سئوالات تحقیق:دانلود رایگان پایان نامه رشته روانشناسی:بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان

دانلود پایان نامه

مفهوم نظریه مرتن :

مرتن مفهوم نظریه دورکیم را بطور استادانه مورد بررسی مجدد قرار دارد و چنین گفت : اگر از لحاظ فرهنگی ، اهداف تجویز شده برای فرد غیر قابل حصول گردد                   « همچنانکه برای بیشتر افراد جوان و طبقه کارگر و طبقه پائین پیش می آید » بین آنچه برای « ایده آل » بودن پایدار می ماند و آنچه قابل حصول است ، اختلاف حاصل می‌شود و نتیجه آن نیز به سرخوردگی و سرکشی بعدی منجر می‌شود. (همان منبع : ۲۶،۲۷)

 

روش تحقیق :‌

با توجه به عنوان طرح و موضوع تشریح شده در بیان مسأله تحقیق،  مناسب ترین روش،‌استفاده از روش تحقیق کیفی با استفاده از مطالعات موردی است به این دلیل که ما در این تحقیق به دنبال بررسی یک واقعیت اجتماعی در سطح عمیق و ژرفائی هستیم و بنابراین کشف تغییرات عمقی و بنیادین زندگی موردها دراولویت قرار دارد.

تکنیک خاص این تحقیق مشاهده و مصاحبه عمیق مبنی بر  case study می‌باشد که مناسبت ترین نوع تکنیک در این روش تحقیق می‌باشد .

جامعه آماری چون روش تحقیق کیفی می‌باشد و تأکید برمطالعه موردی سعی خواهد شد یک نمونه تصادفی شامل ۱۰ تا ۱۵ مورد، مورد بررسی ژرفایی قرار گیرد.

 

مطالعه موردی چیست ؟

مطالعه موردی ، معمولترین روش مشاهده میدانی است.محققی که به مطالعه موردی دست می زند، باید به ثبت و ضبط کامل و جامع جزئیات و ابعاد مختلف موضوع مورد مطالعه بپردازد. محقق می‌تواند روش مشاهده  همراه با مشارکت ، یا جز آن را برگزیند چنانچه مطالعه موردی بارخدادهای پیشین پیوند داشته باشد ، پژوهنده به دقت همه منابع بایگانی شده را که به موضوع مربوط است جستجو می‌کند و با همه اشخاصی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن رویداد درگیر بوده اند و اکنون دسترسی به آنها ممکن است به مصاحبه و گفتگو می‌پردازد .

بروس کوئن ، ترجمه غلامعباس توسلی و رضا فاضل ، ۱۳۷۲: ۴۱

 

سئوالات تحقیق :‌

از آنجا که این پژوهش در سطح توصیفی انجام می پذیرد،‌دارای فرضیه ، معنای خاص علمی نیست اما جهت هدایت بهتر تحقیق و رسیدن به اهداف مطروحه ، سئوالات محوری که در حکم فرضیات وصفی می‌باشند طرح می گردد.

 1. مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان چیست؟
 2. آیا زندانی زن در گذشته نیز سابقه زندانی شدن داشته است؟
 3. آیا زندانی زن در گذشته رفتارهای انحرافی داشته است؟
 4. قبل از محکومیت زندانی با چه افرادی رابطه داشته است؟
 5. در دوران محکومیت چقدر توانسته با دوستان گذشته خود در زندان تماس داشته باشد و‌آیا آنها با وی ملاقات داشته اند؟
 6. در دوران محکومیت چقدر توانسته با زندانیان ارتباط برقرار کنند و این ارتباط از چه نوعی است؟ (فقط در حد سلام و علیک یا ارتباط عمیق)
 7. خانواده زندانی چقدر در گذشته از کارهای او آگاه بودند؟
 8. اگر زندانی متأهل است شیوه برخورد همسرش با او چگونه بوده است؟‌(در دوران محکومیت)
 9. اگر فرزند دارد آیا فرزندان از وضعیت او مطلع بوده اند؟
 10. نحوه برخورد خانواده (پدر،‌مادر، خواهر و برادر) با زندانی در زمان دوران محکومیت چگونه بوده است؟
 11. نحوه‌برخورد خانواده ( پدر،‌مادر و … ) با زندانی پس از آزاری چگونه بوده است؟
 12. بعد از آزادی چقدر توانسته یا خواسته با دوستان گذشته ارتباط برقرار کند؟
 13. اگر قبل از زندانی شدن زندانی در محیط اجتماعی مشغول به کار بوده آیا پس از آزادی نیز به آن محیط بازگشته است؟
 14. رفتار همسر زندانی پس از آزاد شدن با وی چگونه است؟
 15. رفتار فرزندان پس از آزادی با وی چگونه است؟
 16. رفتار فرزندان در دوران محکومیت با وی چگونه است؟
 17. همسایگان و افرادی که در یک منطقه زندگی می‌کنند چقدر از جرم او مطلع بوده اند و چگونه با وی رفتار می‌کنند؟
 18. آیا خانواده زندانی پس از زندانی شدن او تغییر مکان داده‌اند و از این مسأله اظهار ناراحتی می‌کنند؟‌(به لحاظ آبروی اجتماعی)
 19. آیا زندانی به طور کلی توانسته به محیط خانواده باز گردد یا فقط به محیط دوستان بازگشته است؟
 20. اگر زندانی قبل از محکومیت در محیط اجتماعی مشغول به کار بوده همکاران با وی چگونه برخورد کرده اند؟

مورد اول

نام رم : ز

جرم : قتل عمد

مدت محکومیت : ۲ سال

سابقه محکومیت : ندارد

در حال اسباب کشی هستند اوضاع کاملاً بهم ریخته است.سراغ مددجو را می‌گیرم تا از او راجع به روزهای بعد از زندان بپرسم.متوجه قصدم که می‌شود، واکنش عصبی نشان می‌دهد. می‌گوید : دلم نمی خواهد راجع به آن روزها صحبت کنم. و هیچ حرفی برای گفتن ندارم.الان هم در حال اسباب کشی هستیم و کلی کار در خانه دارم.او را اراضی می‌کنم که وقتش را نمی‌گیرم و سریع شروع به صحبت می‌کند تا به ادامه کارهایش برسد.

«اوضاع خانه را که می‌بینید .خودم تنها و این‌ همه مسئولیت زندگی که همه بر عهده خودم است.البته فرزندان خوبی دارم.که آنها هم تنهایم نمی‌گذارند و کمکم می‌کنند .از ابتدای زندگی و از آن زمانی که به یاد دارم همیشه بر سر هر مسأله‌ای با همسرم بگو مگو داشتیم با اطرافیان خوب بود و اهل معاشرت و صحبت اما در خانه که می آمد تمام عصبانیتش را بر روی من و بچه ها خالی می‌کرد و تا می‌توانست کتک کاری می‌کرد.آن شب وحشیانه به سمت من و بچه ها حمله کرد.و …»

به همراه دختر و پسرم به جرم قتل همسرم زندانی شدیم و بعد از ۲سال بچه ها تواستند رضایت پدر همسرم را با دادن دیه جلب کنند و او را راضی کنند که حکم آزادی مرا بدهد.خدا از سر تقصیراتش نگذرد که باعث شد به اجاره نشینی بیفتیم با تنفر از خانواده همسرش صحبت می‌کند و هیچ علاقه ای در وجودش موج نمی زند.

«انگار اصلاً با ما نسبت فامیلی ندارند هرچند خودم این نسبت را قطع کردم اما فرزندانم که حکم نوه هایش را دارند.نسبت به آنها هم بی تفاوت هستند و حتی سراغی از ما نمی‌گیرند.شوهرم به بهانه مأموریت هر شهری که می رفت یک زن صیغه ای برای خودش پیدا می‌کرد و هیچ علاقه ای به خانواده نداشت.بچه ها همیشه با خودم بودند و به پدرشان وابستگی نداشتند.»

صحبت را قطع می‌کند و به دنبال کارهای عقب افتاده اش می رود وبیان می‌کند که: «نگران کارهای خانه هستم با دخترم صحبت کنید من، مجدداً برمی گردم.»

اما چهره اش چیز دیگری را نشان می‌دهد. چشمانش پر از اشک شده و با بغض نمی‌تواند صحبت کند.شاید نمی خواهد بچه هایش متوجه نگرانیش شوند که به دختر می سپارد و می رود.

دخترش ادامه می‌دهد :« زمانی که مادر و خواهر و برادرم در زندان بودند چند ماهی را به خانه خواهر بزرگم رفتم. اما آنجا هر چه داشتیم توسط خواهرم گرفته شد و بعد از ۲ ماه به بهانه اختلاف با همسرش ما را به خانه خودمان فرستاد. به دنبال حقوق بازنشستگی پدرم رفته و توانستم برای خودم و برادر دیگرم که در خانه بود حقوق را  زنده کنم.ولی به خواهر و مادر و برادرم که در زندان بودند، حقوقی تعلق نمی‌گیرد(براساس قانون اگر فرزندی پدر و مادر خود را بکشد از ارث ، محروم خواهد شد.)

کمی از فشار مالی کاسته شده چون در حال تحصیل بودم نمی‌توانستم کار بکنم و مجبور بودم به اوضاع خانه برسم و پیگیر کار مادر و بقیه باشم. همسایه ها در نبود مادر برای او دعا می‌کردند که اعدام نشود و لااقل سایه او بالای سرمان باشد و همه هر طور که می‌توانستند ازما حمایت می‌کردند .بعد از انجام یک معامله پا یا پای خانه به پدر بزرگم واگذار شد و توانستم حکم رضایت و آزادی مادرم را بگیریم.»

مادر می آید و دختر را به دنبال کاری می فرستد و خود ادامه می‌دهد:

فعلاًفشار مالی سختی را تحمل می‌کنم اما نمی دانم آینده دو دخترم با کاری که کردیم چه می‌شود.هر دو به سن ازدواج رسیده اند اما مطمئن نیستم که خواستگار خوبی داشته باشند. در این محله از ترس اینکه بفهمند قتل کرده ام و پشت سر خودم و فرزندانم حرفهایی بزنند با همسایگان جدید هیچ ارتباطی ندارم و حالا هم بعداز یکسال اجاره نشینی به جایی دیگر می روم که با من ناآشنا باشند. به جز دخترم زمانی که در زندان بودم  کس دیگری به ملاقاتم نمی آمد.خانواده‌ام نسبت به کاری که انجام داده هیچ واکنشی نشان ندادند.شاید از اینکه خودشان عامل بدبختی و ازدواج من با این مرد بودند هیچ نمی‌گویند ومرا راحت گذاشته اند ولی خیلی کم با آنها رفت و آمد می‌کنم و به کلی با هیچ کس معاشرت نداریم و بیشتر تنها هستیم و به کسی اعتماد نداریم.

پشیمانم از اینکه چرا به تنهایی جرم را به عهده نگرفتم و اجازه دادم که پسر نوجوانم با سن کم به زندان بیاید و تا حدودی سرنوشتش و آینده اش را تغییر دادم.

از بودن دراین جامعه هم برای دخترانم و هم پسرانم خصوصاً پسرم که تجربه ای هم کسب کرده احساس نگرانی می‌کنم وهیچ احساس امنیت و حمایتی ندارم و همیشه سعی می‌کنم با فرزندانم یکجا باشم تا خطری تهدیدشان نکند.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *