دانلود پایان نامه ارشد : بررسی مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم

بررسی مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم

تکه هایی از پایان نامه :

ب) با نهایی شدن احکام

احکام از جهت اینکه مرحله فرجام را طی کرده باشند یا قابل فرجام باشد به احکام نهائی و غیر نهائی تقسیم میشوند حکم نهائی حکمی است که دیگر قابل اعتراض از طریق شکایت ماهوی و شکلی نباشد بنابراین احکامی که در دیوان کشور ابرام شوند احکام نهائی هستند همچنین احکامی که مهلت پژوهش و فرجام آنها گذشته باشد نهائی محسوب میشوند[۱].پس هر حکمی که دعوی را مختومه سازد و برسیدگی قضائی خاتمه دهد نهائی محسوب میشود و احکام زیر از آن دسته میباشند

۱ ـ حکم صادره از دادگاه مرجع پژوهش که غیر قابل فرجام باشد ، چنین حکمی قطعی و نهائی است.

۲ ـ حکمی که از دادگاه نخستین صادر و قابل پژوهش و فرجام بوده و در موعد قانونی از آن پژوهش خواهی و یا فرجام خواهی نشود و یا اصولاً حکم دادگاه نخستین غیر قابل پژوهش و فرجام باشد که در این صورت حکم دادگاه نخستین اعتبار حکم نهائی را دارد.

دعوائی که بصدور حکم نهائی منتهی گردد اعتبار امر محکوم لها را پیدا مینماید که یکی از اصول مهم این دادرسی و قواعد حقوقی است .بدین معنی که دعوی مزبور تحت همین عنوان که اقامه و رسیدگی شده و مختوم گردیده ، قابل رسیدگی مجدد نخواهد بود.[۲]

مبحث دوم ـ مبانی اعتبار امر مختوم کیفری

گفتار نخست :مبانی عرفی

الف)منافع فردی

از لحاظ نظری ،قاعده اعتبار امر مختوم کیفری مبتنی بر دو دلیل فردی و اجتماعی است از نظر فردی ،لزوم تامین امنیت قضائی شهروندان ایجاب میکند که کسی که یک بار محاکمه و درباره او حکمی قطعی صادر شده ،بداند که دیگر مجدداً به دلیل همان موضوع مورد تعقیب و مواخذه قرار نخواهد گرفت .چرا که اظطراب ناشی از احتمال احضار به دادگستری برای تعقیب کیفری جدید و لزوم دفاع  در برابر آن ، احساس آرامش و امنیت فرد از بعد قضائی را در جامعه از او سلب خواهد نمود.

ب)منافع اجتماعی (نظم عمومی)  

از نظر اجتماعی نیز لزوم پایان بخشیدن به دعوی و اختلاف ایجاب می نماید که رسیدگی های قضائی سرانجام در یک نقطه خاتمه یابد و طرفین به حکمی که در پایان رسیدگی صادر میشود ، گردن نهاده ،مفاد آن را محترم و مجری دارند.بدین ترتیب ، اگر در جریان تحقیقات مقدماتی معلوم شود که متهم قبلاً بخاطر همان اتهام موضوع پرونده که توسط همان شاکی مطرح گردیده ، محاکمه شده و در مورد حکم قطعی صادر گردیده است ،مرجع تحقیق باید با صدور قرار موقوفی تعقیب از ادامه رسیدگی خوداری نماید.[۳]

گفتار دوم :مبنای قانونی

الف ) در حقوق ایران

مستد قانونی قاعده اعتبار امر مختوم کیفری ، یکی بند پنجم ماده ۶ قانون آئین دادرسی کیفری و دیگری ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب است که در قسمتی از آن مقرر شده است : “آرای قطعی دادگاه عمومی و انقلاب ، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث ، بنحوی که در قوانین مربوطه مقرر ،قابل رسیدگی مجدد نیست …”

ب) در حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه قبل از انقلاب ، اصل منع تعقیب مجدد پذیرفته شده بود ، بویژه اینکه ” اخراج موقت دعوا از دادگاه ” در صورت فقد دلیل کافی بجای صدور حکم برائت امکان طرح مجدد دعوا را فراهم میساخت . پس از انقلاب ، منع تعقیب مجدد نخست در قانون اساسی سوم سپتامبر ۱۸۷۱ و سپس در ماده ۳۶۰ قانون تحقیقات جنائی و سر انجام در ماده ۳۶۸ قانون آئین دادرسی کیفری این کشور ( اصلاحی سال ۱۹۵۸ ) همان اعمال را ، حتی تحت توصیف کیفری دیگری ، تحت تعقیب  قرار داد. بدیهی است منع تعقیب مجدد فقط ناظر به احکام برائت نیست ، بلکه احکام محکومیت و اغلب قرارهای قاضی تحقیق را نیز در بر میگیرد.

ماده ۶ قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه امر مختوم را بصراحت و در کنار سایر موارد از جمله مسقطات دعوی عمومی محسوب کرده است .”دعوی عمومی با هدف اعمال مجازات ، بر اثر فوت متهم ، مرور زمان ، نسخ قانون جزا ، و امر مختوم کیفری … ساقط میشود “[۴]

[۱] www.pajoohe.com

[۲] ـ یاوری ـ فتح ا… ـ احکام و قرارهای نهائی ـ  پائیز و زمستان ۱۳۳۵ ـ مجله کانون وکلا ـ شماره ۱۳۶ و ۱۳۷ ـ ص ۷۳

[۳]– خالقی- علی- مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر آشوری- ص۴۱۵

۱- ریاضی ـ علی اکبر ـ اعتبار امر مختوم جزائی در رسیدگی جزائی ـ  ص ۱۱۲ الی ۱۲۰

متن کامل :

پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم

اثر نانوذرات در بهبود عملکرد باتری سرب- اسید-رشته­ ی شیمی ( گرایش شیمی فیزیک)

نانوفنّاوری درواقع در دو زمینه بهبود مواد موجود و ساخت مواد جدید به خدمت گرفته‌شده است. نانو مواد به دو روش بالا به پایین (تولید ساختارهای بسیار ریز از ذرات بزرگ‌تر مواد)، وپایین به بالا (چینش اتم به اتم و یا مولکول به مولکول برای ایجاد یک ساختار خاص) تولید می شوند. در روش پایین به بالا نیز از دو تکنیک خودآرایی[۱] و پتانسیل آرایی[۲] استفاده می‌شود. در تکنیک خودآرایی، مولکول‌ها یا اتم‌ها به دلیل خواص ذاتی خود چینش خاصی پیدا می‌کنند، رشد کریستالها در صنعت نیمه‌هادی‌ها از همین روش انجام می‌پذیرد. درحالی‌که در تکنیک پتانسیل آرایی از دستگاه‌های خاصی برای چینش مولکول‌ها استفاده می‌گردد. این روش در حال حاضر در کاربردهای آزمایشگاهی مورداستفاده قرار می‌گیرد [۱۱۶]. این دو روش در شکل (۱-۱۷) نشان داده‌شده است.

خلاصه از انواع روش‌های سنتز مواد در اندازه‌ی نانو در جدول (۱-۴) خلاصه‌شده است.

[۱] Self assembly

[۲] Positional assembly

 

متن کامل در لینک زیر :

دسترسی پایان نامه

پایان نامه ارشد:بررسی اثر نانوذرات در بهبود عملکرد باتری سرب- اسید

تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا.docx -دانلود پایان نامه با فرمت ورد

تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا.docx -دانلود پایان نامه با فرمت ورد

تکه هایی از متن :

فرع اول: دادگاه عالی قضائی: در تاریخ انگلستان تعداد زیادی دادگاه عالی وجود داشته است مانند دادگاه های وستمنیتر، دادگاههای عرایض عمومی، دادگاه خزانه دار و اطاق آن یا دادگاه استیناف خزانه‌داری که مجری کامن لا بودند دادگاه مهر که انصاف را اجرا می کردند.

دادگاه یا سالاری، دادگاه طلاق، دادگاه وصیت و غیره بود ولی به اساس قوانین سال های (۱۸۷۳ -۱۸۷۵) همه دادگاههای یاد شده را حذف و دادگاه عالی جدید بنام دادگاه عالی قضائی ایجاد کردند که در راس آن بطور استثنائی نظارت کمیته استنافی مجلس اعیان وجود دارد. محاکم عالی قضائی متشکل از دادگاه عدالت، دادگاه سلطنتی و دادگاه استناف می باشد. تقسیم دعوی و رسیدگی به آن بین محاکم مختلف بر اساس سهولت کار صورت گرفته و هر یک از محاکم به اساس قانون می توانند به هر دعوی که صلاحیت رسیدگی دارند به حل و فصل آن اقدام نمایند. تمام قضات این دادگاهها از میان وکلای دادگستری انتخاب می شوند که برای آنها ارتقاء به مقام والای قاضی شهرت و موفقیت شغلی و اجتماعی در جامعه است.

متن کامل :

دانلود فایل

پایان نامه ارشد:تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری گرایش مهندسی معماری

گدانلود پایان نامه ارشد : حرکت و پویایی در غزلیّات شمس تبریزی - پایان نامه ارشد ادبیات

دانشگاه هنر اصفهان

دانشکده معماری و شهرسازی

گروه معماری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری گرایش مهندسی معماری

طراحی مجموعه مسکونی در سبزوار با توجه به مفهوم امروز واحد همسایگی

استاد راهنما:

آقای دکتر عیسی حجت

استاد مشاور:

آقای دکتر مجید صالحی نیا

تکه هایی از متن برای نمونه :

۲-۱۱-۴- امنیت در مجموعه های مسکونی:

افزایش جرائم  و  چگونگی توزیع آن در محیط های شهری ساکنین شهرها  را به طور فزایندهای نسبت به   امنیت ساکنین  در شهرهای بزرگ و پر جمعیت نگران کرده است . افزایش در تراکم مسکونی  می توادند  بر امنیت ساکنین اثرات  مثبت و منفی داشته باشد. تمرکز ساکنین و مراجعه کنندگان از یک سو می تواند مزاحمت های بالقوه ای را ایجاد کند و از سوی دیگر می تواند  امکان مراقبت و کنترل  ساکنین بر رفتارهای ناهنجار اجتماعی را میسر سازد(Newman, 1972).

جنبه های  روانشناختی احساس  امنیت در محیط های مسکونی باید در هر فرهنگی به درستی  مطالعه و شناخته شود. این جنبه ها تحت تأثیر شماری از عوامل از قبیل  ویژگی های اجتماعی ـ فرهنگی ساکنین، میزان دسترسی فیزیکی برای مزاحمین بالقوه،  تعریف و کنترل حریم و قلمرو مسکن، میزان مراقبت از مسیرهای دسترسی و دیگر مکان هایی که از طریق آنها امکان مزاحمت وجود دارد می باشند. در حالی که دو نقش طراحی در اصلاح و مسائل اجتماعی نباید اغراق کرد، ولی به هر حال طراحی به همراه مدیریت و  مشارکت اجتماعی ساکنین مراقبت و حفظ امنیت مناطق مسکونی را با موفقیت بیشتری همراه خواهد کرد.  تعریف حریم و قلمرو یکی از مهمترین نکات طراحی مسکن است و در جهت فراهم آوردن خلوت و امنیت نقش مهمی را ایفا می کند. کنترل قلمرو در اختیار گرفتن فضا از طریق تعریف  محدوده ای خاص است. قلمرو می تواند خصوصی ( مثل فضاهای باز خصوصی واحدهای مسکونی)، نیمه خصوصی ( مثل محوطه های مشاع داخلی و خارجی در مجموعه های چند واحدی)، وعمومی (مثل فضاهای باز خیابان ها و پیاده روها) باشد. در حالی که قلمرو  خصوصی مسکن معمولاً تعریف شده و کنترل شده است و نگهداری آن خوب ا نجام می شود، قلمرو نیمه خصوصی اغلب مبهم بوده و به شکل ضعیفی کنترل و نگهداری می شود(عینی فر، ۱۳۸۶).

با افزایش تراکم مسکونی معمولاً فضاهای باز خصوصی هر واحد تقلیل پیادا کرده و زندگی مردم از جهت همجواری کالبدی فشرده تر می شود. در نتیجه تعریف روشنی ا زحریم و قلمرو در طراحی فضاهای مسکونی اهمیت فزاینده ای می یابد. تقابل های ناخواسته اجتماعی بین ساکنین می تواند در اثر ابهامی که از تعریف ضعیف قلمروهای خصوصی و نیمه خصوصی ایجاد  می شود افزایش یابد.  از طرف دیگر، تعریف روشن قلمرو و حریم می تواند به افزایش شناسه، خلوت و امنیت کمک کرده و تقابل های اجتماعی و مشکلات همسایگی را تقلیل دهد(همان، ۱۳۸۶ ).

ضوابط طراحی برای فضای قابل دفاع توسط اسکار نیومن در  کتای به همین نام تدوین شده،  ضوابطی است برای طراحی محیط های مسکونی امن با تراکم متوسط و بالا. در این ضوابط  «…سلسله ای از مکانیزیم ها  شامل  ایجاد موانع فیزیکی یا نمادین،  محوطه های باز تعریف شده و امکان مراقبت ،  پیش بینی شده که در ترکیب با هم یک محیط مسکونی را به کنترل ساکنین در می آوردند. بر اساس این دیدگاه یک فضای مسکونی برای عده مشخصی از ساکنین، با تعریف دقیقی از حریم و سلسله مراتب فضاها، و با استفاده از موانع فیزیکی و نمادین طراحی می شود. در این مجموعه ها جایگزینی پنجره ها به گونه ای ا ست  که مراقبت از  فضاهای عمومی و نیمه خصوصی را تشویق می کند و قرارگیری واحدهای مسکونی و نحوه همجواری آنها خیابان های عمومی را به کنترل ساکنین  در می آورد (Newman, 1972).

در بسیاری از مجموعه های مسکونی در کشورهای غربی بخصوص آنهایی که با مهاجرت بوجود آمده اند، استفاده از دروازه های با کنترل از راه دور، سیستم های مداربسته کامپیوتری، و نگهبان تمام وقت رایج شده است. تا چه حد این اقدامات نمایانگر نگرانی واقعی از جرم و جنایت است قابل تردید است. بکارگیری این نوع مراقبت ها و ایجاد  موانع فیزیکی سخت، اگرچه ممکن است در عمل موثر باشد، ولی تصویری روانشناختی از نا امنی را در فضا عمومی شهر و مناطق مسکونی به نمایش می گذارد. نهادهای محلی و مشارکت مردم می تواند نقش مؤثری در برقراری امنیت  مجموعه های مسکونی داشته باشند(عینی فر، ۱۳۸۶ ).

متن کامل در لینک زیر :

پایان نامه

پایان نامه ارشد : طراحی مجموعه مسکونی در سبزوار با توجه به مفهوم امروز واحد همسایگی

مفهوم عدم النفع از دیدگاه فقهی و حقوقی-دانلود پایان نامه رشته حقوق-

تکه هایی از متن :

دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز آموزش های بین المللی خلیج فارس

موضوع:

بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران

تحقیق و گردآوری:

عبدالله فرخی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر قاسم خادم رضوی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سید حسین آل طاها

شماره دانشجویی:

۸۸۰۶۸۳۲۶

۲-۲-۴-۱-معیار شخصی

نتیجه پذیرش چنین ضابطه ای،مطالعه حالات شخصی و بررسی خصوصیات فردی در رابطه خاص و مورد نظر است و لازمه آن دستیابی به امیال درونی و اغراض خاص اشخاص می باشد که به دلیل عدم قابلیت حصول آن پذیرش چنین معیاری به عنوان یک ضابطه عملا نتایج مطلوبی به بار نخواهد آورد.

 

 

۲-۲-۴-۲-معیار نوعی

نفع و فایده مفهومی نوعی است. بدین بیان باید از دید عرف مورد سنجش واقع گردد و معلوم شود که برای مثال چه امری متضمن نفع و فایده است و در مقابل آن کدام امر نفع و فایده ای ندارد. بر این اساس فایده باید مورد تایید عرف باشد. نفع و فایده ممکن است در شرایط خاص و نزد افراد متفاوت،یکسان نباشد. از این رو سنجش از طریق داوری عرف و البته با در نظر گرفتن شرایط طرفین راهکار مناسب تری خواهد بود. به این ترتیب می بینیم که هر یک از ملاک های شخصی و نوعی نمی تواند به عنوان یک معیار کامل و مناسب به کار آید.

دانلود دموی فایل – چند صفحه – دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم عدم النفع از دیدگاه فقهی و حقوقی

متن کامل در لینک زیر

دانلود فایل

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم عدم النفع از دیدگاه فقهی و حقوقی

ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت (ای پی سی)-پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران

پایان نامه عمران-ساخت-ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت (ای پی سی)

تکه هایی از متن :

مسئولیت مدیریت اجراء، کنترل کیفی و کنترل پروژه در پیمان EPC بعهده پیمانکار است. پیمانکار اصلی در انتخاب پیمانکاران جزء دارای انعطاف بیشتری است در حالی که کارفرمای دولتی معمولاً به روش مناقصه و انتخاب بر اساس حداقل قیمت طبق مقررات عمل می نماید.

۲-۴- ويژگي هاي بارز قراردادهای EPC 

 • در مراحل اوليه طراحي بايستي مشخصات فني کامل و به روشني قيد شود.
 • کارفرما از نظر فني و قراردادي نيازهاي خود را کاملا مشخص کند.
 • بعد از انعقاد قرارداد، معمولا کارفرمایان در بحث ها و مذاکرات موضوع ضعف خواهد داشت.
 • ممکن است محدوده و نيز روش کنترل کارها توسط کارفرما منشا بروز اختلاف کرد.
 • خواسته ها و الزامات کارفرما در مورد راه اندازي بايد در قرارداد به دقت ذکر شود.

۲-۵- اجرای پروژه هاي متناسب با روش EPC  

 • کارفرما اطمينان زيادي دارد که قيمت و زمان انجام کار از ميزان توافق شده تجاوز نخواهدکرد.
 • کارفرما نخواهد خود را درگير مسائل پيشرفت روزانه کار نماید.
 • پيچيدگي پروژه، يکي بودن گروه طراحي و ساخت را ايجاب کند. (توجيه فيريک)
 • زمان و اطلاعات کافي براي بررسي و کنترل و ارائه طرح وجود ندارد.
 • کار شامل مقادير چشمگيري عمليات زيرزميني باشد.
 • کارفرما قصد نظارت نزديک و کنترل داشته باشد.
 • مبلغ هر پرداخت موقت، اجباراً بايد توسط مقامات مورد ارزيابي قرار گيرد.

لینک متن کامل /:

پایان نامه عمران-ساخت-ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت (ای پی سی)

دانلود پایان نامه حقوق خصوصی :تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری-دانلود پایان نامه ارشد

پایان نامه حقوق

تکه هایی از متن پایان نامه درباره ادغام وتجزیه شرکتها:

بند دوم: تبیین موضوع تجزیه

همانطورکه دربحث ادغام گفتیم شرکتها ممکن است تغییر شکل دهند ممکن است این تغییر شکل دائمی باشد و با انحلال شرکت خاتمه یابد یا این تغییرشکل جزئی بوده و درشرکت تغییراتی ایجاد کندکه این فرایند ادغام یا جذب نام دارد. یکی دیگر از این تغییرات تجزیه شرکتهاست، تجزیه ی شرکتها درفرهنگ  حقوقی ما جایگاهی ندارد ودرحال حاضر درهیچکدام ازقوانین، مقررات خاصی راجع به تجزیه وجود ندارد، حتی اصطلاح تجزیه مورد استفاده قرار نگرفته است .

تجزیه عملی خلاف طبیعت شرکت های تجاری است. درشرکتهای تجاری همیشه سرمایه بیشتر،قدرت بیشتر، مدیریت قویتر و عملیات گسترده تر نیاز هست. تجزیه درمواردی کاربرد پیدا میکند که بین سهامداران اختلاف باشد و دو دستگی ازعوامل گسترده آن است. خیلی کم اتفاق می افتد که تجزیه شرکت به علت گستردگی فعالیت شرکت درشاخه های مختلف داخل درموضوع آن صورت گیرد. درتجزیه شرکت معمولا شخصیت حقوقی شرکت تجزیه شده محومی گردد. ولی درمواردی خوش بینانه که تجزیه برای احتراز ازتراکم زیاد اموراست شخصیت حقوقی ادامه پیدا می کند.[۱]

یکی دیگر ازانگیزه ها که باعث تجزیه شرکتها می شود بحث افزایش بیش ازاندازه شرکت است که باتقسیم آن شاید بتوان مدیریت و کارآمدی بهتری را مشاهده کرد. بحث مربوط به مدیریت که نقش اصلی درموضوع شرکتهاست همواره با چالش هایی همراه بوده است، افراد برای بدست اوردن قدرت فرماندهی(مدیریت) در شرکت مجبورند پشت میز مدیریت بنشینند ودر صورت عدم موفقیت وناکارایی وشکست دراین پست، همواره مسیر پیشرفت شرکت به سمت رکود می رود وبامعظل ورشکستگی روبرو می شود و اولین فرضیه ای که به ذهن می رسد بحث تجزیه وتقسیم شرکت، متبادر می شود. بعضی نویسندگان معتقدند با تجزیه یک شرکت بهترمی توان آن را مدیریت و ساماندهی کرد، البته به نظرمیرسد تجزیه راهکارآخر، قبل از تصفیه وانحلال شرکت باشد. درتجزیه شرکت ها معمولا” شخصیت حقوقی شرکت تجزیه شده محو می گردد و درشرکت جدید متبلور می شود. هرچند قانون تجارت و لایحه قانون تجارت سال۱۳۴۷بحثی را مربوط به تجزیه از خود بروز ندادند، لیکن لایحه جدیدقانون تجارت تقدیمی به مجلس، به صورت مفید ومجزا این بحث را تشریح وتفکیک می کند.

[۱] حسین خزائی، منبع پیشین، ص۵۷و۵۸٫

لینک متن کامل :

 دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

پایان نامه درباره مدیریت اطلاعات زنجیره تامین کشاورزی

پایان نامه درباره مدیریت اطلاعات زنجیره تامین کشاورزی

تکه هایی از متن :

۲-۲-روند تکامل سیستمهای اطلاعاتی:

همزمان با اختراع کامپیوترو همگام با روند تکاملی فناوری اطلاعات رویکرد سازمانها و مشاغل به آن تکامل پیدا کرد به نحوی که ابتدا به عنوان ابزار خودکار سازی فرایندهای سنتی  شناخته می شد. اما به تدریج به  سطوح بالای مدیریتی در سازمان هم نفوذ کرد.

جدول۱-۲ :تکامل فناوری اطلاعات و ارتباط آن با مدیریت راهبردی

  دوره MainFrame(1950-1970) دوره کامپیوترهای شخصی(۱۹۷۰-۱۹۹۰) دوره اینترنت از ۱۹۹۰ تا کنون
فن آوری  غالب نرم افزارهای مستقل و تنها با بانک داه های مرکزی ریزکامپیوترها-ایستگاههای کاری-نرم افزار های تنها و نرم افزارهای سرویس دهنده-سرویس گیرنده ریزکامپیوترهای شبکه ای شده – نرم افزارهای سرویس دهنده-سرویس گیرنده و اینترنت و وب و …
سیستم های اطلاعاتی سیستم های پردازش تراکنش سیستم های اطلاعات مدیریت و سیستم های تصمیم یار محدود سیستم های تصمیم یار جامع-سیستم های پشتیبان اجرا-ERP هوش تجاری سیستم خبره-سیستم مدیریت منابع انسانی مدیریت زنجیره تامین-مدیریت ارتباط با مشتری-مدیریت دانش-سیستمهای اطلاعاتی راهبردی-چند عاملی-سیستمهای اطلاعاتی موبایلی
انگیزه برای ایجاد سیستم اطلاعاتی کارایی اثر بخشی ارزش برای بنگاه
ارتباط با مدیریت راهبردی اطلاعاتی برای نظارت و کنترل عملیات فراهم می کند اطلاعاتی برای حل مشکلات و پشتیبانی تصمیمات فراهم می کند ابتکارات راهبردی را برای انتقال سازمان و بازار پشتیبانی می کند.

منبع: ]۶[

بوروس والترز[۱] می گوید: درک چگونگی ایجاد مزیت رقابتی برای بنگاهها از طریق سرمایه گذاری روی IT چالشی برای محققان مدیریت راهبردی است .همان طور که برای محققان سیستمهای اطلاعاتی هم چالش محسوب می شود. ]۶[

سیمونز[۲] با مرور ایده بلوغ نرم افزار،  یک مدل تنظیم راهبرد فناوری اطلاعات ارائه کرده است با ۵  سطح ]۶[ .

 • در سطح پایه فناوری اطلاعات تنها نقش پشتیبانی عملیات را دارد و در سطح راهبرد نیست.
 • در سطح ارتجالی نیاز برای تنظیم راهبرد فناوری اطلاعات درک شده است اما رویکرد نظام مند وجود ندارد و فناوری اطلاعات، اهداف تجاری را در مبنایی موردی پشتیبانی می کند .تلاشی برای اندازه گیری موفقیت تنظیم راهبرد فناوری اطلاعات نداریم.
 • در سطح قابل تکرار: تنظیم راهبرد فناوری اطلاعات در سطح سازمانی لحاظ شده است. گرچه تنها در برخی از واحدهای بنگاه پیاده شده است. معیارهای محدودی برای اندازه گیری موفقیت تنظیم راهبرد فناوری اطلاعات در دسترس است.
 • در سطح فرایند تعریف شده : تنظیم راهبرد فناوری اطلاعات به طور نظام مند در کل سازمان با سیاستها و رویه های مناسب پیاده شده است تا به نظارت و سنجش مزایای تنظیم راهبرد فناوری اطلاعات بپردازد.
 • در سطح بهینه راهبرد فناوری اطلاعات به طور جامع و مانع با راهبرد تجاری تنظیم شده است در همه سطوح مدیریتی و در همه واحدهای بنگاه. و حتی عملکرد سازمان یک الگوی عملکرد بهینه برای سازمانهای دیگر شده است. سنجش ها و سیستمهای بازخورد برای ارزیابی قرارداشتن سازمان در این سطح به کار می رود.

والترز و تنگ[۳]: به هر حال فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی مجهز به آن جهت پشتیبانی نیازهای مدیریت راهبردی گسترش یافته اند و هر دو بر توانمند سازی عملی و نظری فرایندهای سازمانی وعملکرد آنها متمرکزند.

نقشهای فناوری اطلاعات در راهبرد ]۶[

۱-فناوری اطلاعات به عنوان یک منبع

۲- فناوری اطلاعات به عنوان مبنایی برای توانمند کردن و خلق قابلیتهای جدید

۳- فناوری اطلاعات به عنوان زیر ساختی برای شرکت

۴- فناوری اطلاعات به عنوان وسیله ای برای ارتباطات حین و بین شرکت

۵- فناوری اطلاعات به عنوان وسیله ای برای پشتیبانی یا افزایش قابلیتهای فعلی سازمان

۶- فناوری اطلاعات به عنوان کانال توزیع تولیدات

۱ – ۲- ۲  نسل اول سیستم های اطلاعاتی کشاورزی، مدل سازی:

مدل سازی به اتکای علم ریاضیات سابقه ای بسیار طولانی تر از کامپیوتر دارد اما  استفاده از کامپیوتر به قدری در اجرای آن پرکاربرد است که امروز مدل سازی را بدون کامپیوتر تصور نمی کنند.در ابتدا برنامه ریزی ریاضی در اقتصاد کشاورزی بسیار پرکاربرد بود خصوصا با پیشرفت کامپیوترها و مدل سازی های چند رشته ای که مجموعه ای از فاکتورهای مختلف را لحاظ می کردند.

مدلهای اولیه را در دو بخش مدل مزرعه و مدل منطقه ای به لحاظ مقیاس می توان دسته بندی کرد.]۷[

مدل سازی مزرعه:

مدل سازی مزرعه  به طور خلاصه موضوع تصمیماتی از این دست است که:کشاورز چه فراآورده های دامی یا مزروعاتی تولید کند.و از بین راههای تولید کدام یک را برگزیند.به عنوان مثال کشاورز مکن است تصمیم بگیرد شماری از مزروعات را با توجه به آب و هوا و وضعیت آبیاری زمین و نوع خاکش بکارد ، یا برای مراقبت های حین داشت از قبیل نوع و میزان کود و سموم و علف کش ها تصمیم بگیرد .یا در انتخاب شیوه های مختلف آبیاری مزرعه با توجه به شرایط جوی و … تصمیم بگیرد.برای افزایش منابع از قبیل زمین و آب در مورد گزینه هایی چون اجاره زمین و خرید آب تصمیم بگیرد.و بسیاری تصمیمات دیگر.

مدل سازی ها هم کاربردهای مختلف دارند:

۱-شبیه سازی:شبیه سازی پاسخ محصول به تغییرات آبیاری و تغییرات جوی و تغییر محتوای خاک ،شبیه سازی آبیاری، شبیه سازی تغییرات جوی،شبیه سازی فرسایش خاک]۲۹[

کاربردسیستم های اطلاعاتی کشاورزی به صورت منفرد و جهت مدل سازی ایستا و بدون ارتباط با داده های حس گرهای راه دور، کاربردی از نسل اول است. این کاربرد در مزارع هنوز هم رایج است. در زیر چند نمونه ازکارهای انجام شده در این حیطه، ذکر می شود.

 • مقایسه تکنیک های تطبیقی برای پیش بینی پاسخ محصول تحت شرایط متفاوت خاک و مدیریت زمین. توسط جی پارک و همکاران[۴] ]۸[، انجام شده است.فرایندهای تصمیم یاری در کشاورزی به مدلهای پاسخ محصول قابل اعتماد جهت ارزیابی اثرات مدیریت زمین نیاز دارند.در حالیکه مدلهای مبتنی بر فرآیند در جوامع مدل سازی ترجیح داده می شوند.این مدلها نقش مهمی را در شناسایی ساختار مخفی فرایندهای رشد محصول در ارتباط با سایر گزینه های مدیریت زمین دارند.این مطالعه قابلیتهای پیش بینی پاسخ محصول تحت تغییرات خاک و مدیریت زمین را به کمک تکنیک های مدلهای خطی کلی ،شبکه های عصبی مصنوعی و درختان رگرسیون، ارزیابی می کند.نتایج حاصل از تکنیک مدلهای خطی کلی از بقیه ضعیف تر بود و درخت رگرسیون از همه قوی تر بود.

سینگل و همکاران[۵] ]۹[، کل تولید چغندر قند را به ناحیه های همگن اقلیمی تقسیم کرده اند و با استفاده از داده های وسیع و نظرات کارشناسان، این ناحیه ها را به عنوان واحدهای شبیه سازی حین سیستم و ورودی مدل به کار می برند.جمع داده های سطحی برای هر اقلیم به دست آمده .آبیاری طبق راهبرد ناحیه ای و با لحاظ محدودیت های کاربرد آب شبیه سازی شده است.شبیه سازی محصول زراعی که در سال جاری رشد می کند با اطلاعات ۱۰ فصل قبل تکمیل شده است.انتخاب فصول بر مبنای دورنمای اقلیمی بوده است.

در دهه ۱۹۸۰ عده زیادی از دانشمندان در دانشگاه وگنینگن[۶] ، هلند در توسعه و کاربرد مدل های محصولات زراعی در گیر شدند.که خلاصه ای از دستاوردهای آنها را ملاحظه می کنید:

[۱]– Bruce Walters 2006

[۲]-SYMONES,2005

[۳] – tang &walters-2006

[۴] – S.JPORK ET AL ,2004

[۵] -Bezuidenhout,singles ,2005

[۶] – WAGENINGEN

لینک مطلب دانلود متن کامل : پایان نامه درباره مدیریت اطلاعات زنجیره تامین کشاورزی

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎر دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدي-سمینار ارشد رشته عمران سازه :

 دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدي

تکه های  از متن :

-۷-۲ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﯿﺮ در ﻣﻮرد دﯾﻮارﻫﺎي ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدي در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﮐﻠﯽ

 

دو ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻫﻢ در اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮ روي دﯾﻮارﻫﺎي ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدي ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روي دﯾﻮارﻫﺎي ﺑﺮﺷﯽ ﻣﺮﮐﺐ و ﺗﻮﺳﻂ آﺳﺘﺎﻧﻪ- اﺻﻞ و در ﺳﺎل ﻫﺎي ۱۹۹۸ ﺗﺎ ۲۰۰۰ و دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل ﻫﺎي ۲۰۰۰ ﺗﺎ ۲۰۰۱ ﺗﻮﺳﻂ وي اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﺪف اﺻﻠﯽ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد دﯾﻮارﻫﺎي ﺑﺮﺷﯽ ﻣﺮﮐﺐ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﭼﺮﺧﻪ اي و ﻧﯿﺰ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﺎت در ﻣﻮرد ﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﻮارﻫﺎي ﺑﺮﺷﯽ ﻣﺮﮐﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻫﺪف از ﭘﺮوژه اي ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي دﯾﻮارﻫﺎي ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ورق ﻫﺎي ﻓﻮﻻدي اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد، ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﻮدن ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﭼﺮﺧﻪ اي در ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﯾﻮارﻫﺎي ﺑﺮﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ و ﺑﺎ اﺑﻌﺎدي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﺼﻒ اﺑﻌﺎد واﻗﻌﯽ؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺷﮑﻞ ۲-۶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺪل ﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ، ﺑﻮده اﺳﺖ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﺷﮑﻞ-۲-۶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ و ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺻﻔﺤﺎت ﻓﻮﻻدي در داﺧﻞ آن

 

 

 

۱۹

اﻫﺪاف ﻣﻮردﻧﻈﺮ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ:

 

 1. ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدن و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪ اي دﯾﻮارﻫﺎي ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ورق ﻫﺎي ﻓﻮﻻدي؛ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ۲-۶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺨﺘﯽ؛ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻤﺎﻧﺸﯽ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﯿﺪان ﮐﺸﺸﯽ، ﻣﺪﻫﺎي ﺷﮑﺴﺖ و ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮي ﺗﺤﺖ اﺛﺮ رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪ اي.
 2. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي داراي ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ و داراي اﺗﺼﺎﻻت ﭘﯿﭽﯽ در دﯾﻮارﻫﺎ.

 

-۸-۲ ﻣﺪل ﺳﺎزي دﯾﻮارﻫﺎي ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ورق ﻫﺎي ﻓﻮﻻدي در آﻧﺎﻟﯿﺰ

 

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮرﺑﺮن در ﺳﺎل ۱۹۸۳ و ﭘﺲ از آن ﺗﻮﺳﻂ دراﯾﻮر در ﺳﺎل ۱۹۹۸ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﻮارﻫﺎي ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدي ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻋﻀﺎي ﺧﺮﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻬﺎرﻫﺎي ﮐﺸﺸﯽ ﻗﻄﺮي ﮐﻪ در اﻣﺘﺪاد داراي زاوﯾﻪ ۴۵ درﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺘﺪاد اﻓﻘﯽ، اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺷﮑﻞ ۲-۷ (a) ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺪل ﺳﺎزي ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﻮدن دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرﻫﺎ، ﺳﺎزه ﻓﻠﺰي ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﯿﺰ ﭘﻮش- اوور ﻏﯿﺮ ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ (CSI SAP2000،(۲۰۰۰ ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

 

رﮐﺲ۱، وﻧﭽﻮرا و ﭘﺮﯾﻮن در ﺳﺎل ۲۰۰۰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪل ﺳﺎزي دﯾﻮارﻫﺎي ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدي ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻣﺪل ﻧﻮاري(ﻣﯿﻠﻪ اي) داراي ﭼﻨﺪﯾﻦ زاوﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳــﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻏﯿﺮ ﺧــﻄﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﺪﻟـﯽ ﮐﻪ در ﺷﮑـﻞ ۲-۷ (b) ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎ در اﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

لینک دانلود :

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎر دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی-سمینار عمران سازه با فرمت ورد

بررسی روشهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی- دانلود پایان نامه ارشد

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :

بررسی روشهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی

تکه هایی از متن :

تعريف مفاهيم ارزشيابي عملكرد :

معناي ارزش :

واژه ارزش گاهي مترادف با مطلوبيت و به معناي مطلوبيت بكار مي رود و به مفهوم ملايمت و تناسب چيزي يا كاري با يكي از خواسته هاي انساني مي‎باشد . اين مفهوم تقريباً وسيعترين معناي ارزش مي‎باشد ، كه هم در مورد اشياء عيني و هم در مورد افعال و اقوال استعمال مي‎شود .

معناي ديگر ارزش مطلوبيت نسبي و اضافي است و در موردي كه دو چيز باهم مقايسه ميشوند ، يكي داراي مطلوبيت بيشتري مي‎باشد . بطوريكه از دست دادن ديگري براي رسيدن به آن صحيح باشد و در اين صورت چيزي كه داراي مطلوبيت بيشتري است و در مقام تعارض مورد ترجيح قرار مي‎گيرد ، متصف به ارزش بيشتري دارد [۱].

تعريف ارزشيابي :

ارزشيابي عبارت است از : فرآيند جمع آوري و تفسير سيستماتيك شواهدي است كه در نهايت به قضاوت ارزشي يا چشمداشت به اقدامي معين بيانجامد.۲

مفهوم عملكرد :

در رابطه با عملكرد ، تعاريف گوناگوني صورت گرفته است ، اما واقعاً منظور از عملكرد چيست ؟ زماني گفته مي‎شود افراد خوب كار مي‎كنند ، كه بهره وري داشته باشند . امروزه بهره وري خود دلالت بر دو مفهوم مرتبط به هم يعني « اثر بخشي » و « كارايي » دارد . اثر بخشي يعني رسيدن به هدف ، لكن صحبتي در خصوص هزينه هاي انجام شده جهت رسيدن به هدف نمي‎كند . در مقابل ، كارايي نسبت داده هاي مصرف شده به ستاده هاي بدست آمده را ارزيابي مي‎كند . در واقع هر اندازه به ازاي ستاده هاي بدست آمده، منابع يا داده هاي كمتري را از دست داده باشيم كارايي بيشتري خواهيم داشت و از اين رو هزينه ها ، جايي كه كارايي مطرح است مورد توجه قرار مي‎گيرد.[۳]

اصولاً موضوع كارايي را نبايد با اثر بخشي هدفهاي سازماني اشتباه گرفت . از نظر هر شخصي ، هدف معين ممكن است سودمند يا زيان بخش جلوه كند ، ولي صرفنظر از سودمندي يا زيان بخشي ، يك هدف كارايي در صورتي افزايش مييابد كه با استفاده از تكنولوژي پيشرفته يا شيوه هاي بهتر مديريت ، بدست آمدن بازده ثابت ، با منابع انساني و مادي كمتر حاصل شود . در حاليكه منظور از اثر بخشي ، تحقق هدفهاي سازمان است ، صرفنظر از ميزان كارايي ( مقدار منابع مادي و انساني مصروفه ) [۴].

تعريف ارزشيابي عملكرد :

عملكرد كارمند يا كارگر را م توان بدو صورت رسمي و غير رسمي ارزشيابي كرد :

مقصود از « ارزشيابي غير رسمي عملكرد » اين است كه فرآيند بازخورد نمودن نتيجه عملكرد به زير دست جنبه دائمي به خود مي‎گيرد . ارزشيابي غير رسمي ، بصورت روزانه انجام مي‎گيرد ، و نتيجه به زيردست اطلاع داده مي‎شود . اين روش براي سرعت بخشيدن به موارد مطلوب و كاهش عملكردهاي نامطلوب مناسب است . اين روش نبايد يك رويداد علي محسوب شود بلكه بايد جزئي لاينفك از فرهنگ گردد .[۵]

ارزشيابي رسمي عملكرد :

 • ارزشيابي عملكرد ، فرآيند رسمي فراهم آوردن بازخورد تشخيصي مثبت يا منفي از نتايج عملكرد كاركنان است .[۶]
 • در تعريف ديگر ، ارزشيابي كاركنان عبارت است از مراحل رسمي بمنظور سنجش و مطلع نمودن كاركنان در مورد نحوه انجام وظايف و مسئوليتهاي محوله و صفات و خصوصيات و ويژگيهاي مورد نظر و همچنين شناخت استعدادهاي بالقوه كاركنان جهت رشد و شكوفايي در ابعاد مختلف است .[۷]
 • در تعريفي ديگر ، فرآيند ارزشيابي بعنوان سلسله اقدامات رسمي ، براي بررسي عملكرد كارمند در فاصله زماني معين اشاره شده است ، كه شامل تمامي رفتارهاي فرد در ارتباط با كاركرد او در آن زمان مي‎شود [۸].
 • در نهايت تعريفي كه آقاي مير سپاسي از ارزشيابي شايستگي ارائه كرده است ، عبارت است از « سنجش سيستماتيك و منظم كار افراد در رابطه با نحوه انجام وظيفه آنها در مشاغل محوله و تعيين پتانسيل موجود در آنها جهت رشد و بهبود » [۹].

در گذشته مديران كلاسيك ، ارزشيابي عملكرد را فقط بمنظور كنترل كار كاركنان انجام ميدادند . در حاليكه امروزه جنبه راهنمايي و ارشادي اين عمل اهميت بيشتري يافته است و هدف اصلي ارزشيابي عملكرد اين است كه اطلاعات ضروري در باره نيروي شاغل در سازمان جمع آوري گردد و در دسترس مديران قرار گيرد تا بتوانند تصميمات بجا و لازم در جهت بالا بردن كميت و كيفيت كار كاركنان اتخاذ نمايند . بنابراين ، هدف نهايي در ارزشيابي عملكرد ، افزايش كارايي و اثر بخشي سازمان است نه توبيخ و نه تنبيه كاركنان ضعيف [۱۰] .

  فلسفه ارزشيابي :

يكي از وظايف اساسي مديريت كه همه صاحبنظران اين علم بر آن تاكيد دارند ، ارزشيابي عملكرد كاركنان و سازمان است . گاه دلايل ارزشيابي آنقدر روشن و بديهي است كه ما را از تعمق و جستجو درباره آن باز ميدارد .

حال براي روشن شدن مطلب مباني فلسفي ارزشيابي ، از چهار جنبه مورد تجزيه و تحليل قرار مي‎گيرد :

 

 • جنبه اول : ارزشيابي امري هدفگراست :

هدف امري فلسفي و كاملا ذهني است كه محصول تفكر ، استدلال و فعاليت ذهني است . آينده درحال حاضر در اختيار ما نيست و نمي توان آنرا واقعي دانست . در حقيقت ، هدف حالت توسعه يافته وضع موجود است كه ذهن ، ويژگيهاي آنرا مي سازد .

 

۲- جنبه دوم: ارزشيابي امري ارزشگراست :

ارزشيابي در پي اطمينان از دستيابي به يك هدف معين است ، ولي رسيدن به هدف ، خود غايت و پايان امرنيست . هدف و رسيدن به هدف ، دستيابي به سود يا ارزش است . هدفها در بردارنده ارزشها هستند و چنانچه نتوانيم هدفي را با ارزشي تطبيق دهيم ، آن هدف بي اعتبار است . ارزشيابي به ارزش گذاري امور مي پردازد . ارزشيابي مانند همه امور ارزشي ، اخلاقي و زيبايي شناختي ، به تصميماتي چون موفق و ناموفق ، خوب يا بد ، زيبا يا زشت ، مطلوب يا نامطلوب و با ارزش يا بي ارزش منتهي مي‎شود .

 

۳- جنبه سوم : ارزشيابي امري استدلالي ، منطقي و قضاوتي است :

ارزشيابي نوعي تصميم گيري درباره ميزان درستي يا نادرستي يك يا مجموعه اي از رفتارها و عملكردهاست . همانگونه كه خود موضوع ، رفتار يا برنامه براساس فلسفه اي پي ريزي شده است ، شكل گيري و وضعيت برون داد يا بازده خوب يا بد نيز بدون توجه به دليل آن قابل طرح نيست . رعايت شــرايط محيطي و ساير متغييرهاي موثر بر عملكرد در هنگام ارزشيابي از ضروريات ارزشيابي درست است. به  همين دليل «اشتال» [۱۱] گفته كه ارزشيابي زماني صحيح است كه :

 1. هدف ارزيابي براي كارمند مشخص باشد .
 2. وسيله ارزشيابي دقيق و مناسب باشد .
 3. كارمند زمان و اختيار لازم را داشته باشد .
 4. ارزشياب مغرض و متعصب نباشد .
 5. كارمند از اختيارات و امكانات لازم برخوردار باشد .
 6. كارمند با مانع روبرو نباشد .

در همين زمينه ، ميرسپاسي معتقد است كه ارزشيابي كننده نبايد ارزشيابي را به صرف ارزشيابي بدون هدف بكار گيرد .

[۱] – علي جلالي ،“ بررسي ارزشيابي عملكرد كاركنان جهاد خراسان ” ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشكده مديريت و حسابداري ، دانشگاه علامه طباطبائي ، ۱۳۷۴ ، ص ۲ .

[۲] -يوسف اردبيلي، روشهاي ارزشيابي در بخشهاي دولتي و غير دولتي ، تهران ، انشارات بعثت ، ۱۳۷۶ ، ص : ۱۵ .

 

[۳]– David Decenzo & Stephen P . Robbins , “Personnel / Human Resource Mgt .” ۳rd   Ed . 1988, P:360

[۴] – علي محمد اقتداري، سازمان و مديريت ، انتشارات مولوي ، ۱۳۷۰ ، ص : ۳ .

[۵] – جيمز استونر و فريمن ، مديريت ، انتشارات مركز مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ، ۱۳۷۷ ، ص : ۸۲ .

۱- Marc G . Singer , “Human Resource Mgt .” Kent Publishing , 1991 , P: 204 .

[۷] – حسين ابطحي،مديريت منابع سازماني و فنون امور استخدامي ، انتشارات دانشگاه علامه ، ۱۳۷۷ ، ص : ۲۲۳ .

[۸] – سيدامين‎الله علوي، ارزشيابي عملكرد كاركنان : نظريه ها و اصول و روشهاي ارزشيابي ، مجله مديريت دولتي ، شماره ۱۰، پائيز ۱۳۶۹ .

[۹] – ناصر ميرسپاسي، مديريت منابع انساني و روابط كار ، انتشارات نقش جهان ، ۱۳۷۱ ، ص : ۲۶۹ .

[۱۰] – اسفنديار سعادت،مديريت منابع انساني انتشارات سمت ، ۱۳۷۵ ، ص : ۲۱۴ .

۱- O.Glenn , Stahl

متن کامل در لینک زیر:

پایان نامه ارشد: بررسی روشهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی