روش تجزیه وتحلیل: دانلود رایگان رشته روانشناسی : بررسی مقایسه ای هوش و هیجان کودکان عادی و کودکان کار و خیابان

دانلود پایان نامه

 

روش تجزیه وتحلیل:

با استفاده ازروش های ناپارامتریک آماری روش مانوتین مناسب دیده شد ونمرات هر محور در دو گروه مقایسه گردید.

 

فصل چهارم

شاخص آماری

گروه

تعداد Mean Rank

میانگین رتبه

Sum of Ranks

مجموع رتبه ها

کودکان عادی

۱۵ ۱۳/۱۷ ۰۰/۲۵۷
کودکان خیابانی ۱۱ ۵۵/۸ ۰۰/۹۴
کل ۲۶    

 

 

 

۰۰/۲۸ u-من وتینی
۰۰/۹۴ ویل کاکسون
۱۶۴/۳- Z
۰۰۲/ Asymp.sig(2-tailed)
۰۰۴/ Fxact sig [2*(1-tailed sig)]

 

از بین محاسبه شده صفر کوچکتر ۵۵/۹=M مربوط به کودکان کارو خیابان و M بزرگتر ۱۳/۱۷ M= مربوط به کودکان عادی است در سطح اطمینان ۵%  مقدار در M جدول برابر ۰۰۲/۰ است. در این آزمون برای معنادارشدن M محاسبه شده بایستی کوچکتر یا مساوی جدول باشد.

بنابراین نتیجه می گیریم که اختلاف معناداری بین دو گروه وجود ندارد و فرض صفر تایید نمی شود.

 

۲) اداره هیجان

 

شاخص آماری

گروه

میانگین رتبه مجموع رتبه ها تعداد

کودکان عادی

۲۷/۱۵ ۵/۲۲۹ ۱۵
کودکان خیابانی ۰۹/۱۱ ۰/۱۲۲ ۱۱
کل     ۲۶

 

۰۰/۵۶ u-من وتینی
۰۰/۱۲۲ ویل کاکسون
۷۷۱/۱- Z
۰۷۷/۰ Asymp.sig(2-tailed)
۱۸۰/۰ Fxact sig [2*(1-tailed sig)]

 

از بین صفرهای محاسبه شده صفر کوچکتر ۰۹/۱۱=M مربوط به کودکان کار و خیابان و M بزرگتر ۲۷/۱۵=M مربوط به کودکان عادی است. در سطح اطمینان ۵%(۵%=   مقدار M جدول برابر ۰۷۷/۰ است. در این ازمون برای معنادار شدن M محاسبه شده بایستی کوچکتر یا مساوی جدول باشد. بنابراین نتیجه می گیریم که اختلاف معناداری بین دو گروه وجود ندارد و فرض صفر تایید نمی شود.

 

 

شاخص آماری

گروه

میانگین رتبه مجموع رتبه ها تعداد

کودکان عادی

۳۳/۱۱ ۰/۱۷۰ ۱۵
کودکان خیابانی ۴۵/۱۶ ۰/۱۸۱ ۱۱
کل     ۲۶

 

 

۰۰/۵۰ u-من وتینی
۰۰/۱۷۰ ویل کاکسون
۹۱۲/۱- Z
۰۵۶/ Asymp.sig(2-tailed)
۰۹۷/ Fxact sig [2*(1-tailed sig)]

 

از بین Mهای محاسبه شده M کوچکتر ۴۵/۱۶=M مربوط به کودکان کار و خیابان و M بزرگتر ۳۳/۱۱=M مربوط به کودکان عادی است. در سطح اطمینان ۵%  مقدار M جدول برابر ۵۶% است. در این ازمون معنادارشدن M محاسبه شده بایستی کوچکتر یا مساوی جدول باشد. بنابراین نتیجه می گیریم که اختلاف معناداری بین دو گروه وجود ندارد. فرض صفر تایید نمی شود.

 

 

۴)تنظیم روابط

شاخص آماری

گروه

میانگین رتبه مجموع رتبه ها تعداد

کودکان عادی

۲۳/۱۳ ۵۰/۱۹۸ ۱۵
کودکان خیابانی ۸۶/۱۳ ۵۰/۱۵۲ ۱۱
کل     ۲۶

 

 

۵۰۰/۷۸ u-من وتینی
۵۰۰/۱۹۸ ویل کاکسون
۲۳۰/ Z
۸۱۸/۰ Asymp.sig(2-tailed)
۸۳۸/۰ Fxact sig [2*(1-tailed sig)]

 

از بین M های محاسبه شده M کوچکتر  ۸۶/۱۳=M مربوط به کو دکان کارو خیابان و M بزرگتر ۲۳/۱۲=M مربوط به کودکان عادی است در سطح اطمینان ۵%   مقدار M جدول برابر ۸۱۸/۰ است در این آزمون برای معنادارشدن M محاسبه شده بایستی کوچکتر یا مساوی جدول باید باشد. بنابراین نتیجه می گیریم که اختلاف معناداری بین دو گروه وجود ندارد وفرض صفر تایید نمی شود.

 

۵)خودآگاهی

شاخص آماری

گروه

میانگین رتبه مجموع رتبه ها تعداد

کودکان عادی

۴۳/۱۴ ۵۰/۲۱۶ ۱۵
کودکان خیابانی ۲۳/۱۲ ۵۰/۱۳۴ ۱۱
کل     ۲۶

 

 

۵۰۰/۶۸ u-من وتینی
۵۰۰/۱۳۴ ویل کاکسون
۷۸۶/۰- Z
۴۳۲/۰ Asymp.sig(2-tailed)
۴۷۴/۰ Fxact sig [2*(1-tailed sig)]

 

از بین صفرهای محاسبه شده M کوچکتر ۲۳/۱۲=M مربوط به کو دکان کار و خیابان و M بزرگتر ۴۳/۱۴=M مربوط به کو دکان عادی است در سطح اطمینان ۵%  مقدار جدول برابر ۴۳۲/۰ است. در این آزمون برای معنادارشدن M محاسبه شده بایستی کوچکتر یا مساوی جدول باشد.

بنابراین نتیجه می گیریم که اختلاف معناداری بین دو گروه وجود ندارد وفرض صفر تایید نمی شود.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی مقایسه ای هوش و هیجان کودکان عادی و کودکان کار و خیابان ۵۰ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *