فهرست مطالب:دانلود پایان نامه رشته روانشناسی,مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیر بزهکار


دانلود پایان نامه

 

 

 

 

 

 

عنوان

مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار

با نوجوانان غیربزهکار

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان…………………………………………………………………………………………………….. صفحه

گواهی ……………………………………………………………………………………………………. الف

تقدیر و تشکر …………………………………………………………………………………………. ب

تقدیم ……………………………………………………………………………………………………… ج

فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. ۲

انگیزه تحقیق …………………………………………………………………………………………… ۴

فایده و اهمیت تحقیق ……………………………………………………………………………….. ۵

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………….. ۶

بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………… ۶

موضوع تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۷

فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………………………. ۷

تعریف عملیاتی تحقیق ………………………………………………………………………………. ۸

فصل دوم : ادبیات (پیشینه تحقیق)

تاریخچه ای از روان شناسی نوجوانی………………………………………………………… ۱۰

تعاریف نوجوانی………………………………………………………………………………………. ۱۲

دنیای تازه افکار نوجوانی ………………………………………………………………………… ۱۵

بزهکاری ………………………………………………………………………………………………… ۲۲

تعریف بزهکاری ……………………………………………………………………………………… ۲۵

طبقه بندی بزه ………………………………………………………………………………………… ۲۶

دیدگاه کلاسیک ……………………………………………………………………………………….. ۲۷

نظریه یادگیری اجتماعی …………………………………………………………………………… ۲۸

نظریه ناکامی یا فرصتهای نابرابر………………………………………………………………. ۲۸

تفاوت بزهکاری و مجرم ………………………………………………………………………….. ۳۰

عوامل خانوادگی ……………………………………………………………………………………… ۳۲

عوامل موجود در مدرسه ………………………………………………………………………… ۳۹

عدالت برای نوجوانان ………………………………………………………………………………. ۴۳

نظریه آنزیک در مورد تأثیر شخصیت در بزهکاری …………………………………….. ۴۵

جمع بندی و نتیجه گیری ………………………………………………………………………….. ۴۷

پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………….. ۴۹

پژوهشهای معاصر…………………………………………………………………………………… ۵۱

راه های پیشگیری…………………………………………………………………………………….. ۵۳

نظریه فلاسفه یونان………………………………………………………………………………….. ۵۶

عزت نفس ………………………………………………………………………………………………. ۶۲

ابعاد عزت نفس ………………………………………………………………………………………. ۶۴

مفهوم خود …………………………………………………………………………………………….. ۶۵

ابعاد خویشتن………………………………………………………………………………………….. ۶۶

عوامل موثر بر سطح خودپنداری……………………………………………………………….. ۶۶

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

تعریف جامعه آماری ……………………………………………………………………………….. ۷۲

نمونه آماری و شیوه نمونه گیری ……………………………………………………………… ۷۲

نوع و روش تحقیق ………………………………………………………………………………….. ۷۲

ابزارهای اندازه گیری متغیرهای تحقیق ……………………………………………………… ۷۲

شیوه نمره گذاری گزینه ها ………………………………………………………………………. ۷۳

روش آماری تحقیق …………………………………………………………………………………. ۷۴

فصل چهارم : بیان و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل آماری ………………………………………………………………………………. ۷۶

توصیف داده ها ………………………………………………………………………………………. ۷۸

نمودار شماره ۱………………………………………………………………………………………. ۸۰

جدول شماره ۳………………………………………………………………………………………… ۸۱

نمودار شماره ۲……………………………………………………………………………………… ۸۲

تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………… ۸۳

 

فصل پنجم : خلاصه بحث و نتیجه گیری

محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………. ۸۷

پیشنهادات تحقیق …………………………………………………………………………………….. ۸۷

منابع ……………………………………………………………………………………………………… ۸۸

ضمائم

آزمون خودپنداره بک ………………………………………………………………………………. ۹۰

شیوه نمره گذاری گزینه های تست بک……………………………………………………….. ۹۹

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *