نقش اجتماع در بزهکاری:دانلود رایگان پایان نامه رشته روانشناسی:بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان

دانلود پایان نامه

نقش اجتماع در بزهکاری

با توجه به قدرت و نفوذی که اجتماع دارد و تأثیری که بر افراد می گذرد ،‌جرم شناسی مسئولیت خطا و اشتباهاتی را که افراد مرتکب می‌شوند متوجه اجتماع می داند. بدان جهت کتله بلژیکی می‌گوید : اجتماع مسئول کلیه جرائمی است که رخ می‌دهد . زیرا خود عامل بوجود آوردنده آنهاست و بزهکار جز آلت اجرائی در دست اجتماع چیزی دیگری نیست . اجتماع آلوده از انسان سازگار، ‌درستکار و پاک سرشت، موجودی ناسازگار و پست و ناپاک می آفریند و تخم بزهکاری را در میان انسان های سالم پرورش می‌دهد و آنان را برای ایفای نقش آن آماده می‌سازد .

زمانی که اجتماع آلوده باشد و عوامل جرم زایش در همه حا گریبان افراد را بگیرد ، عجیب خواهد بود اگر افراد مرتکب جرم نشوند و گرد اعمال بزهکارانه نگردند. دکتر مظلومان در کتاب کیفر شناسی می نویسد : جامعه‌شناسی کیفری از کسانی که نقش اجتماع را به هیچ می انگارند و یا اهمیت چندانی برای آن قائل نیستند و آنرا سبب وقوع جرائم مختلف نمی دانند ، چنین سؤال می‌کند :

 • پس به چه دلیل گروهی از مردم مرتکب جرم می‌شوند و گروهی دیگر در اجتماع از ارتکاب آن خودداری می ورزند ؟
 • به چه علت در نقاط مختلف یک کشور نسبت مجرمان و نوع جرائم متفاوت است ؟
 • چرا با تغییر شرایط و اوضاع اجتماعی ، نوع جرم و تعداد آن تغییر می‌کند ؟ اگر جرم به عوامل اجتماعی وابستگی ندارد ، این دگرگونی ها به چه علت صورت می‌گیرد و این اختلافات دلیل چیست ؟

آنریکوفری در جواب طرفداران مکتب ملاسیک که فقط به اداره آزادو وجود مسئولیت تکیه می‌کردند و کوچکترین توجهی به محیط و تأثیر آن در جرم نداشتند می‌گوید : پس چرا جرم به طور ناگهانی در فلان و فلان محله زیاد می‌شود ودر فلان و فلان محله کاهش می یابد ؟

 • چرا آدم کشی در فلان محله بیشتر از جاهای دیگر است ؟
 • چرا در برخی از سالها ، برخی از جرائم رو به افزایش می‌نهد ؟

همانطور که فری می نویسد ، طرفداران مکتب کلاسیک جوابی برای سؤالات او نداشتند .

بعد از ملاحظه بعضی از نظریه های مربوط به اهمیت محیط اجتماع راجع به موقعیت جرم ، در اینجا باید این نکته بیان شود که اگر چه تحقیقات این جنبه از جرم خیلی وسیع است ولی باید بطور خلاصه آنچه راجع به این متون کلاسیک در زمینه علل جرم موجود است به شکل فشرده و جامع مورد مطالعه قرار گیرد .

اخیراً نظریه ای در ایالات متحده آمریکا در حال تکوین است و جرم شناسان دانشگاه بوستون به عقیده جامعه شنسان قرن نوزدهم روی آورده اند . و علاوه بر این ، محققان اجتماعی اغلب به این واقعیت توجه کرده اند که هر چند تئوری های بیان شده درباره جرم ممکن است برای تمام طبقات مشترک باشد ، اما به نظر می آید که تخلفات انجام یافته درگروههای پائین اجتماعی ـ اقتصادی جدی تر و شایع تر اتفاق می‌افتد . اما برای این امر چه دلیلی وجود دارد ؟

 • آیا افراد این گروهها اساساً بد ذات هستند ؟
 • آیا آنها برای ایجاد تنوعات زندگی فرصت های کمی دارند ؟

اینها سؤالاتی هستند که در قرن بیستم در میان جامعه‌شناسان و جرم شناسان مطرح شده و آنها در بعضی از تحقیقات خودکوشیده اند تاافزایش جرائم و تخلفات را بر حسب اینکه این جرائم در اثر خرده فرهنگ جرم زا که از طریق دوستان و همقطاران منتقل می‌شود شرح می‌دهند .

 

تئوری ادوین ساترلند:

یکی از نمایندگان عمده این نظریه ، جرم شناس معروف آمریکائی ـ ادوین ساترلند است که با تئوری خود نام آور شده ، مفهوم نظریه او به اختصار این است : اگر فردی در محیط مجاور خود در معرض عوامل جرم زا قرار گیرد تا غیر جرم زا ، شانس و احتمال قانون شکنی اش افزایش می یابد . بعلاوه ساترلند اظهار می‌کند که اشخاص در معرض عوامل جرم زا واقع می‌شوند که برای سهیم بودن در همان فرهنگ ، علایق و عقایدی داشته باشدو در آن اشکال معینی از رفتار ضد اجتماعی و جنائی ممکن است مورد اغماض واقع شده و مردم احساس کنندکه برای همنوائی به آنها نیاز دارند.

به همین سبب بعضی از مددکاران اجتماعی برای فرمول بندی این عقیده ، ابتدا                « حوزه تخلف » و سپس حوزه « خرده فرهنگ جرم زا » را مطرح کرده اند که در آن مناطق این نوع عقاید و رفتارها باید متداول تر از مناطق دیگر باشند .

پارک ، شاو و مک کی ـ محققان آمریکائی ـ ثابت کرده اند که در مناطق کثیف               ( محلات کثیف ) ، همراه با از بین رفتن کنترل های اجتماعی که بوسیله آنها مردم به رعایت قیود نیز اعتقاد پیدا می‌کنند ، اعمال جنائی به شکل طبیعی جلوه می‌کند . تراشر چنین می نویسد : حالا که یک تعریف کلاسیک از زندگی گروهی در دست داریم ، می‌توان گفت که تخلف و جنایت نتیجه طبیعی این نوع محیط است .

دراینجا مفهوم گروه را توصیغ می‌کنیم :« گروه اجتماعی » که صورت کامل آن جامعه است ، واحدی اجتماعی است و مرکب از دو تن یا عده بیشتری از انسانها است که بر اثر « کنش های متقابل اجتماعی » به یکدیگر پیوند خورده باشند . کنش های متقابل اجتماعی افعالی هستند که بین دو تن یا عده بیشتری انسان در می‌گیرندو در آن نوعی هماهنگی بوجود می آورند . کنش های متقابل اجتماعی بر « ارتباط متقابل اجتماعی » استوارند و ارتباط متقابل اجتماعی مستلزم این است که دو تن یا عده بیشتری انسان برای یکدیگر منشاء تأثیر شوند و حالات روانی خود را با وسائلی به یکدیگر انتقال دهند .

تلقین و تلقید از عوامل ارتباط اجتماعی هستند . تلقین تأثیری است کمابش عاطفی و بی واسطه که شخصی در شخص دیگر می‌گذارد ، و تقلید رفتاری است کمابیش عمدی که مطابق نمونه ای معین صورت می‌گیرد .

جان میزرابطه خرده فرهنگ لیورپول را بطور وسیع شرح می‌دهد . او مدعی است اولین کسی است که اصطلاح « خرده فرهنگ » متخلف را در سال ۱۹۵۸ بکار برده         است . اسپنلی نیز اولین کسی است که زندگی پست را توصیف کرده است . هاریت ویلسون با تحقیق از ۵۲ خانواده در شهر و نیز راجع به بزهکاری اطفال به سبک برت و بگت و منهیم اثر خود را درباره روابط بین عواملی مانند « بیکاری و طبقه اجتماعی و تبهکاری » انتشار داد . از تحقیقات این نویسندگان چنین بر می آید که فرد بالغ به سهولت به طرف تحریکات ، جاذبه ها و سرگرمی های پایگاه گروهی کشیده می‌شود. (همان منبع : ۲۳)

 

تئوری کوهن و کلو وارد و اهلاین :

یک نظریه همه جانبه در جامعه‌شناسی از طرف کوهن و کلووارد و اهلاین ارائه شده ، و اگر چه در اینجا امکان قضاوت درست درباره کلیه نظرات ایشان وجود ندارد ، اما می‌توان به اختصار توضیح داد که تخلف ،شکلی از راه حل « جمعی » اتخاذ شده بوسیله طبقه پائین است که از سرخوردگی ناشی می‌شود ، سرخوردگی نیز معلول فقدان فرصت ها برای پیشرفت است . این نوع فرضیه سازی جرم شناسان آمریکا کاملاً بر مفهوم نابهنجاری در مسأله خودکشی که دورکیم جامعه‌شناس فرانسه آن را شرح داده است منطبق می‌شود .

دورکیم چنین اظهار می دارد : در جوامعی که استانداردها و قیود ضعیف می‌شوند ، یک وضع نابهنجار اتفاق می‌افتد و این امر باید برای افزایش جنایت و اشکال دیگر انحرافات اساسی تلقی شود .

کلووارد و اهلاین پدیده گروه را بعنوان یک پدیده ، از نو بررسی کردندو به سئوالاتی از این قبیل اشاره می‌کنند :

 • چرا گروهها وسعت می یابند ؟
 • گروهها چگونه اعضای خود را به عضویت می پذیرند ؟
 • چرا و به چه نحو آنها طرق مختلف اعمال خلاف قانونی را اتخاذ می‌کنند ؟
 • چگونه این روشها مداومت پیدا کرده و دگرگون می‌شوند ؟

کلووارد و اهلاین از گروههای بزهکار سه تیپ اصلی زیر را ارائه می‌دهند :

الف) درمیان یک گروه از بزهکاران ،‌اعمال جنائی مختص به اعمال غیر قانونی است که اعضای آنها اغلب روش تبهکاریشان را در سلسله اعمال جنائی مجرمان حرفه ای انجام می‌دهند .

ب) گروه ستیزه جوبه جرائم و اعمال هتک ناموس مرتکب می‌شوند و آنرا وسیله ای برای برقراری پایگاه گروهی قرار می‌دهند .

ج) گروه تیماردار که اعضایشان متعلق به خرده فرهنگ هستند ، به استعمال مخدرات گرایش می‌کنند.

کوهن یک نکته فوق العاده مهم را مطرح می‌کند و چنین اظهار می دارد : پسران طبقه پایین اجتماعی از نظر آموزش در سطح پائین قرار دارند و آنها همانند بچه های طبقه متوسط تربیت نمی‌شوند و مانند طبقات متوسط از شایستگی های آموزشی برخوردار نمی گرداند ، از این رو آنها برای رقابت های سالم در مقابل دیگران و حل مشکلات اجتماعیشان بخوبی مجهز نمی‌شوند . بنابراین ریشه تمایلات ضد اجتماعی نتایج اینگونه عناصر است . زیرا مسائل این تیپاز جوانان قبلاً حل شده و اولیای امور نیز به مسائل و مشکلاتشان بی توجهی نشان داده و به همین علت ، این گروه از جوانان به جای آنکهمسائلشان را با والدینشان درمیان بگذارند و به آنها ابراز دارند و یا به مقامات مسئول و اولیای امور اعتنا کنند ، می خواهند مشکلاتشان را با روشهای انحرافی و اعمال ضد اجتماعی حل نمایند .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *