167/2946زیاد
99%233/167/1-7/2928بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 33/16 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 2 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « طرح و نقشه های بومی خاص استان » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان قم
شاخص

– جدول (13-2-3-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
0000بسیار ضعیف
2/22/22/22ضعیف
2/29277/2624متوسط
4/762/477/4642زیاد
1006/233/2321بسیار زیاد
1009/9889کل
1/11انحراف آماری
10090حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «طرح و نقشه های بومی خاص استان » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان قم، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه « بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (13-2-3-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (13-3-3-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
000

بسیار ضعیف

3/20-3/222ضعیف
8/13/2224متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو8/193/2242زیاد
99%317/363/1-3/2221بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 17/36 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 3 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

تحلیل تأثیر وجود متولیان مختلف در فرایند تولید فرش:دانلود پایان نامه علوم تربیتی,بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران

 • « تأثیر وجود متولیان مختلف در فرایند تولید فرش » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (3-2-4-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق 
6/76/76/713بسیار ضعیف
9/163/93/916ضعیف
2/443/273/2747متوسط
6/934/494/4985زیاد
1004/64/611بسیار زیاد
 100100172حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر وجود متولیان مختلف در فرایند تولید فرش» بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار زیاد» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (3-2-4-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (3-3-4-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

     پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
     4/21-4/3413

بسیار ضعیف

     4/18-4/3416ضعیف
     6/124/3447متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو  6/504/3485زیاد
99%411/118  4/23-4/3411بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 11/118 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر هماهنگی بین بخش تولید و صادرات » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (4-2-4-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق 
0000بسیار ضعیف
2/12/12/12ضعیف
1/15141424متوسط
5/534/384/3866زیاد
1005/465/4680بسیار زیاد
 100100172حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر هماهنگی بین بخش تولید و صادرات » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه «بسیار زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (4-2-4-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (4-3-4-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

     پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
     000

بسیار ضعیف

     41-432ضعیف
     19-4324متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو  234366زیاد
99%362/91  374380بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 62/91 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 3 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر استفاده از رنگزاهای طبیعی » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (5-2-4-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق 
0000بسیار ضعیف
9/29/29/25ضعیف
3/164/134/1323متوسط
757/587/58101زیاد
100252543بسیار زیاد
 100100172حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر استفاده از رنگزاهای طبیعی» بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (5-2-4-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (5-3-4-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

     پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
     000

بسیار ضعیف

     38-435ضعیف
     20-4323متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو  5843101زیاد
99%311/121  04343بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 11/121 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 3 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر استفاده از مواد اولیه مرغوب » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (6-2-4-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق 
6/06/06/01بسیار ضعیف
2/16/06/01ضعیف
8/126/116/1120متوسط
2/624/494/4985زیاد
1008/378/3765بسیار زیاد
 100100172حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر استفاده از مواد اولیه مرغوب » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «ضعیف و بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (6-2-4-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (6-3-4-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

     پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
     4/33-4/341

بسیار ضعیف

     4/33-4/341ضعیف
     4/14-4/3420متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو  6/504/3485زیاد
99%453/172  6/304/3465بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 53/172 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر تسهیلات و اعتبارات دولتی » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (7-2-4-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق 
8/58/58/510بسیار ضعیف
7/548/488/4884ضعیف
6/93393967متوسط
3/987/47/48زیاد
1007/17/13بسیار زیاد
 100100172حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر تسهیلات و اعتبارات دولتی » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « ضعیف» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه « بسیار زیاد» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (7-2-4-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (7-3-4-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

     پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
     4/24-4/3410

بسیار ضعیف

     6/494/3484ضعیف
     6/324/3467متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو  4/26-4/348زیاد
99%464/168  4/31-4/343بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 64/168 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر ایجاد بازار بورس فرش » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (8-2-4-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق 
11111119بسیار ضعیف
2/372/262/2645ضعیف
3/771/401/4069متوسط
8/985/215/2137زیاد
1002/12/12بسیار زیاد
 100100172حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر ایجاد بازار بورس فرش » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « متوسط» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه « بسیار زیاد» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (8-2-4-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (8-3-4-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

     پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
     4/15-4/3419

بسیار ضعیف

     6/104/3445ضعیف
     6/344/3469متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو  6/24/3437زیاد
99%467/75  4/32-4/342بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 67/75 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر وجود مهارت ویژه بافت دراستان » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلا باف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (9-2-4-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق 
0000بسیار ضعیف
2/52/52/59ضعیف
6/434/384/3866متوسط
9/913/483/4883زیاد
1001/81/814بسیار زیاد
 100100172حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر وجود مهارت ویژه بافت دراستان » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه « بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (9-2-4-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (9-3-4-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

     پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
     000

بسیار ضعیف

     34-439ضعیف
     234366متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو  404383زیاد
99%395/95  29-4314بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 95/95 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 3 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر طرح و نقشه های خاص منطقه » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلا باف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (10-2-4-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق 
0000بسیار ضعیف
6/06/06/01ضعیف
184/174/1730متوسط
9/849/669/66115زیاد
1001/151/1526بسیار زیاد
 100100172حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر طرح و نقشه های خاص منطقه  » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه « بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (10-2-4-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (10-3-4-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

     پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
     000

بسیار ضعیف

     42-431ضعیف
     13-4330متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو  7243115زیاد
99%323/172  17-4326بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 23/172 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 3 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر رنگ أمیزی خاص استان » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلا باف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (11-2-4-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق 
0000بسیار ضعیف
7/17/17/13ضعیف
7/15141424متوسط
9/702/552/5595زیاد
1001/291/2950بسیار زیاد
 100100172حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر رنگ أمیزی خاص استان» بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه « بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (11-2-4-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (11-3-4-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

     پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
     000

بسیار ضعیف

     40-433ضعیف
     19-4324متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو  524395زیاد
99%362/109  74350بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 62/109 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 3 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر وجود مهارت استاد کاران رنگرزی گیاهی » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلا باف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (12-2-4-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق 
0000بسیار ضعیف
6/06/06/01ضعیف
144/134/1323متوسط
6/687/547/5494زیاد
1004/314/3154بسیار زیاد
 100100172حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر وجود مهارت استاد کاران رنگرزی گیاهی » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (12-2-4-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (12-3-4-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

     پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
     000

بسیار ضعیف

     42-431ضعیف
     20-4323متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو  514394زیاد
99%362/113  114354بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 62/113 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 3 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر فراوانی رنگزاهای طبیعی » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلا باف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (13-2-4-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق 
0000بسیار ضعیف
2/12/12/12ضعیف
9/167/157/1527متوسط
3/734/564/5697زیاد
1007/267/2646بسیار زیاد
 100100172حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر فراوانی رنگزاهای طبیعی » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (13-2-4-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (13-3-4-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

     پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
     000

بسیار ضعیف

     41-432ضعیف
     16-4327متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو  544397زیاد
99%307/113  34346بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 07/113 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 3 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر شیوه های خاص بافت و نقشه ذهنی باف » بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (14-2-4-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق 
77712بسیار ضعیف
4/175/105/1018ضعیف
4/389/209/2036متوسط
1/727/337/3358زیاد
1009/279/2748بسیار زیاد
 100100172حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر شیوه های خاص بافت و نقشه ذهنی باف » بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (14-2-4-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (14-3-4-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

     پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
     4/22-4/3412

بسیار ضعیف

     4/16-4/3418ضعیف
     6/14/3436متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو  6/234/3458زیاد
99%404/44  6/134/3448بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 04/44 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

تجزیه و تحلیل یافته ها:دانلود پایان نامه علوم تربیتی,بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران

– جدول (6-3-1-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
55-7015

بسیار ضعیف

32-7038ضعیف
3870108متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو5670126زیاد
99%497/1237-7063بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 97/123 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر ایجاد بازار بورس فرش » بر مزیت نسبی صادراتی
شاخص

– جدول (7-2-1-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
3/123/123/1243بسیار ضعیف
3/544242147ضعیف
6/843/303/30106متوسط
1/976/126/1244زیاد
1009/29/210بسیار زیاد
100100350حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر ایجاد بازار بورس فرش » بر مزیت نسبی صادراتی، بطور عمده با گزینه « ضعیف» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار زیاد» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (7-2-1-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (7-3-1-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
27-7043

بسیار ضعیف

7770147ضعیف
3670106متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو26-7044زیاد
99%471/17460-7010بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 71/174 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر تمرکز گرایی در صادرات » بر مزیت نسبی صادراتی
شاخص

– جدول (8-2-1-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
7/37/37/313بسیار ضعیف
8/351/3232112ضعیف
9/691/3434119متوسط
7/938/237/2383زیاد
1003/63/622بسیار زیاد
1007/99349کل
3/01انحراف آماری
100350حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر تمرکز گرایی در  صادرات   » بر مزیت نسبی صادراتی، بطور عمده با گزینه « متوسط» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (8-2-1-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (8-3-1-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
8/56-8/6913

بسیار ضعیف

2/428/69112ضعیف
2/498/69119متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو2/138/6983زیاد
99%464/1418/47-8/6922بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 64/141 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر عضویت ایران در سازمانهای بین المللی » بر مزیت نسبی صادراتی
شاخص

– جدول (9-2-1-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
6/86/86/830بسیار ضعیف
7/371/291/29102ضعیف
583/203/2071متوسط
7/817/237/2383زیاد
1003/183/1864بسیار زیاد
100100350حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر عضویت ایران در سازمانهای بین المللی » بر مزیت نسبی صادراتی، بطور عمده با گزینه « ضعیف» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (9-2-1-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (9-3-1-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
40-7030

بسیار ضعیف

3270102ضعیف
17071متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو137083زیاد
99%442/406-7064بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 42/40 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی فرش» بر مزیت نسبی صادراتی
شاخص

– جدول (10-2-1-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
0000بسیار ضعیف
1/51/51/518ضعیف
329/269/2694متوسط
1/831/511/51179زیاد
1009/169/1659بسیار زیاد
100100350حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی فرش» بر مزیت نسبی صادراتی، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (10-2-1-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (10-3-1-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
000

بسیار ضعیف

5/69-5/8718ضعیف
5/65/8794متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو5/915/87179زیاد
99%365/1605/28-5/8759بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 65/160 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 3 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر ممنوعیت صدور فرش های نا مرغوب» بر مزیت نسبی صادراتی
شاخص

– جدول (11-2-1-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
3/03/03/01بسیار ضعیف
6/43/43/415ضعیف
4/199/149/1452متوسط
9/704/514/51180زیاد
1001/291/29102بسیار زیاد
100100350حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر ممنوعیت صدور فرش های نا مرغوب» بر مزیت نسبی صادراتی، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (11-2-1-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (11-3-1-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
69-701

بسیار ضعیف

55-7015ضعیف
18-7052متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو11070180زیاد
99%434/3033270102بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 34/303 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر اعمال سلایق خریداران و نیازهای بازار» بر مزیت نسبی صادراتی
شاخص

– جدول (12-2-1-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
6/06/06/02بسیار ضعیف
3/27/17/16ضعیف
1/219/189/1866متوسط
749/529/52185زیاد
100262691بسیار زیاد
100100350حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر اعمال سلایق خریداران و نیازهای بازار» بر مزیت نسبی صادراتی، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (12-2-1-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (12-3-1-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
68-702

بسیار ضعیف

64-706ضعیف
4-7066متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو11570185زیاد
99%403/320217091بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 03/320 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر کاهش مراحل مختلف صادراتی» بر مزیت نسبی صادراتی
شاخص

– جدول (13-2-1-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
3/23/23/28بسیار ضعیف
9/126/106/1037ضعیف
421/291/29102متوسط
884646161زیاد
100121242بسیار زیاد
100100350حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر کاهش مراحل مختلف صادراتی» بر مزیت نسبی صادراتی، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (13-2-1-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (13-3-1-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
62-708

بسیار ضعیف

33-7037ضعیف
3270102متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو9170161زیاد
99%460/24128-7042بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 60/241 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر حمایتها و تسهیلات (اعتبارات) دولتی » بر مزیت نسبی صادراتی
شاخص

– جدول (14-2-1-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمنددرصد فراوانیفراوانی مطلق
3/123/123/1243بسیار ضعیف
5/372/251/2588ضعیف
8/642/271/2795متوسط
1/914/263/2692زیاد
1009/89/831بسیار زیاد
1007/99349کل
3/01انحراف آماری
100350حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر حمایتها و تسهیلات (اعتبارات) دولتی » بر مزیت نسبی صادراتی، بطور عمده با گزینه « متوسط» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار زیاد» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (14-2-1-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (14-3-1-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماندمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شدهشرح
8/26-8/6943

بسیار ضعیف

2/188/6988ضعیف
2/258/6995متوسط
سطح معنی داریدرجه آزادیمقدار چی دو2/228/6992زیاد
99%476/528/38-8/6931بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 76/52 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه