بررسی علمی ارتباط بین خنده و یوگا


دانلود پایان نامه

بررسی علمی ارتباط بین خنده و یوگا
همه اندامای بدن از سلول ساخته شدن. این سلولا واسه ادامه زندگی و داشتن کارکردی سالم باید پیوسته مواد غذایی چون پروتئینا، کربوهیدراتا، چربیا، نمکا ، مواد معدنی و ویتامینا رو دریافت کنن که از غذاها و نوشیدنیایی که می خوریم جفت و جور می شن. جفت و جور این مواد به کیفیت غذایی که فرد می خوره و قدرت جذب و گوارش دستگاه گوارش اون بستگی داره. هم اینکه واسه این که مواد غذایی به همه جای بدن برسه، دستگاه گردش خون هم باید کارکردی بی اشکال داشته باشه. پس، واسه حفظ سلامتی در حد مطلوب ، دستگاه گوارش و گردش خون باید به درستی کار کنن. آخرسر وقتی مواد غذایی به سلولای بدن می رسه، واسه سوخت و ساز اونا به اکسیزن نیازه و واسه جفت و جور اکسیژن ، دستگاه تنفس ما باید در وضعیتی مطلوب قرار داشته باشه. ( مادان کاتاریا، 1390)
تقویت دستگاه گوارش
طبق ی اصول یوگا، سلامتی و سرحالی بدن به کیفیت و کمیت غذایی که می خوریم وابسته. به خاطر این در یوگا تأکید زیادی به مصرف غذای مناسب شده. دیدار منظم اعضای باشگاهای خنده با هم به رد و بدل شدن اطلاعاتی زیادی در مورد غذاهای سالم میرسه که پس اون مصرف میوه، سالاد، سبزیجات و جوانهای گیاهی در این باشگاها روز به روز فراگیرتر می شه.
اعضای باشگاهای خنده هر روز صبح جوانهای گیاهان جور واجور رو با خود به باشگاه می اورند. جوانهای گیاهی، غذایی غنی و پر از شکل های جور واجور ویتامینا هستن که واسه سلامتی بسیار مفیدند . در کنار جوانها، برگای سیر نپخته و ریحان ( گیاه مقدس هندوان) فت و فراوون در محل باشگاه خنده پیدا میشه. باشگاهای خنده شبکه ای گسترده رو تشکیل میدن که از راه اون در مورد جنبه های جورواجور مصرف غذاهای سالم به رد و بدل کردن اطلاعات می پرازن.
پس از مصرف غذاهای سالم، واسه این که بشه بیشترین مواد رو از اونا جذب کرد، دستگاه گوارش باید در سلامتی کامل باشه. اندامای اصلی گوارشی مثل معده، رودها، کبد و لوزالمعده در چاله شکم قرار دارن و عضلهای محکمی از همه طرف اونا رو در بر گرفتن. حرکت عضلهای شکم و پرده ی دیافراگم، ماساژ طبیعی ملایمی رو در بیست و چار ساعت شبونه روز واسه اندامای گوارشی تدارک می بینه. هنگام دم، پرده ی دیافراگم عضلهای شکم رو به طرف پایین و جلو فشار میده و در همون حال عضلهای دیواره ی شکم رو شل و آزاد می کنه. هنگام بازدم، عضلهای شکم منقبض می شن و اندامای موجود در چاله شکم رو به طرف داخل و بالا فشار میدن. اینطوری، طبیعت در هر دقیقه 16 تا 20 بار ( میزان طبیعی تنفس) به اندامای گوارشی ماساژی خودکار و ملایم میده. اما اگه عضلهای شکم ضعیف باشندو عضلهای دیافراگم منظم ورزش داده نشن، نمی تونن وظیفه ماساژ دادن رو خوب بکنن.
امروز پس روش ی زندگی کم جنب و جوش و چاقی بیشتر از حد، عضلهای شکم خیلی از مردم شل و وارفته شده و دیواره ی شکم اونا از چربی انباشتهه. این هم باعث جا به جا شدن اندامای شکم از محل طبیعی خود و مشکل خون در اون گردیده.
واسه حفظ سلامتی کامل دستگاه گوارش، عضلهای شکم باید قوی و ورزیده باشن. در یوگا حرکتای بسیاری واسه قوی و ورزیده ساختن عضلهای شکم و ماساژ دادن اندامای داخلی هست. واسه واداشتن عضلهای شکم به عملکردی بهتر باید چند حرکت انقباضی و کشش روی اونا انجام داد. بعضی حرکتای یوگا مثل بونجاگ آسانا، سالاب آسانا و دانور آسانا از بهترین حرکتای کششی واسه عضلهای شکم هستن. یوگامودرا و هال آسانا هم واسه منقببض کردن عضلهای شکم به کار می رن. وکر آسانا و آرداماتسیندر آسانا واسه ورزش دادن و کشش عضلهای پهلو بسیار به درد بخور ان.
واسه ماساژ دادن اندامای داخلی در یوگا دو تمرین خوب به نامای اودیانا و نااُولی هست. اودیانا اندامای شکم رو به شکل عمودی ماساژ میده. در این وضعیت، حرکتی موجی شکل از بالا و پایین عضله هیا شکم عبور می کنه . در نااِولی با منقبض ساختن عضلها از یک طرف به طرف دیگر، ماساژی افقی به احشای داخلی شکم داده می شه. باید گفت که هیچ ورزش دیگری نمیتونه در ورزیده ساختن عضلهای شکم و دادن ماساژی خوب به اندامای داخلی با یوگا رقابت کنه.
در باشگاهای خنده ، مجموعه مختلفی از خندههای از ته دل اجرا می شه که می تونه عضلهای شکم و پرده ی دیافراگم همزمان با هم ورزش بده..
محققان، خندیدن رو « ورزش اندامای داخلی» یا « انگشتان سحرآمیز » لقب دادن که با نفوذ به داخل بدن اندامای داخلی رو خوب ماساژ میده. تمرین منظم خنده درمانی گذشته از تقویت و ماساژ پیوسته عضلهای شکم ، اونا رو در جایگاه مناسب خود نگاه می داره تا گوارش و جذب مواد غذایی به شکلی مناسب انجام شه. با اینکه تمرین خنده درمانی با تمرین یوگا قابل مقایسه نیس ، میتونیم با پرداختن به اون بدون صرف هزینه ای به دستاوردهایی شگفت آور رسید. ( مادان کاتاریا، 1390)
تقویت دستگاه گردش خون
پس از این که غذا به شکلی مناسب گوارش و جذب شد، لازمه مواد غذایی به گوشه و کنار بدن انتقال پیدا کنن . این وظیفه به عهده ی دستگاه گردش خونه. تموم مواد غذایی پس از حل شدن در خون، کمی در کبد فرآوری می شن و بعد با گذر از دستگاه پمپاژ مرکزی بدن، قلب، از راه شبکه رگای خون به طرف تک تک سلولای بدن رانده می شن. مایع خون هم باید پس از رسوندن مواد غذایی به سلولا و جمع آوری مواد پس مونده از سوخت و ساز ، واسه تصفیه به قلب و ریها برگرده.
مهم ترین عضو دستگاه گردش خون، قلبه. انقباض و باز شدن منظم پرده ی دیافراگم و عضلهای سینه که به انقباض و باز شدن ریها میرسه عضلهای قلب رو خوب ماساژ میده. هم اینکه تغییرات همیشگی فشار داخلی قفسه ی سینه هنگام خندیدن به رانش خونی که از وریدهای بزرگ بالایی و پایینی بدن برمی گردن کمک می کنه.
خنده ی از ته دل با گشاد کردن رگای خون سراسر بدن به فرد چهره ای گلگون می بخشه و در اون احساس گرما می سازه. ضربان نبض و فشار خون پس ی سرعت دادن گردش خون بالا میره اما ده دقیقه پس از پایان خنده درمانی به میزان حتی پایین تر از میزان طبیعی می رسه. کلا میشه گفت که خنده در تقویت دستگاه گردش خون تأثیری بسزا داره. ( مادان کاتاریا، 1390)

تقویت دستگاه تنفس
پس از انتقال مواد غذایی به سلولای بدن، نوبت آنزیم هاست تا واسه سوخت و ساز اون مواد وارد عمل شن. مهم ترین عنصری که قسمت بزرگی از آنزیما رو تشکیل واسه سوخت و ساز اون مواد وارد عمل شن. مهم ترین عنصری که قسمت بزرگی از آنزیما رو تشکیل میده اکسیژنه.
ریها اصلی ترین عضو دستگاه تنفس هستن. واسه اون که اکسیژن به شکلی موثر جفت و جور شه تا از ظرفیت تنفسی ریها به طور کامل استفاده شه لازمه مجرای تنفسی تمیز و عضلهای تنفسی قوی باشن.
در یوگا تأکید زیادی بر تمرینای تنفسی می شه، چون این تمرینا به جفت و جور اکسیژن لازم بریا داشتن عملکردی بهینه کمک می کنن. از اونجا که انرژی زندگی یا پرانا از راه تنفس وارد بردن می شه؛ پس، تنفس مهم ترین نقش رو در حفظ سلامتی در بعد جسمی رو دوش داره، چون جفت و جور کننده ی اکسیژنه. تنفس در بُعد روانی به آرامش ذهن کمک می کنه و در بُعد روحی هم میشه انرژی زندگی رو به کمک شکل های جور واجور جور واجور تمرینای تنفسی ( پرانایاما) پیشرفت داد.
یک شخص در حال استراحت به طور میانگین 16 تا 18 بار در دقیقه نفس میکشه. این میزان هنگام انجام دادن فعالیتای روزانه به 25 تا 30 بار زیاد می شه و در فعالیتای سنگین و فشارهای عاطفی شدید می تونه به 30 تا 40 بار در دقیقه برسه. بیماران گرفتار به برونشیت طولانی، آسم، و نارساییای قلبی میزان تنفسی بالایی دارن. هم اینکه استرس و فشارهای زندگی روزمره میزان تنفس رو بالا می بره و اون رو کم عمق تر می سازه.
بعضی سلولای تنفسی به دلیل نبود تنفس عمیق از مشارکت در کار تنفس باز می مونن و پس از کار می افتن و از هم می پاشند. اینطوری ظرفیت ریها ( ظرفیت لازم) کاهش پیدا میکنه و فرد با انجام دادن کوچیک ترین کاری احساس می کنه نفسش بند آمده. تمرین منظم تنفس عمیق در باشگاهای خنده ریها رو در ظرفیت کامل تنفسی خود نگاه می داره و هم اینکه به آرامش روانی اعضا کمک می کنه. اگه کسی خواهان رسیدن به درجات روحی بالاتره، دستگاه تنفس اون باید در سلامتی کامل باشه. ( مادان کاتاریا، 1390)
میزان هوای رسوبی
پس از هر بار دم و بازدم، مقداری از هوا بازم در ریها باقی می مونه که به اون هوای رسوبی می گن. این هوا، دی اکسید کربن بیشتری داره و فقط از راه بازدم پرفشار یا یک خنده ی طولانی میشه اون رو بیرون ساخت. در یوگا یه جور تمرین تنفسی هست که در اون، زمان بازدم مدت بیشتری از زمان دم زمان میبره تا بشه تا حد ممکن هوای رسوبی بیشتری از ریها بیرون ساخت.
در جلسه خنده درمانی به اعضا پیشنهاد می شه پس از دم گرفتن از راه بینی، عمل بازدم رو با غنچه کردن لبا بکنن تا مدت اون طولانی تر شه و هوای تازی که دارای اکسیژن بیشتریه، جای هوای رسوبی رو بگیره. هم اینکه پس از هر تمرین خنده که معمولا سی تا چهل و پنج ثانیه زمان میبره، از اعضا خواسته می شه بدنشون رو شل و آزاد کنن و دو نفس عمیق بکشن . این کار ، اکسیژن خالص بیشتری وارد بدن می سازه. ( مادان کاتاریا، 1390)
پاکسازی مجاری تنفسی
تمرین تنفس عمیق در کنار خنده درمانی واسه سیگاریا و کسائی که به برونشیت و انسداد مجاری تنفسی گرفتار هستن نقش فیزیوتراپی سینه رو اجرا می کنه. هم اینکه هوهوهاها کردن مثل به بعضی حرکتای یوگا مثل کاپال باتی، سواش شودی و باستاریکاست که در اونا عمل بازدم با فشار متناوب انجام می شه.
خیلی از اعضا احساس می کنن پس از شرکت در جلسه ی خنده درمانی در طول روز خلط بالا میارن که نشون دهنده پاکسازی مجاری تنفسی اوناس. خنده هم اینکه مقاومت موضعی در گلوی اعضای باشگاهای خنده رو زیاد می کنه که پس اون کمتری دچار سرماخوردگی و تورم لوزها می شن. تمرینای تنفسی همراه با خنده ی شیر به اعضا کمک می کنه مجاری تنفسی شون رو سالم تر نگاه دارن. ( مادان کاتاریا، 1390)
دفع مواد پس مونده
عامل دیگری که در حفظ سلامتی سلولا مهمه دفع مواد پس مونده از بدنه. دی اکسید کربن، پس مونده ی سوخت و ساز سلول هاست که از راه تنفس عمیق و شکل های جور واجور جورواجور خنده ی تحریک کننده دفع می شه. ماساژی که تمرین خنده درمانی به اندامای گوارشی میده به حفظ حرکتای هماهنگ رودها کمک می کنه. هم اینکه وضعیت مناسب عضلهای شکم با آسون کردن عمل دفع و حرکت رودها از یبوست جلوگیری می کنه. ( مادان کاتاریا، 1390)