نظریه مجاورت مکانی (همجواری):دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی,بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاکهای ازدواج در بین دانشجویان

دانلود پایان نامه

۳-۳-۲- نظریه مجاورت مکانی (همجواری)(The theory of propinquity):

چنانچه در پیش رفت فشارهای اجتماعی تأثیر خود را بر افراد به صورت مختلف گذاشته و آنها را در عین آزادی با برخی کنترلهای خود محدود می نمایند از جمله کنترل کننده ها عامل جغرافیایی است که علیرغم توسعه و گسترش امکانات ارتباطی همچنان تأثیر مهم و ژرف خود را بر بسیاری از امور اجتماعی از جمله همسرگزینی می گذارد. آلن ژیرارد در این خصوص می گوید در واقع امکان انتخاب به معنای امکان برخورد است و نزدیکی محل سکونت خود به گونه ای مقدمه و زمینه ای برای وصلت افراد بشمار می رود. اقامتگاه افراد و سکونت آنان در مکانهایی خاص آنها را با افرادی محدود مواجه می سازد که معمولاً گزینش همسر از میان این محدود افرداد صورت می گیرد تحقیقات زیادی در این مورد بعمل آمده و فرض فوق را به اثبات رسانده است‌”از جمله جیمزبوسارد (۱۹۳۲) جامعه شناس آمریکایی ضمن مطالعات خود برای اولین بار دریافت که احتمال اینکه فردی، فردی دیگری را بعنوان همسر انتخاب کند در شرایط مساوی بستگی به فاصله منزل آنها از همدیگر دارد” (شهابی ۱۳۷۱ ، ۲۷) که کرنولد می گوید: نظریه همجواری می پذیرد که ازدواج در میان اشخاصی که از نظر مکان به یکدیگر نزدیک هستند به مقیاس گسترده تری انجام می شود تا ازدواجی که معلول تصادف باشد معنای این سخن سلطه و چیرگی مکان بر اراده انسان نیست بلکه بدین معناست که کسانیکه بهم نزدیک هستند تعداد زیادی صفات و عادات همگون دارند.

این مسئله بیانگر این نکته می باشد که هر چه افراد بیشتر با یکدیگر برخورد و ملاقات داشته باشند فرصت آشنایی و ازدواج آنها بیشتر است. فراوانی و میزان تماس آنها بستگی به مجاورت مکانی آنها دارد. در جوامعی که همسرگزینی بصورت خود انتخابی صورت می گیرد افرادی که هرگز همدیگر را ندیده اند نمی توانند با همدیگر ازدواج کنند آن گروه از افراد جامعه که محل زندگیشان به هم نزدیک می باشد و یا در محیطی مشترک به کار و یا تحصیل مشغولند و یا به یک سازمان و باشگاه مشترک تعلق دارند بیشتر بسوی همدیگر کشیده می شوند بنابراین دو نوع مجاورت را می توان از یکدیگر تشخیص داد مجاورت سکنایی و مجاورت سازمانی. (توضیح در قسمت همسان همسری سازمانی ارائه شد).

در مجاورت سکنایی تمایل افراد به انتخاب همسر از میان کسانیکه به لحاظ جغرافیایی در نزدیکی و دسترس آنها زندگی می کنند می باشد. اولین مطالعه در این زمینه توسط جیمز بوسارد در فیلادلفیای آمریکا صورت گرفت وی آدرس محل سکونت پنج هزار نفر از افراد تازه ازدواج کرده را از دفاتر ثبت ازدواج تهیه نمود و به بررسی آنها پرداخت و پی برد که ۶/۱ از آن افراد در فاصله یک ساختمان ، یک سوم در فاصله پنج ساختمان وبیش از نیمی از آنها در فاصله بیست ساختمان از همدیگر سکونت
داشته اند. وی نتیجه گرفت که نسبت ازدواجها متناسب با افزایش فاصله بین طرفین بطور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. هر چند جغرافیا گرایان بر عامل مجاورت مکانی بطور خاص تأکید می کنند اما باید یادآور شد که از دیدگاه گزینش همسر جغرافیا عاملی در کنار دیگر عوامل است و هر روز نیز از سلطه آن بر اراده انسانها کاسته می شود.

 

نقد نظریه:

در نقد این نظریه می توان گفت که: اولاً نظریه فوق بیانگر اهمیت یک عامل غیر شخصی بنام عامل جغرافیایی در روند همسرگزینی است ولی صرفاً مبین یک امر بدیهی و آشکار است و آن اینکه ازدواج بین کسانی صورت می گیرد که فرصت دیدار همدیگر را داشته باشند و همجواری در ارتباط با همسرگزینی صرفاً بعنوان یک عامل محدود کننده عمل می کند و هیچکس نمی تواند همسر خود را از میان بی نهایت همسر ممکن انتخاب کند.

دوماً: این نظریه عامل افزایش امکان تحرک و دسترسی به وسایل حمل و نقل و در نتیجه تحرک جغرافیایی را از یاد می برد و امروزه از نقش این عامل در روند همسرگزینی کاسته شده است و سوماً: مهاجرتهای داخلی بین المللی در کشورها امکان بروز ازدواجهای خارج از قاعده همجواری را فراهم ساخته است علیرغم اینکه مهاجرین معمولاً در محل خاصی سکنا می گزینند ولی باز هم به ازدواج در درون یک محل سکونت یا قشر مشخص مهاجر که خود نیز بدانها وابسته هستند می پردازند.

 

۴-۳-۲- نظریه تأثیر تصور از والدین در انتخاب همسر:

این نظریه که عمدتاً به بررسی زمینه های تأثیر تصویر مکتسبه از والدین در فرزندان در جریان همسرگزینی می پردازد بیشتر پایه های روانشناختی داشته و عموماً از آراء و نظریه های زیگموند فروید ناشی شده است فروید و بطور کلی روانکاروان و رواشناسان بر این باورند که انسانها معمولاً بدنبال همسری هستند که آن نوع از روابط روان شناختی را که آنها در کودکی تجربه کرده اند تداوم بخشند فروید معتقد است که عوامل تعیین کننده انتخاب همسر بطور وسیعی از طریق مراحلی که فرد در توسعه روانی-جنسی طی می کند شکل می گیرد او مطرح می کند که عشق اول آدمی متوجه یکی از والدین است و در نوجوانی فرد مجدداً نسبت به کسی عشق می ورزد ولی این بار او بطور ناخودآگاه معشوق خود را با توجه به کیفیات و ویژگی های یکی از والدین انتخاب می کند. در برخی از اوقات پسر یا دختر احساس تعلق شدید عاطفی نسبت به خواهر یا برادر خود پیدا می کند حال فرقی نمی کند که منظومه واقعی مناسبات آنها در خانواده چگونه است مهم این است که وی وقتی به بزرگسالی رسید سعی می کند تا این الگوی متناسب را همچنان تداوم بخشد و یا آنرا در فردی که می خواهد بعنوان همسر انتخاب کند ببیند در این توسعه روانشناختی دوره ای پنهانی پدید می آید که در طی آن میزان رشد روانشناختی فرد بطور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد بهرحال رشد نهایی در سن بلوغ و تحرک شدید قوای جنسی مثلث ادیپی گذشته را مجدداً احیاء کرده و این در حالی است که مانعی از لحاظ فرهنگی و اجتماعی در مقابل عشق با محارم وجود دارد. با وجود این در قالب تلاش برای یافتن شخصیتی طبیعی فرد سائقه جنسی خود را متوجه دیگران ساخته یا موضوعاتی که از لحاظ اجتماعی قابل قبول تر است (مانند دوست دختر یا دوست پسر داشتن) را انتخاب می کند با این وصف اگر ارتباط پسر با مادر خود در عهد طفولیت
رابطه ای رضایت بخش نباشد وی ممکن است در جستجوی دختری باشد که دارای ویژگیهای کاملاً متفاوتی از مادرش باشد و ‌آن نوع ارتباطی را برای او برقرار نماید که وی در زمان کودکی اش آرزوی آنرا داشته است. مثلاً پسری که مادری ضعیف ناتوان و ریز نقش دارد ممکن است زنان قوی سالم و درشت اندام را به همسری برگزینند. البته درصورتیکه آن زنان از نظر او قوی هیکل و سالم باشند. اغلب تحقیقات پیرامون نظریه فرویدی حول این محورها متمرکز گردیده اند: ۱- کوشش برای نشان دادن اینکه تضاد بین فرزند والدین جنس مخالف برای آزاد نمودن فرزند از عقده ادیپ و صدور اجازه به او برای پیشرفت عشق ضروری است. ۲- اثبات این نکته که مردان بیشتر به سمت زنانی که شبیه مادران خود بوده و دختران نیز به سمت مردانی که شبیه پدرانشان باشند کشیده می شوند.

کوششهایی نیز برای نشان دادن تشابه فیزیکی بین همسر انتخابی جنس مخالف صورت گرفته که اغلب در نشان دادن این تشابه شکست خورده اند که این مطلب را یادآوری می کند که علیرغم دیدگاه فوق علائق فرزندان با والدین تفاوتهای فاحشی داشته و احساسات آنان نیز با احساسات والدین تطابق ندارد مطالعه ای در همین زمینه توسط جادلیکا صورت گرفته که محقق سعی داشته بیشتر بر واقعیات تأکید نماید تا تصور.(۱۹۸۶) وی در مطالعه بر روی ساکنان هاوایی ازدواجهایی را انتخاب نمود که در آنها والدین افراد مورد بررسی از زادگاههای متفاوتی بودند و خود افراد مورد بررسی با شخصی که از زادگاه یکی از والدینشان بوده ازدواج نموده بودند در تطابق با نظریه فرویدی وی فرض نمود که پسران
می بایست بیشتر همسر خود را از کسانی انتخاب نمایند که با مادر خود هم زادگاه باشند و دختران نیز برعکس در تأیید بسیاری از مطالعات قبلی او دریافت که گزینش همسر بطور قابل ملاحظه ای بیشتر تحت تأثیر مادر بود تا پدر. ولی با این وجود پسرها بیشتر از دختران تحت تأثیر مادرانشان بودند در حالیکه دختران بیشتر از پسران تحت تأثیر پدران خود بودند وی نتیجه گیری نمود که این داده ها تئوری روانکاوی را در مورد تأثیر غیر مستقیم والدین بر روی انتخاب زوج تأیید می کنند.

 

نقد نظریه:

در این زمینه می توان گفت که این نتیجه گیری چندان معتبر نیست چرا که هر چند تأثیر مادر در انتخاب بیشتر بود (در مورد هر دو جنس) اما بطور کلی انتخاب هم زادگاه والدین (جنس مخالف) بسیار کم بود بطوریکه بدون توجه به نظریه روانکاوی نیز می توانست تبیین شود و حتی می تواند به تأثیر عوامل فرهنگی نسبت داده شود.

در یک نقد کلی در مورد دیدگاه تأثیر تصور از والدین در انتخاب همسر می توان گفت که:

“۱- برای تبیین اینکه آیا تأثیر عامل فوق در گزینش همسر چقدر می باشد باید دید که آیا این تأثیر بر روی آنهایی است که کاملاً عقده ادیپی خود را حل کرده اند. (در مقایسه با آنها که این عقده را حل ننموده اند) این ضرورت در تحقیقات مشابه تحقیق فوق هرگز مورد ملاحظه قرار نگرفت و معیاری نیز برای تمایز بین این دو ارائه نشده است.

۲-فقدان دقت در مورد بسیاری از مفاهیم نظریه روانکاوی غالباً تکرار کارهای فروید را غیر قابل آزمون ساخته است در مورد بحث بالا یعنی عقد ادیب تأثیر عوامل جامعه شناختی با نظریه روانکاوی درآمیخته شده و می توان نتیجه گیری کرد که داده ها بطور اندکی با تغییر روانکاوانه انطباق داشته و بیشتر منطبق با تفسیری جامعه شناختی است. بهر حال نظریه تصور از والدین از این لحاظ که بر خلاف سایر نظریه ها به تأثیر عوامل ناخودآگاهاه و غیر ملاحظه کارانه و انگیزش در روند انتخاب همسر تأکید می کند کمک قابل ملاحظه ای به شناخت روند فوق می باشد. اما به نظر نمی رسد که این عامل در روند انتخاب همسر اهمیت زیادی داشته باشد.” (شهابی ۱۳۷۱ ، ۶۰).

 

 

 

 

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *